Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2018

 1. SEDLÁKOVÁ, Markéta a Břetislav SVOZIL. Students with specific needs in classroom and effective teacher's approach. 2018.
 2. 2015

 3. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Theoretical and methodological reflection of a case study on the Deblínsko landscape project. Envigogika. Univerzita Karlova, 2015, roč. 10, č. 1, s. 1-15. ISSN 1802-3061. doi:10.14712/18023061.477.
 4. 2013

 5. TRÁVNÍČEK, Jan, Jakub TROJAN, Břetislav SVOZIL a Alois HYNEK. Aplikace projektového a komunitního přístupu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost - case study vlivu strukturálních fondů na rozvoj lokality Deblínska. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2013, IV, 1/2013, s. 62-68. ISSN 1804-3836.
 6. 2011

 7. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Best Practice Example of Educational Project: Sustainability in Deblín, South Moravia, Czech Republic. In Ali Demirci, Lex Chalmers, Yilmaz Ari, John Lidstone. Building Bridges between Cultures through Geographical Education. 1 Vol. Istanbul: IGU Commission on Geographical Education, Fatih University, 2011. s. 23-29. ISBN 978-975-303-110-3.
 8. HYNEK, Alois, Vladimír HERBER, Břetislav SVOZIL, Petra KARVÁNKOVÁ, Kateřina MARŠÁLKOVÁ, Pavla OKLEŠŤKOVÁ, Aleš KOUŘIL a Petr SUDICKÝ. Prostorovost Brna. In Hana Svobodová. Prostorovost: místa, území, krajiny, regiony, globiony. 1. vydání. Brno: GaREP, spol. s r.o., 2011. s. 51-65. ISBN 978-80-904308-7-7.
 9. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainability in Practice. In Multi-Actor Learning for Sustainable Regional Development in Europe: A Handbook of Best Practice. Guildford, Surrey (UK): Grosvenor House Publishing Ltd, 2011. s. 215-233. 1st edition. ISBN 978-1-908105-33-2.
 10. 2010

 11. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. Journal of Tourism, Hospitality and Commerce. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010, roč. 1, č. 1, s. 23-32. ISSN 1804-3836.
 12. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN a Jan TRÁVNÍČEK. Community participation in local sustainability: methods of creating conditions for sustainable tourism in rural areas and the role of local primary school, case study Deblín, South Moravia. In Best practices v cestovním ruchu. Dobré zkušenosti a příklady pro rozvoj cestovního ruchu. Sborník příspěvků z třetí mezinárodní konference. 1. vyd. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, s.r.o., 2010. s. 73-80, 119 s. ISBN 978-80-87300-06-0.
 13. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Tomáš VÁGAI, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Glokalizace a sustainability: východisko pro lokality? In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 457-461. ISBN 978-80-7368-903-2.
 14. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Alois HYNEK. Interdisciplinární geografické vzdělávání v praxi: aplikace projektového a komunitního přístupu na Deblínsku prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. In Herber, V. Fyzickogeografický sborník 8: Fyzická geografie a kulturní krajina. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 113-118. ISBN 978-80-210-5369-4.
 15. SVOZIL, Břetislav, Jakub TROJAN, Jan TRÁVNÍČEK, Ondřej ŠERÝ a Martin BRAUN. Lokální učebnice a atlas Deblínska. In Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna - 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2010. s. 408-412. ISBN 978-80-7368-903-2.
 16. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Tomáš VÁGAI. Neo-endogenní rozvoj na příkladu Deblínska: interpretativní přístup. Geografické informácie 14. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2010, roč. 14, 1/2010, s. 64-73. ISSN 1337-9453.
 17. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Spolupráce základní a vysoké školy: Trvalá udržitelnost Deblínska. Geografické rozhledy. 2010, roč. 19, č. 3, s. 19-20. ISSN 1210-3004.
 18. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainability Educational Project: Case Study Deblín Rural Town, South Moravia, Czech Republic. In Proceedings CD EDULEARN10 Conference 5th-7th July 2010, Barcelona, Spain. Valencia: International Association of Technology, Education and Development (IATED), 2010. s. 3045-3054. ISBN 978-84-613-9386-2.
 19. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Sustainable Deblín Region: Educational Project. Envigogika. Praha: COŽP UK, 2010, roč. 2009/IV, č. 2, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1802-3061.
 20. 2009

