Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. POLÁČEK, Jiří. Básník revolty a protestu. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2021. s. 7. ISSN 2533-4654.
 2. POLÁČEK, Jiří. Do hlubin lidské duše. Bohemica Olomucensia. Olomouc: FF UP Olomouc, 2021. ISSN 1803-876X.
 3. POLÁČEK, Jiří. Monografie o katolických časopisech. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2021, roč. 35, č. 2, s. 48-49. ISSN 0862-1985.
 4. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Vladislava Vančury. In Web H7O (Host). 1. vyd. Brno: Nakladatelství Host, 2021.
 5. POLÁČEK, Jiří. Posudek studie pro Folia ethnographica. Brno: Moravské zemské muzeum, 2021.
 6. POLÁČEK, Jiří. Posudek studie pro sborník Bohemica litteraria. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2021. ISSN 1213-2144.
 7. POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura a bratři Čapkové. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2021. s. 8. ISSN 2533-4654.
 8. POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura ve třech stoletích: život, tvorba a odkaz. In Vladislav Vančura v literárním kontextu 20. století. 2021.
 9. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Edvarda Valentu. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2021. s. 3. ISSN 2533-4654.
 10. 2020

 11. POLÁČEK, Jiří. Antologie sloupků Arna Nováka. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020, roč. 68, č. 2, s. 227-231. ISSN 0009-0468.
 12. POLÁČEK, Jiří. Básník S. K. Neumann. In Básníci Mahenovy generace. 2020.
 13. POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové. 1. vyd. Boskovice/Brno: Nakladatelství Albert, 2020. 70 s. ISBN 978-80-7326-314-0.
 14. POLÁČEK, Jiří. Brněnský rok s Jiřím Mahenem. In Bulletin SKIP. 1. vyd. Praha: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP), 2020. ISSN 1213-5828.
 15. POLÁČEK, Jiří. Člen hlavního výboru Literárněvědné společnosti. 2020.
 16. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu na FF MU. 2020.
 17. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu na PdF MU. 2020.
 18. POLÁČEK, Jiří. Čtení o Otokaru Březinovi. Bulletin Společnosti Otokara Březiny. Jaroměřice nad Rokytnou: Společnost Otokara Březiny, 2020, roč. 76, s. 4-6.
 19. POLÁČEK, Jiří. Houby v jazyce a literatuře. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2020. s. 23-25. ISSN 1213-0699.
 20. POLÁČEK, Jiří. Hradec Králové Čapkům. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2020. s. 12. ISSN 2533-4654.
 21. POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen a Arne Novák. In Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2020. s. 17-19. ISBN 978-80-7326-318-8.
 22. POLÁČEK, Jiří. Jubilejní bibliografie. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. Praha: Společnost bratří Čapků, 2020, Č. 58, s. 12-18. ISSN 1805-7527.
 23. POLÁČEK, Jiří. Karel Čapek a Brno. In Hradec Králové Čapkům. 2020.
 24. POLÁČEK, Jiří. Konference o bratrech Čapcích. In Česká literatura. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. s. 517-518. ISSN 0009-0468.
 25. POLÁČEK, Jiří. Kritické imprese Karla Sezimy. In Erik Gilk. Impresionismus v české kultuře (1880-1920). 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2020. s. 89-96. Konvikt, sv. 4. ISBN 978-80-88278-45-0.
 26. POLÁČEK, Jiří. Les je svébytný prostor... Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2020, roč. 34, č. 2, s. 47. ISSN 1213-0699.
 27. POLÁČEK, Jiří. Milíř: zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2020. 52 s. ISBN 978-80-7326-318-8.
 28. POLÁČEK, Jiří. Monografie o Ondřeji Sekorovi. Zprávy Společnosti bratří Čapků. Praha: Společnost bratří Čapků, 2020, roč. 138, s. 2. ISSN 2533-4654.
 29. POLÁČEK, Jiří. Mozaika příběhů z roku 1937. Zprávy Společnosti bratří Čapků. Praha: Společnost bratří Čapků, 2020, č. 136, s. 9. ISSN 2533-4654.
 30. POLÁČEK, Jiří. Novinář Karel Čapek. In Cyklus literárních pořadů v Mahenově památníku. 2020.
 31. POLÁČEK, Jiří. Posudek edice Lukáše Holečka Anketa Lidových novin 1928-1949. 2020.
 32. POLÁČEK, Jiří. Rok 1920 v životě Karla Čapka. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2020. s. 1-2. ISSN 2533-4654.
 33. POLÁČEK, Jiří. Svědectví korespondence. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2020. s. 1-2. ISSN 2533-4654.
 34. POLÁČEK, Jiří. Toulky krajinami Jiřího Mahena. In Ivo Dostál. Pod blankytem s beránky pokojně pluli rorýsi. Přátelé o Janu Lacinovi. 1. vyd. Tišnov: Nakladatelství Miroslav Klepáček - Sursum, 2020. s. 186-191. ISBN 978-80-7323-351-8.
 35. POLÁČEK, Jiří. Trávníček v množném čísle. In Čtení jako radost a dobrodružství. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2020. s. 26-27. ISBN 978-80-88069-98-0.
 36. POLÁČEK, Jiří. Vztah Karla Čapka k Brnu. In Josef Zima. Hradec Králové Čapkům. 1. vyd. Hronov: Společnost Komité Čapek Hronov, z. s., 2020. s. 19-22. ISBN 978-80-270-8840-9.
 37. 2019

 38. POLÁČEK, Jiří. Básně s vertikálou. Weles. Brno: Weles, z. s., 2019, roč. 77, s. 97-98. ISSN 1214-2948.
 39. POLÁČEK, Jiří. Básník životní celistvosti. In Jiří Mahen v množném čísle. 2019.
 40. POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové očima Karla Sezimy. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2019. s. 11. ISSN 2533-4654.
 41. POLÁČEK, Jiří. Buď sbohem, krásný korzáre. In Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019. s. 3-8. ISBN 978-80-7326-310-2.
 42. POLÁČEK, Jiří. Člen hlavního výboru Literárněvědné společnosti. Literárněvědná společnost, 2019.
 43. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu na FF MU. Oborová rada doktorského studijního programu Česká literatura na FF MU, 2019.
 44. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu na PdF MU. Oborová rada doktorského studijního programu na PdF MU, 2019.
 45. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti bratří Čapků. Společnost bratří Čapků, 2019.
 46. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti F. X. Šaldy. Společnost F. X. Šaldy, 2019.
 47. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti Otokara Březiny. Společnost Otokara Březiny, 2019.
 48. POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen a František Halas. In Jiří Poláček, Ivan Němec. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019. s. 23-35. ISBN 978-80-7326-310-2.
 49. POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen a František Halas. In Cyklus literárních pořadů v Mahenově památníku. 2019.
 50. POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen v množném čísle. In Duha. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2019. s. 23-25. ISSN 0862-1985.
 51. POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen v množném čísle. In Literární noviny (příloha Biblio). 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2019. s. 16. ISSN 1210-0021.
 52. POLÁČEK, Jiří. Kritické imprese Karla Sezimy. In Impresionismus v české kultuře 1880-1920. 2019.
 53. POLÁČEK, Jiří. Literární toulky Francií. Literární noviny (příloha Biblio). Praha: Litmedia, a. s., 2019, roč. 30, č. 9, s. 16. ISSN 1210-0021.
 54. POLÁČEK, Jiří. Literát, ale také rybář i příjemný Mefistofeles. In Mladá fronta DNES. 1. vyd. Brno: Vydavatelství MAFRA, a. s., 2019. s. 18. ISSN 1210-1168.
 55. POLÁČEK, Jiří. Milíř: zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019. 64 s. ISBN 978-80-7326-310-2.
 56. POLÁČEK, Jiří. Nevídáno: nadílka nón! In František Všetička: Návratnost nóny. 1. vyd. Jinočany: Nakladatelství H&H, 2019. s. 80-82. Poesis, 40. ISBN 978-80-7319-135-1.
 57. POLÁČEK, Jiří. Ohlédnutí za Petrem Holmanem. In Literární noviny (příloha Biblio). 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2019. s. 18. ISSN 1210-0021.
 58. POLÁČEK, Jiří. Otokar Březina očima Jiřího Mahena. In Bulletin Společnosti Otokara Březiny. 1. vyd. Jaroměřice nad Rokytnou: Společnost Otokara Březiny, 2019. s. 15-17.
 59. POLÁČEK, Jiří. Poměr Otokara Březiny k přírodě. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2019. s. 29. ISSN 1213-0699.
 60. POLÁČEK, Jiří. Posudek monografie Sekora. Mravenčí a jiné práce. 2019.
 61. POLÁČEK, Jiří. Prózy Jiřího Mahena v recenzích Karla Sezimy. In Jiří Poláček, Ivan Němec. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2019. s. 47-50. ISBN 978-80-7326-310-2.
 62. POLÁČEK, Jiří. Průhledy do rodinných světů. In Dobromila Papírníková: Podél hranice. 1. vyd. Brno: Nakladatelství Šimon Ryšavý, 2019. s. 88. ISBN 978-80-7354-214-6.
 63. POLÁČEK, Jiří. Předseda Společnosti Jiřího Mahena. Společnost Jiřího Mahena, 2019.
 64. POLÁČEK, Jiří. Reflexe slovenské dětské literatury v časopisu Ladění. In Ivo Pospíšil. Výzvy současnosti: nová témata české a slovenské literartury (2000-2017). 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – GALIUM, 2019. s. 113-118. ISBN 978-80-88296-05-8.
 65. POLÁČEK, Jiří. Setkávání i míjení. In Ivo Pospíšil. Sborník třinácti: mezi generacemi. 1. vyd. Brno: Galium, 2019. s. 63-75. ISBN 978-80-88296-03-4.
 66. POLÁČEK, Jiří. Slovník literárněvědného strukturalismu. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 22, č. 1, s. 169-171. ISSN 1213-2144.
 67. POLÁČEK, Jiří. Svědectví Jana Vrby. In Eva Vrabcová. Otokar Březina 2018. 1. vyd. Praha: Togga, spol. s r. o., 2019. s. 115-122. ISBN 978-80-7476-160-7.
 68. POLÁČEK, Jiří. Třikrát František Všetička. Komenský. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 143, č. 4, s. 61-62. ISSN 0323-0449.
 69. POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura: Obrazy z dějin národa českého. In Cyklus literárních pořadů v Mahenově památníku. 2019.
 70. 2018

