Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Ivan STRUHÁR, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Robert VYSOKÝ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Effect of respiratory muscle training on physical performance in a group of patients with Hodgkin's and Non- Hodgkin's lymphoma. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2019, roč. 178, č. 12, s. 916-921. ISSN 0393-3660. doi:10.23736/S0393-3660.18.03986-4.
 2. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 s. ISBN 978-80-210-9431-4.
 3. 2018

 4. MOC KRÁLOVÁ, Dagmar, Karolína NEVĚLÍKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jana ŘEZANINOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možnosti dechové rehabilitace u hematoonkologických pacientů - kazuistická studie. Rehabilitácia. Bratislava: LIEČREH s.r.o., 2018, roč. 55, č. 4, s. 247-259. ISSN 0375-0922. doi:.
 5. 2017

 6. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Pavel STEJSKAL, Tereza MORAVCOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Alexandra MALÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. INFLUENCE OF PHYSICAL ACTIVITY ON SELECTED PHYSIOLOGICAL VARIABLES IN A PATIENT AFTER BONE MARROW TRANSPLANTATION - A CASE STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj and Dario Škegro. 8th International Scientific Conference on Kinesiology. 1st ed. Zagreb: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 78-81. ISBN 978-953-317-049-7.
 7. 2014

 8. TOMÁŠKOVÁ, Iva. Gynekologie a porodnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 26 s. ISBN 978-80-210-7366-1.
 9. TOMÁŠKOVÁ, Iva. Pediatrie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 41 s. ISBN 978-80-210-7385-2.
 10. DOVRTĚLOVÁ, Lenka, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Věra KNAPPOVÁ, Jitka KOPŘIVOVÁ, Pavel STEJSKAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Pohybová intervence metabolického syndromu a její rizika. In Pavel Stejskal. Metabolický syndrom - mezioborový problém. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 61-82. ISBN 978-80-210-7539-9.
 11. SOCHOR, Ondřej, Eva KRÁLÍKOVÁ, Renata CÍFKOVÁ, Jindřich FIALA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Šárka KUNZOVÁ, Jiří LEŠOVSKÝ, Zdeněk PLUHÁČEK, Hana NECHUTOVÁ, Pavel ŘIMÁK, Veronika ŠIKOLOVÁ, Martin HOMOLKA, Radka ŠTĚPÁNOVÁ, Jiří VÍTOVEC, Tomáš KÁRA, Robert PROSECKÝ, Peter WOHLFAHRT, Vladimír SOŠKA a Francisco LOPEZ-JIMENEZ. Tobacco use and some characteristics of tobacco users. Preliminary results of ‘‘Kardiovize Brno 2030. Cor et Vasa. Brno: Česká kardiologická společnost, 2014, roč. 56, č. 2, s. "e118"-"e127", 10 s. ISSN 0010-8650.
 12. 2013

 13. ADÁMKOVÁ, Radka, Iva TOMÁŠKOVÁ a Luboš HRAZDIRA. Přínos klidového EKG při preventivní prohlídce sportovce. Medicina sportiva Bohemica et Slovaca. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2013, roč. 22, č. 3, s. 122-134. ISSN 1210-5481.
 14. 2011

 15. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Ondřej SMOLKA a Iva HRNČIŘÍKOVÁ. Pohybový program pro jedince s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění. Studia sportiva. Masarykova univerzita: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 1, s. 167-172, 187 s. ISSN 1802-7679.
 16. 2010

