Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. GREY, Viktória, Patrícia KLOBUŠIAKOVÁ a Eduard MINKS. Can repetitive transcranial magnetic stimulation of the visual cortex ameliorate the state of patients with visual snow? Bratislava Medical Journal - Bratislavské lekárske listy. BRATISLAVA: Univerzita Komenského, 2020, roč. 121, č. 6, s. 395-399. ISSN 0006-9248. doi:10.4149/BLL_2020_064.
 2. 2019

 3. VAJČNER, Adam a Eduard MINKS. Adaptace a sluchová mismatch negativita - elektrofyziologická studie s intracerebrálními elektrodami. In 33. český a slovenský neurologický sjezd, Sborník abstrakt. 2019. ISSN 1210-7859.
 4. VAJČNER, Adam a Eduard MINKS. Adaptation of Mismatch Negativity like potential – time duration auditory stimuli in roving paradigm. In Abstract book, FENS Regional Meeting, Belgrade, Serbia. 2019. ISBN 978-86-917255-3-2.
 5. HUDEČKOVÁ, Markéta, Eduard MINKS, Břetislav GÁL, Pavla URBÁNKOVÁ a Jan ROTTENBERG. Aplikace botulotoxinu u syndromu Freyové. In Česká ORL akademie, 4.-5.10.2019, Hradec Králové, ČR. 2019.
 6. PODĚBRADSKÁ, Radana, Miroslav JANURA, Jaroslav PRŮCHA, Martin NEVRLÝ, Milan ELFMARK a Eduard MINKS. Effect of vacuum-compression therapy for carpal tunnel syndrome as a part of physiotherapy - pilot study. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2019, roč. 82, č. 3, s. 345-348. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019345.
 7. PODĚBRADSKÁ, Radana, Eduard MINKS, Jaroslav HAVELKA a Miroslav JANURA. Perinatální paréza brachiálního plexu na podkladě avulze, řešená konzervativně. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Ambit Media, a.s., 2019, roč. 82, č. 5, s. 569-570. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019569.
 8. 2018

 9. MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Alexandra MINKSOVÁ, Zuzana HUMMELOVÁ, Josef HALÁMEK, Jan CHRASTINA, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Are the subthalamic nucleus, internal globus pallidus and thalamus involved in thinking? Basal Ganglia. Munich: Elsevier GmbH, 2018, roč. 14, NOV 2018, s. 22-30. ISSN 2210-5336. doi:10.1016/j.baga.2018.07.004.
 10. LUKÁČOVÁ, Viktória, Jiří MASTÍK a Eduard MINKS. Could Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) Help Patients with Visual Snow? Activitas Nervosa Superior. Springer Nature, 2018, roč. 60, č. 1, s. 27-31. ISSN 2510-2788.
 11. VAJČNER, Adam, Petr KLIMEŠ, Jan CHLÁDEK a Eduard MINKS. Gyrus cinguli kognitivní evokované potenciály a mismatch negativity elektrofyziologická studie s intracerebrálními elektrodami. In Zborník abstraktov; 32. slovenský a český neurologický zjazd, 65. spoločný slovenský a český zjazd klinickej neurofyziológie, Martin, Slovenská republikaileptologický sjezd, Brno. 2018. ISSN 1210-7859.
 12. 2017

 13. ŠKORŇA, Miroslav, Josef BEDNAŘÍK, J. JUNKEROVA, J. STANEK, E. EHLER, R. MAZANEC, J. HABERLOVA, P. RIDZON, P. OTRUBA, J. KUCHYNKA, L. STRMISKOVA, T. BOZOVSKY, M. FORGAC, P. VASKO, Eduard MINKS, Dragana KVASNIČKOVÁ, M. PATA a M. SUCHY. Český národní registr Guillainova-Barrého syndromu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Brno: Ambit Media, 2017, roč. 80, č. 4, s. 418-427. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017418.
 14. VAJČNER, Adam, Petr KLIMEŠ a Eduard MINKS. Switch mezi vědomím a nevědomím – elektrofyziologická studie s intracerebrálními elektrodami. In Sborník abstrakt; 31. český a slovenský neurologický sjezd, 29. česko-slovenský epileptologický sjezd, Brno. 2017. ISSN 1210-7859.
 15. 2015