 71. POLÁČEK, Jiří. Adresát Jiří Mahen. In Ivan Němec - Jiří Poláček. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2018. s. 9-21. ISBN 978-80-7326-300-3.
 72. POLÁČEK, Jiří. Almanach na rok 1914 aneb Druhá zkouška. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 1, s. 60-68. ISSN 1213-2144.
 73. POLÁČEK, Jiří. Antologie současné české poezie. Weles. Brno: Weles, z. s., 2018, 74-75, s. 144. ISSN 1214-2948.
 74. POLÁČEK, Jiří. Básník Jiří Mahen. In Cyklus přednášek v Knihovně Jiřího Mahena. 2018.
 75. POLÁČEK, Jiří. Byl moderní na přídi tradice... In Program Národního divadla Brno k inscenaci hry Janošík Revisited. 1. vyd. Brno: Národní divadlo Brno, 2018. s. 10-17.
 76. POLÁČEK, Jiří. Česká literatura v období Mnichova a okupace. Komenský. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2018, roč. 70, č. 3, s. 60. ISSN 0323-0449.
 77. POLÁČEK, Jiří. Člen hlavního výboru Literárněvědné společnosti. Literárněvědná společnost, 2018.
 78. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studijního programu na FF MU. Oborová komise doktorského studijního programu Česká literatura na FF MU, 2018 - 2021.
 79. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu na PdF MU. Oborová rada doktorského studijního programu na PdF MU, 2018 - 2021.
 80. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti bratří Čapků. Společnost bratří Čapků, 2018 - 2021.
 81. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti F. X. Šaldy. Společnost F. X. Šaldy, 2018 - 2021.
 82. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti Otokara Březiny. Společnost Otokara Březiny, 2018 - 2021.
 83. POLÁČEK, Jiří. Dramatická tvorba Jiřího Mahena. In Zkouška hry Jiřího Mahena Janošík v Mahenově divadle. 2018.
 84. POLÁČEK, Jiří. Fenomén cizinectví v románu Vladislava Vančury Konec starých časů. In Ladislav Ludvík. Folklorní léto. Vančurovský almanach 2018. 1. vyd. Háj ve Slezsku: Spolek Vladislava Vančury, 2018. s. 73-81. ISBN 978-80-270-4610-2.
 85. POLÁČEK, Jiří. Fenomén cizinectví v románu Vladislava Vančury Konec starých časů. In Obraz cizince v literatuře. 2018.
 86. POLÁČEK, Jiří. Hrátky se slovy, větami a jejich významy. In Martin Tichý a Jakub Sichálek. Mezi kritikou a poezií. Ladislavu Soldánovi k osmdesátinám. 1. vyd. Opava: Slezská univerzita, 2018. s. 25-27. ISBN 978-80-7510-314-7.
 87. POLÁČEK, Jiří. Jiří Mahen: život a dílo. In Akademické triduum. 2018.
 88. POLÁČEK, Jiří. Jubileum Nikoly Šuhaje. Od Ještěda k Troskám. Turnov: Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s., 2018, roč. 25, č. 4, s. 270-271. ISSN 1214-1798.
 89. POLÁČEK, Jiří. Kniha o Věnceslavu Metelkovi. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, roč. 66, č. 4, s. 603-604. ISSN 0009-0468.
 90. POLÁČEK, Jiří. Kritik Oleg Sus v roce 1968. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2018, roč. 66, č. 2, s. 309-311. ISSN 0009-0468.
 91. POLÁČEK, Jiří. Kritik tvoří stejně jako básník... (Imaginární rozhovor s F. X. Šaldou). In Literární noviny (příloha Biblio). 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2018. s. 6. ISSN 1210-0021.
 92. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek sborníku Petr Bezruč – bard prvý, co promluvil (FF OU, Ostrava 2018). 2018, 2 s.
 93. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek studie Kdy začíná Listopad? 2018, 1 s.
 94. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek studie Literární reprezentace lesa v díle Jana Čepa. 2018.
 95. POLÁČEK, Jiří. Libreto pro Leoše Janáčka. In Ivan Němec - Jiří Poláček. Milíř. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2018. s. 26-28. ISBN 978-80-7326-300-3.
 96. POLÁČEK, Jiří. Milíř: zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2018. 56 s. ISBN 978-80-7326-300-3.
 97. POLÁČEK, Jiří. Ohlédnutí za Jiřím Rambouskem. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2018. s. 8. Literární příloha. ISSN 2533-4654.
 98. POLÁČEK, Jiří. Podoby Jiřího Mahena. In Přednáška pro studenty Filozofické fakulty MU. 2018.
 99. POLÁČEK, Jiří. Polarity Víta Slívy. Weles. Brno: Weles, z. s., 2018, 72-73, s. 136-137. ISSN 1214-2948.
 100. POLÁČEK, Jiří. Předseda Společnosti Jiřího Mahena. Společnost Jiřího Mahena, 2018 - 2021.
 101. POLÁČEK, Jiří. Reflexe Vančurova boje proti fašismu a nacismu. In Jiří Hrabal. Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2018. s. 111-121. Mimo edice. ISBN 978-80-88278-21-4.
 102. POLÁČEK, Jiří. Svědectví Jana Vrby. In Otokar Březina 2018. 2018.
 103. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka Čestmíra Jeřábka. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2018. s. 2. ISSN 2533-4654.
 104. POLÁČEK, Jiří. Zdeněk Matěj Kuděj a ti druzí. Literarky.cz. Praha: Litmedia, a. s., 2018, roč. 29, 1. 5., 1 s. ISSN 1210-0021.
 105. POLÁČEK, Jiří. Zemřel Jiří Rambousek. In Jihlavské listy. 1. vyd. Jihlava: PAROLA, spol. s r. o., 2018. s. 2. ISSN 1212-740X.
 106. POLÁČEK, Jiří. 150 let Otokara Březiny. In Literární noviny (příloha Biblio). 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2018. s. 6. ISSN 1210-0021.
 107. 2017

 108. POLÁČEK, Jiří. Adresát Fráňa Šrámek. In Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2017. s. 53-54. ISBN 978-80-7326-288-4.
 109. POLÁČEK, Jiří. Básně ze slovníku. 1. vyd. Brno: Weles, z. s., 2017. 68.
 110. POLÁČEK, Jiří. Byl nejvýznamnější z nás... In Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2017. s. 46-49. ISBN 978-80-7326-288-4.
 111. POLÁČEK, Jiří. Bylo černo, naprosto černo... In Zprávy Společnosti bratří Čapků (Literární příloha). 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2017. s. 1. 127. ISSN 2533-4654.
 112. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studijního programu na FF MU. 2017.
 113. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady doktorského studijního programu na PdF MU. 2017.
 114. POLÁČEK, Jiří. Devadesátiny Jiřího Rambouska. In Jihlavské listy. 1. vyd. Jihlava: PAROLA, s. r. o., 2017. s. 7. ISSN 1212-740X.
 115. POLÁČEK, Jiří. Dvojí jubileum F. X. Šaldy. In Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2017. s. 50-52. ISBN 978-80-7326-288-4.
 116. POLÁČEK, Jiří. Jaromír Tomeček a ti druzí. In Duha. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017. s. 8-9. ISSN 0862-1985.
 117. POLÁČEK, Jiří. Karel Čapek a jeho generace. Český jazyk a literatura. Plzeň: Nakladatelství Fraus, s. r. o., 2017, roč. 68, č. 1, s. 44-45. ISSN 0009-0786.
 118. POLÁČEK, Jiří. Klobouk Jiřího Mahena. In Černé. Sborník Texty do Památníku. 1. vyd. Tišnov: Sursum, 2017. s. 10-11. ISBN 978-80-7323-321-1.
 119. POLÁČEK, Jiří. Krajiny ze slov. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2017, roč. 31, č. 1, s. 46. ISSN 1213-0699.
 120. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek kolektivní monografie Radomila Nováka a kolektivu Současné ženské autorky v interpretační perspektivě (Pedagogická fakulta OU, Ostrava 2017). 2017.
 121. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek studie Jak se četly noviny: Vývoj čtenářského portrétu v českém výtvarném umění (Mediální studia). 2017.
 122. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek studie Románová reflexe 28. října 1918 (K. M. Čapek Chod, A. M. Tilschová, Božena Benešová): Literární archiv Památníku národního písemnictví. 2017.
 123. POLÁČEK, Jiří. Literární toulky Polskem. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2017, roč. 31, č. 3, s. 46-47. ISSN 0862-1985.
 124. POLÁČEK, Jiří. Manifest českých spisovatelů. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2017. s. 1.
 125. POLÁČEK, Jiří. Manifest národní svobody. In Literarky.cz (Literární noviny). 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2017. 1 s. ISSN 1210-0021.
 126. POLÁČEK, Jiří. Milíř: zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2017. 64 s. ISBN 978-80-7326-288-4.
 127. POLÁČEK, Jiří. Monografie o Almanachu na rok 1914. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2017, roč. 67, č. 3, s. 155-156. ISSN 0009-0786.
 128. POLÁČEK, Jiří. Nová antologie poetismu. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017, roč. 65, č. 5, s. 797-800. ISSN 0009-0468.
 129. POLÁČEK, Jiří. Podoby obyčejného lesa. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2017, roč. 31, č. 4, s. 48. ISSN 1213-0699.
 130. POLÁČEK, Jiří. Průhledy do literární kritiky 20. století. In Šrámkova Sobotka. 2017.
 131. POLÁČEK, Jiří. Reflexe válečného dětství a mládí. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2017, roč. 65, č. 2, s. 333-335. ISSN 0009-0468.
 132. POLÁČEK, Jiří. Reflexe Vančurova boje proti fašismu a nacismu. In Role středoevropského spisovatele-intelektuála ve zlomových okamžicích dějin. 2017.
 133. POLÁČEK, Jiří. Trojí jubileum Fráni Šrámka. In Od Ještěda k Troskám. Vlastivědný sborník Českého ráje a Podještědí. 1. vyd. Turnov: Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s., 2017. s. 184-185. ISSN 1214-1798.
 134. POLÁČEK, Jiří. Uklizený stůl Jiřího Opelíka. Český jazyk a literatura. Plzeň: Nakladatelství Fraus, s. r. o., 2017, roč. 68, č. 2, s. 103-104. ISSN 0009-0786.
 135. POLÁČEK, Jiří. Věc: Rudolf Resner alias Robert Rýdl. Od Ještěda k Troskám. Turnov: Paměť Českého ráje a Podještědí, z. s., 2017, roč. 24, č. 4, s. 259-261. ISSN 1214-1798.
 136. POLÁČEK, Jiří. Věc: výuka literatury. Český jazyk a literatura. Praha: SPN-pedagogické nakladatelství, a. s., 2017, roč. 67, č. 4, s. 187-189. ISSN 0009-0786.
 137. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Jaromíra Tomečka. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2017. s. 35-36. ISSN 1213-0699.
 138. POLÁČEK, Jiří. Zvířecí postavy v tvorbě Stanislava Reiniše. In Polidštěné zvíře. Kapitoly ke středoevropskému myšlení o literatuře. 1. vyd. Olomouc: Vydavatelství Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 2017. s. 89-96. Umění a kultury střední Evropy 6. ISBN 978-80-87895-94-8.
 139. POLÁČEK, Jiří. Život a dílo Jiřího Mahena. In Přednáška pro střední školy. 2017.
 140. 2016

