Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. PEXA, Tomáš, Jan KRAJSA, Markéta ŠAŇKOVÁ, Petr VELEMINSKÝ, Jan HAVRDA, Tomáš KOTRLÝ a Jiří DRÁBEK. Identification of the skeletal remains of the Czech communist regime crime victim, priest Josef Toufar. Forensic Science International, CLARE: Elsevier Sequoia, 2018, roč. 291, s. "E13"-"E17". ISSN 0379-0738. doi:10.1016/j.forsciint.2018.07.002.
 2. 2015

 3. ŠAŇKOVÁ, Markéta, Tomáš PEXA, Jitka KADLECOVÁ a Jiří DRÁBEK. Úskalí zjišťování identity osob v příbuzenských analýzách. In XVIII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny. 2015. ISBN 978-80-260-7855-5.
 4. 2009

 5. ZACHOVÁ, Markéta, Michal ZELENÝ, Karel SCHNELLER, Tomáš PEXA a Igor KRAUS. Co řeka vzala a po čase vydala aneb příklad spolupráce soudního lékaře, forenzního antropologa a forenzního genetika. In Sborník přednášek, XVII.Ostravské dny forenzních věd s mezinárod. účastí 7.-9. října 2009. 2009.
 6. 2003

 7. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ, Tomáš VOJTÍŠEK a Tomáš PEXA. Historické základy středoevropských soudnělékařských věd. In XII. Rozmaričovy soudnělékařské pracovní dny, Kouty nad Desnou. 2003.
 8. 2001

 9. HIRT, Miroslav, Helena SAMKOVÁ, Tomáš PEXA, Tomáš VOJTÍŠEK, Michal ZELENÝ a Jana MUDROVÁ. The unusual pathway of shot canal. In XII. Zjazd Polskyego Towarzystwa Medycyny Sadowej i Kryminologii, Varšava. 2001.
 10. 2000

 11. HIRT, Miroslav, Michal ZELENÝ a Tomáš PEXA. Lightly inebriated man and unusual traffic accident. In Zeszyty Naukowe Slaskiej Akademii Medycznej. Polsko, 2000. s. 30. 8.
 12. 1999

 13. BŮŽEK, Jiří, Alena KUDEROVÁ, Tomáš PEXA, Veronika STAŇKOVÁ, L. LAUEROVÁ a Emil PALEČEK. Monoclonal Antibody Against DNA Adducts with Osmium Structural Probes. Journal of Biomolecular Structure & Dynamics, 1999, roč. 17, č. 1, s. 41-49. ISSN 0739-1102.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 29. 11. 2020 03:33