Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2008

    1. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK a Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace. In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008, s. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 20:46