Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. FUCHS, Eduard. Dag Hrubý ocenén českou Učenou společností. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2023, roč. 31, č. 3, s. 101-103. ISSN 1210-9037.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Rozvíjíme nadání s Máťou a Vesmou. In Jaroslav Zhouf. Ani jeden matematický talent nazmar 2022. 1. vyd. Hradec Králové: Universita Hradec Králové, 2023, s. 36-43. ISBN 978-80-7435-912-5.
  3. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Sbírka digiúloh pro každého. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2023, 72 s. ISBN 978-80-7489-245-5.

  2022

  1. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Online. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0089-9.
  2. BARTONIČKA, Tomáš, Zdeněk BOCHNÍČEK, Vítězslav BRYJA, Petr BUREŠ, Magdalena BURGR, Martin CULEK, Miloš ČERNÍK, Martin ČERNOHORSKÝ, Dominik ČERNÝ, Martin ČUTA, Jiří DANIHELKA, Jiří DOŠKAŘ, Zuzana DOŠLÁ, Petr FIRBAS, Eduard FUCHS, Milan GELNAR, Jan GLOSER, Michal HÁJEK, Jan HELEŠIC, Ivan HOLOUBEK, Michal HORSÁK, Petr HROUDA, Dagmar CHYTKOVÁ, Magdaléna CHYTRÁ, Milan CHYTRÝ, Zuzana JAYASUNDERA, Jaroslav JONAS, Mikoláš JURDA, Josef KALAS, Tomáš KAŠPAROVSKÝ, Jana KLÁNOVÁ, Jaroslav KOČA, Alois KOZUBÍK, František KUBÍČEK, Radan KUČERA, Aleš LACINA, Kamil LÁSKA, Jaromír LEICHMANN, Zdeněk LOSOS, Přemysl LUBAL, Jaroslav MALINA, Petr MIKULÍK, Dominik MUNZAR, Rudolf MUSIL, Jana MUSILOVÁ, Marek NEČAS, Miroslav NĚMEC, Milan NOVÁK, Kateřina NOVÁKOVÁ, Stanislav PEKÁR, Milan POTÁČEK, Pavel PROŠEK, Antonín PŘICHYSTAL, Jiřina RELICHOVÁ, Jiří ROSICKÝ, Zdeněk ŘEHÁK, Ivo SEDLÁČEK, Jana SCHENKOVÁ, Jiří SCHLAGHAMERSKÝ, Eduard SCHMIDT, Pavlína SLAVÍKOVÁ, Jan SLOVÁK, Josef STANĚK, Kateřina ŠEBKOVÁ, Vladimír ŠIMEK, Roman ŠIMON HILSCHER, Pavel ŠIŠMA, Taťána ŠKARKOVÁ, Petr ŠPAČEK, Magdalena ŠPOKOVÁ, Vladimír ŠTEFL, Jan ŠVANCARA, Andrea ŠPALEK TÓTHOVÁ, Libuše TRNKOVÁ, David TRUNEC, Martin VÁCHA, Jaromír VAŇHARA, Monika VÍTĚZOVÁ, Michaela WIMMEROVÁ, Světlana ZAHRÁDKOVÁ, Petr ZBOŘIL a Josef ZEMAN. Dějiny psané přírodovědci : Vývoj vědních oborů na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Edited by Milan Gelnar - Z. Jayasundera. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022, 997 s. ISBN 978-80-280-0088-2.
  3. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Experimentuj s Máťou 2. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2022, 64 s. ISBN 978-80-7489-794-8.
  4. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika pro život. Online. In Magdalena Krátká. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 2021. 1. vyd. Ústí nad Labem: UJEP, 2022, s. 51-58. ISBN 978-80-7561-359-2.
  5. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Od Máti k matematickým aplikacím. In B. Bastl., M. Lávička. Celostátní setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2022. 1. vyd. Plzeň, 2022, s. 83-88, 5 s. ISBN 978-80-86843-76-6.
  6. FUCHS, Eduard. Poznámky o výchově budoucích učitelů. In Jana Cachová. Cesty a cestičky školské matematiky. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, 2022, s. 31-36. ISBN 978-80-7435-852-4.

  2021

  1. FUCHS, Eduard. Exaktní myšlení a místo matematiky ve vzdělávání. In Aleš Dvořák. Znalostní školství jako předpoklad rozvoje české společnosti. 1-. Praha: Společnost pro svatováclavská studia, 2021, s. 25-29. Svatováclavská studia, sv. 2. ISBN 978-80-270-9315-1.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Experimentuj s Máťou. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2021, 64 s. ISBN 978-80-7489-679-8.
  3. FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021, s. 1-46. ISBN 978-80-7015-042-9.
  4. FUCHS, Eduard. Ve světě matematických aplikací. Soustředění 2020. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021. ISBN 978-80-7015-043-6.
  5. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací 2016-2020. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2021. ISBN 978-80-7015-042-9.

  2020

  1. FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 1. vyd. Praha: JČMF, 2020, s. 1-172. ISBN 978-80-7015-038-2.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Svět matematických aplikací. In Jak učit matematice žákyve věku 10-16let. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2020, s. 22-29. ISBN 978-80-7015-038-2.

