Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. NOVÁKOVÁ, Luisa. Historie podle Rosemary Sutcliffové. In Iveta Gal Srzewiecka a Dávid Dziak. (Po)etika umeleckej tvorby pre deti a mládež. 1. vyd. Prešov: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2021. s. 204-214. ISBN 978-80-555-2756-7.
 2. 2020

 3. NOVÁKOVÁ, Luisa. Zeměmoří Ursuly K. Le Guinové jako podobenství o hledání, nalézání a podstatě lidskosti. Bohemica litteraria. Masarykova univerzita, 2020, roč. 23, č. 1, s. 99-108. ISSN 1213-2144.
 4. 2019

 5. NOVÁKOVÁ, Luisa. J. R. R. Tolkien a pohádka. In Současnost literatury pro děti a mládež 2019. 2019.
 6. NOVÁKOVÁ, Luisa. Současná česká pohádka. In přednáška v rámci programu Erasmus, Uniwersytet Opolski, Opole. 2019.
 7. NOVÁKOVÁ, Luisa. Tatínkovské pohádky Johna Ronalda Reuela Tolkiena. In Bučková, Tamara. Současnost literatury pro děti a mládež. první. Liberec: Krajská vědecká knihovna v Liberci, 2019. s. 67-74. ISBN 978-80-85874-93-8.
 8. NOVÁKOVÁ, Luisa. Teorie pohádky a fantasy. In přednáška v rámci programu Erasmus, Uniwersytet Opolski, Opole. 2019.
 9. 2018

 10. NOVÁKOVÁ, Luisa. Andersen podle Hofmana. In Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. 2018.
 11. NOVÁKOVÁ, Luisa. Autorské čtení z románu Bílí havrani. 2018.
 12. NOVÁKOVÁ, Luisa. Čaroděj Zeměmoří U. Le Guinové - Cesty a bloudění. In Fantastika a mýtus v antropocénu. 2018.
 13. NOVÁKOVÁ, Luisa. Literární postava a román. In Děti, čtěte! 2018.
 14. NOVÁKOVÁ, Luisa. Malá mořská víla podle Oty Hofmana. In Čeňková, Jana. Odkaz Oty Hofmana literatuře a filmu. Liberec: Bor, 2018. s. 61-68. ISBN 978-80-87607-89-3.
 15. NOVÁKOVÁ, Luisa, Zbyněk FIŠER a Tereza DĚDINOVÁ. O bílých havranech a síle příběhu. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 21, č. 2, s. 163-169. doi:10.5817/BL2018-2-9.
 16. 2016

 17. NOVÁKOVÁ, Luisa. Brněnské nakladatelství Blok. In přednáška na Institutu slovanské filologie Univerzity A. Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2016.
 18. NOVÁKOVÁ, Luisa. Knihy a čtenáři. In Přednáška pro Institut slovanské filologie, Univerzita A. Mickiewicze v Poznani, Polsko. 2016.
 19. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů. Fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 20. DĚDINOVÁ, Tereza, Zbyněk FIŠER, Jakub JARINA, Luisa NOVÁKOVÁ, Matěj ANTOŠ, Jana CINDLEROVÁ, Joanna CZAPLIŃSKA, Antonín DOLÁK, Michal FRÁNEK, Anna GNOT, Daniel JAKUBÍČEK, Jiří JELÍNEK, Zdeněk JEŽEK, Hana MÁLKOVÁ, Lenka NALDONIOVÁ, Ester NOVÁKOVÁ, Michaela PAUČO, Ondřej POMAHAČ, Martina SALHIOVÁ, Jakub SOUČEK a Helena ULBRECHTOVÁ. Na rozhraní světů: fantastická literatura v mezioborovém zkoumání. Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 376 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae ; 454. ISBN 978-80-210-8441-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8441-2016.
 21. NOVÁKOVÁ, Luisa. Román Františka Křeliny Můj otec kapitán jako obraz života za okupace. In Čeňková, Jana. Válečné dětství a mládí (1939-1945) v literatuře a publicistice. Vydání první. Praha: Univerzita Karlova - Nakladatelství Karolinum, 2016. s. 66-73. ISBN 978-80-246-3413-5.
 22. 2015

