Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Vladimír POSPÍCHAL a Iva TOMÁŠKOVÁ. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 2., doplněné vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 129 s. ISBN 978-80-210-9431-4.
 2. 2018

 3. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4.
 4. STRUHÁR, Ivan, Jan NOVOTNÝ, Martina BERNACIKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Vladimír POSPÍCHAL. Zátěžová diagnostika v tělovýchovné a sportovní praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 93 s. ISBN 978-80-210-9022-4.
 5. 2016

 6. POSPÍCHAL, Vladimír a Jan NOVOTNÝ. RUNNING ECONOMY AT HABITUALLY FOREFOOT AND HABITUALLY REARFOOT RUNNERS. In Zvonař, Martin, Sajdlová, Zuzana. 10th International Conference On Kinanthropology "Sport and Quality of Life". Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 424-431, 8 s. ISBN 978-80-210-8129-1.
 7. 2015

 8. NOVOTNÝ, Jan a Vladimír POSPÍCHAL. Ekonomika vytrvalostního běhu mladých mužů na běhátku při doskoku na patu a na přední část nohy. In Konference České společnosti tělovýchovného lékařství a České revmatologické společnosti. 2015. ISSN 1210-5481.
 9. 2014

 10. POSPÍCHAL, Vladimír a Jan NOVOTNÝ. Aerometabolická náročnost vytrvalostního běhu u mužů při došlapu na přední část nohy a při došlapu na zadní část nohy. STUDIA SPORTIVA, Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014, roč. 2014, č. 1, s. 77-84. ISSN 1802-7679.
 11. BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ, Jan MACH a Vladimír POSPÍCHAL. Comparing the effect of endurance and resistance training on resting metabolic rate in a group of men with a sedentary lifestyle. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 376-387, 12 s. ISSN 1988-5202. doi:10.4100/jhse.
 12. 2013

 13. BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ, Jan MACH a Vladimír POSPÍCHAL. THE INFLUENCE OF RESISTANCE TRAINING ON RESTING METABOLIC RATE IN PREVIOUSLY SEDENTARY ADULT MEN. In Sport and Quality of Life 2013. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 14. BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ a Vladimír POSPÍCHAL. Změny klidového metabolismu v závislosti na pohybové aktivitě (pilotní studie). In Mgr. Martina Bernaciková, Ph.D. a kol.. Výzkum ve fyziologii zátěže I. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 84-105, 22 s. ISBN 978-80-210-6266-5. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6267-2013.
 15. 2012

 16. BASTYAN, Vojtěch, Jan NOVOTNÝ a Vladimír POSPÍCHAL. Změny klidového metabolismu v závislosti na pohybové aktivitě (pilotní studie). In Mgr. Alena Cepková, Phd., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Od výskumu k praxi v športe - 2012. Bratislava (Slovenská republika): STU Bratislava, Nakladatelstvo STU Bratislava, 2012. s. 13-18, 6 s. ISBN 978-80-227-3854-5.
 17. 2011

 18. POSPÍCHAL, Vladimír, Jan NOVOTNÝ, Jaroslava CHOVANCOVÁ a Vojtěch BASTYAN. Running economy in long distance run - comparison of different running technique. Studia Sportiva, Brno: Tisk centrum s.r.o., 2011, roč. 5, č. 3, s. 7-12. ISSN 1802-7679.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 31. 10. 2020 12:34