  2019

  1. FUCHS, Eduard a Helena KOLDOVÁ. Algebraické výrazy. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2019, 72 s. ISBN 978-80-7489-490-9.
  2. FUCHS, Eduard a Pavel TLUSTÝ. Číselné obory. Množiny. 1. vyd. Plzeň: Fraus, 2019, 96 s. ISBN 978-80-7489-489-3.

  2018

  1. FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 1. vyd. Praha: JČMF, 2018, 272 s. ISBN 978-80-7015-031-3.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. O jednom typu maturitních )loh. In Setkání učitelů všech typů a stupňů škol 2018. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2018, s. 61-66. ISBN 978-80-86843-62-9.
  3. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Svět matematických aplikací. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2018, 244 s. ISBN 978-80-7015-033-7.

  2017

  1. FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 1. vyd. Praha: JČMF, 2017. ISBN 978-80-7015-040-5.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Komentované standardy pro základní vzdělávání. 1. vyd. Praha: JČMF, 2017, s. 39-42. ISBN 978-80-7015-040-5.
  3. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika v médiích. 1. vyd. Praha: JČMF, 2017, s. 34-38. ISBN 978-80-7015-040-5.
  4. FUCHS, Eduard. Opravdu je maturita zbytečný strašák? 1. vyd. Praha: MAFRA, 2017, s. 10. Mladá fronta Dnes. ISSN 1210-1168.
  5. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Ve světě matematických aplikací. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2017, 450 s. ISBN 978-80-7015-023-8.

  2016

  1. FUCHS, Eduard. České školství? Není všechno negativní. 1. vyd. Praha: MAFRA, 2016, s. 11. Lidové noviny. ISSN 0862-5921.
  2. FUCHS, Eduard. Desetinná čísla. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, s. 18. ISSN 1210-1168.
  3. FUCHS, Eduard. Jednoduchá špatná řešení. 1. vyd. Mladá fronta Dnes, 2016, s. 11. ISSN 1210-1168.
  4. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Komentované standardy - Matematika. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2016, s. 20-23. ISBN 978-80-7290-894-3.
  5. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Metodické komentáře ke standardům pro základní vzdělávání - Matematika. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2016, s. 91-95. ISBN 978-80-905281-3-0.
  6. FUCHS, Eduard, Jan CHVALINA, Oldřich KOPEČEK a Josef ŠLAPAL. Prof. RNDr. Miroslav Novotný, DrSc. (11. 5. 1922 - 9.4. 2015). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2016, roč. 61, č. 1, s. 77-79. ISSN 0032-2423.
  7. FUCHS, Eduard. Převody jednotek. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, s. 17. ISSN 1210-1168.
  8. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Semináře "Matematika pro život" pro učitele základních a středních škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, s. 33-37. ISBN 978-80-86843-52-0.
  9. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Semináře "Matematika pro život" pro učitele základních a středních škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2016, s. 33-37. ISBN 978-80-86843-51-3.
  10. FUCHS, Eduard. Slovní úlohy III. Praha: Mladá fronta Dnes, 2016, s. 18. ISSN 1210-1168.
  11. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy inspirované texty v médiích. 1. vyd. Olomouc: UP Olomouc, 2016, s. 87-90. ISBN 978-80-905281-3-0.
  12. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy pro žáky druhého stupně základní školy inspirované texty v médiích. In Naďa Vondrová. Dva dny s didaktikou matematiky 2016. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2016, s. 23-26. ISBN 978-80-7290-894-3.

  2015

  1. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Co se učitelům líbí. Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. Ružomberok: Katolická univerzita, 2015, roč. 14/2015, č. 2, s. 62-66. ISSN 1336-2232.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika v médiích. Využití slovních úloh při kooperativní výuce na základních a středních školách. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 121 s. ISBN 978-80-7015-145-7.
  3. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Metodické komentáře ke Standardům pro základní vzdělávání. Matematika. 1. vyd. Praha: NÚV, 2015, 158 s. ISBN 978-80-7481-140-1.
  4. FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Předškolní vzdělávání očima praxe. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 44 s. ISBN 978-80-7015-565-3.
  5. FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, s. 1-206. ISBN 978-80-7015-022-1.
  6. FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku. Předškolní vzdělávání očima praxe. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015, 250 s. ISBN 978-80-7015-566-0.
  7. FUCHS, Eduard. Tvorba předmatematických představ a mateřská škola. Řízení školy: Speciál pro mateřské školy. Praha: Wolters Kluwer ČR a.s., 2015, roč. 2015, č. 3, s. 18-20. ISSN 1214-8679.