 17. ADÁMKOVÁ, Radka, Iva TOMÁŠKOVÁ a Svatopluk NEHYBA. EKG diagnostika hypertrofie levé komory srdeční - je Sokolovův index dostačující? Med Sport Boh Slov. 2010, roč. 19, č. 4, s. S25, 1 s.
 18. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ a Nataša HONZÍKOVÁ. Některé funkční parametry plic u pacientů po onkologické léčbě. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 65, č. 5, s. 331-332. ISSN 0069-2328.
 19. TOMÁŠKOVÁ, Iva a Richard SOUČEK. Pletysmografie, využití v cévní diagnostice. Lékařské listy. 2010, roč. 8, s. S13-15, 3 s.
 20. BERÁNKOVÁ, Lenka, Iva TOMÁŠKOVÁ a Luboš HRAZDIRA. Pohybová aktivita kardiakov ako súčasť terciálnej rehabilitácie. In I. Konferencia sestier pracujúcich v kardiológii. 2010.
 21. VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jarmila SIEGELOVÁ. Porovnání účinku kombinovaného tréninku na vybrané parametry u skupiny nemocných s anginou pectoris a po infarktu myokardu. In Sborník abstrakt, II. dny fyzioterapie - zdraví a pohybová aktivita. Brno: Klinika tělovýchovného lékařství a rehabilitace LF MU a Katedra fyzioterapie a rehabilitace LF MU, 2010. s. 16-33. ISBN 978-80-7392-138-5.
 22. TOMÁŠKOVÁ, Iva a Radka ADÁMKOVÁ. Pravidelná pohybová aktivita jako součást léčby pacientů s chronickou žilní insuficiencí. Med Sport Boh Slov. 2010, roč. 19, č. 4, s. S44, 1 s.
 23. VYSOKÝ, Robert, Šárka CHALOUPKOVÁ, Ladislav BAŤALÍK, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA a Iva TOMÁŠKOVÁ. Vliv dvouměsíčního ambulantního tréninku na kardiorespirační zdatnost u pacientů po akutním infarktu myokardu. In Sborník abstrakt XVII. sjezdu Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny. 2010. ISBN 978-80-254-7092-3.
 24. KUMSTÁT, Michal, Robert VYSOKÝ, Lenka BERÁNKOVÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zhodnocení pilotního pohybového programu pro osoby s rizikovými faktory kardiovaskulárních onemocnění na Fakultě sportovních studií MU Brno. Med Sport Boh Slov. Praha: ČSTL, 2010, roč. 19, č. 4, 2 s. ISSN 1210-5481.
 25. 2009

 26. HRSTKOVÁ, Hana, Jana ŠŤASTNÁ a Iva TOMÁŠKOVÁ. Funkční vyšetření plic a spiroergometrie u mladých onkologicky nemocných. Česko - Slovenská Pediatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2009, roč. 64, č. 11, s. 520-521. ISSN 0069-2328.
 27. BAŤALÍK, Ladislav, Iva TOMÁŠKOVÁ, Radka ADÁMKOVÁ a Robert VYSOKÝ. Možná rizika tréninku fotbalistů v předpubertálním věku z pohledu fyzioterapeuta. In Medicina Sportiva Bohemica et Slovaca, Sborník abstrakt, Dny sportovní medicíny - sjezd České společnosti tělovýchovného lékařství. Praha: Česká společnost tělovýchovného lékařství, 2009. 50 s. ISSN 1210-5481.
 28. 2008

 29. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Stanislav NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a Šárka CHALOUPKOVÁ. Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu kyslíku po infarktu myokardu léčených beta blokátory. Vnitřní lékařství. 2008, roč. 54, s. 225-228.
 30. 2007

 31. KRONTORÁDOVÁ, Klára, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Bicycle ergometry in children and adolescents after antitumour therapy. In Abstracts. 16th Meeting of Paediatric Research of Central European Countries. 2007.
 32. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. Zátěžové vyšetření dětí a adolescentů po prodělané protinádorové terapii antracykliny. Abstrakt. 2007.
 33. NOVÁKOVÁ, Zuzana, Klára KRONTORÁDOVÁ, Hana HRSTKOVÁ, Jana ŠŤASTNÁ, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER a Eva ZÁVODNÁ. 24hodinové monitorování krevního tlaku u pacientů po terapii nádorového onemocnění.Abstrakt. 2007.
 34. 2006

