Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. HANUŠ, Jiří. Dvojí smrt střední Evropy v pojetí českého myslitele Ria Preisnera. Časopis Matice moravské, Brno, 2019, roč. 138, č. 2, s. 315-334. ISSN 0323-052X.
 2. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 s. 100 let Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9116-0.
 3. VLHA, Marek, Josef ŠAUR, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ, Jana ČERNÁ a Anna PEČINKOVÁ. Kalendárium Masarykovy univerzity 1919–2019. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 248 s. ISBN 978-80-210-9116-0.
 4. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Myths and Traditions of Central European University Culture. 1., elektronické vyd. Brno, Praha: Masaryk University Press & Karolinum, 2019. 248 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 494. ISBN 978-80-210-9413-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9413-2019.
 5. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Myths and Traditions of Central European University Culture. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 248 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 494. ISBN 978-80-210-9412-3. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9413-2019.
 6. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Mýty a tradice středoevropské univerzitní kultury. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 224 s. Dějiny Masarykovy univerzity. ISBN 978-80-210-9117-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9117-2019.
 7. HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Pojetí historie v českém katolickém exilu. Lidé města : revue pro etnologii, antropologii a etologii komunikace, Univerzita Karlova, 2019, roč. 21, č. 1, s. 3-40. ISSN 1212-8112.
 8. HANUŠ, Jiří. Preisnerovy fragmenty: krvavé chuchvalce našeho věku. In Hanuš, Jiří. Kritika totalitarismu. 2019. vyd. Brno: CDK; Ústav pro studium totalitních režimů, 2019. s. 711-724, 14 s. Kompletní vydání 1. ISBN 978-80-7325-475-9.
 9. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2019. 215 s. ISBN 978-80-210-9347-8.
 10. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Předminulé století. Evropa v politice a kultuře 19. století. 1. vyd. Brno: Books & Pipes, Masarykova univerzita, 2019. 215 s. ISBN 978-80-7485-195-7.
 11. 2018

 12. HANUŠ, Jiří. Fragmentární kritika totalitarismu. In Hanuš, Jiří; Suk, Jiří. Exilová kniha mého srdce. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. s. 119-131, 14 s. ISBN 978-80-7325-460-5.
 13. HANUŠ, Jiří. František Chudoba: profesorská tvář. 2018.
 14. HANUŠ, Jiří. František Chudoba, vědec s duší romantika. In Jiří Hanuš. Vědec a občan. František Chudoba 1878-1941. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. s. 5-7, 3 s. bez názvu. ISBN 978-80-7325-449-0.
 15. HANUŠ, Jiří. Jan Zahradníček (1905-60): The Tragedy of a Poet and Prisoner of the Communist Regime. Acta Poloniae Historica, Varšava: Instytut historii PAN, 2018, roč. 2018, č. 118, s. 127-150. ISSN 0001-6829. doi:10.12775/APH.2018.118.05.
 16. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Kolonialismus není černobílé vyprávění. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 5, s. 33-40. ISSN 1803-6988.
 17. HANUŠ, Jiří. Křesťanský personalismus jako odpověď na marxistické a komunistické chápání člověka. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiř; Nečasová, Denisa a kol.. Svůdnost sociálního experimentu : nový člověk 20. století. Praha: NLN, 2018. s. 50-58, 9 s. Obraz, komunikace, jednání. ISBN 978-80-7422-606-9.
 18. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Nesvaté národy. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 1, s. 18-24. ISSN 1803-6988.
 19. HANUŠ, Jiří. Obrazy destrukce středoevropského občana: Kafka, Broch, Roth, Mann. 2018.
 20. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Tomáš PAVLÍČEK. Priestly Identity in the Czech Lands in 1820–1938 as a Research Topic. Project Evaluation. Prace historyczne, Kraków: Uniwersytet Jagiellonski, 2018, roč. 145, č. 1, s. 43-66. ISSN 2084-4069.
 21. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Sionismus: sekulární cesta vyvoleného národa. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 2, s. 13-19. ISSN 1803-6988.
 22. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Stát: od hesla L´état, c´est moi k demokracii. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018, X, č. 4, s. 9-17. ISSN 1803-6988.
 23. HANUŠ, Jiří. The Catholic Three-Leaf Clover of Progress : Karel Vrána, Bohdan Chudoba a Rio Preisner. Communio Viatorum. A Theological Journal, Praha: Protestant Theological Faculty of Charles University, 2018, roč. 60, č. 1, s. 82-96. ISSN 0010-3713.
 24. HANUŠ, Jiří. Tři podněty pro pochopení života a díla Ria Preisnera. In Hanuš, Jiří (ed.). Kritik moderního světa. Rio Preisner 1925-2007. 2018. vyd. Brno: CDK, 2018. s. 5-11, 7 s. Kulturní dějiny. ISBN 978-80-7325-443-8.
 25. HANUŠ, Jiří. Ultramontanismus v českém jazykovém prostředí. In Fasora, Lukáš; Kunštát, Miroslav; Pavlíček, Tomáš. Papežství a fenomén ultramontanismu v českých zemích. Praha: Academia; Masarykův ústav a Archiv AV ČR, 2018. s. 89-112, 24 s. České moderní dějiny. ISBN 978-80-87782-95-8.
 26. HANUŠ, Jiří. Válka světů. Eseje, úvahy, glosy. In Válka světů. Eseje, úvahy, glosy. 2017. vyd. Brno: CDK, 2018. s. 1-350, 350 s. 1. ISBN 978-80-7325-446-9.
 27. HANUŠ, Jiří a Ondřej NEUBAUER. Videorecenze: Česká katolická literatura 1945-1989 (Torst, 2017). 2018.
 28. HANUŠ, Jiří a Ondřej NEUBAUER. Videorecenze/prezentace: Knihy Shlomo Avineri a moderní sionismus. 2018.
 29. NEČASOVÁ, Denisa a Jiří HANUŠ. 1968 Pražské jaro a co bylo dál...Příběh Jaroslava K. In Libor,Jan vedoucí autorského kolektivu. 8 : Osmičky : Osudová výročí českých a československých dějin končící na jednu číslici. Praha: Lidové noviny, 2018. s. 263-276, 14 s. ISBN 978-80-7422-640-3.
 30. 2017