  2014

  1. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. How to teach mono-unary algebras and functional graphs with the use of computers in secondary schools. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology. London: Taylor & Francis, 2014, roč. 45, s. 1-13. ISSN 1464-5211.
  2. FUCHS, Eduard. Jak učit matematice žáky ve věku 10-16 let. 1. vyd. Praha: JČMF, 2014, s. 1-310. ISBN 978-80-7015-020-7.
  3. FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti a modelování rozvíjející matematickou gramotnost. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2014. ISBN 978-80-7015-021-4.
  4. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, roč. 9, č. 6, s. 68-72. ISSN 0862-9765.
  5. FUCHS, Eduard. Matematika pro všechny. Projekt JČMF. 1. vyd. Praha: JČMF, 2014, s. 9-15. ISBN 978-80-7015-020-7.
  6. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Slovní úlohy - kritické místo ve výuce na ZŠ. In Bohumír Bastl, Miroslav Lávička. Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2014, s. 69-72. ISBN 978-80-86843-45-2.

  2013

  1. FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ. Manipulativní činnosti rozvíjející matematickou gramotnost. 1. vyd. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2013. ISBN 978-80-7015-017-7.
  2. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Matematika pro všechny. In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2013, s. 100-105. ISBN 978-80-7394-448-3.
  3. FUCHS, Eduard a Binterová HELENA. Středoškolská matematika s iPadem. In Sborník příspěvků 6. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: JČU České Budějovice, 2013, s. 26-32, 6 s. ISBN 978-80-7394-448-3.

  2012

  1. FUCHS, Eduard. Matematika pro všechny. In Irena Budínová. Setkání učitelů a studentů matematiky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 6-7. ISBN 978-80-210-6143-9.
  2. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Marek ŠULISTA. Monounary algebras and functional graphs in upper secondary school mathematics. In 17th Asian Technology Conference in Mathematics. 1. vyd. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University, 2012, s. 141-151. ISBN 978-0-9821164-4-9.
  3. FUCHS, Eduard. Plošné testování matematických znalostí žáků 5. a 9. tříd začíná. 2012.
  4. FUCHS, Eduard a Zuzana KOBÍKOVÁ. Rozhovor o státní maturitě. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012, roč. 20, č. 4, s. 195-200. ISSN 1210-9037.
  5. KOBÍKOVÁ, Zuzana a Eduard FUCHS. ROZHOVOR o státní maturitě s Eduardrm Fuchsem. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2012. ISSN 1210-9037.
  6. FUCHS, Eduard. "Tragická" situace Ateliéru je náš sen. Lidové noviny, 25. 10. 2012. Praha, 2012. ISSN 0862-5921.
  7. FUCHS, Eduard. Tvorba standardů pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace. 1. vyd. Praha: Společnost učitelů matematiky JČMF, 2012, s. 9-14. ISBN 978-80-86843-34-6.

  2011

  1. FUCHS, Eduard. Mediální obraz našeho školství. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2011, roč. 19, č. 2, s. 99-107. ISSN 1210-9037.
  2. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Může počítač rozvíjet kreativitu žáků? Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus, 2011, roč. 21, č. 1, s. 45-53. ISSN 1210-1761.
  3. FUCHS, Eduard. Opravdu se učitelé zlobí na testování tříd? Praha: MaFra, 2011, 1 s.
  4. FUCHS, Eduard. Tvorba standardů z matematiky pro ZŠ. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2011, roč. 19, č. 4, s. 222-226. ISSN 1210-9037.

  2010

  1. FUCHS, Eduard. Antropologický slovník aneb Co by měl o člověku vědět každý člověk. Anthropologia Integra. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, roč. 1, č. 1, s. 101-102. ISSN 1804-6657.
  2. FUCHS, Eduard. Co by mohl o člověku vědět každý člověk. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, roč. 18, č. 4, s. 250-251. ISSN 1210-9037.
  3. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Learning Environments in the Context of the Schools Needs. In Mathematics Education with Technology - Experiences in Europe. Augsburg: University of Augsburg, 2010, s. 141-154. Mathematics Education with Technology. sv. 1. ISBN 978-3-00-032628-8.
  4. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Algebra 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 80 s. ISBN 978-80-7238-690-1.
  5. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Algebra 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 112 s. ISBN 978-80-7238-689-5.
  6. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Geometrie 9. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 72 s. ISBN 978-80-7238-692-5.
  7. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika Geometrie 9. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 96 s. ISBN 978-80-7238-691-8.
  8. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 9. Algebra - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2010, 184 s. ISBN 978-80-7238-693-2.
  9. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Nestandardní úlohy s počítačem v 9. třídě. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010, s. 63-67, 4 s. ISBN 978-80-86843-29-2.
  10. FUCHS, Eduard. O výchově učitelů v Čechách (a samozřejmě i na Moravě). 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2010, s. 103-110. ISBN 978-80-7378-142-2.
  11. FUCHS, Eduard. O základním výzkumu aneb od řešení rovnic ke strukturální antropologii. Anthropologia Integra. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2010, roč. 1, č. 2, s. 99-100. ISSN 1804-6657.
  12. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel PECH. On introduction of quadratic function by computers at school. South Bohemia Mathematical Letters. České Budějovice: University of south Bohemia, 2010, roč. 17, č. 1, s. 51-60. ISSN 1804-1450.
  13. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Počítač, trojúhelník a kvadratická funkce. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus, 2010, roč. 19, č. 6, s. 362-372. ISSN 1210-1761.
  14. FUCHS, Eduard. Štefan Schwabik and the history of mathematics. In Abstract Book od CDEIT 2010. 1. vyd. Brno: Masaryk University, 2010, s. 32-33. ISBN 978-80-210-5289-5.
  15. FUCHS, Eduard a Věra OLŠÁKOVÁ. VI. letní škola s didaktikou matematiky 2010. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2010, roč. 19, č. 1, s. 63-64. ISSN 1210-9037.