 23. NOVÁKOVÁ, Luisa. Osmdesátá léta v ediční praxi krajského nakladatelství Blok. In Malý, Ivan. Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století. První. Praha: Národní muzeum, 2015. s. 170-180. ISBN 978-80-7036-470-3.
 24. 2014

 25. NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká literatura pro děti a mládež po roce 1989. In Univerzita Opole, Polsko. 2014.
 26. NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura v 50. a 60. letech 20. století. In Univerzita Opole. 2014.
 27. NOVÁKOVÁ, Luisa. Členka komise pro dětskou knihu a ilustraci. Komise pro dětskou knihu a ilustraci při Odboru umění, literatury a knihoven MK ČR, 2014 - 2018.
 28. NOVÁKOVÁ, Luisa. Preusslerův Krabat. In Koudelková, Eva. Současnost literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: Nakladatelství Bor, 2014. s. 69-78. ISBN 978-80-87607-26-8.
 29. 2013

 30. NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 16, č. 1, s. 103-111. ISSN 1213-2144.
 31. NOVÁKOVÁ, Luisa. O literárním psaní a literatuře pro děti. 2013.
 32. NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádka a odraz doby Žánr za druhé světové války. In Malý, Ivan. Společnost a kultura v Českých zemích 1939-1949. 1. vyd. Praha: Národní muzeum, 2013. s. 138-144. ISBN 978-80-7036-391-1.
 33. NOVÁKOVÁ, Luisa. Pohádky Karla Šiktance. In přednáška na Prešovské univerzitě. 2013.
 34. NOVÁKOVÁ, Luisa. výkonná redaktorka. Bohemica litteraria, 2013. ISSN 1213-2144.
 35. 2012

 36. NOVÁKOVÁ, Luisa. Bochořák Klement. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 s. s. 66-67. ISBN 978-80-7277-506-4.
 37. NOVÁKOVÁ, Luisa. Česká spirituální literatura a rok 1948. 2012.
 38. NOVÁKOVÁ, Luisa. Filip Dominik. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 s. s. 124-125. ISBN 978-80-7277-506-4.
 39. NOVÁKOVÁ, Luisa. Janouch Jaroslav. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 s. s. 186-187. ISBN 978-80-7277-506-4.
 40. NOVÁKOVÁ, Luisa. Křelina František. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 s. s. 233-234. ISBN 978-80-7277-506-4.
 41. NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a příběhovou prózou : k historii žánru zvláště ve 40. letech 20. století. In Folklor v novodobých literárních a jazykových souvislostech. 2012.
 42. NOVÁKOVÁ, Luisa. Zahradníček Jan. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. 2 s. s. 451-452. ISBN 978-80-7277-506-4.
 43. 2011

 44. NOVÁKOVÁ, Luisa. Dobrodružství v krajině příběhu. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2011, roč. 2010, č. 4, s. 27. ISSN 1211-3484.
 45. NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako prostor duchovního hledání a proměny. In Fenomén premeny v umení pre deti a mládež. 2011. ISBN 978-80-555-0489-6.
 46. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jak vybírat knihy pro děti a mládež. Radio Proglas, 2011.
 47. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jenom jedna z mnoha. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2011, roč. 2011, 1-2, s. 37-39. ISSN 1211-3484.
 48. KUDRNÁČ, Jiří, Luisa NOVÁKOVÁ, Zuzana URVÁLKOVÁ, Miroslava NOVOTNÁ, Michal FRÁNEK a Tereza RIEDLBAUCHOVÁ (EDS.). Julius Zeyer, lumírovský básník v duchovním dění Evropy. Brno: Host, 2011. 480 s. ISBN 978-80-7294-346-3.
 49. NOVÁKOVÁ, Luisa. Knihy nejen pro děti a jejich čtenáři. Pandora. Kulturně-literární revue. Ústí nad Labem: Občanské sdružení Nad Labem, 2011, roč. 2011, 22-23, s. 135-138. ISSN 1801-6782.
 50. NOVÁKOVÁ, Luisa. Legendy polskie. Miejska biblioteka publiczna Kedrzirzyn-Koźle, 2011.
 51. NOVÁKOVÁ, Luisa. Pojetí přírody v Tolkienově Pánovi prstenů. In Šmajs, J. (ed.): Aby země nebyla jen hrobem. Literatura - kultura - příroda. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2011. s. 97-103. ISBN 978-80-904218-8-2.
 52. NOVÁKOVÁ, Luisa. Polské pověsti. Městská knihovna v Přerově, 2011.
 53. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Přesýpací hodiny. 1. vyd. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, 2011. 83 s. ISBN 978-80-7195-456-9.
 54. NOVÁKOVÁ, Ester a Luisa NOVÁKOVÁ. Václav Renč: Ve spleti větví čtu tvá ramena. Svitavy: Trinitas, 2011. 88 s. ISBN 978-80-86885-24-7.
 55. NOVÁKOVÁ, Luisa. Všimli jsme si: 100. výročí narození Václava Renče. Radio Proglas, 2011.
 56. 2010