 141. POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. In Pořad Zelný rynk. Český rozhlas Brno, 2016.
 142. POLÁČEK, Jiří. Čapek a jeho současníci. In Přednáška pro Městskou knihovnu ve Svitavách dne 13. ledna 2016. 2016.
 143. POLÁČEK, Jiří. Člen Literárněvědné společnosti. Literárněvědná společnost, 2016.
 144. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti bratří Čapků. Společnost bratří Čapků, 2016.
 145. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti F. X. Šaldy. Společnost F. X. Šaldy, 2016.
 146. POLÁČEK, Jiří. Člen Společnosti Otokara Březiny. Společnost Otokara Březiny, 2016.
 147. POLÁČEK, Jiří. Člen výboru Společnosti Jana Skácela. Společnost Jana Skácela, 2016.
 148. POLÁČEK, Jiří. Je třeba pracovat a nezoufat! Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 49, č. 3, s. 58-61. ISSN 1211-3387.
 149. POLÁČEK, Jiří. Konfrontace české a slovenské národní povahy v románu Vladislava Vančury Útěk do Budína. In Ivo Pospíšil. Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 1. vyd. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2016. s. 161-167. Mimo edice. ISBN 978-80-906183-3-6.
 150. POLÁČEK, Jiří. Korespondence Arna Nováka a Marie Veselíkové. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016, roč. 30, č. 3, s. 48-49. ISSN 0862-1985.
 151. POLÁČEK, Jiří. Lektorské posudky na básnické sbírky Marka Fencla Rosné kořeny a Vladimíra Šrámka Města. 2016, 2 s.
 152. POLÁČEK, Jiří. Lektorské posudky studií Zapomenutá Šípková Růženka a Tematizace hudby v poezii. 2016, 2 s.
 153. POLÁČEK, Jiří. Lektorský posudek monografie Evy Malenové Literární pohádka v individuálním stylu G. Cyferova. 2016.
 154. POLÁČEK, Jiří. Mahenova sbírka Duha a její soudobá recepce. In Jiří Poláček, Ivan Němec. Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2016. s. 10-16. ISBN 978-80-7326-273-0.
 155. POLÁČEK, Jiří. Milíř: zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2016. 52 s. ISBN 978-80-7326-273-0.
 156. POLÁČEK, Jiří. Monografie o cestopisech Karla Čapka. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2016, roč. 64, č. 4, s. 617-619. ISSN 0009-0468.
 157. POLÁČEK, Jiří. Oponentský posudek na disertační práci Dariny Lukášové Literární dílo Edvarda Valenty. 2016, 2 s.
 158. POLÁČEK, Jiří. Pohádky Jiřího Mahena. In Impulsy. 1. vyd. Brno: Knihovna Jiřího Mahena, 2016. ISSN 2336-727X.
 159. POLÁČEK, Jiří. Předseda Společnosti Jiřího Mahena. Společnost Jiřího Mahena, 2016.
 160. POLÁČEK, Jiří. Současnost literatury, literární vědy a kritiky. In Český jazyk a literatura. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2016. s. 255-256. ISSN 0009-0786.
 161. POLÁČEK, Jiří. Spera a ti druzí. In Literární noviny. 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2016. s. 23.
 162. POLÁČEK, Jiří. Šalše v okřínu. In Literární noviny (příloha Biblio). 1. vyd. Praha: Litmedia, a. s., 2016. s. 3.
 163. POLÁČEK, Jiří. Toulky básnickými krajinami. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016. s. 41. ISSN 1213-0699.
 164. POLÁČEK, Jiří. Toulky Jana Laciny. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2016, roč. 30, č. 1, s. 45. ISSN 1213-0699.
 165. POLÁČEK, Jiří. Tváře Brna: kdysi a dnes. In Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2016. s. 46-47. ISBN 978-80-7326-273-0.
 166. POLÁČEK, Jiří. V krvavém poli duhy sedmi krás... In Duha. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2016. s. 10-11. ISSN 0862-1985.
 167. 2015

 168. POLÁČEK, Jiří. Balkánské imprese Jiřího Mahena. Slovanský jih. Brno: Společnost přátel jižních Slovanů v České republice, 2015, roč. 15, č. 5, s. 3-10. ISSN 1213-3612.
 169. POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 106 s. Reflexe, svazek 1. ISBN 978-80-210-8118-5.
 170. POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 105 s. Reflexe. ISBN 978-80-210-8118-5.
 171. POLÁČEK, Jiří. Básnický rok. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 105 s. Reflexe. ISBN 978-80-210-8118-5.
 172. POLÁČEK, Jiří. Bych je v trapu! In Lidové noviny. 1. vyd. Praha: MAFRA, a. s., 2015. s. 21. ISSN 0862-5921.
 173. POLÁČEK, Jiří. Cesta do Zlína. In Lidové noviny. 1. vyd. Praha: MAFRA, a. s., 2015. s. 19. ISSN 0862-5921.
 174. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové rady DSP česká literatura na Filozofické fakultě MU. 2015.
 175. POLÁČEK, Jiří. Fauna ve světě vlastních jmen. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2015, roč. 29, č. 1, s. 44. ISSN 1213-0699.
 176. POLÁČEK, Jiří. Host do domu a revue ROK. In Josef Večeřa. Sborník 2015. 1. vyd. Předklášteří: Muzeum Brněnska, 2015. s. 162-164. ISBN 978-80-906196-0-9.
 177. POLÁČEK, Jiří. Jan Mukařovský. In Host. 1. vyd. Brno: Společnost přátel vydávání časopisu Host, 2015. s. 82-83. ISSN 1211-9938.
 178. POLÁČEK, Jiří. Když se dva perou... Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2015, roč. 65, č. 4, s. 207-208. ISSN 0009-0786.
 179. POLÁČEK, Jiří. Konflikt kultury s přírodou. In Universitas. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 79-80. ISSN 1211-3387.
 180. POLÁČEK, Jiří. Konfrontace české a slovenské národní povahy v románu Vladislava Vančury Útěk do Budína. In Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. 2015.
 181. POLÁČEK, Jiří. Krajina v literatuře a výtvarném umění. In Česká literatura. 1. vyd. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015. s. 106-112. ISSN 0009-0468.
 182. POLÁČEK, Jiří. Literární toulky Olomoucí. Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2015, roč. 65, č. 5, s. 258-259. ISSN 0009-0786.
 183. POLÁČEK, Jiří. Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2015. 48 s. ISBN 978-80-7326-262-4.
 184. POLÁČEK, Jiří. Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny. In Hana Enderlová. Otokar Březina 2014. 1. vyd. Praha: Togga, s. r. o., 2015. s. 24-33. ISBN 978-80-7476-074-7.
 185. POLÁČEK, Jiří. Od moderny k avantgardě. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2015, roč. 62, č. 4, s. 626-628. ISSN 0009-0468.
 186. POLÁČEK, Jiří. Pocta docentu Jiřímu Opelíkovi. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2015. s. 4.
 187. POLÁČEK, Jiří. Polemika Ferdinanda Peroutky s Vladislavem Vančurou. In Zprávy Společnosti bratří Čapků. 1. vyd. Praha: Společnost bratří Čapků, 2015. s. 8.
 188. POLÁČEK, Jiří. Prózy z Banátu. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2015. s. 54. ISSN 1213-0699.
 189. POLÁČEK, Jiří. Reflexe Slovenska v poezii Jiřího Mahena. In Ivo Pospíšil – Anna Zelenková. Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 1. vyd. Brno: Česká asociace slavistů, 2015. s. 149-157. Brněnské texty k slovakistice. ISBN 978-80-905336-8-4.
 190. POLÁČEK, Jiří. Román o národním obrození v Olomouci. In Duha. 1. vyd. Brno: Moravská zemská knihovna, 2015. s. 52-53. ISSN 0862-1985.
 191. POLÁČEK, Jiří. Stokrát Rudolf Křesťan. In Lidové noviny. 1. vyd. Praha: MAFRA, a. s., 2015. s. 30. ISSN 0862-5921.
 192. POLÁČEK, Jiří. Sympozium o Otokaru Březinovi. Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2015, roč. 65, č. 3, s. 148-149. ISSN 0009-0786.
 193. POLÁČEK, Jiří. Vančurova Pole orná a válečná v soukolí dobové kritiky. Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2015, roč. 66, č. 2, s. 58-62. ISSN 0009-0786.
 194. 2014

 195. POLÁČEK, Jiří. Antologie Skupiny Ra. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2014, roč. 62, č. 1, s. 114-118. ISSN 0009-0468.
 196. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové komise (obor česká literatura) na Filozofické fakultě MU. 2014.
 197. POLÁČEK, Jiří. Haiku Františka Všetičky. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2014. s. 45. ISSN 1213-0699.
 198. POLÁČEK, Jiří. Herbář Otokara Březiny. In Veronica. 1. vyd. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2014. s. 34-35. ISSN 1213-0699.
 199. POLÁČEK, Jiří. Jména postav v románech Vladislava Vančury. In Eva Minářová, Dagmar Sochorová, Jitka Zítková. Vlastní jména v textech a kontextech. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 149-154. ISBN 978-80-210-6631-1.
 200. POLÁČEK, Jiří. Milíř 16/2014. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2014. 60 s. ISBN 978-80-7326-252-5.
 201. POLÁČEK, Jiří. Monografie o Ladislavu Fuksovi. In Kam v Brně. 1. vyd. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2014. s. 51. ISSN 1211-5304.
 202. POLÁČEK, Jiří. Motivy rostlin v poezii Otokara Březiny. In Otokar Březina 2014. 2014.
 203. POLÁČEK, Jiří. Návraty Víta Slívy. In Kam v Brně. 1. vyd. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2014. s. 45-46. ISSN 1211-5304.
 204. POLÁČEK, Jiří. Opravny – polemiky – vzpomínky, nová kniha Jiřího Rambouska. In Jihlavské listy. 1. vyd. Jihlava: PAROLA, s.r.o., 2014. s. 11. ISSN 1212-740X.
 205. POLÁČEK, Jiří. Otokar Březina: život a dílo. In Schůze Společnosti Otokara Březiny. 2014.
 206. POLÁČEK, Jiří. Podoby literární vědy (1). Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2014, roč. 64, č. 5, s. 258-260. ISSN 0009-0786.
 207. POLÁČEK, Jiří. Podoby literární vědy (2). Český jazyk a literatura. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, a. s., 2014, roč. 65, č. 1, s. 49-51. ISSN 0009-0786.
 208. POLÁČEK, Jiří. Poezie z Masarykovy univerzity. In Kam v Brně. 1. vyd. Brno: Turistické informační centrum města Brna, 2014. s. 43-44. ISSN 1211-5304.
 209. POLÁČEK, Jiří. Pohádky z království pramenů a skal. In Jihlavské listy. 1. vyd. Jihlava: PAROLA, s. r. o., 2014. s. 16. ISSN 1212-740X.
 210. POLÁČEK, Jiří. Reflexe Slovenska v poezii Jiřího Mahena. In Česká a slovenská poezie: slovo a mlčení. 2014.
 211. POLÁČEK, Jiří. Román Klukanové: Příběhy zadřené v paměti. In Jihlavské listy. 1. vyd. Jihlava: Parola, s.r.o., 2014. s. 11. ISSN 1212-740X.
 212. POLÁČEK, Jiří. Trojí ohlédnutí. In Ivan Němec – Jiří Poláček. Milíř 16/2014. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2014. s. 53-55. ISBN 978-80-7326-252-5.
 213. POLÁČEK, Jiří. Zavřeli za mnou, odpusťte všichni. In Ivan Němec – Jiří Poláček. Milíř 16/2014. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2014. s. 3-14. ISBN 978-80-7326-252-5.
 214. POLÁČEK, Jiří. Zavřeli za mnou, odpusťte všichni... In Lidové noviny. 1. vyd. Praha: MAFRA, a. s., 2014. s. 24. ISSN 0862-5921.
 215. POLÁČEK, Jiří. Zpravodaj Společnosti Jiřího Mahena. In Komenský. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, 2014. s. 56. ISSN 0323-0449.
 216. 2013