  2009

  1. MALINA, Jaroslav, Dalibor ANTALÍK, František BAHENSKÝ, Luboš BĚLKA, Petra BERAN-CIMBŮRKOVÁ, Kateřina BOBEROVÁ, Pavel BRAVENÝ, Ivo BUDIL, František ČAPKA, Eva ČERMÁKOVÁ, Roman ČIHÁK, Martin ČUTA, Marie DOHNALOVÁ, Gabriela DRESLEROVÁ, Petr DUBOVÝ, Josef DUDA, Petra DUCHEČKOVÁ, Hana ELIÁŠOVÁ, Michaela ENDLICHEROVÁ, Eva FERRAROVÁ, Dana FIALOVÁ, Jan FILIPSKÝ, Eduard FUCHS, Jiří GAISLER, Martin GOLEC, Andrea GRÍGELOVÁ, Petr HLAVÁČEK, Martin HLOŽEK, Martin HOLUB, Helena HONCOOPOVÁ, Ladislava HORÁČKOVÁ, Drahomír HORKÝ, Břetislav HORYNA, Cyril HÖSCHEL, Blahoslav HRUŠKA, Ondřej HUBÁČEK, Petr CHARVÁT, Jan HUTÁK, Alena JAKLOVÁ, Mikoláš JURDA, Zdeněk JUSTOŇ, Jan KELLER, Helena KLEMPEREROVÁ, Josef KOLMAŠ, Stanislav KOMENDA, Kateřina KONÁŠOVÁ, Jaromír KOVÁRNÍK, Miroslav KRÁLÍK, Michaela KRÁLÍKOVÁ, Soňa KRÁSNÁ, Michaela KŘIVANOVÁ, Tereza KULDOVÁ, Monika LAŠTOVIČKOVÁ, Věra LINHARTOVÁ, Pavel LÍZAL, Miriam LÖWENSTEINOVÁ, Klára MACÚCHOVÁ, Tatiana MACHALOVÁ, Miloš MACHOLÁN, Giuseppe MAIELLO, Tereza MIKEŠOVÁ, Zuzana MORAVČÍKOVÁ, Vojtěch MORNSTEIN, Lucie MORNSTEINOVÁ, Tomáš MOŘKOVSKÝ, Rudolf MUSIL, Milan NAKONEČNÝ, Bedřich NOSEK, Marie NOVÁKOVÁ, Nea NOVÁKOVÁ, Vladimír NOVOTNÝ, Jaroslav OLIVERIUS, Lucie OLIVOVÁ, Libor PÁČ, Dalibor PAPOUŠEK, Marie PARDYOVÁ, Josef PAVLÍK, Jana PEČÍRKOVÁ, Lukáš PECHA, Markéta PECHNÍKOVÁ, Robin PĚNIČKA, Jana PETRÁSKOVÁ, Miloslav PETRUSEK, Mariana PFLEGEROVÁ, Jana PLESKALOVÁ, Ivo POSPÍŠIL, Miroslav PROKOPEC, Jiří PROSECKÝ, Martin PRUDKÝ, Vladimír PŘÍVRATSKÝ, Barbora PÚTOVÁ, Michaela RAČANSKÁ, Jiřina RELICHOVÁ, Markéta RENDLOVÁ, Olga REZÁKOVÁ, Martin RYCHLÍK, Alena ŘIHÁKOVÁ, Sandra SÁZELOVÁ, František SEHNAL, Vladimír SKLENÁŘ, Jaroslav SKUPNIK, Miloslav SLABINA, Irena SMETÁČKOVÁ, Ludmila SOCHOROVÁ, Tereza SOJKOVÁ, Vladimír SOUČEK, Martin SOUKUP, Václav SOUKUP, Eva STEINBACHOVÁ, Jiří SVOBODA, Leoš ŠATAVA, Jiřina ŠEDINOVÁ, Lukáš ŠÍN, Miloš ŠTĚDROŇ, Helena ŠULOVÁ, Lenka ŠULOVÁ, Richard THÉR, Michal TOŠNER, Zdeněk TVRDÝ, Zdeněk UHEREK, Josef UNGER, Petra URBANOVÁ, Břetislav VACHALA, Václav VANČATA, Marina VANČATOVÁ, Michaela VAŇHAROVÁ, Lenka VARGOVÁ, Jiří VORLÍČEK, František VRHEL, Martina WAGENKNECHTOVÁ, Renata WEINEROVÁ, Jiří WINKLER, Michaela RAŠKOVÁ ZELINKOVÁ, Marcela ZOUFALÁ, Jaroslav ZVĚŘINA, Milan BENEŠ, Zuzana BLÁHOVÁ-SKLENÁŘOVÁ, Vladimír BLAŽEK, Vít BUBENÍK, Lenka BUDILOVÁ, Petr BUREŠ, Miroslav ČERNÝ, Pavel DUFEK, Jan HELLER, Tomáš HIRT, Jiří HLUŠIČKA, Karel HNILICA, Jan HOLČÍK, Michal HORSÁK, Marek JAKOUBEK, Josef KANDERT, Oldřich KAŠPAR, Zuzana KORECKÁ, Stanislav KOMÁREK, Miloslav LAPKA, Tomáš MACHALÍK, Martin MATĚJŮ, Dagmar MUCHNOVÁ, Lucie NEČASOVÁ, Vlastimil NOVÁK, Jan NOVOTNÝ, Jiří PAVELKA, Petr PAVLÍK, Vladimír SADEK, Karel SKLENÁŘ, Věra SOKOLOVÁ, Jana SOUČKOVÁ, Jan SÝKORA, Irena ŠTĚPÁNOVÁ, Jana VÁLKOVÁ, Daniel VANĚK, Jiří WOITSCH, Jan ZÁHOŘÍK a Markéta ZACHOVÁ. ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK (s přihlédnutím k dějinám literatury a umění) aneb co by mohl o člověku vědět každý člověk. 1. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM v Brně, 2009, 4738 s. ISBN 978-80-7204-560-0.
  2. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Geometrie 8. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 72 s. ISBN 978-80-7238-686-4.
  3. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 168 s. ISBN 978-80-7238-688-8.
  4. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-685-7.
  5. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 128 s. ISBN 978-80-7238-684-0.
  6. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 8. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2009, 80 s. ISBN 978-80-7238-687-1.
  7. FUCHS, Eduard. Na jaké škole bych nechtěl učit. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, roč. 17, č. 2, s. 118-123. ISSN 1210-9037.
  8. FUCHS, Eduard. Otakar Borůvka a francouzská matematika. Studies in the history of sciences and humanities. Praha: AV ČR, 2009, roč. 21, s. 69-80. ISSN 1213-1199.
  9. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Technologie ve výuce matematiky - pomoc i úskalí. České Budějovice: University of South Bohemia, 2009, s. 7-12, 5 s. ISBN 978-80-7394-186-4.
  10. FUCHS, Eduard a Věra OLŠÁKOVÁ. V. letní škola s didaktikou matematiky 2009. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2009, roč. 18, č. 2, s. 53-54. ISSN 1210-9037.