 57. BOČKOVÁ, Hana a Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 13. In Bohemica Litteraria, V 13. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 1-203. ISBN 978-80-210-5461-5.
 58. NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež v posledním dvacetiletí. 2010.
 59. 2009

 60. NOVÁKOVÁ, Luisa. Básnické pohádky Karla Šiktance. In Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. Kontexty, problémy, trendy. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 118-126. ISBN 978-80-904218-3-7.
 61. NOVÁKOVÁ, Luisa. Bohemica Litteraria, V 12. In Bohemica Litteraria, V 12. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 1-135. ISBN 978-80-210-5251-2.
 62. NOVÁKOVÁ, Luisa. Čeští spirituální básníci věznění v 50. letech - Poezie za mřížemi. In Univerzitní přednáška v rámci programu Erasmus, Univerzita A. Mickiewicze Poznaň, Polsko. 2009.
 63. NOVÁKOVÁ, Luisa. Karel Schulz. In Univerzitní přednáška v rámci programu Erasmus, Univerzita A. Mickiewicze Poznaň, Polsko. 2009.
 64. NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na začátku tisíciletí. 2009.
 65. NOVÁKOVÁ, Luisa. Na třetí výpravě s Kožešinkou. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 24-25. ISSN 1211-3484.
 66. NOVÁKOVÁ, Luisa. Poezie Františka Lazeckého 70. a 80. let v zrcadle bibliofilských tisků. In Literatura určená k likvidaci IV. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2009. s. 135-146, 11 s. ISBN 978-80-904218-2-0.
 67. NOVÁKOVÁ, Luisa. Polské pověsti. Šlépěj královny Jadwigy. 1. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2009. ISBN 978-80-86868-36-3.
 68. NOVÁKOVÁ, Luisa. Proměny české pohádky. K historii žánru ve čtyřicátých letech dvacátého století. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 200 s. Spisy Masarykovy univerzity v Brně 384. ISBN 978-80-210-5026-6.
 69. NOVÁKOVÁ, Luisa. Utopie Thomase Mora jako součást literárního rodokmenu science fiction a fantasy. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci-Nakladatelství Bor, 2009. s. 101-110. ISBN 978-80-86807-79-9.
 70. 2008

 71. KUDRNÁČ, Jiří, Luisa NOVÁKOVÁ a Zuzana URVÁLKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 10. In Bohemica Litteraria, V 10. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-204. ISBN 978-80-210-4397-8.
 72. NOVÁKOVÁ, Luisa a Zuzana URVÁLKOVÁ. Bohemica Litteraria, V 11. In Bohemica Litteraria, V 11. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 1-85. ISBN 978-80-210-5034-1.
 73. NOVÁKOVÁ, Luisa. Die Kinderliteratur und der erwachsene Leser. In Literatur und Übersetzung - Bohemistische Studien. Greifswald: Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, 2008. s. 33-39. ISBN 978-3-86006-301-9.
 74. KUDRNÁČ, Jiří. Milanu Suchomelovi k osmdesátinám. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 195 s. ISBN 978-80-210-4686-3.
 75. NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek o pohádce a fantasy. In Současnost literatury pro děti a mládež. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. s. 13-19. ISBN 978-80-7372-309-5.
 76. NOVÁKOVÁ, Luisa. Současné didaktické povídky. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 13. ISSN 1211-3484.
 77. NOVÁKOVÁ, Luisa. Stínadelská trilogie - Ke koncepci Foglarova fiktivního světa. In K fenoménu Jaroslav Foglar. Praha: Památník národního písemnictví Praha, 2008. s. 37-42. ISBN 978-80-85085-88-4.
 78. NOVÁKOVÁ, Luisa. Veselé pohádky Pavla Eisnera. Bohemica litteraria. Brno: Masarykova univerzita, 2008, roč. 2007, č. 1, s. 167-172. ISSN 1213-2144.
 79. NOVÁKOVÁ, Luisa. Výprava do tajemného světa lidí. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2008, roč. 2008, č. 1, s. 19-21, 2 s. ISSN 1211-3484.
 80. 2007