 217. POLÁČEK, Jiří. Ať žije strýc Antonín! In Ivan Němec - Jiří Poláček. Milíř 15/2013. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2013. s. 14-17. ISBN 978-80-7326-239-6.
 218. POLÁČEK, Jiří. Básnické nekrology Vítězslava Nezvala. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 46, č. 4, s. 3-8. ISSN 1211-3387.
 219. POLÁČEK, Jiří. Bibliografie (1976-2011). 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2013. 110 s. ISBN 978-80-7204-844-1.
 220. POLÁČEK, Jiří. Česká literatura a jazz. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2013, roč. 63, č. 4, s. 207-208. ISSN 0009-0786.
 221. POLÁČEK, Jiří. Duch překonává léta... In Eva Koudelková. Panu profesorovi s úctou. Pocta Aleši Fettersovi. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2013. s. 219-221. ISBN 978-80-87607-13-8.
 222. POLÁČEK, Jiří. Jubileum Ludmily Vančurové. In Ivan Němec - Jiří Poláček. Milíř 15/2013. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2013. s. 34-35. ISBN 978-80-7326-239-6.
 223. POLÁČEK, Jiří. Milíř 15/2013. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2013. 52 s. ISBN 978-80-7326-239-6.
 224. POLÁČEK, Jiří. Monografie o českém historickém románu. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013, roč. 27, 3-4, s. 60-61. ISSN 0862-1985.
 225. POLÁČEK, Jiří. Ohlédnutí za Alenou Hájkovou. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2013, roč. 64, č. 2, s. 92-93. ISSN 0009-0786.
 226. POLÁČEK, Jiří. Pozvání na cestu. In Ivan Němec - Jiří Poláček. Milíř 15/2013. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2013. s. 1-2. ISBN 978-80-7326-239-6.
 227. POLÁČEK, Jiří. Román o Vilému Mrštíkovi. Literární archiv. Vilém Mrštík - od realismu k moderně. Praha: Památník národního písemnictví, 2013, roč. 45, č. 1, s. 119-125. ISSN 0231-5904.
 228. POLÁČEK, Jiří. Společnost Jiřího Mahena. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2013, roč. 63, č. 4, s. 199-200. ISSN 0009-0786.
 229. POLÁČEK, Jiří. Svědectví Charlese Sealsfielda. Veronica. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2013, roč. 27, 2-3, s. 38. ISSN 1213-0699.
 230. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínky na Ivana Blatného. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2013, roč. 27, č. 4. ISSN 1804-4255.
 231. ŠUBRTOVÁ, Milena, Jitka ZÍTKOVÁ, Naděžda SIEGLOVÁ, Jiří POLÁČEK, Miroslav CHOCHOLATÝ, David KROČA a Ivan NĚMEC. Zlatá stuha. Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví, 2013.
 232. 2012

 233. POLÁČEK, Jiří. AUGUSTA Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 44-45, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 234. POLÁČEK, Jiří. Básník ticha. Literární noviny. Praha: Litmedia, a. s., 2012, roč. 23, č. 5, s. 10-11. ISSN 1210-0021.
 235. POLÁČEK, Jiří. BASS Eduard. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 50-51, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 236. POLÁČEK, Jiří. BENEŠ Vojta. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 58-59, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 237. POLÁČEK, Jiří. Byl moderní na přídi tradice... In Ivan Němec - Jiří Poláček. Milíř. První. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2012. s. 3-8. ISBN 978-80-7326-214-3.
 238. POLÁČEK, Jiří. Cena děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 2012.
 239. POLÁČEK, Jiří. ČAPEK Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 86-87, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 240. POLÁČEK, Jiří. ČAPEK Karel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 87-89, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 241. POLÁČEK, Jiří. HAIS TÝNECKÝ Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 149-150, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 242. POLÁČEK, Jiří. HEYDUK Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 158-159, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 243. POLÁČEK, Jiří. HOFFMEISTER Adolf. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 162-163, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 244. POLÁČEK, Jiří. HOLAN Emil. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 165. ISBN 978-80-7277-506-4.
 245. POLÁČEK, Jiří. KOPTA Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 213-214, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 246. POLÁČEK, Jiří. KOUDELKOVÁ Eva. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 214-215, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 247. POLÁČEK, Jiří. KRATOCHVÍL Miloš Václav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 225-226, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 248. POLÁČEK, Jiří. KUTÍK Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 240. ISBN 978-80-7277-506-4.
 249. POLÁČEK, Jiří. KVAPIL Jaroslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 243. ISBN 978-80-7277-506-4.
 250. POLÁČEK, Jiří. LANGER František. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 246-247, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 251. POLÁČEK, Jiří. MAHEN Jiří. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 257-258, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 252. POLÁČEK, Jiří. MALÍŘOVÁ Helena. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 263-264, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 253. POLÁČEK, Jiří. MEDEK Rudolf. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 273-274, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 254. POLÁČEK, Jiří. Milíř. 1. vyd. Brno: Společnost Jiřího Mahena, 2012. 40 s. ISBN 978-80-7326-214-3.
 255. POLÁČEK, Jiří. MUSIL Alois. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 281-282, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 256. POLÁČEK, Jiří. NEUWIRTH Štěpán. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 290-291, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 257. POLÁČEK, Jiří. NEZVAL Vítězslav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 291-292, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 258. POLÁČEK, Jiří. Nezvalovy básnické nekrology. In Neviditelný Nezval. 2012.
 259. POLÁČEK, Jiří. NOVÝ Karel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 300-301, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 260. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Josefa Hrabáka a Františka Tenčíka. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 45, č. 4, s. 63-66. ISSN 1211-3387.
 261. POLÁČEK, Jiří. OLBRACHT Ivan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 301-303, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 262. POLÁČEK, Jiří. PAVEL Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 306-307, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 263. POLÁČEK, Jiří. PAZOUREK Vladimír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 308-309, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 264. POLÁČEK, Jiří. PLEVA Josef Věromír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 317-318, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 265. POLÁČEK, Jiří. POLÁČEK Karel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 322-324, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 266. POLÁČEK, Jiří. Povídky Vladimíra Šrámka. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 45, č. 2, s. 75-76. ISSN 1211-3387.
 267. POLÁČEK, Jiří. PRCHAL Josef. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 326-327, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 268. POLÁČEK, Jiří. Problémy českého expresionismu. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2012, roč. 62, č. 3, s. 152-153. ISSN 0009-0786.
 269. POLÁČEK, Jiří. PŮLPÁN Karel. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 336. ISBN 978-80-7277-506-4.
 270. POLÁČEK, Jiří. REINIŠ Stanislav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 338-339, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 271. POLÁČEK, Jiří. ŘEZÁČ Václav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 345-346, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 272. POLÁČEK, Jiří. SANTAROVÁ Alena. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 351-352, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 273. POLÁČEK, Jiří. SCHEINPFLUGOVÁ Olga. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 355-356, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 274. POLÁČEK, Jiří. SKÁCEL Jan. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 360-361, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 275. POLÁČEK, Jiří. SOJKOVÁ Kamila. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 369-371, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 276. POLÁČEK, Jiří. Svět viděný zpomaloučka (Fejetony Jana Drdy z let 1939-1943). In Erik Gilk - Jan Tydlitát. Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. První. Boskovice: Albert, 2012. s. 73-79. ISBN 978-80-7326-211-2.
 277. POLÁČEK, Jiří. Svět viděný zpomaloučka (Fejetony Jana Drdy z let 1939-1943). In Karel Poláček a žánry beletristické publicistiky. 2012.
 278. POLÁČEK, Jiří. ŠTORCH Eduard. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 408-409, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 279. POLÁČEK, Jiří. TĚSNOHLÍDEK Rudolf. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 419-420, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 280. POLÁČEK, Jiří. TISOVSKÝ T. E. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 422-423, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 281. POLÁČEK, Jiří. TOMEČEK Jaromír. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 423-426, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 282. POLÁČEK, Jiří. VANČURA Vladislav. In Slovník autorů literatury pro děti a mládež 2. Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. s. 432-433, 1 s. ISBN 978-80-7277-506-4.
 283. 2011

