Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2008

 1. MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk. Die "Villa deserta" als Problem der mährischen Mediävistik (Archäologie und Geschichte) (A Deserted Medieval Village as a Problem in Moravian Medieval Studies (Archaeology and History)). Archaeologia historica. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Archeologický ústav SAV Nitra, ÚAM FF MU Brno, Archeologický ústav AV ČR v Brně, 2008, vol. 33, No 1, p. 9-26. ISSN 0231-5823.
 2. 2007

 3. MACKOVÁ, Jarmila, Rudolf BRÁZDIL, Petr DOBROVOLNÝ, Olga HALÁSOVÁ, Kateřina KEPRTOVÁ, Tomáš ŘEHÁNEK and Eva SOUKALOVÁ. Povodně na Moravě a ve Slezsku (Floods in Moravia and Silesia). In 10 let od katastrofálních povodní na Moravě v roce 1997. Praha: Česká meteorologická společnost, 2007. p. 15-15. ISBN 978-80-86690-45-2.
 4. 2006

 5. KEPRTOVÁ, Kateřina and Petr DOBROVOLNÝ. Geostatistical interpolation methods of extreme precipitation totals. In Proceedings from International Symposium GIS Ostrava 2006. Ostrava: VŠB-TU, 2006. p. 1-8. ISSN 1213-239X.
 6. KUNC, Josef. Počátky průmyslu a železnice na Moravě a ve Slezsku - historické aspekty vývoje (The Beginning of Industry and Railway in Moravia and Silesia - Historical Aspects of Progress). Národohospodářský obzor. Brno: ESF MU, 2006, VI, No 4, p. 24-30. ISSN 1213-2446.
 7. TICHÁ, Jana. Rožnovské slavnosti ve Valašském muzeu v přírodě (Rožnov Celebration in the Wallachian Open-Air Museum). In Museum vivum. Rožnov pod Radhoštěm: Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 2006. p. 63-68. ISBN 978-80-239-8984-7.
 8. 2005

 9. BAŠTOVÁ, Magdalena, Miloš FŇUKAL, Tomáš KREJČÍ, Petr TONEV and Václav TOUŠEK. Největší centra dojížďky za prací na Moravě a ve Slezsku v letech 1991-2001 (The biggest centres of commuting in Moravia and Silesia in 1991-2001). In I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2005. p. 1-15. ISBN 80-7318-359-5.
 10. NEČAS, Ctibor. Romové na Moravě a ve Slezsku (1740-1945) (Gypsies in Moravia and Silesia (1740-1945)). 1st ed. Brno: Matice moravská, 2005. 474 pp. 1. ISBN 80-86488-20-9.
 11. 2004

 12. FOLTÝNOVÁ, Radana and Antonín PŘICHYSTAL. Cenozoic basaltic volcanism of northern Moravia and Czech part of Silesia. In International Workshop "Basalts 2004", Abstracts Volume and Excursion Guide. Wroclaw: ING PAN, 2004. p. 12-13.
 13. 2002

 14. MAREŠ, Miroslav. Assembly of Germans in Bohemia, Moravia and Silesia. Středoevropské politické studie. Brno: MPÚ MU, 2002, IV, No 4, p. 1-5. ISSN 1212-7817.
 15. PŘICHYSTAL, A. Zdroje kamenných surovin (Sources of lithic raw materials). In J. Svoboda a kol., Paleolit Moravy a Slezska. 2. aktualizované. Brno: AÚ AV ČR, 2002. p. 67-76. Dolnověstonické studie 8. ISBN 80-86023-40-0.
 16. 2000

 17. KUČERA, Vojtěch. Netradiční metody výzkumu venkovských regionů. In Miscellanea Geographica Universitatis Bohemiae Occidentalis 7, "Jak dál v regionální geografii". Plzeň: Katedra geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, 2000. p. 151-160, 185 pp. ISBN 80-7082-543-X.
 18. 1999

 19. KUČERA, Vojtěch. Nové možnosti výzkumu regionálních diferencí venkovské společnosti (New possibilities of regional differences research of country society). In Regionalizace České republiky (Formování regionů, jejich funkce, význam pro začleňování do evropského prostoru). 1999th ed. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 1999. p. 111-115, 120 pp. Sborník z mezinárodní konference. ISBN 80-7044-257-3.
Display details
Displayed: 24/9/2022 19:45