 81. KUDRNÁČ, Jiří a Luisa NOVÁKOVÁ. Bohemica Litteraria, V8. In Bohemica Litteraria, V8. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 1-106. ISBN 978-80-210-4397-8.
 82. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch - pohádkář. 1. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2007. 4 s. mimo edice. ISBN 80-86868-21-4.
 83. NOVÁKOVÁ, Luisa. Knížka coby dvojnásobný dárek. Ladění : časopis pro teorii a kritiku dětské literatury. Brno: Ústav literatury pro mládež Pedagogické fakulty v Brně, 2007, roč. 12, č. 3, s. 13-14, 1,5. ISSN 1211-3484.
 84. NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na přelomu tisíciletí. In Nové pohledy na českou literaturu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2007. s. 21-24. Univerzita třetího věku. ISBN 978-80-210-4231-5.
 85. NOVÁKOVÁ, Luisa. Poezie zralého rozumu. Tvar. Praha: Klub přátel Tvaru, 2007, roč. 18/2007, č. 7, s. 21. ISSN 0862-657X.
 86. 2006

 87. NOVÁKOVÁ, Luisa. Básník pro velké děti. Dětství v díle Klementa Bochořáka. In Literatura určená k likvidaci II. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006. s. 71-76. ISBN 80-239-7212-X.
 88. KUDRNÁČ, Jiří. Česká literatura. Její vývoj a aktuální otázky výkladu. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 48 s.
 89. NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantazie, uvolnění a hledání řádu. In Současnost literatury pro děti a mládež. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. s. 41-49. ISBN 80-7372-139-2.
 90. NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantazie, uvolnění a hledání řádu. Dětská literatura a dospělý čtenář. Praha: Obec spisovatelů, 2006.
 91. NOVÁKOVÁ, Luisa. Literatura pro děti a mládež na přelomu tisíciletí. In Česká literatura. Její vývoj a aktuální otázky výkladu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2006. s. 38-44. Univerzita třetího věku.
 92. NOVÁKOVÁ, Luisa. Zatímco luna hořce mlčí. Nad poslední básnickou sbírkou Václava Renče. In Literatura určená k likvidaci III. Sborník příspěvků z konference pořádané v Brně 7. - 8. listopadu 2006. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2006. s. 27-31. ISBN 80-239-8500-0.
 93. NOVÁKOVÁ, Luisa. Zatímco luna hořce mlčí. Nad poslední básnickou sbírkou Václava Renče. Brno: Literární noviny, 2006.
 94. 2005

 95. NOVÁKOVÁ, Luisa. Dračice a její chlapec. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10/2005, č. 1, s. 21-22, 1 s. ISSN 1211-3484.
 96. NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy jako cesta ad fontes. Ladění. Brno: ÚLM PdF MU, 2005, roč. 10/2005, č. 2, s. 2-4. ISSN 1211-3484.
 97. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Prokůpek a ediční činnost Družstva Moravského kola spisovatelů věnovaná dětem. In Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Turnov: Státní oblastní archiv v Litoměřicích - Státní oblastní archiv Semily, 2005. s. 141-144. ISBN 80-86254-12-7.
 98. 2004

 99. NOVÁKOVÁ, Luisa. Lidová vyprávění z Barmy. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2004, roč. 9(14)/, č. 2, s. 29. ISSN 1211-3484.
 100. NOVÁKOVÁ, Luisa. Nad studií Bedřicha Fučíka O knihu pro mládež. In Nováková, Luisa (ed.): Literatura určená k likvidaci - sborník příspěvků z konference. 1. vyd. Praha: Obec spisovatelů, 2004. s. 117-121. ISBN 80-239-3298-5.
 101. NOVÁKOVÁ, Luisa. Představitel Skupiny brněnských. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 37/2004, č. 2, s. 27-28. ISSN 1211-3395.
 102. NOVÁKOVÁ, Luisa. Sonety. In Poeci bez granic. Wroclaw, Polsko: Word-Press, 2004. s. 108-111. ISBN 83-88605-07-0.
 103. 2003

