Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. MIHALČIN, Matúš. Hepatitida E. In XLIX. Májové hepatologické dny. 2022.
 2. 2021

 3. MIHALČIN, Matúš, M. TVRDA, Petra VAŠÍČKOVÁ a Petr HUSA. Aseptic meningitis during acute hepatitis E - single center experience. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2021, roč. 84, č. 6, s. 572-573. ISSN 1210-7859. doi:10.48095/cccsnn2021572.
 4. MIHALČIN, Matúš. Hepatitida E. In Hepatologická akademie. 2021.
 5. HUSA, Petr a Matúš MIHALČIN. Léčba remdesivirem na Klinice infekčních chorob FN Brno. In XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2021. ISBN 978-80-906981-4-7.
 6. MIHALČIN, Matúš. Několik ne zcela běžných kožních projevů z péče infektologů. In XXIV. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2021. ISBN 978-80-906981-4-7.
 7. MIHALČIN, Matúš. Neurologické projevy infekce virem hepatitidy E, přehled současných poznatků a zkušenosti jednoho centra. In Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. Špindlerův Mlýn 15.-17. září 2021. 2021. ISBN 978-80-906981-4-7.
 8. MIHALČIN, Matúš. Rizika přenosu nemocí hmyzem na území Česka a Slovenska. Čas. Lék. čes. 2021, roč. 2021, č. 160, s. 81–87.
 9. 2020

 10. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 180 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 11. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Roman STEBEL, Lenka VOJTILOVÁ, Matúš MIHALČIN, Petr HUSA, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infectious Diseases. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2020. 179 s. ISBN 978-80-210-9729-2.
 12. JANDA, Lubomír, Matúš MIHALČIN a Michaela ŠŤASTNÁ. Is a healthy microbiome responsible for lower mortality in COVID-19? Biologia. NEW YORK: Slovenská akademie vied, 2020, 11 s. ISSN 0006-3088. doi:10.2478/s11756-020-00614-8.
 13. 2019

 14. MIHALČIN, Matúš. Aktuální epidemiologie alimentárně přenášených virových hepatitid v Jihomoravském kraji. In XLVII. Májové hepatologické dny. 2019. ISBN 978-80-906981-1-6.
 15. HUSA, Petr, Roman STEBEL a Matúš MIHALČIN. Hepatitida C - epidemiologie, klinické projevy, terénní screening a léčba. In Eliminace virové hepatitidy C mezi uživateli drog (cyklus seminářů). 2019.
 16. MIHALČIN, Matúš, Petra VAŠÍČKOVÁ a Petr HUSA. Hepatitis E in South Moravian region of the Czech Republic. In 29th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. 2019.
 17. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 18. HUSA, Petr, Lenka KRBKOVÁ, Svatava SNOPKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Václav MUSIL, Lukáš HOMOLA, Petr HUSA, Roman STEBEL, Zlatava JIRSENSKÁ, Lenka VOJTILOVÁ, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Miriam MALÁ, Evelína KOVÁCSOVÁ a Peter MIKOLÁŠEK. Infekční lékařství. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. ISBN 978-80-210-9438-3.
 19. MIHALČIN, Matúš. Neobvyklé klinické prezentace virových infekcí na dvou příkladech hantavirové nákazy. In Sborník přednášek KMINE 2019. 2019. ISBN 978-80-907517-6-7.
 20. SNOPKOVÁ, Svatava, Pavel ŠTOURAČ, Lenka FAŠANEKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Kateřina HAVLÍČKOVÁ, Radek SVAČINKA, Pavlína VOLFOVÁ, P. SNOPEK a Petr HUSA. Progresivní multifokální leukoencefalopatie - epidemiologie, imunitní odpověď, klinické rozdíly, léčba. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2019, roč. 68, č. 1, s. 24-31. ISSN 1210-7913.
 21. HUSA, Petr, Roman STEBEL a Matúš MIHALČIN. Projekt „Podané ruce“ – terénní screening virové hepatitidy C a dalších infekčních onemocnění. In XLVII. Májové hepatologické dny. 2019.
 22. HUSA, Petr, Roman STEBEL a Matúš MIHALČIN. Terénní screening a léčba hepatitidy C. In Akademie České hepatologické společnosti ČLK JEP - blok B5. 2019.
 23. MIHALČIN, Matúš a Petr HUSA. Vývoj poznatků o nemoci způsobené virem hepatitidy E. Vnitřní lékařství. Ambit Media a.s., 2019, roč. 65, č. 9, s. 564-569. ISSN 0042-773X.
 24. 2018