 21. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Krajinný projekt "Deblínsko". In Fyzickogeografický sborník 7, Fyzická geografie a trvalá udržitelnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 206-211. ISBN 978-80-210-5077-8.
 22. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Jan TRÁVNÍČEK. Přeshraniční krajinné ekosystémy: případová studie Jižní Moravy. In Fyzickogeografický sborník 6, fyzická geografie a trvalá udržitelnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 21-28. ISBN 978-80-210-4780.
 23. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Jan TRÁVNÍČEK. Studium rurality Deblínska. In Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci: sborník abstraktů. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 134 s. ISBN 978-80-244-2290-9.
 24. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Trvalá udržitelnost Deblínska: Vzdělávací projekt. Envigogika. Praha: Univerzita Karlova, 2009, roč. 2009, č. 2, s. nestránkováno, 2 s. ISSN 1802-3061.
 25. TRÁVNÍČEK, Jan, Břetislav SVOZIL, Ondřej ŠERÝ, Martin BRAUN a Barbora KREJČÍKOVÁ. Významné krajinné prvky v kontextu trvalé udržitelnosti na příkladu ´Deblínska´. In Mladí vedci 2009 - X. vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2009. s. 1152-1160. ISBN 978-80-8094-499-5.
 26. 2008

 27. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK a Břetislav SVOZIL. Geo- and bio-political administration of the human life in borderline landscapes: insights from the Klentnice/Drasenhofen transborder region. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. Brno: PdF, Masaryk University, Brno, 2008. s. 308-315. ISBN 978-80-210-4600-9.
 28. SVOZIL, Břetislav. Metodologie geografického výzkumu komunity ostrova Čečeň v Kaspickém moři. In Miscellanea Geographica 14. Plzeň: Katedra geografie, ZČU v Plzni, 2008. s. 149-154, 174 s. ISBN 978-80-7043-663-9.
 29. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Prostorové environmentální jednotky jižní Moravy. In Študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. 2.zväzok - geografická, geologická, environmentálna, chemická a didaktická sekcia. 1. vyd. Bratislava: IRIS, Vydavatel'stvo a tlač, s.r.o., 2008. s. 93-95, 308 s. ISBN 978-80-89238-17-0.
 30. SVOZIL, Břetislav, Jan TRÁVNÍČEK, Jakub TROJAN a Ondřej ŠŤASTNÝ. Přeshraniční krajinné ekosystémy Jihomoravského kraje. In Mladí vedci 2008 - Vedecké práce doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. vyd. Nitra: FPV UKF v Nitre, 2008. s. 498 - 507, 712 s. ISBN 978-80-8094-285-4.
 31. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Jan TRÁVNÍČEK a Jakub TROJAN. Rurální studia v zázemí Brna: Lipůvka-Lažany-Újezd. In Geodny Liberec 2008, Sborník příspěvků - CD. 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2008. 259 s. ISBN 978-80-7372-443-6.
 32. 2007