 31. HANUŠ, Jiří, Lukáš FASORA a Tomáš PAVLÍČEK. Bilance výzkumu kněžských identit 1820-1938. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Pavlíček, Tomáš W.. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Vydání první. Praha: NLN, 2017. s. 215-226, 12 s. ISBN 978-80-7422-567-3.
 32. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Historie brněnské univerzity jako téma evropské univerzitní kultury. In Slobodník, Martin; Glossová, Marta. 95 rokov Filozofickej fakulty UK. Pohlad do dejín inštitúcie a jej akademickej obce. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2017. s. 31-39, 9 s. ISBN 978-80-223-4390-9.
 33. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Ideologie: zlobivá dítka Francouzské revoluce. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, IX, č. 6, s. 28-34. ISSN 1803-6988.
 34. HANUŠ, Jiří. Jakub Deml (1878-1961) : Chtěl bych být jenom knězem... In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Pavlíček, Tomáš W. Kněžské identity v českých zemích (1820-1938). Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. s. 149-162, 14 s. ISBN 978-80-7422-567-3.
 35. HANUŠ, Jiří a Lukáš FASORA. Kněžská identita v moderní éře jako badatelské téma. In Fasora, Lukáš; Hanuš, Jiří; Pavlíček Tomáš W.. Kněžské identity v kněžských zemích (1820-1938). Vydání první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. s. 7-14, 8 s. ISBN 978-80-7422-567-3.
 36. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Tomáš PAVLÍČEK. Kněžské idenity v českých zemích 1820-1938. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2017. 319 s. x. ISBN 978-80-7422-567-3.
 37. HANUŠ, Jiří. Má Bohéma : Meze a možnosti historikova soudu. Historie - Otázky - Problémy, Praha: Univerzita Karlova, 2017, roč. 9, č. 2, s. 72-80. ISSN 1804-1132.
 38. BALÍK, Stanislav, Petr FIALA, Jiří HANUŠ a František MIKŠ. Manifest čtyř. Program pro přátele svobody. 1. vyd. Brno: Barrister & Principal Publishing, Pravý břeh, 2017. 151 s. ISBN 978-80-7485-135-3.
 39. HANUŠ, Jiří a Vít HLOUŠEK. Náboženství: příběh s otevřeným koncem. Kontexty. Časopis o kultuře a společnosti, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2017, IX, č. 4, s. 32-38. ISSN 1803-6988.
 40. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego. : Komitet Nagrody im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego, 2017.
 41. HANUŠ, Jiří. Tschechische Priestergenerationen im 20. Jahrhundert. Versuch einer Terrainererkundung. In Fasora, Lukáš; Hiebl, Ewald; Popelka, Petr. Generationen in der Geschichte des langen 20. Jahrhunderts - methodisch-theoretische Reflexionen. Wien: Lit Verlag, 2017. s. 127-135, 9 s. ISBN 978-3-643-50750-1.
 42. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. University History in the Czech Republic = Historia de la Universidad en la República Checa. CIAN-Revista de Historia de las Universidades, Madrid: Instituto Figuerola de Historia y Ciencias Sociales, Universidad Carlos III de Madrid, 2017, roč. 20, č. 1, s. 70-94. ISSN 1139-6628. doi:10.20318/cian.2017.3728.
 43. HANUŠ, Jiří. Václav Havel jako utopický myslitel. In Jiří Suk, Kristýna Andělová (eds.). Jednoho dne se v našem zelináři cosi vzbouří. Eseje o Moci bezmocných. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR v. v. i., 2017. s. 181-190, 10 s. ISBN 978-80-7285-200-0.
 44. 2016

 45. HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 20. až 40. letech 20. století. Studia historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2016, roč. 63, č. 1, s. 89-101. ISSN 1803-7429. doi:10.5817/SHB2016-1-6.
 46. HANUŠ, Jiří. Česká kultura očima Jaroslava Marka. In Vlček, Radomír. Historik-Historismus-Dějepisectví: Nad životem a dílem Jaroslava Marka. Praha: Historický ústav AV ČR v.v.i., 2016. s. 101-106, 6 s. Práce Historického ústavu AV ČR, v.v.i.. Řada A, Monographia = Opera Instituti Historici Pragae. Series A, Monographia ; svazek 71. ISBN 978-80-7286-277-1.
 47. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Lukáš FASORA a Marek VLHA. Der tschechische Antiklerikalismus. Quellen, Themen und Gestalt des tschechischen Antiklerikalismus in den Jahren 1848-1938. 1. vyd. Wien: LIT Verlag, 2016. 549 s. Religionsgeschichte, Band 1. ISBN 978-3-643-50732-7.
 48. HANUŠ, Jiří. Karel Floss : intelektuál s ježíšovským programem. Studia commeniana et historica, Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, 2016, roč. 46, 95-96, s. 307-311. ISSN 0323-2220.
 49. HANUŠ, Jiří. Mediální přestřelky mezi radikály. In Beránek, Ondřej - Ostřanský, Bronislav. Stíny minaretů. Islám a muslimové jako předmět českých veřejných polemik. 2016. vyd. Praha: Academia, 2016. s. 107-115, 9 s. ISBN 978-80-200-2630-9.
 50. HANUŠ, Jiří. Město: místo mezi nebeským Jeruzalémem a Babylónem. In Červená, Radana; Dvořák, Tomáš; Vyskočil, Aleš. Jak psát dějiny velkých měst. Vydání první. Brno: Archiv města Brna, 2016. s. 233-245, 13 s. Brno v minulosti a dnes ; suplementum č. 25. ISBN 978-80-7286-296-2.
 51. HANUŠ, Jiří a Veronika RODOVÁ. Živý obraz jako metoda výuky dějepisu. In Porozumět 20. století. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. s. 18-20, 3 s.
 52. 2015

