Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. MÜLLER, Malgorzata, Jakub MARTINEC, Julia FRANZEN a Dragana MALIĆ. Ab in die Sprachen A1/A2 Lehrwerk für Mehrsprachkurs und zum Selbststudium Kroatisch - Tschechisch - Polnisch - Russisch. Düren: MuLi-Verlag, 2021. s. 218, 292-295, 5 s. Ab in die Sprachen. ISBN 978-3-9821537-5-9.
 2. MARTINEC, Jakub. Dílová metoda u náhrady na výživu pozůstalých po příslušníkovi ve služebním poměru. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2021, roč. 9, č. 1, s. 2-7. ISSN 2533-4239.
 3. 2020

 4. MARTINEC, Jakub. Grundlagen der Rechtswissenschaft: Methode, Begriff, System. Soukromé právo. Praha: Wolters Kluwer, 2020, roč. 8, č. 11, s. 32. ISBN 978-3-406-69546-9.
 5. MARTINEC, Jakub. Určení místa konání jako podmínka odměňování pracovní a služební pohotovosti. In Pichrt Jan, Morávek Jakub. Pracovní právo a sociální zabezpečení v době koronaviru. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2020. s. 133-142. ISBN 978-80-7630-008-8.
 6. 2019

 7. MARTINEC, Jakub. Nečinnost správních orgánů při projednávání přestupků. In Lukáš Potěšil, David Hejč, Jiří Valdhans. Dny práva 2018. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2019. s. 291-310. ISBN 978-80-210-9326-3.
 8. 2018

 9. MARTINEC, Jakub. Sousedské konflikty jako přestupky dle nové úpravy odpovědnosti za přestupky. In Potěšil, Lukáš; Hejč, David; Valdhans, Jiří. Dny práva 2017 – Days of law 2017 Část VIII. – Odpovědnost za přestupky podle nové právní úpravy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018. s. 170-181. ISBN 978-80-210-8955-6.
 10. 2017

 11. MARTINEC, Jakub. Jewish Law in the Gospel of Matthew. In Štěpáníková, Markéta; Malaník, Michal; Hanych, Monika; Škop, Martin. Argumentation 2017. Brno: Masaryk University, 2017. s. 132-138. ISBN 978-80-210-8839-9.
 12. 2016

 13. MARTINEC, Jakub, Jitka ČERNÁ, Jiří HRUBÝ, Anna ŠABATOVÁ, Kateřina CAGAŠOVÁ, Pavel MATĚJÍČEK, Eva HODAŇOVÁ a Daniel ŘÍHA. Důchody II. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 351 s. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv. ISBN 978-80-7552-329-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 5. 2022 00:32