 35. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, M NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. Cardiac abnormalities and cardiopulmonary performance in patients with non-Hodgkin´s lymphoma treated by CHOP regimen. Neoplasma. 2006, roč. 53, č. 2, s. 174-181.
 36. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk POSPÍŠIL a Jiří VORLÍČEK. Cardiac function and cardiopulmonary performance in patients after treatment for non-Hodgkin's lymphoma. Neoplasma. SLOVAKIA: VEDA, SLOVAK ACADEMY SCIENCES, 2006, roč. 53, č. 2, s. 174-181. ISSN 0028-2685.
 37. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WAGNEROVÁ a Jiří VORLÍČEK. Cardiopulmonary exercise tests in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. Leukemina and Lymphoma. 2006, roč. 47, č. 5, s. 843-851.
 38. HRSTKOVÁ, Hana, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Zuzana NOVÁKOVÁ, Nataša HONZÍKOVÁ, Bohumil FIŠER, Eva ZÁVODNÁ, Jana ŠŤASTNÁ a Klára KRONTORÁDOVÁ. EXERCISE TESTING IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AFTER COMPLETING ANTHRACYCLINE ANTITUMOUR THERAPY. Scripta medica. Brno: Lékařská fakulta MU Brno, 2006, roč. 79, č. 5, s. 249-255. ISSN 1211-3395.
 39. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Iva TOMÁŠKOVÁ, I VÁŠOVÁ, Zdeněk KRÁL, M NAVRÁTIL, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, Jiří VORLÍČEK a Jindřich ŠPINAR. Kardiopulmonální výkonnost a kvalita života u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Medicina Sportiva Bohemica Slovaca. 2006, roč. 15, č. 2. ISSN 1210-5481.
 40. JEDLIČKA, František, Lubomír ELBL, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk KRÁL a Jiří VORLÍČEK. Kardiopulmonální výkonnost u dospělých nemocných po léčbě maligních lymfomů. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 45.
 41. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ a Jaroslav MICHÁLEK. Late anthracycline cardiotoxicity protection by dextrazoxane (ICRF-187) in pediatric patients: echocardiographic follow-up. Support Care Cancer. Heidelberg, Germany: Springer-Verlag, 2006, roč. 14, č. 2, s. 128-136. ISSN 0941-4355.
 42. ELBL, Lubomír, H HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ a J MICHÁLEK. Latre anthracycle cardiotoxicity protection by dexrazoxane (ICRF-187) in pediatric patients: Echocardiographic follow-up. Support Care Cancer. 2006, roč. 2, č. 14, s. 128-136. ISSN 0941-4355.
 43. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Milan NAVRÁTIL, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Václav CHALOUPKA a Jiří VORLÍČEK. Pozdní kardiotoxicita u nemocných léčených pro maligní lymfomy chemoterapií s doxorubicinem. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4, s. 23-24, 1 s.
 44. ELBL, Lubomír, Z KRÁL, Iva TOMÁŠKOVÁ, L ŠMARDOVÁ, B WÁGNEROVÁ, František JEDLIČKA, I VÁŠOVÁ a Jiří VORLÍČEK. The evaluation of acute and early cardiotoxicity in survivors of Hodgkin´s disease treated by ABVD or BEACOPP regimens. Journal of Chemotherapy. 2006, roč. 4, č. 18, s. 20-29. ISSN 112000X.
 45. ELBL, Lubomír, Ingrid VÁŠOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Milan NAVRÁTIL a Jiří VORLÍČEK. The role of cardiopulmonary exercise testing in the evaluation of functional capacity after treatment of lymphomas in adults. European Journal of Echocardiography. 2006, roč. 7, suppl., s. 169.
 46. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Vliv rehabilitace na vrcholovou spotřebu u nemocných léčených betablokátory. Cor et Vasa. 2006, roč. 48, suppl.4,, s. 38.
 47. ELBL, Lubomír, I VÁŠOVÁ, M KREJČÍ, M NAVRÁTIL, Iva TOMÁŠKOVÁ, Václav CHALOUPKA, Jiří MAYER a Jiří VORLÍČEK. Vliv vysokodávkové chemoterapie s následnou transplantací krvetvorných buněk na funkci levé komory srdeční u nemocných s maligními lymfomy léčenými doxorubicinem v primární chemoterapii. Vnitřní lékařství. 2006, roč. 52, č. 3, s. 221-231.
 48. 2005