  2008

  1. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 168 s. ISBN 978-80-7238-683-3.
  2. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7238-680-2.
  3. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 104 s. ISBN 978-80-7238-679-6.
  4. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 80 s. ISBN 978-80-7238-682-6.
  5. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 7. Geometrie. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2008, 104 s. ISBN 978-80-7238-681-9.
  6. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Od trojúhelníků ke kvadratické funkci. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2008. 1. vyd. Plzeň: JČMF Plzeň, 2008, s. 59-63. ISBN 978-80-86843-21-6.

  2007

  1. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Geometrie 6. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 84 s. ISBN 978-80-7238-656-7.
  2. FUCHS, Eduard. Chaos a jeho zákonitosti. Koneckonců. Brno, 2007, roč. 4, 1/2, s. 40-41. ISSN 1210-9037.
  3. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Interaktivní tabule ano či ne? In Sborník 3. konference Užití počítačů ve výuce matematiky. 1. vyd. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007, s. 9-14. ISBN 978-80-7394-048-5.
  4. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika - Geometrie. Příručka učitele pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 102 s. ISBN 978-80-7238-658-1.
  5. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 64 s. ISBN 978-80-7238-655-0.
  6. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Aritmetika. Učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 80 s. ISBN 978-80-7238-654-3.
  7. FUCHS, Eduard, Helena BINTEROVÁ a Pavel TLUSTÝ. Matematika 6. Geometrie. Pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia. 1. vyd. Plzeň: FRAUS, 2007, 68 s. ISBN 978-80-7238-657-4.
  8. FUCHS, Eduard. O školních vzdělávacích programech v ČR. In Matematika v škole dnes a zajtra. 1. vyd. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2007, s. 46-50. ISBN 978-80-8084-187-4.