 104. NOVÁKOVÁ, Luisa. Cronica domus Sarensis. In Cronica domus Sarensis. 2. vyd. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2003. s. 1-152. bez názvu. ISBN 80-239-0494-9.
 105. NOVÁKOVÁ, Luisa. Fantasy podle Shakespeara. Ladění (časopis pro teorii a kritiku dětské literatury). Brno: Ústav literatury pro mládež PdF MU, 2003, roč. 8, III, s. 20. ISSN 1211-3484.
 106. NOVÁKOVÁ, Luisa. O pohádkách. Česká televize, Brno, 2003. Sváteční slovo.
 107. 2002

 108. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch: Pro čest a slávu. In Janouch, Jaroslav: Pro čest a slávu. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2002. s. 5-208, 208 s. bez názvu. ISBN 80-7268-185-0.
 109. 2001

 110. NOVÁKOVÁ, Luisa. Betlémští pastýři. In Betlémští pastýři. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 96 s. ISBN 80-7268-105-2.
 111. NOVÁKOVÁ, Luisa. František Křelina: Můj otec kapitán. In Křelina,František: Můj otec kapitán. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 406 s. ISBN 80-7268-091-9.
 112. NOVÁKOVÁ, Luisa. Hlas Páně tříští cedry, Knihy žalmů v překladu Václava Renče. In Hlas Páně tříští cedry, Knihy žalmů v překladu Václav Renče. Třebíč: Vydavatelství Blok, 2001. 424 s. ISBN 80-7268-093-5.
 113. NOVÁKOVÁ, Luisa. Mezi pohádkou, pověstí a povídkou. In Sborník prací Filozofické fakulty. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 101-108. ISBN 80-210-2965-X.
 114. NOVÁKOVÁ, Luisa. Několik poznámek k starším i současným pohledům na pohádku. In Česká literatura. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR, 2001.
 115. NOVÁKOVÁ, Luisa. Tvorba pro děti a mládež ruralistů okruhu revue Sever a východ ve 40. letech. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univerzita, 2001. s. 81-89. ISBN 80-210-2648-X.
 116. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Malborgův dům. In Renč, Václav: Malborgův dům. Svitavy,Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2001. 84 s. Vigilie. ISBN 80-86036-64-2.
 117. 2000

 118. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Popelka nazaretská. In Renč, Václav: Popelka nazaretská. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 96 s. ISBN 80-8636-31-6.
 119. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy II. In Renč, Václav: S anděly si nelze připíjet, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 656 s. Vigilie. ISBN 80-86036-33-2.
 120. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. In Renč, Václav: Vrstvení achátu, Vybrané spisy I. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 544 s. Vigilie. ISBN 80-86036-32-4.
 121. NOVÁKOVÁ, Luisa. Zpěvy u jesliček. In Renč, Václav: Zpěvy u jesliček. Svitavy, Řím: Trinitas, Křesťanská akademie Řím, 2000. 44 s. Vigilie. ISBN 80-86036-48-0.
 122. 1999

 123. NOVÁKOVÁ, Luisa. Dobraczyńského neporazitelná armáda. In Dobracyzński, Jan: Neporazitelná armáda. Třebíč: Vydavatelství Akcent, 1999. s. 449-453. ISBN 80-7268-017-X.
 124. NOVÁKOVÁ, Luisa. Jaroslav Janouch a jeho Cid. In Janouch, Jaroslav: U Toledské brány. Svitavy: Trinitas, 1999. s. 123-124. ISBN 80-86036-20-0.
 125. 1998

 126. NOVÁKOVÁ, Luisa. Renčovy veršované pohádky. In Sborník prací FF MU. Brno: Masarykova univeryita Brno, 1998. s. 45-49. ISBN 80-210-2014-8.
 127. NOVÁKOVÁ, Luisa. Schulzův Prsten královnin. In Schulz, Karel: Prsten královnin. Třebíč: Akcent, 1998. s. 169-171. ISBN bez ISBN.
 128. NOVÁKOVÁ, Luisa. Václav Renč: Perníková chaloupka. In renč, Václav: Perníková chaloupka. Svitavy: Trinitas, 1998. 42 s. ISBN bez ISBN.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2021 09:35