 284. POLÁČEK, Jiří. Autor, který pohnul českou prózou. První. Praha: Litmedia, a. s., 2011. 2 s. Literární noviny 25/2011. ISSN 1210-0021.
 285. POLÁČEK, Jiří. Cizinci mezi námi. První. Praha: Litmedia, a. s., 2011. 1 s. Literární noviny 43/2011. ISSN 1210-0021.
 286. POLÁČEK, Jiří. Co si nadrobil Rudolf Křesťan. První. Praha: Litmedia, a. s., 2011. 1 s. Literární noviny 13/2011. ISSN 1210-0021.
 287. POLÁČEK, Jiří a Jiří RAMBOUSEK. Dvojí úděl: literatura a periodika. První. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 3 s. Universitas 1/2011. ISSN 1211-3387.
 288. POLÁČEK, Jiří. Karel Čapek redivivus. První. Praha: Společnost bratří Čapků, 2011. 1 s. Zprávy Společnosti bratří Čapků.
 289. POLÁČEK, Jiří. Konflikt kultury s přírodou. První. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2011. 1 s. Veronica 2/2011. ISSN 1213-0699.
 290. POLÁČEK, Jiří. Korespondence Františka Hrubína. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2011, roč. 22, č. 18, s. 22. ISSN 0862-657X.
 291. POLÁČEK, Jiří. Literární kritika: věda, nebo umění? Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2011, roč. 61, č. 5, s. 230-231. ISSN 0009-0786.
 292. POLÁČEK, Jiří. Motivy vína v poezii Oldřicha Mikuláška. In Barbora Hašková. Člověk a víno. První. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 67-75. ISBN 978-80-210-5586-5.
 293. POLÁČEK, Jiří. Pohádky Ludmily Klukanové a Jiřiny Salaquardové. In Milena Šubrtová a kol. Pohádkové příběhy v české literatuře pro děti a mládež (1990-2010). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 237-248. Publikace NMU-37/11-02/58. ISBN 978-80-210-5692-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5692-2011.
 294. POLÁČEK, Jiří. Příroda a kultura v tvorbě Jaromíra Tomečka. In Josef Šmajs. Aby země nebyla jen hrobem. První. Praha: Obec spisovatelů, 2011. s. 87-93. ISBN 978-80-904218-8-2.
 295. POLÁČEK, Jiří. Publikace o interview a reportáži: rady, zkušenosti, reflexe. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2011, roč. 5, č. 2, s. 181-184. ISSN 1801-9978.
 296. POLÁČEK, Jiří. Rakouské listy. První. Praha: Litmedia, a. s., 2011. 1 s. Literární noviny 30-31/2011. ISSN 1210-0021.
 297. POLÁČEK, Jiří. Román o Vilému Mrštíkovi. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2011, roč. 61, č. 4, s. 207-208. ISSN 0009-0786.
 298. POLÁČEK, Jiří. Sedmdesátka Jaroslava Tomana. První. Brno: ÚLM PdF MU, 2011. 2 s. Ladění 1-2/2011. ISSN 1211-3484.
 299. POLÁČEK, Jiří. Torak zvítězil nad Eostrou. První. Brno: ÚLM PdF MU, 2011. 2 s. Ladění 1-2/2011. ISSN 1211-3484.
 300. 2010

 301. POLÁČEK, Jiří. Básník v množném čísle. Brno: Moravská zemská knihovna, 2010. Duha. ISSN 1804-4255.
 302. POLÁČEK, Jiří. František Hrubín a básníci poválečné generace. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2010, roč. 61, č. 1, s. 1-7. ISSN 0009-0786.
 303. POLÁČEK, Jiří. Poezie není leč opojení... In Jarmila Schreiberová. Láska a život vždy pro mne jedno budou... (Literární archiv PNP 42). První. Praha: Památník národního písemnictví, 2010. s. 41-54. ISBN 978-80-85085-96-9.
 304. POLÁČEK, Jiří. Publikace o fejetonu a eseji: teorie, historie, osobní pohledy. Mediální studia. Praha: Univerzita Karlova, 2010, roč. 4, č. 1, s. 91-94. ISSN 1801-9978.
 305. POLÁČEK, Jiří. Studie Olega Michajloviče Maleviče. Česká literatura. Praha: ÚČL AV ČR, 2010, roč. 58, č. 1, s. 130-134. ISSN 0009-0468.
 306. 2009

 307. POLÁČEK, Jiří. Byl moderní na přídi tradice. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2009, roč. 20, č. 11, s. 10-11. ISSN 0862-657X.
 308. POLÁČEK, Jiří. Časopis Ladění a osobnosti dětské literatury. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 155-166. ISBN 978-80-904218-3-7.
 309. POLÁČEK, Jiří. Poezie je pamětí světa... Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2009, roč. 23, č. 4, s. 12-14. ISSN 0862-1985.
 310. POLÁČEK, Jiří. Torak na stezce pomsty. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2009, roč. 14 (19), 2-3, s. 32-33. ISSN 1211-3484.
 311. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Jiřího Mahena. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2009, roč. 14 (19), 2-3, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
 312. POLÁČEK, Jiří. Zemřel Václav Cibula. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2009, roč. 14 (19), 2-3, s. 36. ISSN 1211-3484.
 313. 2008

 314. POLÁČEK, Jiří. Básník zavátého světa. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 1, s. 33-34. ISSN 1211-3484.
 315. POLÁČEK, Jiří. Fejetony o údivu aneb Jsem z toho jelen! Literární noviny. Brno - Praha: Centrum pro média a demokracii, o. s., 2008, roč. 19, č. 52, s. 10. ISSN 1210-0021.
 316. POLÁČEK, Jiří. Knížka o Jaroslavu Havlíčkovi. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2008, roč. 56, č. 2, s. 291-292. ISSN 0009-0468.
 317. POLÁČEK, Jiří. Milovat nejvyšší dno je! Weles. Brno: Weles, o. s., 2008, 32-33, s. 200-201. ISSN 1214-2948.
 318. POLÁČEK, Jiří. Odešla Zdeňka Stavinohová. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 1, s. 32. ISSN 1211-3484.
 319. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Eduarda Štorcha. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2008, roč. 13(18), č. 2, s. 36-37. ISSN 1211-3484.
 320. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Jaromíra Tomečka. In Odkaz Jaromíra Tomečka. První. Brno: ZO ČSOP Veronica, 2008. s. 9-17. ISBN 978-80-904109-3-0.
 321. POLÁČEK, Jiří. Osobnost jako umělecké dílo. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 41, č. 3, s. 52-55. ISSN 1211-3484.
 322. POLÁČEK, Jiří. Poetická kniha o Brně. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2008, roč. 22, č. 1, s. 21-22. ISSN 0862-1985.
 323. POLÁČEK, Jiří. Smrt v dětské literatuře. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2008, roč. 58, č. 5, s. 254-255. ISSN 0009-0786.
 324. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Rudolfa Těsnohlídka. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2008, roč. 13 (18), č. 1, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
 325. POLÁČEK, Jiří. Zemřel profesor Zdeněk Kožmín. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2008, roč. 58, č. 3, s. 151-152. ISSN 0009-0786.
 326. 2007

 327. POLÁČEK, Jiří. Básník ticha Jan Skácel. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2007, roč. 21, č. 1, s. 9-11. ISSN 0862-1985.
 328. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Epilog. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2007, roč. 21, č. 6, s. 23. ISSN 1213-0699.
 329. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Miloslav Nevrlý. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2007, roč. 21, č. 3, s. 23. ISSN 1213-0699.
 330. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Miroslav Hule. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2007, roč. 21, č. 5, s. 22. ISSN 1213-0699.
 331. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Ota Bouzek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2007, roč. 21, č. 1, s. 23. ISSN 1213-0699.
 332. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Štěpán Neuwirth. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2007, roč. 21, č. 4, s. 20. ISSN 1213-0699.
 333. POLÁČEK, Jiří. Chvála rozmanitosti života. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2007, roč. 18, č. 14, s. 23. ISSN 0862-657X.
 334. POLÁČEK, Jiří. Lidové noviny dětem v roce 1937. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 4, s. 2-8. ISSN 1211-3484.
 335. POLÁČEK, Jiří. Manifest českých spisovatelů. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2007, roč. 18, č. 10, s. 7. ISSN 0862-657X.
 336. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Vladimíra Pazourka. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 3, s. 37-38. ISSN 1211-3484.
 337. POLÁČEK, Jiří. Pověsti z Orlických hor. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2007, roč. 18, č. 5, s. 20. ISSN 0862-657X.
 338. POLÁČEK, Jiří. Reflexe první světové války. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2007, roč. 58, č. 2, s. 88-89. ISSN 0009-0786.
 339. POLÁČEK, Jiří. Reflexe první světové války v české próze. In Karel Poláček a obraz první světové války v české literatuře. První. Boskovice: Albert, 2007. s. 77-85. ISBN 80-7326-119-7.
 340. POLÁČEK, Jiří. Setkání s bratry Čapky. Zprávy Společnosti bratří Čapků. Praha: Společnost bratří Čapků, 2007, roč. 87, s. 6.
 341. POLÁČEK, Jiří. Spory o Vančurův Poslední soud. In Eurolingua & eurolitteraria 2006. První. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2007. s. 170-178. ISBN 978-80-7372-182-4.
 342. POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura dětem. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 2, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 343. POLÁČEK, Jiří. Vypravěč Vladislava Vančury. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2007, roč. 58, č. 2, s. 95-96. ISSN 0009-0786.
 344. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Josefa Čapka. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2007, roč. 12 (17), č. 1, s. 50. ISSN 1211-3484.
 345. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Zdeňka Zapletala. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 40, č. 4, s. 50-51.
 346. POLÁČEK, Jiří. Zemřel Zdeněk Kožmín. Rozrazil. Brno: Centrum pro společnost a kulturu, o. s., 2007, roč. 2, 9-10, s. 137. ISSN 1801-4755.
 347. 2006

 348. POLÁČEK, Jiří. Co ještě k ruskému románu nebylo řečeno. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 46, s. 11. ISSN 1210-0021.
 349. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Emanuel Havran. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2006, roč. 20, č. 6, s. 15. ISSN 1213-0699.
 350. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Vladimír Paulišta. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2006, roč. 20, č. 1, s. 21. ISSN 1213-0699.
 351. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Zdeněk Kunert. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2006, roč. 20, č. 4, s. 21. ISSN 1213-0699.
 352. POLÁČEK, Jiří. Jaromír Tomeček dětem. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2006, roč. 11(16), č. 3, s. 37-38. ISSN 1211-3484.
 353. POLÁČEK, Jiří. Jubileum básníka přírody. Literární noviny (příloha Nové knihy). Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 40, s. 5. ISSN 1210-0021.
 354. POLÁČEK, Jiří. Jubileum Jaroslava Tomana. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2006, roč. 11(16), č. 2, s. 45. ISSN 1211-3484.
 355. POLÁČEK, Jiří. Návrat knížete Megalrogova. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, roč. 17, č. 20, s. 6-7. ISSN 0862-657X.
 356. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Jaromíra Tomečka. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2006, roč. 20, č. 3, s. 10-12. ISSN 0862-1985.
 357. POLÁČEK, Jiří. Sondy do historie slov. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2006, roč. 17, č. 7, s. 23. ISSN 0862-657X.
 358. POLÁČEK, Jiří. Studie o Karlu Poláčkovi. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2006, roč. 20, č. 1, s. 25-26. ISSN 0862-1985.
 359. POLÁČEK, Jiří. Učitelé a odborná literatura. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2006, roč. 56, č. 5, s. 243-244. ISSN 0009-0786.
 360. POLÁČEK, Jiří. Všechno začíná tichem. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 47, s. 10. ISSN 1210-0021.
 361. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínat je umění. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2006, roč. 17, č. 37, s. 11. ISSN 1210-0021.
 362. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Eduarda Basse. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2006, roč. 11 (16), č. 4, s. 4041-4042. ISSN 1211-3484.
 363. POLÁČEK, Jiří. Zemřel profesor Milan Kopecký. Český jazyk a literatura. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, a. s., 2006, roč. 57, č. 2, s. 96-97. ISSN 0009-0786.
 364. 2005