  2006

  1. FUCHS, Eduard a Emilie TĚŠÍNSKÁ. Edice "Dějiny matematiky". Dějiny věd a techniky. Praha: Společnost pro dějiny věd a techniky, 2006, XXXIX, č. 2, s. 121-124. ISSN 0300-4414.
  2. FUCHS, Eduard a Magdalena HYKŠOVÁ. Historický vývoj matematiky ve vyučování matematice na ZŠ. In Podíl učitele matematiky ZŠ na tvorbě ŠVP. 1. vyd. Praha: JČMF, 2006, s. 1-91. ISBN 80-7015-097-1.
  3. FUCHS, Eduard. Historie matematiky a humanizace vzdělávání. In Matematika v škole dnes a zajtra. 1. vyd. Ružomberok: Pedagogicka fakulta Katolickej univerzity, 2006, s. 62-65. ISBN 80-8084-066-0.
  4. FUCHS, Eduard. Matematika ve Školních vzdělávacích programech. In Matematika v inženýrském vzdělávání. 1:. Zlín: Univerzita Tomáše Bati, 2006, s. 61-66. ISBN 80-7318-450-8.
  5. FUCHS, Eduard a Zuzana VOGLOVÁ. Otakar Borůvka, grafové algoritmy a teorie matroidů. In Rozpravy NTM 200. 1. vyd. Praha: NTM Praha, 2006, s. 77-88. ISBN 80-7037-158-7.
  6. FUCHS, Eduard a Dag HRUBÝ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Čtyřletá gymnázia. První. Praha: Prometheus, 2006, 72 s. ISBN 80-7196-325-9.
  7. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborná učiliště. První. Praha: Prometheus, 2006, 60 s. ISBN 80-7196-324-0.
  8. FUCHS, Eduard, František PROCHÁZKA a Miroslav STANĚK. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Střední odborné školy. První. Praha: Prometheus, 2006, 96 s. ISBN 80-7196-323-2.
  9. FUCHS, Eduard, Alena HOŠPESOVÁ a Hana LIŠKOVÁ. Postavení matematiky ve školním vzdělávacím programu. Základní školství. První. Praha: Prometheus, 2006, 78 s. ISBN 80-7196-326-7.
  10. FUCHS, Eduard. Zamyšlení nad Školními vzdělávacími programy. In 10. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: JČMF Plzeň, 2006, s. 103-107. ISBN 80-86843-09-2.

  2005

  1. FUCHS, Eduard. Tajemství přirozených čísel aneb Proč hledáme velká prvočísla. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 38, č. 1, s. 44-50. ISSN 1211-3384.
  2. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný T - Ž. První. Praha: Encyklopedický dům, 2005, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 8. ISBN 80-86044-26-2.
  3. FUCHS, Eduard. 26. mezinárodní konference Historie matematiky. 2005.

  2004

  1. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Interaktivní spojení a příprava učitelů matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-10. ISSN 1214-4681.
  2. FUCHS, Eduard. Magické čtverce aneb od knihy I-ťing k internetové současnosti. In Matematika, fyzika a vzdělávání. První. Brno: VUTIUM, 2004, s. 29-63. ISBN 80-214-2601-2.
  3. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom multimediálním textu. In Sborník 9. setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelský servis, 2004, s. 69-72. ISBN 80-86843-01-7.
  4. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2004, roč. 12, č. 1, s. 7-10. ISSN 1214-4681.
  5. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. In Ottova všeobecná encyklopedie A-Ž. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2004, s. 20-50. Encyklopedie, sv. 2. ISBN 80-7360-014-5.
  6. FUCHS, Eduard. Poincarého hypotéza jinak - Jak (ne)popularizovat vědu. Koneckonců. Brno, 2004, roč. 1, č. 4, s. 26. ISSN 1210-9037.
  7. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborná učiliště. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2004, 108 s. Standardy. ISBN 80-7196-294-5.
  8. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný P-Q. První. Praha: Encyklopedický dům, 2004, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 6. ISBN 80-86044-24-6.
  9. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný R - Š. První. Praha: Encyklopedický dům, 2004, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 7. ISBN 80-86044-25-4.
  10. FUCHS, Eduard. Úvod do obecné teorie prostoru. Učitel matematiky. 2004, roč. 13, č. 1, s. 49-50. ISSN 1210-9037.

  2003

  1. FUCHS, Eduard, Jan CHVALINA a Ludmila CHVALINOVÁ. Discrete analysis of a certain parametrized family of quadratic functions based on conjugacy of those. In Proceedings of the International Conference "The Decidable and the Undecidable in Mathematics Education". Brno: Masaryk University, 2003, s. 43-48. ISBN 83-919465-1-7.
  2. FUCHS, Eduard. Jak matematika popsala chaos. Universitas. Brno: Masarykova univerzita, 2003, roč. 36, č. 1, s. 46-54. ISSN 1211-3384.
  3. FUCHS, Eduard a Karel LEPKA. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2003, roč. 48, č. 1, s. 50-62. ISSN 0032-2423.
  4. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. O jednom netradičním využití počítačů ve výuce matematiky. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 223-230. ISSN 1214-4681.
  5. FUCHS, Eduard. Ottova všeobecná encyklopedie. In Ottova všeobecná encyklopedie. První. Praha: Ottovo nakladatelství, 2003, s. 20-50. Encyklopedie, sv. 1. ISBN 80-7181-959-X.
  6. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný K - L. První. Praha: Encyklopedický dům, 2003, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 4. ISBN 80-86044-21-1.
  7. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný M - O. První. Praha: Encyklopedický dům, 2003, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 5. ISBN 80-86044-23-8.
  8. FUCHS, Eduard a Helena BINTEROVÁ. Teorie chaosu - multimediální text. Department of Mathematics Report Series. České Budějovice: University of South Bohemia, 2003, roč. 11, č. 1, s. 51-54. ISSN 1214-4681.