 33. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Ondřej DOSTÁL, Lenka MAREŠOVÁ, Tomáš ŘEZNÍK a Břetislav SVOZIL. Brno jako KENO a jeho radiály/tangenty. In Kraft, Stanislav et al. (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 993-1000. ISBN 978-80-7040-986-2.
 34. HYNEK, Alois, Nikola HYNEK, Břetislav SVOZIL a Pavel SEDLÁČEK. Empirický průzkum sociální konstrukce geografie. In Kraft, Stanislav et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007. s. 87-97, 10 s. ISBN 978-80-7040-986-2.
 35. SVOZIL, Břetislav. Environmental Security in Borderland Areas: Exploring the Znojmo/Retz Transborder Region: in Chapter 5: Environmental (In)Securities in Local Students Mental Maps: Comparative Study of Znojmo and Retz. First published 2007. Published by 17&4 Consulting Ltd.,Vienna, 2007. s. s. 57-68, 81 s. ISBN 978-3-9502304-0-6.
 36. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Petra KARVÁNKOVÁ. Environmentální bezpečnost území Znojmo-Retz. In Dreslerová J., Grohmanová L., (eds.): Venkovská krajina 2007. Sborník z 5. ročníku mezinárodní mezioborové konference, konané 18.-20. května 2007 v Hostětíně, Bíle Karpaty. 2007. s. 38-42, 172 s. ISBN 80-86386-88-0.
 37. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Jan TRÁVNÍČEK. Environmentální spolupráce univerzity a venkovské komunity na příkladu jihomoravské obce Klentnice. In 24. výroční konference Fyzickogeografické sekce ČGS s pracovním názvem "Fyzická geografie – výzkum, vzdělávání, aplikace". 1. vyd. Brno, 2007. s. 178-183. ISBN 978-80-210-4508-8.
 38. HYNEK, Alois a Břetislav SVOZIL. Geografický sociální průzkum Pouzdřan, Jižní Morava. Chemnitz, 2007. s. 171-186, 240 s. ISSN 0942-5934.
 39. HYNEK, Alois, Petra KARVÁNKOVÁ a Břetislav SVOZIL. Hledání environmentální bezpečnosti pro území Znojmo-Retz v česko-rakouském příhraničí. In Sborník z celostátní konference - VII. ročník celostátní konference ENVIRO 2007, 26. - 27.4.2007. Kladno: CERT Kladno s.r.o. a Středočeský kraj, 2007. s. 260-264, 384 s.
 40. SVOZIL, Břetislav a Jan TRÁVNÍČEK. Hledání strategie udržitelnosti a bezpečnosti obce Klentnice. In Študentská vedecká konferencia. Zborník recenzovaných príspevkov. 2 zväzok. 1. vyd. Bratislava: Kartprint, 2007. s. 259-261, 307 s. ISBN 978-80-88870-65-4.
 41. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL a Lukáš NEVĚDĚL. Hledání strategie udržitelnosti a bezpečnosti pro rurální krajinu Jižní Moravy. In Sborník z celostátní konference - VII. ročník celostátní konference ENVIRO 2007, 26. - 27.4.2007. Kladno: CERT Kladno s.r.o. a Středočeský kraj, 2007. s. 255-260, 384 s.
 42. SVOZIL, Břetislav. Kolísání úrovně hladiny Kaspického moře do konce 20. století. Geografie - Sborník ČGS. Praha, 2007, roč. 2007, č. 4, s. 406-423. ISSN 1212-0014.
 43. HYNEK, Alois, Vladimír HERBER a Břetislav SVOZIL. Pouzdřany - lokalita v regionu. In Kraft, S. et al (eds.): Česká geografie v evropském prostoru. XXI. sjezd České geografické společnosti. 1. vyd. České Budějovice : Jihočeská univerzita: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra geografie, 2007. s. 589-595. ISBN 978-80-7040-986-2.
 44. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Petra KARVÁNKOVÁ a Kateřina KEPRTOVÁ. Znojmo – Retz: česko-rakouský venkov. In Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR – výsledky, aplikace a perspektivy. Brno: CZ-IALE, LDF MZLU, 2007. s. 12-12, 32 s. ISBN 9788073750251.
 45. SVOZIL, Břetislav. ZNOJMO A RETZ NA MENTÁLNÍCH MAPÁCH STUDENTŮ – ENVIRONMENTÁlNÍ POHLED. Nitra : FPV UKF, 2007: In BALÁŽ, I. et al.: VIII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov - zborník príspevkov. od s. 629-637, 924 s., 2007. ISBN 978-80-8094-106-2.
 46. 2006

 47. SVOZIL, Břetislav. Geografický sociální průzkum Pouzdřan. Nitra: VII. Vedecká konferencia doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov, 2006. ISBN 80-8050-960-3.
 48. SVOZIL, Břetislav. Komunita ostrova Čečen v Kaspickém moři. In XXI. Sjezd ČGS - Česká geografie v evropském prostoru, Sborník abstraktů. České Budějovice, 2006. ISBN 80-7040-879-0.
 49. HERBER, Vladimír, Alois HYNEK a Břetislav SVOZIL. Pouzdřany - lokalita v regionu. České Budějovice: XXI. Sjezd ČGS - Česká geografie v evropském prostoru - Sborník abstraktů, 2006. ISBN 80-7040-879-0.
 50. HYNEK, Alois, Břetislav SVOZIL, Petra KARVÁNKOVÁ a Kateřina KEPRTOVÁ. Znojmo - Retz: česko-rakouský venkov. In Mezinárodní geografická konference "150 let geografie na UK" sborník abstraktů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, geografická sekce, 2006. ISBN 80-86561-96-8.
 51. 2003

 52. SVOZIL, Břetislav. My a ti druzí - Příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole - Kapitola IV. Národy a národnosti na území Ruské federace. Praha: My a ti druzí - Příručka pro multikulturní výchovu a vzdělávání na základní škole, 2003. ISBN 80-239-2099-5.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2022 16:56