Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2015

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSTNEROVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Dan WECHSLER, Martin FIALA, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno. Neonatologické listy. roč. 21, č. 1, s. 28-30. ISSN 1211-1600. 2015.
  2. ELSTNEROVÁ, Lia, Linda SKUTKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. ISBN 978-80-7177-964-3. 2015.

  2013

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Jan PAPEŽ a Dan WECHSLER. Fyziologické kožní nálezy novorozence. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen s.r.o., roč. 14, č. 2, s. 140. ISSN 1213-0494. 2013.

  2012

  1. WECHSLER, Jan, Jiří VANÍČEK a Dan WECHSLER. Náhlé příhody břišní. IPVZ, 2012.
  2. BARTOŇKOVÁ, Klára, Dagmar HOŠKOVÁ a Dan WECHSLER. Vyšetření sluchu u novorozenců. In XVIII. Luhačovické pediatrické dny. 2012.

  2011

  1. BRICHTOVÁ, E, Dan WECHSLER a Lia ELSTNEROVÁ. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In 57.kongres slovenských a českých detských chirurgov, Jasná- Nízke Tatry, Slovensko. 2011.

  2010

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER a Dalibor JANEČEK. Epulis congenitus - vzácný nádor novorozeneckého věku. In IX. český pediatrický kongres s mezinárodní účastí Olomouc, 19.–22. 5. 2010. ISSN 0069-2328. 2010.
  2. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Lia ELSTNEROVÁ. Kongenitální hyperinzulinismus - některá úskalí diagnostiky a léčby. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, roč. 65, č. 9, s. 523-525. ISSN 0069-2328. 2010.
  3. DOLEŽEL, Zdeněk, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Dan WECHSLER. Může být moč i modrá? Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, roč. 11, č. 3, 1 s. ISSN 1213-0494. 2010.
  4. HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSNEROVÁ a Dan WECHSLER. Pět let neonatální rekonstrukce rtu. In XVIII. Neonatologické setkání, XII. Hanákovy dny. 2010.
  5. WECHSLER, Dan, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Zdeněk DOLEŽEL. Trombocytopenie u novorozence. In XVI. Pařízkovy dny, Ostrava-Poruba, 25.–26. březen 2010. ISSN 0042-773X. 2010.

  2009

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER a Dalibor JANEČEK. Kongenitální epulis. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, s.r.o., roč. 10, č. 4. ISSN 1213-0494. 2009.
  2. BRICHTOVÁ, Eva, Dan WECHSLER a Hana OŠLEJŠKOVÁ. Léčba posthemoragického hydrocefalu u novorozenců s nízkou porodní hmotností. In Brněnské neurochirurgické dny 2009. 2009.

  2007

  1. WOZNICOVÁ, Vladana, David ŠMAJS, Dan WECHSLER, Magdalena FLASAROVÁ a Petra MATĚJKOVÁ. Detection of Treponema pallidum subsp. pallidum SS14 from Skin Lesions,Serum, and CSF in an Infant with Congenital Syphilis after Clindamycin treatment of the mother during pragnancy. Journal of Clinical Microbiology. roč. 2007, č. 45, s. 659-661. ISSN 0095-1137. 2007.

  2006

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ a Lia ELSTNEROVÁ. Fetální hydrops. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, roč. 61, č. 1, s. 20-25. ISSN 0069-2328. 2006.

  2005

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Lia ELSTNEROVÁ, Dan WECHSLER, Miroslava JANKOVÁ, Markéta KNETIGOVÁ a Světlana ALEXANDROVÁ. Tragédie provázející kojení. Pediatrie pro praxi. Konice: Solen, roč. 6, č. 3, s. 147-150. ISSN 1213-0494. 2005.

  2004

  1. DOLEŽEL, Zdeněk, Lia ELSTNEROVÁ, Jan BLATNÝ, Dan WECHSLER, Vlastirad MACH a Miroslava JANKOVÁ. Trombóza renálních žil u novorozence. Zdravotnické noviny - on line. Praha: Sanomamag, roč. 1, č. 1, s. 1-3. ISSN 1214-7664. 2004.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 4. 2024 16:17