Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

 1. ŠTROMAJEROVÁ, Adéla, Vít BAISA a Marek BLAHUŠ. Between Comparable and Parallel: English-Czech Corpus from Wikipedia. In RASLAN 2016 Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing. Brno: Tribun EU, 2016. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-263-1095-2.
 2. 2015

 3. BLAHUŠ, Marek. Aplikace počítačové lingvistiky při tvorbě on-line kurzu češtiny mluvtecesky.net. In Klíč k češtině jako cizímu jazyku. 2015.
 4. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Corpus of Authentic Clinical Diagnoses: Sketch Engine as a Tool for Innovative Approach to Teaching Latin Medical Terminology. In Language Centres in Higher Education: Sharing, Innovations, Research, Methodology and Best Practices. 2015.
 5. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. In Kateřina Pořízková a Libor Švanda. Latinitas Medica. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 31-42, 12 s. ISBN 978-80-210-7789-8.
 6. 2014

 7. POŘÍZKOVÁ, Kateřina a Marek BLAHUŠ. Korpus autentických klinických diagnóz v prostředí softwaru Sketch Engine. In LATINITAS MEDICA (sdílení zkušeností a inovace výuky lékařské terminologie, dějiny jazyka medicíny). 2014.
 8. REŠKOVÁ, Ivana a Marek BLAHUŠ. Mluvtecesky.net: On-line portál pro výuku (nejen) lékařské češtiny. In POULOVÁ, P.. Sborník příspěvků z konference a soutěže eLearning. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014. ISBN 978-80-7435-481-6.
 9. 2012

 10. BLAHUŠ, Marek a Karel PALA. Extending Czech WordNet Using a Bilingual Dictionary. In Christiane Fellbaum, Piek Vossen. 6th International Global Wordnet Conference Proceedings. Matsue, Japan: Toyohashi University of Technology, 2012. s. 50-55, 6 s. ISBN 978-80-263-0244-5.
 11. 2009

 12. BLAHUŠ, Marek. Morphology-Aware Spell-Checking Dictionary for Esperanto. In Petr Sojka, Aleš Horák. Proceedings of Recent Advances in Slavonic Natural Language Processing, RASLAN 2009. Brno: Masaryk University, 2009. s. 3-8, 6 s. ISBN 978-80-210-5048-8.
 13. 2008

 14. BLAHUŠ, Marek. A Spell Checker for Esperanto. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, 2008. 40 s. Bakalářská práce.
 15. 2004

 16. BLAHUŠ, Marek. Identifikace jazyka textu statistickými charakteristikami. Uherské Hradiště: Gymnázium Uherské Hradiště, 2004. 23 s.
 17. 2003

 18. BLAHUŠ, Marek. Magna Familia - revoluční nástroj genealoga. Uherské Hradiště: Gymnázium Uherské Hradiště, 2003. 37 s.
 19. 2002

 20. BLAHUŠ, Marek. Vyhledávač Český WAP a WAPový emulátor Smith. Uherské Hradiště: Gymnázium Uherské Hradiště, 2002. 22 s.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 3. 2019 19:51