Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2010

  1. ŠIRŮČEK, Jan. Problémy psychologického testování pomocí počítače a v prostředí internetu (Online and computer based psychological assessment issues). 2010.

  2009

  1. HAMADOVÁ, Petra. Sociální učení a dramatická výchova v posilování kompetencí osob s postižením zraku (Drama Education for Children with Special Needs in the Context of the). In PAVLOVSKÁ, Marie and Lenka REMSOVÁ. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV. 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2009, 5 pp. ISBN 978-80-210-4849-2.
  2. HAMADOVÁ, Petra and Marie PAVLOVSKÁ. Využití dramatické výchovy ve společném vzdělávání (Use of Drama in Inclusive Education). In Dramatická výchova pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v kontextu RVP ZV. 1st ed. Brno: MU, 2009, 8 pp. ISBN 978-80-210-4849-2.

  2008

  1. NOVÁKOVÁ, Zita. Visual Impairment. In ŠIMONÍK, Oldřich and Marie VÍTKOVÁ. Pregraduate Teacher Training 2. Essay Selection. 1st ed. Brno: MSD, 2008, p. 123-127. pedagogická literatura. ISBN 978-80-7392-058-6.
  2. PAVLOVSKÁ, Marie, Petra HAMADOVÁ, Jan ŠIRŮČEK and Pavla CVEČKOVÁ. Využití dramatické výchovy a efektivních metod práce v prostředí školní integrace (Use of drama and effective methods in school integration). In Bartoňová, M., Vítková, M. (eds.) Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami II. první. Brno: Paido, 2008, p. 133-144. Pedagogická literatura. ISBN 978-80-7315-170-6.

  2007

  1. HAMADOVÁ, Petra. Možnosti posilování problematických oblastí a klíčových kompetencí u zrakově postižených žáků základních škol (Possibilities of strenghtening of problematic features and key competencies in visually impaired pupils in compulsory education). In Pančocha, K., Vaďurová, H. (eds.) Aktuální směry výzkumu ve speciální pedagogice. Výzkum v disertačních pracích postgraduálních studentů na Katedře speciální pedagogiky PdF MU. první. Brno: Masarykova univerzita, 2007, p. 55-71. ISBN 978-80-86633-92-3.
  2. RÖDEROVÁ, Petra, Zita NOVÁKOVÁ and Lea KVĚTOŇOVÁ. Oftalmopedie. Texty k distančnímu vzdělávání (Pedagogy of visually impaired. Texts for long distance studies). Brno: Paido, 2007, 124 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 978-80-7315-159-1.

  2006

  1. HAMADOVÁ, Petra. Specifika vývoje a pedagogická intervence u zrakově postižených (Specifics of development and pedagogical intervention in visually impaired). In Opatřilová, D. (ed.) Pedagogicko-psychologické poradenství a intervence v raném a předškolním věku u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Brno: Masarykova univerzita, 2006, p. 193-242, 49 pp. 4313/Pd-9/06-17/99. ISBN 80-210-3977-9.

  2004

  1. HAMADOVÁ, Petra. Specifika výuky zrakově postižených (Education of visually impaired). In VÍTKOVÁ, Marie. Integrativní speciální pedagogika. Integrace školní a sociální. 2.rozšířené vydání. Brno: Paido, 2004, p. 262-282, 20 pp. Edice pedagogické literatury. ISBN 80-7315-120-0.
Display details
Displayed: 28/5/2024 12:22