 53. HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Česká katolická recepce pravoslavných filozofů a teologů ve 30. až 40. letech 20. století. In Víra v církev, víra ve stát, Brno, 5.11. 2015. 2015.
 54. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Český antiklerikalismus. Zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938. 1. vyd. Praha: Argo, 2015. 500 s. Historické myšlení, 69. ISBN 978-80-257-1373-0.
 55. HANUŠ, Jiří. Jak obraz může zabíjet. In Jiří Hanuš. Historická kniha mého srdce. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2015. s. 26-38, 13 s. Eseje. ISBN 978-80-7325-354-7.
 56. HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Kněžská identita ve 20. století. In Hanuš, Jiří. "Služebníci neužiteční" : kněžská identita v českých zemích ve 20. století. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 5-48, 44 s. ISBN 978-80-7325-378-3.
 57. HANUŠ, Jiří, Zuzana HASAROVÁ, Ondřej HAVÁČ, Martin HROMEK, Milan IGRUTINOVIĆ, Juraj JANKECH, Jaroslav KADLEC, Jan KOURA, Paweł MARKIEWICZ, Enčo MINČEV, Mikuláš PEŠTA, Lenka POKORNÁ KORYTAROVÁ, Petr SVOBODA, Filip ŠISLER, Jana ŠKERLOVÁ a Martin VITKO. Promýšlet Evropu 20. století : Konflikty beze zbraní. Vydání 1. Brno: Matice moravská, 2015. 326 s. ISBN 978-80-87709-10-8.
 58. HANUŠ, Jiří. Razumov: Jidáš a la russe. In Hanuš Jiří a kol.. Rusko a Západ. Eseje o (neporozumění). Brno 2015. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 174-186, 13 s. Quaestiones quodlibetales ; no. 26. ISBN 978-80-7325-370-7.
 59. BALÍK, Stanislav, Lukáš FASORA, Jiří HANUŠ a Marek VLHA. Regional Variation in the Process of Cultural Modernization. Based on the Example of the Cultural Struggle in the Czech Lands 1848-1938. In Zářický, Aleš; Závodná, Michaela. Creating an Interdisciplinary Paradigm using the Example of Modernization in a Region (Austrian Silesia). First edition. Ostrava: University of Ostrava, 2015. s. 33-46, 14 s. ISBN 978-80-7464-751-2.
 60. HANUŠ, Jiří. Rusko a Západ. Eseje o (ne)porozumění. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury - CDK, 2015. 204 s. ISBN 978-80-7325-370-7.
 61. HANUŠ, Jiří. Tradition and Change: Tocqueville and Marx. St Vladimir's Theological Quaterly, New York, USA: The Faculty of St. Vladimir's Orthodox Theological Seminary, 2015, roč. 59, č. 1, s. 71-78. ISSN 0036-3227.
 62. 2014

 63. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Das Zweite Vatikanische Konzil und die böhmischen Länder. 1. vyd. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2014. 277 s. Mimo edice. ISBN 978-3-506-77796-6.
 64. HANUŠ, Jiří. Nostalgie: s Woody Allenem do Paříže? In Hanuš, Jiří a kol.. Nostalgie v dějinách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. s. 5-10, 6 s. Quaestiones quodlibetales ; no. 24. ISBN 978-80-7325-335-6.
 65. HANUŠ, Jiří a Petr HUSÁK. Obraz Velké války : výročí jako příležitost k revizi historického vědomí? Národopisná revue, Strážnice: Národní ústav lidové kultury, 2014, roč. 24, č. 4, s. 272-280. ISSN 0862-8351.
 66. 2013

 67. HANUŠ, Jiří. Boží slovo a slovo lidské. Čtení, překlad a výklad posvátných textů. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 234 s. ISBN 978-80-7325-289-2.
 68. HANUŠ, Jiří. Cyrilometodějství: Nesamozřejmá tradice. In Marek Junak. Cyrilometodějská tradice v 19. a 20. století, období rozkvětu i snah o umlčení. 2013. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. s. 15-24, 10 s. ISBN 978-80-7308-513-1.
 69. HANUŠ, Jiří. člen redakční rady. : Časopis Matice moravské, 2013 - 2018. ISSN 0323-052X.
 70. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 400 s. Historie. ISBN 978-80-7325-311-0.
 71. HANUŠ, Jiří. Lenin v podání Solženicynově. In Hanuš, Jiří; Vlček, Radomír. Lenin : kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? 1. vyd. Brno: CDK, 2013. s. 147-155, 9 s. Dějiny a kultura ; sv. 25. ISBN 978-80-7325-310-3.
 72. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. V. I. Lenin: Kontinuita či diskontinuita dějin? In Hanuš, Jiří; Vlček, Radomír. Lenin : kontinuita a/nebo diskontinuita ruských dějin? 1. vyd. Brno: CDK, 2013. s. 5-13, 9 s. Dějiny a kultura ; sv. 25. ISBN 978-80-7325-310-3.
 73. 2012

 74. HANUŠ, Jiří. Koncilní změny v českém prostředí. Úvodní poznámky o možnostech reformy místní katolické církve. Studia Historica Brunensia, Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 58, č. 1, s. 75-95. ISSN 1803-7429.
 75. HANUŠ, Jiří. Křesťanství a socialismus 1945-1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 406 s. ISBN 978-80-7325-270-0.
 76. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Letnice dvacátého století. Druhý vatikánský koncil a české země. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 279 s. mimo edice. ISBN 978-80-7325-268-7.
 77. HANUŠ, Jiří. Meze smířlivosti. Diskuse nad knihou Iana Burumy. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2012. 102 s. ISBN 978-80-7325-282-3.
 78. 2011

 79. HANUŠ, Jiří. Básník - Jan Skácel: socialista s lidskou tváří. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 271-283, 13 s. ISBN 978-80-7325-244-1.
 80. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. 338 s. ISBN 978-80-7325-244-1.
 81. HANUŠ, Jiří. Die verborgene Kirche - 20 Jahre danach. In Die verratene Prophetie. Die tschechoslowakische Untergrundkirche zwischen Vatikan und Kommunismus. Luzern: Herbert-Haag-Stiftung für Freiheit in der Kirche, 2011. s. 113-126, 14 s. Exodus. ISBN 978-3-905577-79-2.
 82. HANUŠ, Jiří. Christianizace českých zemí: předmluva. In Christianizace českých zemí ve středoevropské perspektivě Jiří Hanuš (ed.). Brno: Matice moravská, 2011. s. 7-18, 12 s. Země a kultura ve střední Evropě sv. 19. ISBN 978-80-86488-77-6.
 83. HLOUŠEK, Vít. Jazzman. Gustav Brom a ti druzí. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 253-270, 18 s. ISBN 978-80-7325-244-1.
 84. BALÍK, Stanislav. Junák-skaut. Příklad Rudolfa Plajnera. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 101-122, 22 s. Historie. ISBN 978-80-7325-244-1.
 85. HANUŠ, Jiří. Kdo může za můj hřích? In Peisertová, l., Petrbok,V., Randák, J.. Zločin a trest v české kultuře 19. století. 1. vyd. Praha: Academia, 2011. s. 196-206, 11 s. ISBN 978-80-200-1900-4.
 86. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Secularization and the Working Class: The Czech Lands and Central Europe in the 19th Century. 1. vyd. Eugene (Oregon): Wipf and Stock Publishers, 2011. 242 s. ISBN 978-1-61097-014-3.
 87. HANUŠ, Jiří. Spící bohatýr romantismu. Několik úvodních kulturně-historických poznámek. In Noble, I. - Hanuš, J.: Křesťanství a romantismus. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2011. s. 12-20, 9 s. ISBN 978-80-7325-250-2.
 88. HANUŠ, Jiří. The Crisis of Identity in the Priesthood at the Turn of the Twentieth. In Secularization and the Working Class. The Czech Lands and central Europe in the Nineteenth Century. Eugene Oregon: Wipf and Stock Publishers, 2011. s. 151-160, 10 s. Pickwick Publications. ISBN 978-1-61097-014-3.
 89. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. The People of Moravia I-IV Project. Český časopis historický, Praha: Akademie věd ČR, 2011, roč. 109, č. 2, s. 359-363. ISSN 0862-6111.
 90. ZOUNEK, Jiří. Učitel – Příběh normálního života v nenormální době. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Denisa NEČASOVÁ. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2011. s. 241-252, 12 s. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-244-1.
 91. 2010

