Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HALÁMKOVÁ, Daniela. Eye tracking vo výskume porúch autistického spektra – súčasný stav diskusie. In Medzinárodná konferencia Osobnosť v kontexte kognícií, emocionality a motivácií. 2019.
 2. 2018

 3. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Crystallization of warrior elites on the threshold of the Bronze Age : Multifocal analysis of lithic, bone and antler industry in its social roles, life cycles, use wear and symbolics. In AWRANA conference 2018, Nice May 29 - June 1st 2018, France. 2018.
 4. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Investigación moderna de proyectiles líticos, análisis balístico, análisis funcional e experimentos incluido. In Departamento de Ciencias de la Antigüedad, Universidad de Zaragoza, Spain April 10th 2018. 2018.
 5. 2016

 6. HRBKOVÁ, Lenka. Understanding Policy Attitudes: Effect of Affective Source Cues on Political Reasoning. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 172 s. ISBN 978-80-210-8056-0.
 7. 2014

 8. CHYTILEK, Roman, Otto EIBL, Jozef ZAGRAPAN, Lenka HRBKOVÁ a Miloš FIŠAR. Brněnští politologové zkoumají korupci pomocí počítačové "hry". : Český rozhlas, 2014.
 9. KAŇÁKOVÁ HLADÍKOVÁ, Ludmila. Vybrané metody analýzy štípané industrie. : Masarykova univerzita, 2014. 100 s. plně e-learningový kurz.
 10. 2008

 11. DVOŘÁK, Ladislav a Petr NOVÁK. DIDACTEX aneb využití textilu ve výuce. In Zborník referátov zo 15. mezinárodnej konferencie DIDFYZ 2008 - Vyučovanie fyziky ve svetle nových poznatkov vedy. Nitra, Slovenská republika: Univerzita K. Filozofa v Nitre. Fakulta prírodných vied, 2008. 5 s. ISBN 978-80-8094-496-4.
 12. DVOŘÁK, Ladislav a Petr NOVÁK. Experimenty s textilem ve výuce fyziky. In Veletrh nápadů učitelů fyziky 13. 1. vyd. Plzeň: ZČU v Plzni, 2008. s. 106-110, 5 s. ISBN 978-80-7043-728-5.
 13. FAIMON, Jiří a Martin BLECHA. Interaction of Freshly Precipitated Silica Gel with Aqueous Silicic Acid Solutions under Ambient and Near Neutral pH-conditions: A Detailed Analysis of Linear Rate Law. Aquatic Geochemistry, Netherlands: Springer Netherlands, 2008, roč. 14, č. 1, s. 1-40. ISSN 1380-6165.
 14. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. Brno: MSD, Brno, 2008. s. 206-214, 9 s. ISBN 978-80-7392-054-8.
 15. TRNA, Josef a Eva TRNOVÁ. Přírodovědný experiment v učebních úlohách jako zdroj motivace nadaných žáků. In Učitel a nadaný žák. 2008. ISBN 978-80-7392-053-1.
 16. 2007

 17. PEČÍNKOVÁ, Martina, Iveta MATĚJUSOVÁ, Božena KOUBKOVÁ a Milan GELNAR. Investigation of Paradiplozoon homoion (Monogenea, Diplozoidae) life cycle under experimental conditions. Parasitology International, 2007, roč. 56, č. 3, s. 179-183. ISSN 1383-5769.
 18. MATYÁŠ, Václav a Marek KUMPOŠT. Jak si lidé cení soukromých informací? DSM, Praha: Tate International, s.r.o., 2007, XI, č. 1, s. 34-37. ISSN 1211-8737.
 19. ROUBAL, Jan. Použití experimentu v gestalt terapii. Psychoterapie, Brno: Masarykova Univerzita, 2007, roč. 2007, č. 1, s. 6-11. ISSN 1802-3983.
 20. ROUBAL, Jan. Použití experimentu v gestalt terapii. In Sborník z 1. české konference gestalt terapie. 2007. s. 65-67, 3 s.
 21. 2006