 365. POLÁČEK, Jiří. Balady Jiřího Wolkera. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 188, s. 22. ISSN 0862-7967.
 366. POLÁČEK, Jiří. Bilance Jiřího Pavelky. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005, roč. 19, č. 4, s. 19-20. ISSN 0862-1985.
 367. POLÁČEK, Jiří. Cesty a sny Julese Verna. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 1, s. 42-43. ISSN 1211-3484.
 368. POLÁČEK, Jiří. F. X. Šalda a hudba. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 7, s. 21. ISSN 0862-7967.
 369. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: František Kolda. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2005, roč. 19, č. 6, s. 26. ISSN 1213-0699.
 370. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jaroslav Müller. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2005, roč. 19, č. 5, s. 19. ISSN 1213-0699.
 371. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jiří Andreska. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2005, roč. 19, č. 3, s. 22. ISSN 1213-0699.
 372. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Ludvík Mühlstein. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2005, roč. 19, č. 4, s. 23. ISSN 1213-0699.
 373. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Stanislav Vodička. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2005, roč. 19, č. 1, s. 15. ISSN 1213-0699.
 374. POLÁČEK, Jiří. Karel Poláček a humor. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 82, s. 27. ISSN 0862-7967.
 375. POLÁČEK, Jiří. Nové pohádky z Moravy. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2005, roč. 19, č. 2, s. 22-23. ISSN 0862-1985.
 376. POLÁČEK, Jiří. Odešla Helena Zmatlíková. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 2, s. 45. ISSN 1211-3484.
 377. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Hermanna Ungara je i dnes stále živý. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 243, s. 20. ISSN 0862-7967.
 378. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Jindřicha Šimona Baara. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 4, s. 35-36. ISSN 1211-3484.
 379. POLÁČEK, Jiří. Odkaz Josefa Věromíra Plevy. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 3, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 380. POLÁČEK, Jiří. Osmdesátiny Václava Cibuly. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 4, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 381. POLÁČEK, Jiří. Pocta Arnu Novákovi. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 22, s. 23. ISSN 0862-7967.
 382. POLÁČEK, Jiří. Pohádky Violy Fischerové. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 4, s. 14-15. ISSN 1211-3484.
 383. POLÁČEK, Jiří. Sondy do české prózy. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 204, s. 19. ISSN 0862-7967.
 384. POLÁČEK, Jiří. Soumrak mocné říše. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 115, s. 19. ISSN 0862-7967.
 385. POLÁČEK, Jiří. Topolův život přiblíží nová monografie. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a. s., 2005, roč. 15, č. 283, s. 15. ISSN 0862-7967.
 386. POLÁČEK, Jiří. Vyprávění o Zdeňku Burianovi. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 1, s. 32-33. ISSN 1211-3484.
 387. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Františka Langera. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 3, s. 36-37. ISSN 1211-3484.
 388. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Jana Drdu. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2005, roč. 10(15), č. 2, s. 41-42. ISSN 1211-3484.
 389. 2004

 390. POLÁČEK, Jiří. Almanach Cestou mapuje stav současné poezie. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 187, s. 23. ISSN 0862-7967.
 391. POLÁČEK, Jiří. Antologie teoretických statí. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 46, s. 19. ISSN 0862-7967.
 392. POLÁČEK, Jiří. Básně Ladislava Soldána. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 89, s. 26. ISSN 0862-7967.
 393. POLÁČEK, Jiří. Básník přírody Michail Prišvin. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 35-36. ISSN 1211-3484.
 394. POLÁČEK, Jiří. Bilance Jiřího Rambouska. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 56, s. 18. ISSN 0862-7967.
 395. POLÁČEK, Jiří. Bilance knih pro děti a mládež. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 29. ISSN 1211-3484.
 396. POLÁČEK, Jiří. Bilance literárního historika. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, roč. 20, č. 4, s. 55-56. ISSN 1211-9938.
 397. POLÁČEK, Jiří. Desatero pohádek o vodnících. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 24-25. ISSN 1211-3484.
 398. POLÁČEK, Jiří. Doslov. In Bohuslav Březovský: Tajemný hrad Svojanov. První. Polička: Městská knihovna v Poličce, 2004. s. 119-121.
 399. POLÁČEK, Jiří. Doslov (Rudolf Křesťan: Kachna v bazénu). In Kachna v bazénu aneb 66 fejetonů o žasnutí. První. Praha: Nakladatelství Andrej Šťastný, 2004. s. 184-187. Mimo edice. ISBN 80-86739-13-9.
 400. POLÁČEK, Jiří. Dvojí pohled na Vladislava Vančuru: Arne Novák a F. X. Šalda. In Bohemica litteraria - Arne Novák, literární historik a kritik. První. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 73-78. ISBN 80-210-3483-1.
 401. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Pohl. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2004, roč. 18, č. 4, s. 21. ISSN 1213-0699.
 402. POLÁČEK, Jiří. Hrátky Dušana Radoviće. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 3, s. 35. ISSN 1211-3484.
 403. POLÁČEK, Jiří. Humorista Rudolf Křesťan. In Karel Poláček a podoby humoru v české literatuře 19. a 20. století. První. Boskovice: Albert, 2004. s. 291-297. ISBN 80-7326-025-5.
 404. POLÁČEK, Jiří. Kapitoly o dětské literatuře. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9(14), č. 4, s. 35-36. ISSN 1211-3484.
 405. POLÁČEK, Jiří. Klíče k dětské literatuře. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 290, s. 20. ISSN 0862-7967.
 406. POLÁČEK, Jiří. Kocour Vavřinec a ti druzí. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 3, s. 31-32. ISSN 1211-3484.
 407. POLÁČEK, Jiří. Kouzelník Christian Morgenstern. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 40. ISSN 1211-3484.
 408. POLÁČEK, Jiří. Monografie o Ondřeji Sekorovi. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 29-31. ISSN 1211-3484.
 409. POLÁČEK, Jiří. Obrazy z Nového světa. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 103, s. 27. ISSN 0862-7967.
 410. POLÁČEK, Jiří. Obrazy ztraceného času. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 172, s. 20. ISSN 0862-7967.
 411. POLÁČEK, Jiří. Otokar Březina je stále objevný. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 203, s. 24. ISSN 0862-7967.
 412. POLÁČEK, Jiří. Otokar Březina ve vzpomínkách básníků. In Otokar Březina 2003. První. Tišnov: Sursum, 2004. s. 129-133. ISBN 80-7323-073-9.
 413. POLÁČEK, Jiří. Po stopách Gustava Mahlera. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 159, s. 15. ISSN 0862-7967.
 414. POLÁČEK, Jiří. Poselství Jana Karafiáta. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 36-37. ISSN 1211-3484.
 415. POLÁČEK, Jiří. Poselství Malého prince. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 3, s. 33-34. ISSN 1211-3484.
 416. POLÁČEK, Jiří. Povídky Jana Trefulky. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2004, roč. 18, č. 4, s. 25-26. ISSN 0862-1985.
 417. POLÁČEK, Jiří. Příběhy Josefa Haise Týneckého. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 2, s. 39. ISSN 1211-3484.
 418. POLÁČEK, Jiří. Příhody Edudanta a Francimora. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 1, s. 19-20. ISSN 1211-3484.
 419. POLÁČEK, Jiří. Rudolf Pannwitz a ti druzí. Host. Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2004, roč. 20, č. 2, s. 52-53. ISSN 1211-9938.
 420. POLÁČEK, Jiří. Současná časopisecká reflexe dětské literatury. In Současnost literatury pro děti a mládež. První. Liberec: Pedagogická fakulta TU v Liberci, 2004. s. 21-25. ISBN 80-7083-904-X.
 421. POLÁČEK, Jiří. Strukturalistická knihovna pokračuje. Weles. Brno: Wendryňská literárněestetická společnost, 2004, roč. 19, s. 123-124. ISSN 1214-2948.
 422. POLÁČEK, Jiří. Studie o filozofii a literatuře. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 6, s. 881-884. ISSN 0009-0468.
 423. POLÁČEK, Jiří. Svérázný kouzelník Futuro. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 2, s. 26. ISSN 1211-3484.
 424. POLÁČEK, Jiří. Sympozium o Karlu Poláčkovi. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 2, s. 37. ISSN 1211-3484.
 425. POLÁČEK, Jiří. Vypravěč Josef Štefan Kubín. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9(14), č. 4, s. 40-41. ISSN 1211-3484.
 426. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na básníka Jana Skácela. Rovnost. Brno: Vltava-Labe-Press, a.s., 2004, roč. 14, č. 258, s. 23. ISSN 0862-7967.
 427. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Františka Flose. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 3, s. 32-33. ISSN 1211-3484.
 428. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Františka Tenčíka. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2004, roč. 9, č. 2, s. 41. ISSN 1211-3484.
 429. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínky na Josefa Čapka. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2004, roč. 52, č. 6, s. 876-880. ISSN 0009-0468.
 430. 2003

 431. POLÁČEK, Jiří. Boubín, šumavský prales. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2003, roč. 17, č. 6, s. 18. ISSN 1213-0699.
 432. POLÁČEK, Jiří. Cesty v české literatuře. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 2, s. 32. ISSN 1211-3484.
 433. POLÁČEK, Jiří. Časopisecký slovník spisovatelů. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 4, s. 34-35. ISSN 1211-3484.
 434. POLÁČEK, Jiří. Člen oborové komise doktorského studijního programu na FF MU. Oborová komise doktorského studijního programu Česká literatura na FF MU, 2003 - 2021.
 435. POLÁČEK, Jiří. Dobrodružství tygra Bleska. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 3, s. 27-28. ISSN 1211-3484.
 436. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: František Fric. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2003, roč. 17, č. 6, s. 17-18. ISSN 1213-0699.
 437. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Vladimír Pazourek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2003, roč. 17, č. 4, s. 26. ISSN 1213-0699.
 438. POLÁČEK, Jiří. Krajina oděná v krásu. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2003, roč. 17, č. 15, s. 31-32. ISSN 1213-0699.
 439. POLÁČEK, Jiří. Nový lexikon literárních pojmů. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, a. s., 2003, roč. 16, č. 37, s. 22. ISSN 0862-5921.
 440. POLÁČEK, Jiří. Potkal pižďuch pižďucha... Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 3, s. 18-19. ISSN 1211-3484.
 441. POLÁČEK, Jiří. Průhledy do dětské literatury. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 2, s. 30. ISSN 1211-3484.
 442. POLÁČEK, Jiří. Předmluva. In Cesty současné literatury pro děti a mládež: tradice a inovace. První. Brno: BM Typo, 2003. s. 7. ISBN 80-903339--0-7.
 443. POLÁČEK, Jiří. Příběhy z hlubin pravěku. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 1, s. 42. ISSN 1211-3484.
 444. POLÁČEK, Jiří. Slavistické studie. Host (Recenzní příloha). Brno: Spolek přátel vydávání časopisu Host, 2003, roč. 19, č. 8, s. 16-17. ISSN 1211-9938.
 445. POLÁČEK, Jiří. Současná časopisecká reflexe dětské literatury. Dokořán. Praha: Obec spisovatelů, 2003, roč. 7, č. 26.
 446. POLÁČEK, Jiří. Spisy Karla Poláčka. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2003, roč. 17, č. 1, s. 29-30. ISSN 0862-1985.
 447. POLÁČEK, Jiří. Studie o próze čtyřicátých let. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 3, s. 31-32. ISSN 1211-3484.
 448. POLÁČEK, Jiří. Tvorba a recepce. Studie o meziválečné české literatuře. První. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 168 s. Spisy Pedagogické fakulty MU v Brně, svazek 86. ISBN 80-210-3075-5.
 449. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Alenu Santarovou. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 2, s. 41-42. ISSN 1211-3484.
 450. POLÁČEK, Jiří. Z historie brněnského časopisectví. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, a. s., 2003, roč. 16, č. 140, s. 11. ISSN 0862-5921.
 451. POLÁČEK, Jiří. Zemřel básník Josef Hiršal. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2003, roč. 8, č. 3, s. 44. ISSN 1211-3484.
 452. 2002

