Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

 1. PŠEJA, Pavel, Petr SUCHÝ, Oldřich KRPEC a Zdeněk KŘÍŽ. Moc a zájmy v mezinárodním systému. Procesy, aktéři a problémy v mezinárodních vztazích. Brno: CDK, 2015. 368 s. ISBN 978-80-7325-409-4.
 2. DRMOLA, Jakub, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Tomáš MAĎAR, Lucie BUDIRSKÁ, Petr SUCHÝ, Jakub HARAŠTA, Alena LECIÁNOVÁ, Roman ŠULC, Lea HRICIKOVA a Nikola SCHMIDT. Perspectives on Cybersecurity. 1. vyd. Brno: Muni press, 2015. 113 s. ISBN 978-80-210-7870-3.
 3. SUCHÝ, Petr. Sovětský svaz a Střední Evropa ve strategickém myšlení George Frosta Kennana. In Jiří Hanuš a kol.. Rusko a západ. Eseje o (ne)porozumění. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015. s. 150-163, 14 s. Quaestiones quodlibetales No. 26. ISBN 978-80-7325-370-7.
 4. 2014

 5. FUČÍK, Jakub a Petr SUCHÝ. Vesmírná politika prizmatem konceptu strategické kultury. Vojenské Rozhledy, Ministerstvo obrany ČR-OKP, 2014, roč. 23, č. 3, s. 90-105. ISSN 1210-3292.
 6. SUCHÝ, Petr a Bradley THAYER. Weapons as political symbolism: the role of US tactical nuclear weapons in Europe. European Security, London: Routledge, 2014, roč. 23, č. 4, s. 509 – 528. ISSN 0966-2839. doi:10.1080/09662839.2014.932772.
 7. 2013

 8. JANKŮ, Linda a Petr SUCHÝ. Strategie odstrašování a terorismus. Výzvy a možnosti. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2013, roč. 13, č. 1, s. 19-30. ISSN 1214-6463.
 9. 2012

 10. VLČEK, Tomáš a Petr SUCHÝ. Pohled do historie uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice. Bezpečnost jaderné energie, Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2012, roč. 20, 11/12, s. 351-357. ISSN 1210-7085.
 11. SUCHÝ, Petr. Výzkum konfliktů - terminologie a typologie. In Ozbrojené konflikty po konci studené války. Brno: Muni Press, 2012. s. 13-24, 12 s. Monografie, č. 46. ISBN 978-80-210-6047-0.
 12. 2011

 13. HODER, Lukáš a Petr SUCHÝ. Bushova doktrína na Blízkém východě. Obrana a strategie, Brno: Univerzita obrany, 2011, roč. 2011, č. 1, s. 69-85. ISSN 1214-6463.
 14. 2010

 15. HONKOVÁ, Jana a Petr SUCHÝ. Jaderné odstrašování a koncept MAD ve vzájemných vztazích Spojených států a Ruské federace. Obrana a strategie, Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2010, roč. 10, č. 1, s. 79-99. ISSN 1214-6463.
 16. 2009

 17. SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Britské a francouzské nukleární síly ve druhém jaderném věku. Mezinárodní vztahy, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2009, roč. 44, č. 1, s. 37-65. ISSN 0323-1844.
 18. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK a Petr SUCHÝ. Teorie a analýzy evropeizace politických stran a zájmových skupin. Petr Fiala a kol. In Evropeizace zájmů. Politické strany a zájmové skupiny v České republice. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav, muni press, 2009. s. 45-69, 25 s. Edice Monografie, sv. 27. ISBN 978-80-210-4920-8.
 19. 2007