 16. MINKS, Eduard, Pavel JURAK, Jan CHLÁDEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Josef HALAMEK, Alexandra MINKSOVÁ a Martin BAREŠ. Is nucleus subthalamicus involved in thinking? Separation of conscious and subconscious cognition component in the subthalamic nucleus using P300 and MMN protocols. 2015. ISSN 1388-2457.
 17. 2014

 18. MINKS, Eduard. Aplikace botulotoxinu do musculus tibialis posterior z mediálního přístupu. Dysport Bulletin. Praha: Beaufour Ipsen Pharma, 2014, roč. 6, č. 1, s. 10-18.
 19. BRÁZDIL, Milan a Eduard MINKS. Elektrofyziologie. In Pavel Ševčík. Intenzivní medicína. 3., přeprac. a rozš. vyd. Praha: Galén, 2014. s. 453-459. ISBN 978-80-7492-066-0.
 20. MINKS, Eduard, Pavel JURÁK, Jan CHLÁDEK, Jan CHRASTINA, Josef HALÁMEK, Daniel Joel SHAW a Martin BAREŠ. Mismatch negativity-like potential (MMN-like) in the subthalamic nuclei in Parkinson’s disease patients. Journal of Neural Transmission. Wien, Austria: Springer, 2014, roč. 121, č. 12, s. 1507-1522. ISSN 0300-9564. doi:10.1007/s00702-014-1221-3.
 21. MINKS, Eduard, Alexandra MINKSOVÁ, Petr BRHEL a Viera BABIČOVÁ. Profesionální syndrom karpálního tunelu. Neurologie pro praxi. Olomouc: Solen, 2014, roč. 15, č. 5, s. 234-239. ISSN 1213-1814.
 22. 2012

 23. PAIL, Martin, Ivica HUSÁROVÁ, Marta PAŽOURKOVÁ a Eduard MINKS. Dysimunitní kraniální neuropatie u pacienta s Burkittovým lymfomem infiltrujícím caudu equinu. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2012, roč. 13, č. 2, s. 109-111. ISSN 1213-1814.
 24. TYRLÍKOVÁ, Ivana, Martin BAREŠ, Marek BALÁŽ, Milan BRÁZDIL, Jaroslav BRICHTA, Jaroslav DUFEK, Michal DUFEK, Zuzana HUMMELOVÁ, Jan CHRASTINA, Robert MIKULÍK, Eduard MINKS, Miroslava MUCHOVÁ, Zdeněk NOVÁK, Ivan REKTOR a Irena REKTOROVÁ. Neurologie pro nelékařské obory. Vyd. 2., rozš. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2012. 305 s. ISBN 978-80-7013-540-2.
 25. 2011

 26. KONEČNÝ, Lumír, Eduard MINKS, Jaroslava POCHMONOVÁ, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Martin BAREŠ, Petr DOBŠÁK a Lukáš KATZER. Efekt bipolární formy elektrostimulace na fokální neuropatii nervus ulnaris v oblasti lokte - pilotní studie. In Neurológia pre prax, 12, S2, 34-35. 2011. ISSN 1337-4451.
 27. MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. Is the Cerebellum a Potential Target for Stimulation in Parkinson's Disease? Results of 1-Hz rTMS on Upper Limb Motor Tasks. Cerebellum. 2011, roč. 10, č. 4, s. 804–811. ISSN 1473-4222. doi:10.1007/s12311-011-0290-1.
 28. KONEČNÝ, Lumír, Jaroslava POCHMONOVÁ, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ, Jarmila SIEGELOVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Lukáš KATZER, Petr DOBŠÁK a Martin BAREŠ. VLIV ELEKTROSTIMULACE NA FOKÁLNÍ NEUROPATII NERVUS ULNARIS V OBLASTI LOKTE – PILOTNÍ STUDIE. In Martin Jílek, Pavel Šmíd. Optimální působení tělesné zátěže. Hradec Králové: Katedra tělesné výchovy a sportu Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové, 2011. s. 78-85. ISBN 978-80-7435-152-5.
 29. 2010