 453. POLÁČEK, Jiří. Básník Rudolf Medek. Host (Recenzní příloha). Brno, 2002, roč. 18, č. 10, s. 16-17. ISSN 1211-9938.
 454. POLÁČEK, Jiří. Bibliografie (1976-2001). První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2002. 76 s. ISBN 80-7204-286-6.
 455. POLÁČEK, Jiří. Bohuslav Březovský: Obratník Raka. Host. Brno, 2002, roč. 18, č. 10, s. 20-21. ISSN 1211-9938.
 456. POLÁČEK, Jiří. Dobrodružné cesty světem. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU v Brně, 2002, roč. 7(12), č. 2, s. 31-32. ISSN 1211-3484.
 457. POLÁČEK, Jiří. Dvojí zpřítomnění literárního historika Josefa Vašici. Lidové noviny. Praha, 2002, roč. 15, č. 134, s. 30. ISSN 0862-5921.
 458. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Alois Mikula. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, roč. 16, č. 1, s. 15. ISSN 1213-0699.
 459. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Prchal. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, roč. 16, č. 6, s. 23. ISSN 1213-0699.
 460. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Rudolf Luskač. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, roč. 16, č. 4, s. 23. ISSN 1213-0699.
 461. POLÁČEK, Jiří. Karel Čapek a příroda. Zpravodaj Japonské společnosti bratří Čapků. Tokio, 2002, č. 16, s. 7-12.
 462. POLÁČEK, Jiří. Knížka o Krakonošovi. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7(12), č. 3, s. 37. ISSN 1211-3484.
 463. POLÁČEK, Jiří. Literatura jako úděl. In Ivo Pospíšil: Výběrová bibliografie. První. Brno: Linie, 2002. s. 7-11. ISBN 80-903089-5-3.
 464. POLÁČEK, Jiří. Maorské pověsti a mýty. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7(12), č. 3, s. 23. ISSN 1211-3484.
 465. POLÁČEK, Jiří. Nápady Jiřího Koláře. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7(12), č. 3, s. 45-46. ISSN 1211-3484.
 466. POLÁČEK, Jiří. Oživené příběhy Eduarda Štorcha. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU v Brně, 2002, roč. 7(12), č. 2, s. 15-16. ISSN 1211-3484.
 467. POLÁČEK, Jiří. Pohádkový svět Jiřího Mahena. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7, č. 4, s. 38-39. ISSN 1211-3484.
 468. POLÁČEK, Jiří. Průvodce literární Olomoucí aneb Oživování paměti. Lidové noviny. Praha, 2002, roč. 15, č. 188, s. 20. ISSN 0862-5921.
 469. POLÁČEK, Jiří. Příběhy a obrazy. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2002, roč. 16, č. 1, s. 35-36. ISSN 0862-1985.
 470. POLÁČEK, Jiří. Příběhy Hermanna Ungara. Duha. Brno: MZK, 2002, roč. 16, č. 2, s. 19-20. ISSN 0862-1985.
 471. POLÁČEK, Jiří. Příběhy z dávných časů. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7, č. 4, s. 40. ISSN 1211-3484.
 472. POLÁČEK, Jiří. Puškin, Franko, Adamovič... Host (Recenzní příloha). Brno, 2002, roč. 18, č. 8, s. 16-17. ISSN 1211-9938.
 473. POLÁČEK, Jiří. Romány a menší prózy Hermanna Ungara. Rovnost. Brno, 2002, roč. 12, č. 78, s. 12. ISSN 0862-7967.
 474. POLÁČEK, Jiří. Slovník literárních časopisů. Lidové noviny. Praha, 2002, roč. 15, č. 142, s. 25. ISSN 0862-5921.
 475. POLÁČEK, Jiří. Spisovatel, který patřil k prvním obětem heydrichiády. Lidové noviny. Praha, 2002, roč. 15, č. 128, s. 6. ISSN 0862-5921.
 476. POLÁČEK, Jiří. Studia balkanica et slavica. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 35, č. 6, s. 76-77. ISSN 1211-3384.
 477. POLÁČEK, Jiří. Svědectví korespondence. Host (Recenzní příloha). Brno, 2002, roč. 18, č. 6, s. 1-2. ISSN 1211-9938.
 478. POLÁČEK, Jiří. Tam v hloubi pralesa... Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2002, roč. 16, č. 2, s. 15. ISSN 1213-0699.
 479. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Františka Tenčíka. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7, č. 4, s. 36. ISSN 1211-3484.
 480. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Jana Skácela. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU v Brně, 2002, roč. 7(12), č. 1, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 481. POLÁČEK, Jiří. Zemřel Miloš Macourek. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2002, roč. 7(12), č. 3, s. 47. ISSN 1211-3484.
 482. 2001

 483. POLÁČEK, Jiří. Antiutopie Janusze Zajdela. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6(11), č. 1, s. 25-26. ISSN 1211-3484.
 484. POLÁČEK, Jiří. Brněnské literární časopisy. In Deset let poté... 1. vyd. Praha - Opava: ÚČL AV ČR - FPF SU - SZM, 2001. s. 115-120. ISBN 80-85778-33-5.
 485. POLÁČEK, Jiří. Co se vejde do života. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2001, roč. 6(11), č. 4, s. 39-40. ISSN 1211-3484.
 486. POLÁČEK, Jiří. Dobrodružná trilogie. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2001, roč. 6(11), č. 3, s. 20-21. ISSN 1211-3484.
 487. POLÁČEK, Jiří. Halasovo Ladění v zrcadle kritiky. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2001, roč. 6(11), č. 4, s. 11-14. ISSN 1211-3484.
 488. POLÁČEK, Jiří. Humor Vladislava Vančury. In Humor ve světě dětí. První. Ostrava: Ostravská univerzita, 2001. s. 36-38. ISBN 80-7042-195-9.
 489. POLÁČEK, Jiří. Krajiny paměti. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 2001, roč. 15, č. 1, s. 18. ISSN 0862-1985.
 490. POLÁČEK, Jiří. Mezi realitou a fikcí. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, a. s., 2001, roč. 14, č. 241, s. 26. ISSN 0862-5921.
 491. POLÁČEK, Jiří. Novinář Karel Zdeněk Klíma. In Pátečníci a Karel Poláček. První. Boskovice: Albert, 2001. s. 165-172. ISBN 80-7326-003-4.
 492. POLÁČEK, Jiří. O próze třicátých let. Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001, roč. 49, č. 5, s. 554-556. ISSN 0009-0468.
 493. POLÁČEK, Jiří. Pátečníci a Karel Poláček. Nové knihy. Praha: Lira agentura, s.r.o., 2001, roč. 41, č. 24, s. 6. ISSN 0322-922X.
 494. POLÁČEK, Jiří. Trialog o časopisu Ladění. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2001, roč. 34, č. 2, s. 21-23. ISSN 1211-3384.
 495. POLÁČEK, Jiří. V zajetí dobrodružství. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2001, roč. 6(11), č. 3, s. 31-32. ISSN 1211-3484.
 496. POLÁČEK, Jiří. Vzpomínka na Vladislava Vančuru. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2001, roč. 6 (11), č. 2, s. 48-49. ISSN 1211-3484.
 497. 2000

 498. POLÁČEK, Jiří. Causa Vladislav Vančura. In Návraty k velkým. První. Praha - Opava: ÚČL AV ČR - FPF SU - SZM, 2000. s. 83-87. ISBN 80-85778-26-2.
 499. POLÁČEK, Jiří. Český charakter očima Jiřího Mahena. In Evropanství a národní identita. První. Brno: Masarykova univerzita, 2000. s. 31-34. ISBN 80-210-2393-7.
 500. POLÁČEK, Jiří. Dvakrát o Karlu Poláčkovi. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2000, roč. 11, č. 32, s. 8. ISSN 1210-0021.
 501. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Ivan Olbracht. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 3, s. 15. ISSN 1213-0699.
 502. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jaromír Tomeček. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 6, s. 22. ISSN 1213-0699.
 503. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jaroslav Durych. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 4, s. 22. ISSN 1213-0699.
 504. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jaroslav Hubálek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 1, s. 13. ISSN 1213-O699.
 505. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Julius Komárek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 2, s. 17. ISSN 1213-0699.
 506. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Karel Nový. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 2000, roč. 14, č. 5, s. 17. ISSN 1213-0699.
 507. POLÁČEK, Jiří. Legionářská literatura, Triviální literatura, Literární kritika 1900-1945, Literární kritika 1945-1999, Literární časopisy. In Průhledy do české literatury 20. století. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. s. 61,155..., 156 s. ISBN 80-7204-162-2.
 508. POLÁČEK, Jiří. Lexikon české literatury 3/I-II (hesla Jan Machálek, Vincenc Jan Matina, Vilém Němec, Luďa Olejníček, Rozmach). První. Praha: Academia, 2000. s. 49-57. ISBN 80-200-0708-3.
 509. POLÁČEK, Jiří. Literární kritika 1945-1999 (ukázky). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2000. 32 s. ITEM. ISBN 80-7204-146-0.
 510. POLÁČEK, Jiří. Průhledy do historie brněnského časopisectví. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 2000, roč. 11, č. 19, s. 9. ISSN 1210-0021.
 511. POLÁČEK, Jiří. Tvůrce legionářské literatury. Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2000, roč. 5(10), č. 3, s. 49-50. ISSN 1211-3484.
 512. POLÁČEK, Jiří. Zlatý máj redivivus? Ladění. Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU Brno, 2000, roč. 5 (10), 1, s. 28-29. ISSN 1211-3484.
 513. POLÁČEK, JIří. Zrcadlo literatury i české společnosti. Lidové noviny. Praha: Lidové noviny, a.s., 2000, roč. 13, č. 300, s. 15. ISSN 0862-5921.
 514. 1999

