Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2017

  1. BARTOŠ, Jiří, Jana MUSILOVÁ a Luboš VOZDECKÝ. Valení - teorie a experiment, gymnaziální studentský projekt. Československý časopis pro fyziku. Praha: AV ČR, Fyzikální ústav, roč. 67, č. 9, s. 61-69. ISSN 0009-0700. 2017.
   Název anglicky: Rolling - theory and experiment, secondary school student project
   RIV/00216224:14310/17:00096790 Článek v odborném periodiku. Teoretická fyzika. čeština. Česká republika.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Musilová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí) -- Vozdecký, Luboš (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: rolling with and without slipping; physics education
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Nicole Zrilić, učo 240776. Změněno: 12. 4. 2018 18:22.

  2014

  1. VOZDECKÝ, Luboš, Jiří BARTOŠ a Jana MUSILOVÁ. Rolling friction - models and experiment. An undergraduate student project. European Journal of Physics. Velká Británie: IOP Publishing, roč. 35, č. 5, s. 1-16. ISSN 0143-0807. doi:10.1088/0143-0807/35/5/055004. 2014.
   Název česky: Valivé tření - modely a experiment. Studentský projekt.
   RIV/00216224:14310/14:00075863 Článek v odborném periodiku. Teoretická fyzika. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Vozdecký, Luboš (203 Česká republika) -- Bartoš, Jiří (203 Česká republika, domácí) -- Musilová, Jana (203 Česká republika, garant, domácí)
   Klíčová slova anglicky: rolling friction; physics education
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: Ing. Andrea Mikešková, učo 137293. Změněno: 11. 4. 2015 12:33.

  2009

  1. JANOVÁ, Jitka, Jana MUSILOVÁ a Jiří BARTOŠ. Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics. European Journal of Physics. Bristol (United Kingdom): IOP Publishing Ltd, roč. 30, č. 6, s. 1257-1269. ISSN 0143-0807. 2009.
   Název česky: Vázaný valivý pohyb: studentský projekt v neholonomní mechanice
   Název anglicky: Coupled rolling motion: a student project in non-holonomic mechanics
   RIV/00216224:14310/09:00029494 Článek v odborném periodiku. Teoretická fyzika. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Janová, Jitka (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika) -- Bartoš, Jiří (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: non-holonomic mechanics; physics education
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 21. 9. 2009 14:30.

  2006

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, roč. 2006, č. 27, s. 383-392. ISSN 0143-0807. 2006.
   URL
   Název česky: Odporové síly - příznivé nebo nepříznivé při výkladu mechanického pohybu?
   Název anglicky: Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion?
   RIV/00216224:14310/06:00016632 Článek v odborném periodiku. Teoretická fyzika. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: damping; force; oscillator; drag; Newton; Stokes; experiment
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 23. 6. 2009 22:15.

  2005

  1. BARTOŠ, Jiří. Linear Spring Oscillator with Two Different Types of Damping. In WDS'05 Proceedings of Contributed Papers, Part III. Praha: Matfyzpress. s. 649-654. ISBN 80-86732-59-2. 2005.
   URL

   Klíčová slova anglicky: Linear; spring; oscillator; damping; force; Foucult; currents; air; drag

   Změnil: Mgr. Jiří Bartoš, PhD., učo 15215. Změněno: 3. 1. 2006 14:13.
  2. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Mechanický tlumený oscilátor. In DIDFYZ 2004 Informačno-komunikačné technológie vo vyučovaní fyziky. 1. vyd. Nitra: JSMF v Nitre v spolupráci s nakladatelstvom PROTONIT. s. 117 - 122. ISBN 80-8050-810-0. 2005.
   URL
   Název česky: Mechanický tlumený oscilátor
   Název anglicky: Damped mechanical oscillator
   RIV/00216224:14310/05:00031047 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Slovensko.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: model; resistance; force; damping; oscillator; mechanical; digital; photography
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:50.

  2004

  1. BARTOŠ, Jiří. Měření koeficientu odporu vzduchu "C" pomocí digitální fotografie. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity v Brně. s. 9-12. ISBN 80-7315-084-0. 2004.
   URL
   Název anglicky: Measurement of coefficient of drag resistance "C" by using digital camera

   Klíčová slova anglicky: coefficient; measurement; drag resistance; digital camera

   Změnil: Mgr. Jiří Bartoš, PhD., učo 15215. Změněno: 4. 1. 2005 11:23.
  2. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Small surprises in "rolling-physics" experiments. European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, roč. 2004, č. 5, s. 675-687. ISSN 0143-0807. 2004.
   URL
   Název česky: Malá překvapení v experimentech ve fyzice rotačního pohybu
   Název anglicky: Small surprises in "rolling-physics" experiments
   RIV/00216224:14310/04:00030636 Článek v odborném periodiku. Teoretická fyzika. angličtina. Velká Británie a Severní Irsko.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: rolling-physics; demonstration experiments; friction; inertia
   Mezinárodní význam: ano
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 23. 6. 2009 22:19.

  2003

  1. BARTOŠ, Jiří. "Gravitační" katapult. České Budějovice: Jihočeská univerzita. 6 s. ISBN 80-7040-647-X. 2003.
   URL
   Změnil: Mgr. Jiří Bartoš, PhD., učo 15215. Změněno: 18. 12. 2003 14:24.
  2. BARTOŠ, Jiří a Pavel KONEČNÝ. „Gravitační“ katapult. 2003. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita. s. 98-103. ISBN 80-7040-647-X. 2003.
   Název česky: „Gravitační“ katapult

   Změnil: RNDr. Pavel Konečný, CSc., učo 1123. Změněno: 18. 7. 2023 00:22.

  2002

  1. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Překvapivé demonstrační experimenty. In 14. konference českých a slovenských fyziků. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni. s. 626-631. ISBN 80-7082-907-9. 2002.
   Název česky: Překvapivé demonstrační experimenty
   Název anglicky: Surprising demonstration experiments
   RIV/00216224:14310/02:00030492 Stať ve sborníku. Pedagogika a školství. čeština. Česká republika.
   Bartoš, Jiří (203 Česká republika, garant) -- Musilová, Jana (203 Česká republika)
   Klíčová slova anglicky: Physics teaching; Newtonian mechanics
   Druh sborníku: postkonferenční sborník
   Recenzováno: ano

   Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 8. 2. 2007 22:55.
Zobrazeno: 22. 4. 2024 21:36