 92. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Pohledy na dějiny a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 342 s. Dějiny FF MU. ISBN 978-80-210-5326-7.
 93. HANUŠ, Jiří. Christian responses to Socialism, 1945-89: the Czechoslovak case. 2010.
 94. BALÍK, Stanislav. Katolická církev v českých zemích a její reakce na události roku 1989. In MAČALA, Pavol, Pavel MAREK a Jiří HANUŠ. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 628-635, 8 s. ISBN 978-80-7325-218-2.
 95. HANUŠ, Jiří. Ke vzpomínkám Jana Konzala. 2010; první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 4 s. Historia ecclesiastica sv. 15 (Jan Konzal). ISBN 978-80-7325-205-2.
 96. HANUŠ, Jiří. Lze pěstovat církevní historiografii v čase pronásledování? In Mačala, P.; Marek, P.; Hanuš, J. Církve 19. a 20. století ve slovenské a české historiografii. 2010. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. s. 291-299, 9 s. ISBN 978-80-7325-218-2.
 97. HANUŠ, Jiří. Matěj Procházka und die christliche Lösung der sozialen Frage. In Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 1. vyd. München: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. s. 95-108, 14 s. ISBN 978-3-89975-192-5.
 98. BALÍK, Stanislav, Jiří HANUŠ, Ewa K. CZACZKOWSKÁ, Stanislava VODIČKOVÁ, Pál HATOS, Peter ŠTURÁK, Aleš OPATRNÝ, Andrzej GRAJEWSKI, Csaba SZABÓ a Jaroslav ŠEBEK. Primasové katolické církve. Země střední Evropy v čase komunismu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 203 s. Historie. ISBN 978-80-7325-225-0.
 99. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Primates of Catholic Church in Central and Eastern Europe in the Time of Communism. 2010.
 100. HANUŠ, Jiří, Lukáš FASORA, Jiří MALÍŘ, Zdeněk BEZECTNÝ, Pavel CIBULKA, Milan HLAVAČKA, Kristina KAISEROVÁ, Marie MACKOVÁ, Pavel MAREK, Jiří MATĚJČEK, Jana NOVÁ, Martin RÁJA, Jakub RÁKOSNÍK, Jiří ŠTAIF, Luboš VELEK a Jan ŽUPANIČ. Sozial-reformatorisches Denken in den böhmischen Ländern 1848-1914. 2010. vyd. Mnichov: Martin Meidenbauer Verlagsbuchhandlung, 2010. 420 s. Sozial-reformatorisches Denken. ISBN 978-3-89975-192-5.
 101. 2009

 102. HANUŠ, Jiří, Radomír VLČEK, Petr HORÁK, Tomáš MALÝ, Milan ŘEPA, Martin KUČERA, Jan RANDÁK, Václav VEBER, Václav PETRBOK, Jan DOBEŠ, Juraj ŠUCH, Martin WIHODA, Josef ŠAUR, Marek KORNAT, Svatava RAKOVÁ a Denisa NEČASOVÁ. Historik v proměnách doby a prostředí - 20. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2009. 396 s. Země a kultura ve střední Evropě 11. ISBN 978-80-86488-59-2.
 103. HANUŠ, Jiří a Ivana NOBLE. Konverze a konvertité. 2009.
 104. HANUŠ, Jiří a Ivana NOBLE. Konverze a konvertité. 2009. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. s. 5-10, 152 s. ISBN 978-80-7325-196-3.
 105. HANUŠ, Jiří. Krize a diferenciace kněžské identity na přelomu 19. a 20. století. In Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 2009. vyd. Brno: Matice moravská, 2009. s. 161-169, 9 s. Země a kultura ve střední Evropě. ISBN 978-80-86488-55-4.
 106. HANUŠ, Jiří a Marek ČEJKA. Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989, II. díl. 2009. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2009. 210 s. Quaestiones quodlibetales 10. ISBN 978-80-7325-199-4.
 107. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Masarykova univerzita v Brně. Příběh vzdělání a vědy ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 271 s. Dějiny. ISBN 978-80-210-4850-8.
 108. HANUŠ, Jiří a Lukáš FASORA. Sekularizace dělnického prostředí v českých zemích 1848-1914. 2009.
 109. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Sekularizace venkovského prostoru v 19. století. 1. vyd. Brno: Matice moravská a Historický ústav AV ČR, v. v. i., 2009. 271 s. Země a kultura ve střední Evropě 10. ISBN 978-80-86488-55-4.
 110. FASORA, Lukáš a Jiří HANUŠ. Václav Kounic a česká univerzita na Moravě. In JUDr. Václav Kounic a jeho doba. první. Brno: Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2009. s. 281-288, 9 s. Země a kultura ve středí Evropě 12. ISBN 978-80-86488-61-5.
 111. 2008