 515. POLÁČEK, Jiří. Bratři Čapkové ve čtenářské anketě Lidových novin. Zpravodaj Společnosti bratří Čapků. Praha: Společnost bratří Čapků, 1999, roč. 38, č. 1, s. 48-58.
 516. POLÁČEK, Jiří. Čtenář Arne Novák. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 32, č. 4, s. 17-19. ISSN 1211-3384.
 517. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jan Vrba. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 4, s. 18.
 518. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Čapek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 5, s. 19.
 519. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Hais Týnecký. Veronica : časopis ochránců přírody. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 2, s. 21. ISSN 1213-0699.
 520. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Karel Čapek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 6, s. 19.
 521. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Stanislav Reiniš. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 3, s. 18.
 522. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy:Jaroslav Marcha. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1999, roč. 13, č. 1, s. 24.
 523. POLÁČEK, Jiří. Literární kritika 1900-1945 (ukázky). 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1999. 32 s. ITEM - LS 57. ISBN 80-7204-119-3.
 524. POLÁČEK, Jiří. Neznámý, neznámá, neznámé ... In Neznámí(autoři) - neznámé (texty). 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 1999. s. 55-58. ISBN 80-7041-279-8.
 525. POLÁČEK, Jiří. Postavy učitelů v tvorbě Vladislava Vančury. In Dvojí průhled do světa literatury. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999. s. 38-41. ISBN 80-210-2220-5.
 526. POLÁČEK, Jiří. Současná literatura pro děti a mládež. Duha. Brno: Moravská zemská knihovna, 1999, roč. 16, č. 1, s. 2-8. ISSN 0862-1985.
 527. POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura. In Dictionary of Literary Biography -Volume 215:Twentieth-Century Eastern European Writers. 1. vyd. Detroitt-San Francisco - London- Boston: A Bruccoli Clark Layman Book, 1999. s. 373-381. 215. ISBN 0-7876-3109-4.
 528. POLÁČEK, Jiří. Vzdálené hlasy (odkaz československých legií). In Výchova k národnímu vědomí a národním hodnotám. 1. vyd. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1999. s. 94-97. ISBN 80-210-2164-0.
 529. 1998

 530. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jan Herben. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1998, roč. 12, č. 1, s. 20.
 531. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Jiří Mahen. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1998, roč. 12, č. 3, s. 36.
 532. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Rudolf Těsnohlídek. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1998, roč. 12, č. 4, s. 36.
 533. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: S. K. Neumann. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1998, roč. 12, č. 2, s. 24.
 534. POLÁČEK, Jiří. Jak se dělá časopis. In Současnost literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: TU LIberec, 1998. s. 61-63. ISBN 80-7083-269-X.
 535. POLÁČEK, Jiří. Karel Čapek v čtenářské anketě Lidových novin. Literární noviny. Praha: Společnost pro literární noviny, 1998, roč. 9, 51-52, s. 4. ISSN 1210-0021.
 536. POLÁČEK, Jiří. Karel Poláček ve čtenářské anketě Lidových novin. In Lidové noviny a Karel Poláček. První. Boskovice: Albert, 1998. s. 171-179. ISBN 80-85834-55-3.
 537. POLÁČEK, Jiří. Literární časopisy 1945-1998. In Sborník 1998. 1. vyd. Liberec: TU Liberec, 1998. s. 137-152. ISBN 80-7083-293-2.
 538. POLÁČEK, Jiří. Odkaz československých legií. Slovenské listy. Praha: Klub slovenskej kultúry, 1998, roč. 6, č. 12, s. 26-27. ISSN 1210-9118.
 539. POLÁČEK, Jiří. Rehabilitace Vladislava Vančury. Nové knihy. Praha: Lira agentura, a. s., 1998, roč. 38, č. 16, s. 10. ISSN 0322-922X.
 540. POLÁČEK, Jiří. Výuka literatury: realita a sen. In Cesty k tvořivé škole. První. Brno: Masarykova univerzita, 1998. s. 315-317. ISBN 80-210-1938-7.
 541. POLÁČEK, Jiří. Za čest a svobodu. Literární noviny. Praha: Společnost pro Literární noviny, 1998, roč. 9, č. 46, s. 7. ISSN 1210-0021.
 542. 1997

 543. POLÁČEK, Jiří. Básník přírody Jaromír Tomeček. Literární noviny. Praha, 1997, roč. 8, 51-52, s. 12. ISSN 1210-0021.
 544. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Josef Thomayer. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1997, roč. 11, č. 2, s. 28.
 545. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Karel Klostermann. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1997, roč. 11, č. 3, s. 39.
 546. POLÁČEK, Jiří. Galerie přírodní prózy: Vilém Mrštík, T. E. Tisovský. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1997, roč. 11, č. 4, s. 30-31.
 547. POLÁČEK, Jiří. Herbář Jana Skácela. Veronica. Brno: Regionální sdružení ČSOP Brno, 1997, roč. 11, č. 1, s. 24.
 548. POLÁČEK, Jiří. Literární časopisy 20. století. In Literární časopisy 20. století. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1997. ISBN 80-7204-056-1.
 549. POLÁČEK, Jiří. Literární kritika 20. století II (1945-97). In Literární kritika 20. století II (1945-97). Brno: Akademické nakladatalství CERM, 1997. ISBN 80-7204-053-7.
 550. POLÁČEK, Jiří. Svědectví karikatur. In F. X. Šalda. První. Praha: Památník národního písemnictví, 1997. s. 181-183. Literární archiv, 29. ISBN 80-85085-28-3.
 551. POLÁČEK, Jiří. Tento způsob léta... Literární noviny. Praha, 1997, roč. 7, č. 3, s. 5. ISSN 1210-0021.
 552. 1996

 553. POLÁČEK, Jiří. Báseň je dopis bez přesné adresy. DUHA. 1996, roč. 10, č. 2, s. 31-32. ISSN 0862-0985.
 554. POLÁČEK, Jiří. Člověk musí mít svou identitu. DUHA. 1996, roč. 10, č. 1, s. 27-28. ISSN 0862-0985.
 555. POLÁČEK, Jiří. Čtenářská anketa Lidových novin. In Edvard Valenta. Prostějov: Muzeum Prostějovska, 1996. ISBN 80-900106-7-9.
 556. POLÁČEK, Jiří. Hesla Vladimír Bozděch, Václav Dušek. In Slovník českých spisovatelů od r. 1945 (I, A-L). První. Praha: Brána, 1996. s. 65, 147, 3 s. ISBN 80-85946-16-5.
 557. POLÁČEK, Jiří. Knihovna mě přitahovala vždycky. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. V Brně: Moravská zemská knihovna, 1996, roč. 10, č. 3, s. 35-36. ISSN 0862-1985.
 558. POLÁČEK, Jiří. Literární kritika 20. století I (1900-45). In Literární kritika 20. století I (1900-45). Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1996. ISBN 80-7204-032-4.
 559. POLÁČEK, Jiří. Pohádky Ludmily Klukanové. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: PDF TU, 1996. ISBN 80-7083-164-2.
 560. POLÁČEK, Jiří. Věřím na dobré lidi. DUHA. 1996, roč. 10, č. 4, s. 31-32. ISSN 0862-0985.
 561. 1995

 562. POLÁČEK, Jiří. Jsem pro Žernoseky i Dolní Kounice. Scriptum. Olomouc, 1995, roč. 15, s. 3-5.
 563. POLÁČEK, Jiří. Kritika dětské literatury v denním tisku: realita a sen. In Kritika literatury pro děti a mládež 1945-1995. První. Brno: Masarykova univerzita, 1995. s. 22-23.
 564. POLÁČEK, Jiří. Poetismus. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1995. 28 s. ITEM, LS 35. ISBN 80-85867-53-2.
 565. POLÁČEK, Jiří. Poznávat sebe i druhé a mít identitu. Rovnost - Magazín. Brno, 1995, roč. 110, č. 192, s. 1. ISSN 0862-7967.
 566. POLÁČEK, Jiří. Příliš mnoho teorie? Rovnost. Brno, 1995, roč. 5(110), č. 114, s. 9. ISSN 0862-7967.
 567. POLÁČEK, Jiří. Subjekt v moderní literatuře. In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-210-1205-6.
 568. POLÁČEK, Jiří. Všechny barvy světa. Rovnost. Brno: Rovnost, 1995, roč. 5(110), č. 88, s. 12. ISSN 0862-7967.
 569. 1994

 570. POLÁČEK, Jiří. Český charakter je dosti aktivní... Rovnost. Brno, 1994, roč. 109, č. 122, s. 7. ISSN 0862-7967.
 571. POLÁČEK, Jiří. Genological Studies. Slovak Review. Bratislava, 1994, roč. 2, č. 2, s. 299-300.
 572. POLÁČEK, Jiří. Legionářská literatura. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994. 18 s. ITEM, LZ 25. ISBN 80-900590-9-0.
 573. POLÁČEK, Jiří. Novinář Karel Čapek. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994. 20 s. ITEM, LS 31. ISBN 80-85867-11-7.
 574. POLÁČEK, Jiří. Pět hesel. In Slovník české prózy. Ostrava: Sfinga, 1994. ISBN 80-85491-84-2.
 575. POLÁČEK, Jiří. Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury. In Portréty a osudy. Postavy v próze Vladislava Vančury. Boskovice: Albert, 1994. ISBN 80-85834-05-7.
 576. POLÁČEK, Jiří. Prostor noci je tichý ( stať o Vančurově románu Pekař Jan Marhoul). Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 1994, roč. 1994, č. 7, s. 7. ISSN 0862-657X.
 577. POLÁČEK, Jiří. Vladislav Vančura. První. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 1994. 18 s. ITEM, LZ 26.
 578. POLÁČEK, Jiří. Zrod a počátky sloupku. Tvar : literární obtýdeník. Praha: Klub přátel Tvaru, 1994, roč. 1994, č. 13, s. 13. ISSN 0862-657X.
 579. 1993

 580. POLÁČEK, Jiří. Josef Kainar. První. Brno: PC-DIR, s. r. o, 1993. 12 s. ITEM, LZ 24.
 581. POLÁČEK, Jiří. Lexikon české literatury 2/I. První. Praha: Academia, 1993. 8 s. ISBN 80-200-0468-8.
 582. POLÁČEK, Jiří. Lexikon české literatury 2/II. První. Praha: Academia, 1993. 3 s. ISBN 80-200-0469-6.
 583. POLÁČEK, Jiří. Polarita reality a fikce. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 1993, roč. 26, č. 2, s. 14-17.
 584. POLÁČEK, Jiří. Pravda a báseň. Přijetí Obrazů z dějin národa českému dobovou kritikou. In Sborník prací FF BU. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-210-1205-6.
 585. POLÁČEK, Jiří. Román česko-slovenského poměru? Romboid. Bratislava, 1993, roč. 28, č. 3, s. 75-79.
 586. POLÁČEK, Jiří. Vančurův Baron Prášil. Klub. Brno: Pedagogická fakulta MU, 1993, roč. 2, č. 3, s. 4-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 7. 2021 23:42