 20. SUCHÝ, Petr. Americká protiraketová obrana a ruský pocit nejistoty. Obrana a strategie, Univerzita obrany, Brno: Ústav strategických studií, 2007, roč. 7, č. 1, s. 29-44. ISSN 1214-6463.
 21. SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Debata o radarové základně USA v ČR a česká strategická kultura. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, roč. V, č. 3, s. 11-13. ISSN 1214-0899.
 22. SUCHÝ, Petr a Petr VILÍMEK. Důvody pro americký radar. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2007, V., 6-7, s. 18-20. ISSN 1214-0899.
 23. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Participation in Missile Defense within Transatlantic Framework: A View from the Czech Republic. Central European Review, Warsaw, 2007, roč. 45, č. 3, s. 11-15. ISSN 1232-0447.
 24. PITROVÁ, Markéta, Hubert SMEKAL a Petr SUCHÝ. Principy organizace zájmových skupin v ČR: právní předpisy a jejich změna v důsledku evropeizace. Politologický časopis, Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2007, roč. 14, č. 4, s. 376-388. ISSN 1211-3247.
 25. SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana a ruská paranoia. Mezinárodní politika, Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2007, XXXI, č. 7, s. 4-6. ISSN 0543-7962.
 26. KŘÍŽ, Zdeněk, Miroslav MAREŠ a Petr SUCHÝ. Sekuritologie: pavěda, nikoliv metavěda. Obrana a strategie, Brno: UO, Ústav strategických studií., 2007, roč. 2007, č. 2, s. 117-124. ISSN 1214-6463.
 27. 2006

 28. FIALA, Petr, Vít HLOUŠEK, Markéta PITROVÁ, Pavel PŠEJA a Petr SUCHÝ. Evropeizace politických stran a zájmových skupin: základní problémy a směry analýzy. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2006, XIII, č. 1, s. 3-26. ISSN 1211-3247.
 29. SUCHÝ, Petr. Protiraketová obrana jako součást války proti terorismu. In Válka proti terorismu a protiraketová obrana. 1. vyd. Praha: Občanský institut, 2006. s. 52-56, 5 s. ISBN 80-86972-10-0.
 30. 2005

 31. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Kontrola zbrojení a odzbrojení - řešení, nebo problém sám o sobě? In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 9-14, 6 s. ISBN 80-210-3881-0.
 32. FIALA, Petr a Petr SUCHÝ. Křesťanská a demokratická unie Československá strana lidová. In Politické strany. Vývoj politických stran a hnutí v českých zemích a Československu 1861-2004. II. díl: období 1938-2004. 1. vyd. Brno: Doplněk, 2005. s. 1433-1453, 22 s. Svazek 1.
 33. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Problémy a perspektivy procesu kontroly zbrojení a odzbrojování na prahu 21. století. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 223-233, 11 s. ISBN 80-210-3881-0.
 34. SUCHÝ, Petr. Smlouva o likvidaci střel středního a kratšího doletu. In Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. s. 85-108, 24 s. ISBN 8021038810.
 35. ZÁVĚŠICKÝ, Jan. Smlouva o nešíření jaderných zbraní (NPT). In KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojení. Marnost nad marnost? Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity v Brně, 2005. s. 131-162, 32 s. ISBN 80-210-3881-0.
 36. SUCHÝ, Petr. Strategie zadržování v americké zahraniční politice. Vznik a vývoj koncepce 1945-1953. 1. vyd. Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2005. 144 s. Monografie; 13. ISBN 8021038039.
 37. SUCHÝ, Petr. Velký příběh. Pokračování na obou stranách Atlantiku? In HANUŠ, Jiří a Jan VYBÍRAL. Evropa a její duchovní tvář. 1. vyd. Brno: CDK, 2005. s. 283-285, 3 s. ISBN 80-7325-071-3.
 38. KUCHYŇKOVÁ, Petra a Petr SUCHÝ. Vývoj a výsledky procesů kontroly zbrojení a odzbrojování. Marnost nad marnost? 1. vyd. Brno: IIPS, 2005. 235 s. Studie. ISBN 80-210-3881-0.
 39. SUCHÝ, Petr. Završené století pana X. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2005, III., č. 4, s. 22-23. ISSN 1214-0899.
 40. 2004

 41. SUCHÝ, Petr. Reagan a říše zla. Vývoj americké zahraniční politiky a vztahů mezi supervelmocemi v letech 1981 - 1989. 1. vyd. Brno: CDK, 2004. 283 s. Politologická řada, svazek 16. ISBN 80-7325-046-2.
 42. SUCHÝ, Petr. Ronald Reagan: venit, vidit, vicit. Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2004, II., 6-7, s. 11-15. ISSN 1214-0899.
 43. SUCHÝ, Petr. Sociální encykliky Jana Pavla II. v kontextu mezinárodních vztahů. In FIALA, Petr, Jiří HANUŠ a Jan VYBÍRAL. Katolická sociální nauka a současná věda. 1. vyd. Brno: CDK, Vyšehrad, 2004. s. 157-170, 14 s. ISBN 8073250241.
 44. 2003

