Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2011

  1. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK a Jiří VORLÍČEK. Chronická lymfatická leukemie. Informace pro pacienty a jejich blízké. Ilustrace Michael Doubek. 1. dotisk 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-4523-1.

  2010

  1. MAYER, Jiří, Dana DVOŘÁKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Zdeněk RÁČIL, Michael DOUBEK a Ivo PALÁSEK. Leukemická kmenová buňka - příčina léčebných neúspěchů a relapsů? In V. Brněnské hematologické dny. 2010.
  2. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Martina LENGEROVÁ, Filip RÁZGA a Jiří MAYER. Monitoring of minimal residual disease in acute myeloid leukemia with frequent and rare patient-specific NPM1 mutations. American Journal of Hematology. Hoboken: Wiley-Liss, Inc., 2010, roč. 85, č. 12, s. 926-929. ISSN 0361-8609.
  3. PEVNÁ, Michaela, Petr VONDRÁČEK, Ivo PALÁSEK, Miloš KEŘKOVSKÝ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL a Martin KLABUSAY. Toxoplazmóza centrálního nervového systému po alogenní transplantaci krvetvorných buněk. Časopis lékařů českých. Czech republic: Česká lékařská společnost JEP Praha, 2010, roč. 149, č. 4, s. 184-188. ISSN 0008-7335.

  2009

  1. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Martina LENGEROVÁ, Jana POSPÍŠILOVÁ, Ivo PALÁSEK a Jiří MAYER. A novel quantitative assessment of minimal residual disease in patients with acute myeloid leukemia carrying NPM1 (nucleophosmin) exon 12 mutations. Leukemia. 2009, roč. 4, č. 23, s. 793-796. ISSN 0887-6924.
  2. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Yvona BRYCHTOVÁ, Tomáš JURČEK, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Marta KREJČÍ, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB, or MLL gene translocations: Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Experimental Hematology. Elsevier, 2009, roč. 37, č. 6, s. 659-672, 4 s. ISSN 0301-472X. doi:10.1016/j.exphem.2009.03.004.
  3. Detection and Treatment of Molecular Relapse in Acute Myeloid Leukemia with RUNX1 (AML1), CBFB or MLL Gene Translocations. Frequent Quantitative Monitoring of Molecular Markers in Different Compartments and Correlation with WT1 Gene Expression. Experimental Hematology. Int Soc for Exper Hematol, 2009, roč. 37, s. 659-672, 13 s. ISSN 0301-472X.
  4. DVOŘÁKOVÁ, Dana, Zdeněk RÁČIL, Ivo PALÁSEK, Markéta PROTIVÁNKOVÁ, Ivana JEŽÍŠKOVÁ, Martina LENGEROVÁ a Jiří MAYER. Monitoring of minimal residual disease in NPM1 mutated acute myeloid leukemia (AML) – a single center experience in 27 patients. Blood. 2009, roč. 114, s. 4672. ISSN 0006-4971.

  2008

  1. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, Jitka KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, Barbora WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. In Haematologica/ The Hematology Journal. 2008;93(s1):3. 2008.
  2. FOLBER, František, Michael DOUBEK, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ, J. KUJÍČKOVÁ, Ivo PALÁSEK, B. WEINBERGEROVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Zdeněk KOŘÍSTEK, Milan NAVRÁTIL, Zdeněk RÁČIL, Jan KAMELANDER, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Autologous peripheral blood stem cell transplantation in adult acute lymphoblastic leukemia: still not out of fashion. 2008.
  3. MAYER, Jiří, Michael DOUBEK, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Dana DVOŘÁKOVÁ. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia (AML) with frequent quantitative monitoring of molecular markersin different comprartments. Transfuze a hematologie dnes. 2008, roč. 14, Suppl. 1, s. 126-129. ISSN 1213-5763.
  4. DOUBEK, Michael, Ivo PALÁSEK, Z. POSPÍŠIL, S. STRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, M. BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Y. BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Jiří MAYER. Detection and treatment of molecular relapse in acute myeloid leukemia with RUNXa, CBFB, MLL gene translocations, or NPMI mutation. Frequent quantitative monitoring of molecular markers in different compartments and correlation with WT1 gene expression. Annals of Hematology. Springer, 2008, roč. 87, č. 1, s. S4, 1 s. ISSN 0939-5555.
  5. PALÁSEK, Ivo, Michael DOUBEK, Jiří MAYER, Dana DVOŘÁKOVÁ, D. OHLÍDALOVÁ, Daniela ŽÁČKOVÁ, Y. BRYCHTOVÁ, Zdeněk RÁČIL, B. WEINBERGEROVÁ, J. KUJÍČKOVÁ a M. PROTIVÁNKOVÁ. Sledování minimální zbytkové nemoci (MRD) u akutních myeloidních leukemií (AML) prostřednictvím mutací genu pro nukleofosmin 1 (NPM 1). 2008.

  2006

  1. MAYER, Jiří, Ivo PALÁSEK, Zdeněk POSPÍŠIL, Soňa ŠTRUNCOVÁ, Dana DVOŘÁKOVÁ, Marek BORSKÝ, Martin KLABUSAY, Michael DOUBEK, Yvona BRYCHTOVÁ a Zdeněk RÁČIL. Detection of molecular relapse of AML by very frequent quantitative monitoring of different molecular markers (Fusion transcripts and WTI) in different compartments (peripheral blood, bone marrow, and selected CD34+bone marrow cells) and its treatment... 2006.

  2005

  1. DOUBEK, Michael, Yvona BRYCHTOVÁ, Jana BORKOVCOVÁ, Marta KREJČÍ, Ivo PALÁSEK, Dana DVOŘÁKOVÁ a Jiří MAYER. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minimal residual disease and treatment of molecular relaps with chemotherapy. Acute myeloid leukemias with reccurent genetic abnormalities: frequent assessment of minima. Leukemia. 2005, roč. 19, č. 5, s. 885-888. ISSN 0887-6924.
  2. POSPÍŠILOVÁ, Šárka, Jitka BERKOVCOVÁ, Ivo PALÁSEK, Yvona BRYCHTOVÁ, Marta KREJČÍ a Michael DOUBEK. Sledování zbytkové choroby u pacientů s akutní myeloidní leukémií. Časopis lékařů českých. Praha, 2005, roč. 144, č. 5, s. 347-347. ISSN 0008-7335.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 10:59