BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics. GB: European Journal of Physics, roč. 2006, č. 27, s. 383-392. ISSN 0143-0807. 2006.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion?
Název česky Odporové síly - příznivé nebo nepříznivé při výkladu mechanického pohybu?
Autoři BARTOŠ, Jiří (203 Česká republika, garant) a Jana MUSILOVÁ (203 Česká republika).
Vydání European Journal of Physics, GB, European Journal of Physics, 2006, 0143-0807.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 0.595
Kód RIV RIV/00216224:14310/06:00016632
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000236384400020
Klíčová slova anglicky damping; force; oscillator; drag; Newton; Stokes; experiment
Štítky damping, drag, experiment, force, Newton, oscillator, Stokes
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. RNDr. Jana Musilová, CSc., učo 851. Změněno: 23. 6. 2009 22:15.
Anotace
The paper presents simle, cheap, easily accessible and for students impressive demonstration experiments for three typical examples of physical systems for which damping forces ought to be involved in the equations of motion: a body falling in air, a damped mechanical oscillator, and Foucault currents. Various models of such forces are studied within an elementary physical and mathematical approach. It appears, maybe as a slightly suprising result that a commonly used model of damping forces in mechanics - the air drag force linearly depending on velocity - is not realistic in many typical situations. Equations of motion are solved numerically with standard software packages even in cases where an analytical solution exists. Thus, the explanation of solved problems is on a level corresponding to an undergraduate university course of general physics. The results of these demonstration experiments are compared with graphical outputs of numerical solutions.
Anotace česky
Jsou prezentovány levné, snadno realizovatelné a pro studenty atraktivní demonstrační experimenty pro tři typické příklady fyzikálních systémů, u nichž je třeba počítat s odporovými silami: pád tělesa ve vzduchu, tlumený mechanický oscilátor, Foucaultovy proudy. Jsou studovány různé modely odporových isl v rámci elementárního fyzikálního a matematického přístupu. Ukazuje se, že běžně užívaný model lineární závislosti odporové síly vzduchu na rychlosti tělesa je nerealistický. Pohybové rovnice jsou řešeny numericky. Výsledky experimentů jsou porovnávány s grafickými výstupy výpočtů.
VytisknoutZobrazeno: 22. 4. 2024 20:46