Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

    2008

  1. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace (Use of drama and effective methods in school integration). In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. p. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
Display details
Displayed: 5/6/2023 04:37