  2002

  1. FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika ve 20. století. In Matematika, fyzika a jejich lidé. Praha: Prometheus, 2002, s. 75-90. Filozofické problémy matematiky a fyziky, sv. 10. ISBN 80-7196-245-7.
  2. FUCHS, Eduard. Matematika a její lidé. In Matematika, fyzika a jejich lidé. Praha: Prometheus, 2002, s. 7-13. Filozofické problémy matematiky a fyziky, sv. 10. ISBN 80-7196-245-7.
  3. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný D - F. První. Praha: Encyklopedický dům, 2002, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 2. ISBN 80-86044-18-1.
  4. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný G - J. První. Praha: Encyklopedický dům, 2002, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 3. ISBN 80-86044-20-3.

  2001

  1. FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 178 s. ISBN 80-210-2703-7.
  2. Výzkumné centrum pro dějiny vědy. Matematika v proměnách věků. II. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. 1. vyd. Praha: Prometheus, 2001, 267 s. ISBN 80-7196-218-X.
  3. Mathematics throughout the Ages. Edited by Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 2001, 310 s. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8.
  4. Mathematics throughout The Ages. Edited by Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 2001, 310 s. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8.
  5. FUCHS, Eduard. Otakar Borůvka and French Mathematics. In Mathematics throughout the Ages. Praha: Prometheus, 2001, s. 83-92, 9 s. History of Mathematics, vol. 17. ISBN 80-7196-219-8.
  6. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 2. upravené vydání. Praha: Prometheus, 2001, 148 s. ISBN 80-7196-095-0.
  7. FUCHS, Eduard. Technický slovník naučný A - Č. První. Praha: Encyklopedický dům, 2001, s. 10-20. Technický slovník naučný, sv. 1. ISBN 80-86044-17-3.

  2000

  1. FUCHS, Eduard. Diskrétní matematika a Teorie množin pro učitele (CD-ROM). Brno: Masarykova univerzita, 2000, 890 s. Matematika na CD-ROM, sv. 2. ISBN 80-210-2463-1.
  2. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 2. přepracované vydání. Praha: Prometheus, 2000, 100 s. ISBN 80-7196-097-7.
  3. FUCHS, Eduard a Dag HRUBÝ. Standardy a testové úlohy z matematiky pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. Prah: Prometheus, 2000, 152 s. ISBN 80-7196-169-8.
  4. FUCHS, Eduard. Žáci se ptají. Matematika, Fyzika, Informatika. Praha: Prometheus JČMF, 2000, roč. 9, č. 5, s. 307-308. ISSN 1210-1761.

  1999

  1. FUCHS, Eduard. Některé slavné hypotézy. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 7, č. 4, s. 193-200. ISSN 1210-9037.
  2. FUCHS, Eduard. O hledání velkých prvočísel. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 7, č. 3, s. 129-136. ISSN 1210-9037.
  3. FUCHS, Eduard. Od dokonalých čísel k Fermatovým prvočíslům. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1999, roč. 7, č. 2, s. 65-74. ISSN 1210-9037.
  4. FUCHS, Eduard. Teorie množin pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1999, 202 s. ISBN 80-210-2201-9.
  5. FUCHS, Eduard. Významní matematikové 16. a 17. století. In Matematika v 16. a 17. století. Praha: Prometheus, 1999, s. 85-108. Dějiny matematiky, sv. 12. ISBN 80-7196-150-7.

  1998

  1. FUCHS, Eduard. Některé vlastnosti prvočísel. Učitel matematiky. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1998, roč. 7, č. 1, s. 1-8. ISSN 1210-9037.
  2. FUCHS, Eduard a Josef KUBÁT. Standardy a testové úlohy z matematiky pro čtyřletá gymnázia. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 148 s. ISBN 80-7196-095-0.
  3. FUCHS, Eduard a František PROCHÁZKA. Standardy a testové úlohy z matematiky pro střední odborné školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1998, 96 s. ISBN 80-7196-097-7.

  1997

  1. FUCHS, Eduard. Exaktní vědy a humanizace vzdělávání. 1. vyd. Brno: Gymnázium Brno, tř. kpt. Jaroše, 1997, s. 29-34.
  2. FUCHS, Eduard. Modern mathematics - the loss of certainty? Works of Department of Math. Praha: VŠP, 1997, roč. 6, č. 1, s. 50-60. ISSN 7041-8566.

  1996

  1. Člověk - umění - matematika. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996, 186 s. Historie matematiky, sv. 4. ISBN 80-7196-031-4.
  2. FUCHS, Eduard, Jaroslav MALINA a Jan NOVOTNÝ. Einstein - Godel - Bach - Escher. 1. vyd. Brno: Universitatis Masarykiana, 1996, 3 s. ISBN 80-901604.
  3. FUCHS, Eduard a Jindřich BEČVÁŘ. Jaroslav Šedivý, zakladatel letních škol z historie matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1996, s. 121-122. ISBN 80-7196-019-5.
  4. FUCHS, Eduard. Kurt Godel (1906-1978). Universitas. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, roč. 1996, č. 4, s. 7-12. ISSN 1211-3384.
  5. FUCHS, Eduard a Jindřich BEČVÁŘ. Matematika v 19. století. Edited by Jindřich Bečvář - Eduard Fuchs. Praha: Prometheus, 1996, 143 s. Dějiny matematiky, sv. 3. ISBN 80-7196-019-5.