 112. FASORA, Lukáš, Jiří MALÍŘ a Jiří HANUŠ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: Zemské metropole a centrum říše v 19. století. 2008.
 113. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu: zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. 1. vyd. Brno: Matice moravská pro Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2008. 427 s. Země a kultura ve střední Evropě 9. ISBN 978-80-86488-50-9.
 114. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2., rozšířené. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 523 s. ISBN 978-80-7325-147-5.
 115. HANUŠ, Jiří. Divadelní Brno na přelomu století. In Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn-Wien, Wien-Brünn. Landesmetropolen un Zentrum des Reiches in 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. 8 s. ISBN 978-80-86488-50-9.
 116. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. 182 s. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
 117. HANUŠ, Jiří a Marek ČEJKA. Křesťané a socialismus. Čítanka textů: 1945-1989. Brno: CDK, 2008. 180 s. Questiones quodlibetales 5. ISBN 978-80-7325-157-4.
 118. HANUŠ, Jiří. Osvícenský učenec - příklad Josefa Dobrovského. In Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. Brno: CDK, 2008. 13 s. Člověk na Moravě III. ISBN 978-80-7325-175-8.
 119. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Religious Education in the Czech Republic. In KUYK, Elza, Roger JENSEN, David LANKSHEAR a Elisabeth Löh MANNA. Religious Education in Europe. Situation and current trends in schools. Oslo: IKO Publishing House, 2008. s. 39-47, 9 s. Mimo edice. ISBN 978-82-7112-793-0.
 120. BALÍK, Stanislav. Revoluce jako klasifikační kritérium pro nedemokratické režimy? In HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 102-108, 7 s. Dějiny a kultura, 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
 121. BLAŽEJOVSKÝ, Jaromír. Sviť, sviť má hvězdo aneb metafory revoluce. In HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace ruské revoluce 1917. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 156-161, 6 s. Dějiny a kultura, sv. 16. ISBN 978-80-7325-150-5.
 122. FASORA, Lukáš. Tovární dělník v textilním průmyslu. Příklad Františka Halase st. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. 2. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. s. 169-188, 19 s. Člověk na Moravě. ISBN 978-80-7325-147-5.
 123. FASORA, Lukáš. Wiener, Reichsdeutsche und andere Vorbilder in der Kommunalverwaltung der Stadt Brünn 1861-1914. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Brno Vídni, Vídeň Brnu. Zemské metropole a centrum říše v 19. století. Brünn - Wien, Wien - Brünn. Landesmetropolen und Zentrum des Reiches im 19. Jahrhundert. Brno: Matice moravská, 2008. s. 143-156, 14 s. ISBN 978-80-86488-50-9.
 124. 2007

 125. HANUŠ, Jiří. Český katolicismus ve svobodné společnosti. In Slaskie Studia Historyczno-Teologiczne t. 39, z. 2. Katowice: Slezská Univerzita Katowice, teologická fakulta, 2007. s. 412-420, 9 s.
 126. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí - 19. století. Brno: Matice moravská, 2007. 216 s. Země a kultura ve střední Evropě, sv. 7. ISBN 978-80-86488-44-8.
 127. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Historik v proměnách doby a prostředí (19. století). 2007.
 128. HANUŠ, Jiří. Katholische Mentalitäten im Umbruch: 1945-1948. In Diktatur, Krieg and Gesellschaftswandel als Herausforderungen für religiösen Leben und kirchliche Organisation. München: Collegium Carolinum, 2007. s. 233-242, 10 s. ISBN 978-3-486-57990-1.
 129. BALÍK, Stanislav a Jiří HANUŠ. Katolická církev v Československu 1945-1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 402 s. Dějiny a kultura. ISBN 978-80-7325-130-7.
 130. HANUŠ, Jiří. Lord Acton a jedinečnost britské historiografie. In Historik v proměnách doby a prostředí - 19. století. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2007. s. 89-98, 10 s. ISBN 978-80-86488-44-8.
 131. HANUŠ, Jiří a Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. Brno: Masarykova Univerzita, 2007. 133 s. SPFFBU C 53. ISBN 978-80-210-4275-9.
 132. HANUŠ, Jiří, Jiří MALÍŘ a Lukáš FASORA. Sekularizace českých zemí v letech 1848-1914. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007. 140 s. Quaestiones quodlibetales 3. ISBN 978-80-7325-117-8.
 133. HANUŠ, Jiří. Vybrané rysy spirituality české katolické církve (1948-1989). Soudobé dějiny, Praha: Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd ČR, 2007, XIV, 2-3, s. 341-353. ISSN 1210-7050.
 134. HANUŠ, Jiří. Zakopaný pes komunistického režimu. Pavel Kohout a možnosti memoárománového žánru. Dějiny-Teorie-Kritika, Praha: Masarykův ústav-Archiv AV ČR, 2007, IV, č. 1, s. 42-62. ISSN 1214-7249.
 135. 2006

 136. FASORA, Lukáš. Brněnský municipální socialismus 1880-1914 jako platforma spolupráce měšťanské a dělnické elity? In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. s. 219-229, 11 s. ISBN 80-7325-091-8.
 137. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2006. 503 s. Sociální dějiny 2. ISBN 80-7325-105-1.
 138. HANUŠ, Jiří. Karikatura elit v díle Franze Werfela Píseň o Bernadettě. In Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 5-7, 131-137, 10 s. ISBN 80-7325-091-8.
 139. BOROVSKÝ, Tomáš, Jiří HANUŠ a Milan ŘEPA. Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská pro VZ MU a AV ČR, 2006. 217 s. Prameny, země, kultura. ISBN 80-86488-33-0.
 140. HANUŠ, Jiří. "Kůň již stojí v branách Tróje." Cesta Jacoba Burckhardta ke kritice moderní kultury. In Kultura jako téma a problém dějepisectví. Brno: Matice moravská, 2006. s. 99-112, 13 s. ISBN 80-86488-33-0.
 141. HANUŠ, Jiří. Lékař a regionální politik. Příklad Františka Lišky. In Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 2006. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 211-223, 12 s. Člověk na Moravě. ISBN 80-7325-105-1.
 142. HANUŠ, Jiří. Literatura a nacionalismus (příklad Josefa Merhauta). In Lukáš Fasora - Jiří Hanuš - Jiří Malíř (eds.): Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 373-381, 9 s. ISBN 80-86488-36-5.
 143. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání po sto letech. In Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. s. 9-15, 7 s. ISBN 80-86488-36-5.
 144. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z r. 1905 - Der mährische Ausgleich: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, 2006. 387 s. Země a kultura 3. ISBN 80-86488-36-5.
 145. HANUŠ, Jiří. O podstatě křesťanství a státu, který se zbláznil. In Vznik státu jako proces sekularizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 67-72, 6 s. ISBN 80-7325-089-6.
 146. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1948. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 388 s. Sociální dějiny, 1. svazek. ISBN 80-7325-091-8.
 147. FASORA, Lukáš a Pavel KLADIWA. Obecní samospráva a lokální elity v českých zemích 1850-1918. Dílčí výsledky výzkumu v České republice. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Občanské elity a obecní samospráva 1848-1918. Brno: Centrum pro demokracii a kulturu, 2006. s. 11-40, 30 s. ISBN 80-7325-091-8.
 148. MAREK, Pavel a Jiří HANUŠ. Osobnost v církvi a politice. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 688 s. Historia ecclesiastica. ISBN 80-7325-097-7.
 149. HANUŠ, Jiří. Osobnosti křesťanských církví a náboženských společností ve 20. století. In Osobnost v církvi a politice: čeští a slovenští křesťané ve 20. století. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 11-16, 6 s. ISBN 80-7325-097-7.
 150. BALÍK, Stanislav. Politika vedená z bludovské fary - P. František Alois Ermis. In HANUŠ, Jiří a Pavel MAREK. Osobnosti v církvi a politice. Čeští a slovenští křesťané ve 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 104-121, 18 s. Historie. ISBN 80-7325-097-7.
 151. BALÍK, Stanislav. Skaut-junák. Velen Fanderlik. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ, Jiří MALÍŘ a Libor VYKOUPIL. Člověk na Moravě v první polovině 20. století. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. s. 451-466, 16 s. Historie. ISBN 80-7325-105-1.
 152. HLOUŠEK, Vít. Teorie konsociační demokracie a moravská praxe. In FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Moravské vyrovnání z roku 1905: možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, 2006. s. 145-155, 11 s. ISBN 80-86488-36-5.
 153. HANUŠ, Jiří. Vznik státu jako proces sekularizace. 2006. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006. 152 s. Quaestiones quodlibetales 1. ISBN 80-7325-089-6.
 154. 2005