 45. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Členství České republiky v NATO a summit v Praze 2002. In Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003. s. 7-16, 10 s. ISBN 8021030445.
 46. SUCHÝ, Petr. Pozice bezpečnostních a strategických studií v rámci studia mezinárodních vztahů. Obrana a strategie, Brno: Ústav strategických studií VA v Brně, 2003, roč. 3., č. 2, s. 7-16. ISSN 1214-6463.
 47. SUCHÝ, Petr. Role a význam strategických studií v období po studené válce. In Bezpečnost a strategie: východiska - stav - perspektivy. 1. vyd. Dobrá Voda: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2003. s. 11-22, 12 s. ISBN 8086473465.
 48. DANČÁK, Břetislav a Petr SUCHÝ. Summit NATO v Praze 2002: výsledky, dokumenty a projevy. 1. vyd. Brno: MPÚ MU Brno, 2003. 90 s. Sborníky, 14. ISBN 8021030445.
 49. SUCHÝ, Petr. Válka v Iráku, biskupové a "pícníci.". Revue Politika, Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003, I., č. 4, s. 21-24. ISSN 1214-0899.
 50. 2002

 51. SUCHÝ, Petr. Blízký východ: další kolo boje s terorismem. Revue Proglas, Brno: CDK, 2002, XIII, č. 3, s. 11-14. ISSN 1213-4953.
 52. SUCHÝ, Petr. Debata o dalším rozšíření NATO. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno, Brno: ÚSS MU, 2002, IV., č. 3, s. 2-4. ISSN 1212-6233.
 53. SUCHÝ, Petr. Pražský summit NATO. Revue Proglas, Brno: CDK, 2002, XIII, č. 10, s. 9-12. ISSN 1213-4953.
 54. SUCHÝ, Petr. Systémy protiraketové obrany a jejich vliv na strategickou stabilitu. Politologický časopis, Brno: Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity, 2002, roč. 9, č. 2, s. 182-196. ISSN 1211-3247.
 55. 2001

 56. KUCHYŇKOVÁ, Petra. Administrativa Billa Clintona. In SUCHÝ, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav, 2001. s. 33-87, 121 s. ISBN 80-210-2644-8.
 57. SUCHÝ, Petr. Americká bezpečnost ve 21. století. Analýzy a studie. Bulletin Ústavu strategických studií Masarykovy univerzity Brno, Brno: ÚSS MU, 2001, III., č. 8, s. 2-4. ISSN 1212-6233.
 58. SUCHÝ, Petr. Boj proti terorismu - nová priorita Bushovy administrativy. Revue Proglas, Brno: CDK, 2001, XII., č. 8, s. 11-12. ISSN 1213-4953.
 59. SUCHÝ, Petr. Nové výzvy pro americkou zahraniční politiku. In SUCHÝ, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2001. s. 7-8. ISBN 80-210-2644-8.
 60. SUCHÝ, Petr. Pozice středoevropských a východoevropských komunistických států v zahraničněpolitické koncepci Reaganovy administrativy. Revue Proglas, Brno: CDK, 2001, XII., 5-6, s. 28-31. ISSN 0862-6731.
 61. SUCHÝ, Petr. Problematické partnerství: Pokusy Clintonovy administrativy o novou podobu americko-ruských vztahů. Revue Proglas, Brno: CDK, 2001, XII., č. 2, s. 23-26. ISSN 1213-4953.
 62. SUCHÝ, Petr. Zahraniční politika USA v devadesátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: MPÚ, 2001. 121 s. Studie 20. ISBN 80-210-2644-8.
 63. 2000

 64. SUCHÝ, Petr. Odraz II. vatikánského koncilu v politice Československé strany lidové. In FIALA, Petr a Jiří HANUŠ. Koncil a česká společnost. Historické, politické a teologické aspekty přijímání II. vatikánského koncilu v Čechách a na Moravě. 1. vyd. Brno: CDK, 2000. s. 94-111. ISBN 80-85959-75-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 9. 2019 18:29