 22. CVRČEK, Daniel, Marek KUMPOŠT, Václav MATYÁŠ a George DANEZIS. A Study on The Value of Location Privacy. In Fifth ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society. USA: ACM, 2006. s. 109-118, 10 s. ISBN 1-59593-556-8.
 23. BARTOŠ, Jiří a Jana MUSILOVÁ. Damping forces - a friend or a foe in explaining mechanical motion? European Journal of Physics, GB: European Journal of Physics, 2006, roč. 2006, č. 27, s. 383-392. ISSN 0143-0807.
 24. HLOŽEK, Martin, Radomír TICHÝ, Hana DOHNÁLKOVÁ a Iva DOHNÁLKOVÁ. Implications of crushed pottery in prehistoric pottery. EuroREA : (Re)construction and Experiment in Archeology-European platform., Hradec Králové: Society for Experiment in Archaeology, 2006, roč. 3, č. 2006, s. 7-10. ISSN 1214-9551.
 25. 2004

 26. VYBÍHAL, Karel a Jiří FAIMON. Experimentální zvětrávání perthitického živce. Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v r. 2003, Brno: MU, 2004, XI, č. 1, s. 101-102. ISSN 1212-6209.
 27. DVOŘÁK, Ladislav. Využití ping-pongových míčků ve fyzice. In Veletrh nápadů učitelů fyziky IX. Sv.2. Vyd. I. Brno: Pedagogická fakulta MU v Brně, 2004. s. 21 - 26, 6 s. ISBN 80-7315-087-5.
 28. 2003

 29. PICHA, Radim, Pavel BROŽ, Jiří BURŠÍK a Aleš KROUPA. Study and Modelling of Phase Equilibria in Ni-Al-W System. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montréal (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. s. 115.
 30. PICHA, Radim, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. STUDY OF QUATERNARY NI-BASE ALLOYS. In JUNIORMAT '03. 2003. vyd. Brno: Ústav materiálového inženýrství F. Píška VUT FSI v Brně a Česká společnost pro nové materiály a technologie, 2003. s. 204-207.
 31. BURŠÍK, Jiří, Pavel BROŽ a Radim PICHA. Theoretical and Experimental Phase Equilibria Study in Ni-Al-Cr-(Ta, Ti) Systems at 900 and 1000stC. In CALPHAD XXXII (La Malbaine). 2003. vyd. Montreál (Canada): École Polytechnique Montréal, 2003. s. 129-129, 1 s.
 32. PICHA, Radim, Pavel BROŽ a Jiří BURŠÍK. Thermodynamic Modelling and Analytical Electron Microscopy of Model Quaternary Ni-based Systems. In ISPMA 9 (Prag). 2003. vyd. Prag (Czech Rep.): Charles University, 2003. s. -, 1 s.
 33. 2001

 34. PAVLOVSKA, Marie. Dramatická výchova dnes. 1. vyd. Praha: Divadelní fakulta Akademie múzických umění Praha, 2001. 161 s. ISBN 80-901660-4-0.
 35. BARTOŠÍKOVÁ, Zita. Nový časopis o rekonstrukcích a experimentu v archeologii. Univerzitní noviny, Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 8, č. 1, s. 48-49. ISSN 1211-6866.
 36. 2000

 37. KAZDOVÁ, Eliška, Inna MATEICIUCOVÁ a Jaroslav PEŠKA. Olomouc-Slavonín (I) Sídliště kultury s vypíchanou keramikou. 1. vyd. Olomouc: ARF 2, 2000. 209 s. ISBN 80-85037-21-1.
 38. 1998

 39. TRNA, Josef. Jak demonstrovat Pascalův zákon pro kapaliny a plyny? Matematika, Fyzika, Informatika, Praha: Prometheus JČMF, 1998, roč. 8, č. 8, s. 372-373. ISSN 1210-1761.
 40. TRNA, Josef. Jak demonstrovat vztlakovou sílu v kapalině? Matematika, Fyzika, Informatika, Praha: Prometheus JČMF, 1998, roč.8, č. 3, s. 159-160. ISSN 1210-1761.
 41. 1996

 42. TRNA, Josef. Několik pokusů. In Veletrh nápadů učitelů fyziky. Praha: UK v Praze a ZČU v Plzni, 1996. s. 33-37.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 12. 2019 19:18