  1994

  1. FUCHS, Eduard. Co ještě nevíme o prvočíslech. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 22 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
  2. FUCHS, Eduard a Jindřích BEČVÁŘ. Historie matematiky I. 1. vyd. Brno: Jednota československých matematiků a fyziků, 1994, 241 s.
  3. FUCHS, Eduard. Návrh evaluačních standardů z matematiky pro základní a střední školy. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 255 s.
  4. FUCHS, Eduard. Od měření obsahů a objemů k infinitesimálnímu počtu. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 15 s. Dějiny matematiky, sv. 1.
  5. FUCHS, Eduard. Přehled vývoje matematiky. 1. vyd. Praha: Prometheus, 1994, 18 s. Dějiny matematiky, sv. 1.

  1992

  1. FUCHS, Eduard. Kurt Gödel a filozofické problémy moderní matematiky. In Eduard Fuchs. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1992, s. 29-33.
  2. FUCHS, Eduard. O některých názorech fakult vychovávajících učitele matematiky v České republice. In Eduard Fuchs. 6. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky. 1. vyd. Brno: Jednota českých matematiků a fyziků, 1992, s. 105-107.
  3. VI. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky : Jevíčko, 24.-27. srpna 1992. Edited by D. Hrubý - A. Trojánek - Eduard Fuchs. Brno: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky ÚV JČMF, 1992, 123 s.

  1990

  1. FUCHS, Eduard. Metrické prostory [Fuchs, 1990]. 2. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1990, 77 s.

  1988

  1. FUCHS, Eduard a Ivan NETUKA. Johann Radon (K stému výročí narození). Pokroky matematiky, fyziky & astronomie. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 1988, roč. 33, č. 5, s. 282-285. ISSN 0032-2423.

  1984

  1. FUCHS, Eduard. Metrické prostory. 2. přepracované a rozšířené. Brno: UJEP Brno, 1984, 77 s.
  2. FUCHS, Eduard. Partitions, compositions and cyclomatic number of function lattices. The Fibonacci Quartely. New York, 1984, roč. 22, s. 42-49.

  1982

  1. FUCHS, Eduard. On the o-category of finite chains. Zeitschrift für mathematische Logik und Grundlagen der Mathematik. Berlin, 1982, roč. 28, s. 83-85.

  1981

  1. FUCHS, Eduard. Matematika pro reaprobační studium. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1981, 194 s.

  1979

  1. FUCHS, Eduard. On partitions with limited summands. Arch. Math. Brno, 1979, roč. 15, s. 1-12. ISSN 0044-8753.

  1978

  1. FUCHS, Eduard. Logika a teorie množijn (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1978, 175 s.
  2. FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1978, 175 s.
  3. FUCHS, Eduard. Logika a teorie množin (Úvod do oboru). 1. vyd. Brno: Rektorát UJEP, 1978, 175 s.

  1975

  1. FUCHS, Eduard. Projective and injective complete lattices. Arch. Math. (Brno). Brno, 1975, roč. 12, s. 117-140. ISSN 0044-8753.

  1974

  1. FUCHS, Eduard. Metrické prostory. Brno: UJEP Brno, 1974, 65 s.
  2. FUCHS, Eduard. Teorie množin. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1974, 176 s.

  1972

  1. FUCHS, Eduard a Erich BARVÍNEK. Analytické funkce. 1. vyd. Brno: UJEP Brno, 1972, 144 s.

  1965

  1. FUCHS, Eduard. Isomorphismus der Kardinalpotenzen. Arch. Math. Brno, 1965, roč. 2, s. 83-93. ISSN 0044-8753.

  1918

  1. FUCHS, Eduard a Eva ZELENDOVÁ. Co jsme se dozvěděli od učitelů matematiky. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 83-89. ISBN 978-80-7015-030-6.
  2. FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 107-148. ISBN 978-80-7015-033-7.
  3. FUCHS, Eduard a Hana LIŠKOVÁ. SUMA - Společnost učitelů matematiky. Servis pro učitele matematiky všech typů škol aneb kde co nadete. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 69-82. ISBN 978-80-7015-030-6.
  4. FUCHS, Eduard a Hana LIŠKOVÁ. SUMA - Společnost učitelů matematiky. Servis pro učitele matematiky všech typů škol aneb kde co nadete. 1. vyd. Praha: JČMF, 1918, s. 69-82. ISBN 978-80-7015-030-6.

  1917

  1. FUCHS, Eduard. Matematika v dějinách lidstva. Praha: JČMF, 1917, s. 1-78. ISBN 978-80-7015-023-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2024 10:10