 155. HLOUŠEK, Vít. Evropa, Amerika, náboženství a politika. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 268-270, 3 s. ISBN 80-7325-071-3.
 156. BALÍK, Stanislav. Křesťanství a Evropa: bitvy marné a zbytečné. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 65-70, 6 s. Politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 157. HANUŠ, Jiří. Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století s antologií textů. Brno: CDK, 2005. 308 s. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-029-2.
 158. MALÍŘ, Jiří, Lukáš FASORA a Jiří HANUŠ. Moravské vyrovnání z roku 1905: Možnosti a limity národnostního smíru ve střední Evropě. 2005.
 159. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť. In Napoleonské války a historická paměť. Sborník příspěvků ze stejnojmenné konference konané ve dnech 21.-22. dubna 2005 v Brně. K vydání připravili Lukáš Fasora, Jiří Hanuš a Jiří Malíř. 1. vyd. Brno: Matice Moravská, Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země , kultura a Muzeum Brněnska, 2005. s. 9-11, 3 s. ISBN 80-86488-23-3.
 160. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Napoleonské války a historická paměť. 1. vyd. Brno: Matice moravská, Výzkumné stedisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura, a Muzeum Brněnska, 2005. 407 s. Edice Země a kultura ve střední Evropě, sv. 1. ISBN 80-86488-23-3.
 161. HANUŠ, Jiří. Napoleonský génius v díle staroříšského myslitele Josefa Floriana. In Napoleonské války a historická paměť. Brno: Matice moravská, 2005. s. 229-236, 8 s. ISBN 80-86488-23-3.
 162. HANUŠ, Jiří a Pavel BOČEK. Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu. 2005.
 163. HANUŠ, Jiří. Tradice českého katolicismu ve 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. 220 s. Dějiny a kultura. ISBN 80-7325-036-5.
 164. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Tschechische Republik. In Kirche und Erziehung in Europa. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. s. 271-291, 20 s. ISBN 3-531-14767-6.
 165. HORÁK, Petr. Umírněný optimismus kritického myslitele. In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. Eseje, komentáře, diskuse. první. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005. s. 135 - 138, 4 s. Edice politika a náboženství, 2. ISBN 80-7325-071-3.
 166. SUCHÝ, Petr. Velký příběh. Pokračování na obou stranách Atlantiku? In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. s. 283-285, 3 s. ISBN 80-7325-071-3.
 167. 2004

 168. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Analýza a interpretace katolické sociální nauky. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 9-23, 15 s. ISBN 80-7325-024-1.
 169. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Autorita v abrahamských náboženstvích.Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, křesťanství a islámu. Brno: CDK, 2004. 150 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-052-7.
 170. FASORA, Lukáš, Jiří HANUŠ a Jiří MALÍŘ. Člověk na Moravě 19. století. eds. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004. 501 s. ISBN 80-7325-038-1.
 171. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Die verborgene Kirche. první vydání. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. 150 s. Svazek 1. ISBN 3-506-72447-9.
 172. HANUŠ, Jiří a Petr FIALA. Die verborgene Kirche. F. M. Davídek und die Gemeinschaft Koinotes. první vydání. Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2004. 275 s. Historische Reihe. ISBN 3-506-72447-9.
 173. HANUŠ, Jiří. Historie moderní doby. Rozhovory o základních pojmech, událostech a problémech 19. století. Brno: Barrister a principal, 2004. 220 s. Studium, sv. 4. ISBN 80-86598-64-0.
 174. HANUŠ, Jiří a Radomír VLČEK. Interpretace Francouzské revoluce. první vydání. Brno: CDK, 2004. 160 s. Dějiny a kultura, sv. 9. ISBN 80-7325-047-0.
 175. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004. 150 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-024-1.
 176. HANUŠ, Jiří. Kněz a politika: Případ Jana Šrámka. In Jan Šrámek. Olomouc: Katedra politologie a historie FF UP, 2004. s. 120-130, 10 s. ISBN 80-900965-1-4.
 177. HANUŠ, Jiří. Organizace a správa církve jako živý a nekončící proces. Poznámky k dějinám církevní správy v moderní době. In Církevní správa na Moravě. Brno: MZA v Brně, SOA Břeclav, MaVS v Brně, 2004. s. 160-170, 10 s. ISBN 80-7275-046-1.
 178. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Problém autority v kontextu výzkumu vztahu mezi politikou a náboženstvím: uvedení do problematiky. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Autorita v abrahamských náboženstvích.Náboženské a politické aspekty autority v judaismu, kesanství a islámu. Brno: CDK, 2004. s. 5-10, 6 s. Svazek 1. ISBN 80-7325-052-7.
 179. SUCHÝ, Petr. Sociální encykliky Jana Pavla II. v kontextu mezinárodních vztahů. In FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. 1. vyd. Brno: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 157-170, 14 s. ISBN 8073250241.
 180. FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Současná katolická sociální nauka a aktuální stav vědeckého poznání. In Fiala, P.; Hanuš, J.; Vybíral, J. (eds.): Katolická sociální nauka a současná věda. Brno, Praha: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 190-196, 7 s. ISBN 80-7325-024-1.
 181. 2003