 25. MIHALČIN, Matúš. Hepatitida E ve Fakultní nemocnici Brno. In XXII. Česko-slovenský kongres o infekčních nemocech. 2018.
 26. VÝŠKA, Ondřej, Matúš MIHALČIN a Hana MATĚJOVSKÁ KUBEŠOVÁ. Symptomatická léčba chřipky a její limity ve stáří, rizika spojená s chřipkou u geriatrických pacientů. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2018, roč. 15, č. 5, s. 246-250. ISSN 1214-8687.
 27. 2017

 28. MIHALČIN, Matúš, Lenka FAŠANEKOVÁ, Petr HUSA a Petr HUSA. Aktualni pohled na epidemiologii a pristupy k lecbe virovych hepatitid A a E. Klinická farmakologie a farmacie. 2017, roč. 31, č. 1, s. 15-18. ISSN 1212-7973.
 29. HUSA, Petr, Petr HUSA a Matúš MIHALČIN. Alveolární echinokokóza – život ohrožující onemocnění. Interní medicina pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., 2017, roč. 1/31, s. 19-21. ISSN 1212-7299.
 30. MIHALČIN, Matúš. Hepatitida E ve FN Brno. In Gastroent Hepatol 2017;71 (Suppl 1): 1S19. 2017.
 31. FAŠANEKOVÁ, Lenka, Matúš MIHALČIN, Martina PÝCHOVÁ a Petr HUSA. Herpetické infekce centrálního nervového systému. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 19, č. 4, s. 204-208. ISSN 1212-7299.
 32. ORAVCOVA, Veronika, Matúš MIHALČIN, Jana ZAKOVA, Lucie POSPISILOVA, Martina MASARIKOVA a Ivan LITERAK. Vancomycin-resistant enterococci with vanA gene in treated municipal wastewater and their association with human hospital strains. Science of the Total Environment. Amsterdam: Elsevier Science, 2017, roč. 609, 31 December 2017, s. 633-643. ISSN 0048-9697. doi:10.1016/j.scitotenv.2017.07.121.
 33. 2016

 34. KUBANKOVA, M., V. NEMECEK, P. CHALUPA, Matúš MIHALČIN a P. VASICKOVA. Virus hepatitidy E. Čs. epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: ČSL JEP, 2016, roč. 65, č. 1, s. "4"-"+", 10 s. ISSN 1210-7913.
 35. 2015

 36. MIHALČIN, Matúš, Pavel POLÁK a Petr HUSA. Hepatitida E – přehled současných poznatků. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 64, č. 2, s. 72-78. ISSN 1210-7913.
 37. MIHALČIN, Matúš. Hepatitida E v České republice – nový pohled na starou nemoc. In XXII. ročník Konference mladých lékařů. 2015.
 38. 2013

 39. BAŠTÁKOVÁ, Lenka, Matúš MIHALČIN, Eva PERNICOVÁ, Mária PORUBČANOVÁ a Petr HUSA. Kombinovaná neuroinfekce resultující v parézu břišních svalů. In Český kongres o infekčních nemocech 2013, sborník abstrakt. 2013.
 40. 2010

 41. ŽUREK, Jiří, Lenka BAŠTÁKOVÁ, Matúš MIHALČIN, Marie FORBELSKÁ a Michal FEDORA. Dynamika neurofilamenta pNF-H jako prediktor mortality u dětí s poraněním mozku. Anest. Intenziv. Med. 2010, roč. 21, 6, 2010, s. 331-336. ISSN 1214-2158.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 25. 9. 2022 18:43