 30. BAREŠ, Martin, Eduard MINKS, Ivica HUSÁROVÁ a Kateřina FERENCOVÁ. Correspondence on ''Outcome measures used in studies of botulinum toxin in childhood cerebral palsy: a systematic review''. Journal of Child Neurology. United States: Sage, 2010, roč. 25, č. 6, s. 793-794. ISSN 0883-0738.
 31. MINKS, Eduard, Marie KOPÍČKOVÁ, Radek MAREČEK, Hana STREITOVÁ a Martin BAREŠ. Transcranial magnetic stimulation of the cerebellum. Biomedical Papers. Olomouc: Palackého Universita, 2010, roč. 154, č. 2, s. 133-139. ISSN 1213-8118.
 32. MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST a Martin BAREŠ. Vliv repetitivní transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny u pacientů v iniciálním stadiu Parkinsonovy nemoci- pilotní studie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73/106, č. 1, s. 32-36. ISSN 1210-7859.
 33. MINKS, Eduard, Tomáš PAVLÍK, Radek MAREČEK, Petra OVESNÁ a Martin BAREŠ. 1 Hz cerebellum rTMS can modify the voluntary movements of the upper limb in early Parkinson’s disease patients. In 16th Annual Meeting of the Organization for Human Brain Mapping, June 6-10, 2010, Barcelona, Spain. http://www.humanbrainmapping.org, Poster number 1 WTh-AM, page 108 in abstracts. 2010.
 34. MINKS, Eduard, Ivica HUSÁROVÁ, Irena DOLEŽALOVÁ, Tomáš PAVLÍK, Lumír KONEČNÝ, Jaroslava POCHMONOVÁ a Martin BAREŠ. 2 cm inching u fokální neuropatie nervus ulnaris v oblasti lokte. In Cesk Slov Neurol N 2010; 73/106 Supl2: S110. 24. Český a slovenský neurologický sjezd, 2010.
 35. 2009

 36. MINKS, Eduard, Radek MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST a Martin BAREŠ. The effect of repetitive transcranial magnetic stimulation of the cerebellum on the upper limb performance and depressive symptoms in early Parkinson´s disease patients, pilot study. 2009.
 37. 2008

 38. MINKS, Eduard, Martin BAREŠ, Kateřina FERENCOVÁ a Ivica HUSÁROVÁ. Dlouhodobá léčba spasticity dolních a horních končetin botulotoxinem A u dětí s dětskou mozkovou obrnou: Retrospektivní studie. Neurologie pro praxi, Suplementum C. Olomouc: SOLEN s.r.o., Lazecká 297/51, 2008, roč. 9, č. 5, s. 1-22. ISSN 1213-1814.
 39. STREITOVÁ, Hana, Lenka MLČÁKOVÁ, Josef BEDNAŘÍK, Martin BAREŠ a Eduard MINKS. Periferní neuropatie u pacientů s Parkinsonovou nemocí a syndromem neklidných nohou. In Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2008. ISSN 1210-7859.
 40. MINKS, Eduard, R MAREČEK, Tomáš PAVLÍK, Karel CHROUST a Martin BAREŠ. Vliv transkraniální magnetické stimulace cerebella na motoriku horní končetiny a depresi u pacientů v časném stadiu Parkinsonovy nemoci - pilotní studie. In 55. společný sjezd České a slovenské společnosti klinické neurofyziologie. 2008. ISBN 978-80-7392-060-9.
 41. 2007

 42. MINKS, Eduard a Martin BAREŠ. Elektromyografická diagnostika u akutní zánětlivé demyelinizační polyradikuloneurotidy. Retrospektivní hodnocení a srovnání s mezinárodními diagnostickými kritériemi. Neurologie pro praxi. SOLEN s.r.o., 2007, roč. 8, č. 1, s. 40-46. ISSN 1335-9592.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 1. 12. 2021 01:10