 49. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Exercise intensity prescription for men after myocardial infarction who are treated with beta-blockers. J Cardioplum Rehab. 2005, roč. 25, č. 6, s. 361-365.
 50. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycle cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients. Eur J Pediatr. 2005, roč. 164, č. 11, s. 678-684. ISSN 0340-6199.
 51. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Long-term serial echocardiographic examination of late anthracycline cardiotoxicity and its prevention by dexrazoxane in pediatric patients. Eur J Pediatr. 2005, roč. 164, č. 11, s. 678-684. ISSN 0340-6199.
 52. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA a Iva TOMÁŠKOVÁ. Rehabilitace po infarktu myokardu a revaskularizaci u starších nemocných. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 414-420. ISSN 0042-773X.
 53. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Svatopluk NEHYBA, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Otakar BOČEK a Jindřich ŠPINAR. Remodelace levé komory srdeční u nemocných s akutním infarktem myokardu po absolvování ambulantního řízení rehabilitačního programu. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 4, s. 134-140.
 54. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Svatopluk NEHYBA, Jiří SCHILDBERGER, Petr KALA, Martin POLOCZEK, Šárka CHALOUPKOVÁ a Milada HUDCOVÁ. Silový trenink u nemocných po akutním infarktu myokardu se sníženou ejekční frakcí levé komory. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 1, s. 41-47. ISSN 0042-773X.
 55. CHALOUPKA, Václav, Lubomír ELBL, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ a František JEDLIČKA. Stanovení intenzity tréninku u nemocných po infarktu myokardu, léčených betablokátory. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 2, s. 39-44.
 56. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Svatopluk NEHYBA, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK a Otakar BOČEK. Vliv kombinovaného aerobního a silového treninku na funkci levé komory srdeční u nemocných po akutním infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 2, s. 190-197. ISSN 0042-773X.
 57. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, František JEDLIČKA, Petr KALA a Jiří SCHILDBERGER. Vliv kombinovaného aerobního treninku na změny autonomní modulace u nemocných po akutním myokardu. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 4, s. 421-429. ISSN 0042-773X.
 58. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, F. JEDLIČKA, Petr KALA a Jiří SCHILDBERGER. Vliv kombinovaného arobního tréninku na změny autonomní modulace u nemocncých po akutním infarktu myokardu. Vnitřní lékařství. 2005, roč. 51, č. 4, s. 143-151.
 59. ELBL, Lubomír, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství. Prospektivní echokardiografické sledování. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 12, s. 454-461.
 60. ELBL, Lubomír, Hana HRSTKOVÁ, Iva TOMÁŠKOVÁ, Bohumír BLAŽEK a Jaroslav MICHÁLEK. Vliv podání dexrazoxanu na výskyt pozdní kardiotoxicity u pacientů léčených antracykliny pro hematologickou malignitu v dětství: Prospektivní echokardiografické sledování. Cor Vasa. 2005, roč. 47, č. 12, s. 454-461. ISSN 0010-8650.
 61. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Petr KALA, Jiří SCHILDBERGER, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ, Martin POLOCZEK a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Cor et Vasa. 2005, roč. 47, suppl.4, s. 18-18.
 62. ELBL, Lubomír, Václav CHALOUPKA, Svatopluk NEHYBA, Iva TOMÁŠKOVÁ, Jiří SCHILDBERGER, Martin POLOCZEK, Růžena LÁBROVÁ, Martina ŠIŠÁKOVÁ a Jindřich ŠPINAR. Význam kombinovaného rehabilitačního programu u nemocných s chronickou ischemickou chorobou srdeční. Vnitřní lékařství. Praha: ČLS JEP, 2005, roč. 51, č. 9, s. 957-964. ISSN 0042-773X.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 5. 2021 22:45