 182. HANUŠ, Jiří. Ekumenické církevní dějepisectví. In Hanuš, J.: Ekumenické církevní dějepisectví. Dějiny, anylýzy, perspektivy. Brno: CDK, 2003. s. 1-4, 4 s. ISBN 80-7325-019-5.
 183. HANUŠ, Jiří. Moravský Bůh a jeho přívrženci na Moravě v 19. století. In Hojda. Z., Prahl, R. (eds): Bůh a bohové. Církve, náboženství a spiritualita v českém 19. století. Praha: KLP, 2003. s. 161-168, 8 s. ISBN 80-85917-98-X.
 184. HANUŠ, Jiří. Náboženství a jeho vitalita. Náboženství a politika podle Jacoba Burckhardta. Praha: Dingir, 2003. ISBN 1212-1371.
 185. HANUŠ, Jiří. Pokrok, společnost a kultura v 19. století: nové možnosti bádání. In Dvořák, T.; Vlček, R.; Vykoupil, L.: Milý Bore... Sborník C. Nečasovi k sedmdesátým narozeninám. Brno: Historický ústav AV, HÚ FF MU, Matice moravská, 2003. s. 101-105, 5 s. ISBN 80-86488-12-8.
 186. HANUŠ, Jiří a Martin KLAPETEK. Pouť jako prvek lidové zbožnosti. Příklad Hostýn 1945-1989. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. C, Řada historická, Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2003, roč. 50, č. 48, s. 189-207. ISSN 0231-7710.
 187. HANUŠ, Jiří. Právo na dějiny a interpretaci tradic. Diskuse o náboženských a národních tradicích v českém poválečném prostředí. Brno: CDK, 2003. TaS. ISBN 1214-0740.
 188. HANUŠ, Jiří. Přínos Jaroslava Mezníka v diskusích o postavení Moravy v rámci českého a československého státu v letech 1968-1990. Brno: Matice Moravská, 2003. ISBN 80-86488-13-6.
 189. HANUŠ, Jiří. Tradice v kostižerném čase. Středověký kníže v sekularizovaných Čechách. Praha: Dějiny a současnost, NLN, 2003. ISBN 0418-5129.
 190. 2002

 191. HANUŠ, Jiří a Jana KUBÍČKOVÁ. Církev a dělnická otázka. In Pocta Janu Janákovi. 2002. vyd. Brno: Matice moravská, 2002. s. 465-472. ISBN 80-86488-07-1.
 192. HANUŠ, Jiří. Dějiny kultury a civilizace Západu v 19. století. Brno: CDK, 2002. ISBN 80-7325-006-3.
 193. MAREŠ, Miroslav. Křesťanství a politický extremismus v České republice. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2002. s. 161-190, 29 s. ISBN 80-85959-98-4.
 194. HANUŠ, Jiří. Odcírkevnění české společnosti. Protestant, Benešov: Trusina, 2002, VIII, č. 1, s. 7-11. ISSN 1210-4361.
 195. 2001

 196. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. A Special Case of Secularisation. The Month: A review of Christian Thought and world Affairs, 2001, roč. 34, III, s. 95-102. ISSN 0027-0172.
 197. HANUŠ, Jiří. Boží oko státu nad církvemi. Charakteristika církví v Jihomoravském kraji v roce 1966. Teologický sborník, Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 2, s. 88-95. ISSN 1211-3808.
 198. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. 218 s. Historia Ecclesiastica, sv. č. 11. ISBN 80-85959-98-4.
 199. HOLZER, Jan. Lidská práva - postkomunistická zkušenost. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK, 2001. s. s. 65-81. ISBN 80-85959-86-0.
 200. HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní deferenciace. In Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK, 2001. s. 5-6;126-35, 11 s. Dějiny a kultura č. 1. ISBN 80-85959-86-0.
 201. HANUŠ, Jiří a Jana KUBÍČKOVÁ. Obrana biskupa Skoupého proti dosazení vládního zmocněnce V. Starého na brněnské biskupství v roce 1949. Teologický sborník, Brno: CDK, 2001, roč. 2001, č. 3, s. 85-92. ISSN 1211-3808.
 202. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Pokus o vymezení teoretických a metologických otázek výzkumu. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Katolická církev a totalitarismus v českých zemích. 1. vyd. Brno: CDK, 2001. s. 9-31. Historia Ecclesiastica, sv. č. 11. ISBN 80-85959-98-4.
 203. FIALA, Petr. Politická dimenze lidských práv. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciaci. Brno: CDK, 2001. s. 40-55, 15 s. sborník. ISBN 80-85959-86-0.
 204. POSPÍŠIL, Ivo. Práva národnostních menšin: mezi univerzalismem lidských práv a partikularismem etnické diference. In HANUŠ, Jiří. Lidská práva. Nárok na obecnou platnost a kulturní diferenciace. Brno: CDK, 2001. s. 82 - 107.
 205. HANUŠ, Jiří. První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870. In První sněm celosvětové církve. První vatikánský koncil 1869-1870. Brno: CDK, 2001. Historia ecclesiastica. ISBN 80-85959-79-8.
 206. HANUŠ, Jiří. Teologické aspekty dějin v době nejnovější. Getsemany, Praha: Síť, 2001, roč. 2001, č. 1, s. 2-5. ISSN 1210-485X.
 207. 2000

 208. HANUŠ, Jiří, O. BASTL a Rudolf VÉVODA. Česká a moravská církev od josefinismu k modernismu. In České církevní dějiny ve druhé polovině 20. století. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-74-7.
 209. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Druhý vatikánský koncil v pohledu marxisticky orientovaných teoretiků a státních úředníků v komunistickém Československu. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. s. 71-93. ISBN 80-85959-75-5.
 210. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Historický a sociálně-vědní výzkum II. vatikánského koncilu a pokoncilního vývoje katolické církve. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. s. 5-14. ISBN 80-85959-75-5.
 211. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. 185 s. ISBN 80-85959-75-5.
 212. HANUŠ, Jiří. Lidová zbožnost jako předmět výzkumu. Likvidace spolkové činnosti v brněnské diecézi v padesátých letech. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 2000, roč. 119, č. 1, s. 65-91. ISSN 0323-052X.
 213. HANUŠ, Jiří. Má církev v České republice budoucnost? Proglas, Brno: CDK, 2000, roč. 2000, 5-6, s. 64-69. ISSN 0862-6731.
 214. HANUŠ, Jiří a (ed.). Náboženství v době společenských změn. Brno: MPÚ MU, 2000. ISBN 80-210-2251-5.
 215. SUCHÝ, Petr. Odraz II. vatikánského koncilu v politice Československé strany lidové. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 94-111. ISBN 80-85959-75-5.
 216. HANUŠ, Jiří. Problémy s "ekumenickými" sněmy. Teologická reflexe, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 26-34. ISSN 1211-1872.
 217. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Průběh a význam koncilních změn v katolické církvi v českém a moravském prostředí. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: (CDK) Centrum pro studium demokracie a kultury, 2000. s. 175-178. ISBN 80-85959-75-5.
 218. HOLZER, Jan. Role katolické církve v komunistickém režimu. Kausa Československo. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. Brno: CDK, 2000. s. 28-48. ISBN 80-85959-75-5.
 219. HOLZER, Jan. Role katolické církve v komunistickém režimu. Kausa Československo. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 28-48. ISBN 80-85959-75-5.
 220. HANUŠ, Jiří a Jiří STŘÍBRNÝ. Stát a církev v roce 1950. Brno: CDK, 2000. ISBN 80-85959-71-2.
 221. HANUŠ, Jiří. Vyrovnat se s minulostí. Několik kritických poznámek. In Česká konzervativní a liberální politika. Sborník k desátému výročí založení revue Proglas. Brno: CDK, 2000. s. 371-377. ISBN 80-85959-73-9.
 222. HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické III. Zmocněnci a jejich práce na konzistořích. Getsemany, 2000, roč. 2000, č. 2, s. 42-45. ISSN 1210-485X.
 223. HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické. Na okraj jednoho degradačního dekretu. Teologický sborník, Brno: CDK, 2000, roč. 2000, č. 1, s. 93-100. ISSN 1211-3808.
 224. 1999

