PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace (Use of drama and effective methods in school integration). In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008. p. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
Name in Czech Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace
Name (in English) Use of drama and effective methods in school integration
Authors PAVLOVSKÁ, Marie (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petra HAMADOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan ŠIRŮČEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Pavla CVEČKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. p. 133-144, 12 pp. Pedagogická literatura, 2008.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/08:00051058
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-170-6
Keywords in English integration; inclusion;education; methods; climate of class; visual impairment
Tags climate of class, Education, inclusion, integration, methods, visual impairment
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D., učo 651. Changed: 28/3/2012 15:53.
Abstract
V kapitole jsou představeny teoretické principy, zásady společného vzdělávání a praktická doporučení, která poukážou na efektivní metody a formy práce. Tyto přístupy mohou pomoci posílit přijetí odlišnosti ve třídě, zlepšit její klima a vzájemnou spolupráci. Naším cílem je představit konkrétní postupy, které přispívají k eliminaci nežádoucího napětí ve třídě, popř. šikany, což je prokázáno v níže uvedeném výzkumném šetření.
Abstract (in English)
In Theoretical chapter and rules of inclusive education and practical recommendations are presented in this article together with effective methods and forms of work. These approaches can strengthen acceptance of diversity, improve climate and cooperation in the classroom. Our aim is to introduce specific methods, which eliminate undesirable tension in the class, esp. in case of bullying. This is proved in presented research results.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 23/9/2023 06:04