Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. Brno: Prototyp. Festival umění, vědy a technologie, 2019.
  2. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. 2019.
  3. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. Linec / Linz: Ars Electronica Festival, 2019. Out of the Box.
  4. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK, Filip JOHÁNEK, Jakub BAJZÍK a Pavel SIKORA. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1., elektronické vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9376-8.
  5. HORÁKOVÁ, Jana, Jiří MUCHA, Monika SZŰCSOVÁ, Adam FRANC, Martina IVIČIČ, Tomáš STAUDEK a Filip JOHÁNEK. Hands-on Media Art Theory. TIM Exhibited @ Ars Electronica Festival 2019. 1. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2019. 76 s. ISBN 978-80-210-9376-8.

  2017

  1. IVIČIČ, Martina. Homo Deus: Transformácia života na Zemi. Praha: Nadace Prague Bienale, 2017.
  2. IVIČIČ, Martina. PARALLEL CO-EVOLUTION OF LIVING AND ARTIFICIAL SYSTEMS. 2017.

  2016

  1. IVIČIČ, Martina. Martina Ivičič: Stávajú sa z nás transgenické chiméry? Hi Socrates. 2016. ISSN 2533-428X.

  2015

  1. IVIČIČ, Martina. DOM 2015 Multižánrová výstava súčasného umenia. 2015.

  2014

  1. IVIČIČ, Martina. Gestures of the Possible Life. In MEDIA – PERFORMANCE 4 / GESTURE konference. (Brno, 19, - 20. 11. 2014). 2014.
  2. IVIČIČ, Martina. Niekoľko poznámok k „umeniu živého“. TIM ezin. Brno: ÚHV FF MU, 2014, roč. 4, 1-2, s. 1-11. ISSN 1805-2606.

  2013

  1. IVIČIČ, Martina. Flashback: Ars Electronica 2013: Japonské mediálne umenie na AE 2013. Košice: Dive Buki, 2013. ENTER No.14 (Japan Media Arts). ISSN 1338-1946.
  2. HUSÁROVÁ, Zuzana a Martina IVIČIČ. Konjunkcie: Bioart. Bratislava: RTVS (Rozhlas a televízia Slovenska), 2013. KONJUNKCIE č. 2 Bioart.
  3. IVIČIČ, Martina. Od 0110 k ACGT. _Je[to]živé_[?]. Košice: Dive Buki, 2013. ENTER No.15 (Slovak Media Arts). ISSN 1338-1946.
  4. IVIČIČ, Martina. Remediácia ako symbióza : paralelná ko-evolúcia živých a artificiálnych systémov. In Remediácia: V kontexte transdisciplinarity, Bratislava, 17.-18.1. 2013. 2013.
  5. IVIČIČ, Martina. Vedecko-umelecké skulptúry : poznanie v umení. In Tajkov, Peter. Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie FUTU-RES. 1. vyd. Košice: Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach, 2013. s. 96-101. ISBN 978-80-553-0930-9.

  2012

  1. IVIČIČOVÁ, Martina. Artis´s Shit v centre, autobus na periférií. Bratislava: W PRESS a.s., 2012.
  2. IVIČIČOVÁ, Martina. Lovci v raji: recenzia výstavy. PROFIL súčasného výtvarného umenia. Bratislava: Kruh súčasného umenia Profil, 2012, roč. 1/12, 1/12, s. 84-109, 25 s. ISSN 1335-9770.
  3. IVIČIČOVÁ, Martina. Neviditeľná krajina. Flash Art Czech and Slovak Edition. Praha: Nadace Prague Biennale, 2012, Vol. VI, č. 25, s. 62-62. ISSN 1336-9644.
  4. IVIČIČOVÁ, Martina. TOP 5 2010. Slovenská literárna a výtvarná scéna 2010 v odbornej reflexií. Prešov: Občianske združenie FACE: Fórum alternatívnej kultúry a vzdelávania, 2012. 136 s. ISBN 978-80-971271-0-7.
  5. IVIČIČOVÁ, Martina. Veľký obraz o budúcnosti. Recenzia výstavy Ars Electronica. Kruh súčasného umenia Profil. Bratislava, 2012, 3/12, s. 74-99, 25 s.

  2011

  1. IVIČIČOVÁ, Martina. Life In silico. In Software/Software studies: Symposium. 2011.
  2. IVIČIČOVÁ, Martina. [Ne]očakávané náhody. In NEW MEDIA ART & DIGITAL ART MEETING POINT Analóg vs Digitál vs Analóg & Digitál. 2011.
  3. IVIČIČOVÁ, Martina. Surreal story of emergence of "in vivo" art. In Guy Van Belle, Lenka Dolanová. On a different soil/Growth in art, society and culture. Belgium: Polyprint Letterpress Belgium, 2011. s. 1.2.2.2.a. ISBN 978-90-818985-0-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 19:22