 225. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. A praxe de ordenar mulheres na Ingreja actual - Preparacao téologica e instituicao da ordenacao de mulhers na Igreja cladestina da Tchechoslováquia. Concilium, 1999, roč. 1999, č. 3, s. 142-154. ISSN 1125-7164.
 226. HANUŠ, Jiří. Felix M. Davídek a jeho pojetí církve. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1999, roč. 1999, č. 2, s. 53-58. ISSN 1211-3808.
 227. HANUŠ, Jiří. Jedné manželky muž (1Tm 3,2). Zápas o zdobrovolnění celibátu v Katolické moderně. In DOLEJŠOVÁ, I., P. HRADÍLEK a (ed.). Budoucnost modernismu. Praha: Síť, 1999. s. 47-54. ISBN 80-85959-20-8.
 228. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. La practique de l'ordination des femmes dans lÉglise actuelle. Concilium, 1999, roč. 35, č. 3, s. 155-168. ISSN 1140-7654.
 229. HANUŠ, Jiří. Pozvání ke studiu církevních dějin. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85959-45-3.
 230. FIALA, Petr. Svobodomyslná strana Rakouska (FPÖ). In DANČÁK, Břetislav a Petr FIALA. Nacionalistické politické strany v Evropě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999. s. 53-70. sborník. ISBN 80-210-2247-7.
 231. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. The Czech Catholic Church in a democratic society (1989 - 1999). The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs, 1999, roč. 32, 9-10, s. 366-372. ISSN 0027-0172.
 232. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Toepassing van de priesterwijding van vrouwen in de hedendaagse kerk. Concilium, 1999, roč. 35, č. 281, s. 126-137. ISSN 0167-1200.
 233. HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické I. Kněží na Židlochovicku mají stejný cíl: socialismus! Getsemany, 1999, roč. 1999, 7-8, s. 193-197. ISSN 1210-485X.
 234. HANUŠ, Jiří. Z temna doby komunistické II. Ekumenické vztahy v roce 1950. Getsemany, 1999, roč. 1999, č. 10, s. 259-261. ISSN 1210-485X.
 235. 1998

 236. HANUŠ, Jiří. Dominik Pecka, tvář člověka. In Život se tvoří z přítomné chvíle. Česká katolická teologie po druhé světové válce. Brno: CDK, 1998. s. 5-8. ISBN 80-85959-36-4.
 237. HANUŠ, Jiří. Muž riskantního života: Felix Maria Davídek. AD, 1998, roč. 1998, č. 8, s. 38-40. ISSN 0862-6952.
 238. HANUŠ, Jiří. Od katakomb k světové církvi. Rozhovory s historikem starověku Josefem Češkou. Brno: CDK, 1998. ISBN 80-85959-38-0.
 239. HANUŠ, Jiří. Přejít k barbarům. Historická vzpomínka na konzervatismus a liberalismus v římské církvi. Getsemany, 1998, roč. 1998, č. 4, s. 67-71. ISSN 1210-485X.
 240. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Women's ordination in the Czech silent Church. The Month: A Review of Christian Thought and World Affairs, 1998, roč. 1998, č. 7, s. 282-288. ISSN 0027-0172.
 241. 1997

 242. HANUŠ, Jiří. Johannes Eckhart, Jan od Kříže, Terezie z Ávily. In Velké náboženské postavy. Praha: Encyklopedický dům, 1997. s. 10, 17, 37. Encyklopedická edice Listy č. 10. ISBN 80-86044-10-6.
 243. HANUŠ, Jiří. Mezi zjevením, tradicí a osvícenstvím (Jacob Burckhardt). Proglas, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 3-8. ISSN 0862-6731.
 244. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Praxe svěcení žen v současné církvi. Teologická příprava a realizace kněžské ordinace žen ve skryté církvi v Československu. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 2, s. 28-35. ISSN 1211-3808.
 245. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Skrytá církev po listopadu 1989. Proglas : revue pro politiku a kulturu, Brno: CDK, 1997, roč. 1997, č. 7, s. 3-8. ISSN 0862-6731.
 246. HANUŠ, Jiří. Smířit se s historií. Getsemany, 1997, roč. 1997, č. 9, s. 181-186. ISSN 1210-485X.
 247. HANUŠ, Jiří. Snění v plné bdělosti. Rozhovory s Odilonem Štampachem. Brno: CDK, 1997. ISBN 800-85959-21-6.
 248. FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Teologie konvergence, integrace a svobody. Teologický sborník, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 57-74. ISSN 1211-3808.
 249. HANUŠ, Jiří. Ve znamení jaké naděje? In Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1997. s. 5-8. ISBN 80-85959-19-4.
 250. HANUŠ, Jiří a (ed.). Ve znamení naděje. Proměny teologie a církve po II. vatikánském koncilu. Brno: CDK, 1997. ISBN 880-85959-19-4.
 251. 1996

 252. HANUŠ, Jiří. Bílý Prapor - časopis katolického modernismu. Časopis Matice moravské, Brno: Matice moravská, 1996, roč. 115, č. 2, s. 315-332. ISSN 0323-052X.
 253. HANUŠ, Jiří. Konfese a politika. Proglas, Brno: CDK, 1996, roč. 1996, č. 8, s. 23-27. ISSN 0862-6731.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 6. 2020 06:06