Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. SCHWEIGL, Johan. Insolvenční řízení - vybrané problémy úpadku právnických osob. In Rotary Club Brno City. 2023.

  2022

  1. SCHWEIGL, Johan, Michal RADVAN a Michal JANOVEC. COFOLA 2022 – část 3. Sborník příspěvků mladých právníků, doktorandů a právních vědců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Edice Scientia 731. ISBN 978-80-280-0160-5.
  2. SCHWEIGL, Johan. ECB's Pandemic Emergency Purchase Programme from Legal Perspective. In Nadia Mansour, Lorenzo M. Bujosa Vadell. Finance, Law and the Crisis of COVID 19. Cham, Switzerland: Springer, 2022. s. 61-75. Contributions to Management Science. ISBN 978-3-030-89415-3. doi:10.1007/978-3-030-89416-0_4.
  3. SCHWEIGL, Johan. Financial Markets Regulation at the EU level and in the Central Europe. In individuálně vyžádaná přednáška Paris Nanterre Université. 2022.
  4. SCHWEIGL, Johan. The Monetary Policy of the European Central Bank in the 2020s. In Powalowski, Andrzej. Economy in the Synergy of Economic, Financial and Environmental Law. Warszawa: C. H. Beck, 2022. s. 121-128. Legalis. ISBN 978-83-8291-410-8.
  5. SCHWEIGL, Johan. The Tools of Financial Stability in the EU Law. In International Symposium - International Master Research Seminar Cagliari. 2022.

  2021

  1. SCHWEIGL, Johan. Extraterritorial Effects of EU Financial Markets Laws. In Nuno Cunha Rodrigues. Extraterritoriality of EU Economic Law: The Application of EU Economic Law Outside the Territory of the EU. Cham, Switzerland: Springer, 2021. s. 251-267. European Union and its Neighbours in a Globalized World – Svazek 4. ISBN 978-3-030-82290-3. doi:10.1007/978-3-030-82291-0_12.
  2. MRKÝVKA, Petr a Johan SCHWEIGL. Interakce práva a ekonomie. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 310 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity Edice Scientia, sv. č. 712. ISBN 978-80-210-9934-0. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-9934-2021.
  3. MRKÝVKA, Petr a Johan SCHWEIGL. Interakce práva a ekonomie. 1. elektronické vydání. Brno: Masarykova Univerzita, 2021. 310 s. ISBN 978-80-210-9934-0.
  4. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Local Self-Government in Czech Republic. In Boštjan Brezovnik, Istvan Hoffman, Jaroslaw Kostrubiec. Local Self-Government in Europe. 1. vyd. Maribor: Lex Localis Institute for Local Self-Government Maribor, 2021. s. 89-120. N/A. ISBN 978-961-7124-00-2. doi:10.4335/978-961-7124-00-2.04.
  5. SCHWEIGL, Johan. Pandemic Emergency Purchase Programme - the Core ECB's Response to the COVID 19 Pandemic. ВестниК МоКовсКого университета, Vestnik Moskovskogo universiteta. Moskva: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2021, roč. 26, č. 4, s. 28-33. ISSN 0201-7385.
  6. SCHWEIGL, Johan. Pandemic Emergency Purchase Programme - the Core ECB´s Response to the COVID-19 Pandemic. In Carpe Scientiam 2021 - The World and the Covid 19 Crisis: legal, financial and social implications. 2021.

  2020

  1. SCHWEIGL, Johan. Bezhotovostní peníze. In Finanční a daňové právo. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk s. r. o., 2020. s. 152-156. Finanční právo. ISBN 978-80-7380-796-2.
  2. BLAŽEK, Jiří, Michal JANOVEC, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Johan SCHWEIGL a Eva TOMÁŠKOVÁ. Ekonomické základy práva. 1 vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2020. 188 s. ISBN 978-80-7598-699-3.
  3. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a Damian CZUDEK. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
  4. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
  5. HRUBÁ SMRŽOVÁ, Petra, Petr MRKÝVKA a KOL. Finanční a daňové právo. 3. aktualizované a rozšířené. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2020. 493 s. ISBN 978-80-7380-796-2.
  6. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9617-2.
  7. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9618-9.
  8. NEVEČEŘALOVÁ, Nikol a Johan SCHWEIGL. Právní aspekty evropských fondů finanční asistence. Brno: Masarykova Univerzita, 2020. 134 s. Edice Scientia, 683. ISBN 978-80-210-9617-2.
  9. MRKÝVKA, Petr a Johan SCHWEIGL. Public Finance and Financial Assistance Funds. In Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. The Financial Law Towards Challenges of XXI Century. 2020. vyd. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 822-833. ISBN 978-80-210-9597-7.
  10. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.
  11. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9772-8.
  12. MRKÝVKA, Petr, Jiří BLAŽEK, Eva TOMÁŠKOVÁ, Johan SCHWEIGL, Ivana PAŘÍZKOVÁ, Jan NECKÁŘ, Dana ŠRAMKOVÁ, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Romana BUZKOVÁ. Vybrané právní otázky fiskální odpovědnosti státu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. 229 s. Scientia. ISBN 978-80-210-9771-1.

  2019

  1. SCHWEIGL, Johan. Business Activity in the Czech Republic and Poland from the Perspective of Financial Stability. In Polsko-Czeskie Forum Akademickie. Polsko-české akademické fórum. 2019.
  2. SCHWEIGL, Johan. Business Activity in the Czech Republic and Poland from the Perspective of Monetary Policy. In Polsko-Czeskie Forum Akademickie. Polsko-české akademické fórum. 2019.
  3. ROMÁNOVÁ, Anna, Michal RADVAN a Johan SCHWEIGL. Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2019, roč. 17, č. 3, s. 591-616. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/17.3.591-616(2019).
  4. RADVAN, Michal, Johan SCHWEIGL a Anna ROMÁNOVÁ. Constitutional Aspects of Local Taxes in the Slovak Republic and in the Czech Republic. In Lex localis - Journal of Local Self-Government Annual Conference. 2019.
  5. SCHWEIGL, Johan. członek Rady Naukowej. Rada Naukowa Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 2019 - 2025.
  6. BLAŽEK, Jiří a Johan SCHWEIGL. EURO - hrozba nebo příležitost pro Evropu? In Jozef Vlčej, Jiří Blažek a kol. Vízia pre Európu - Kam smeruješ Európa. 2019. vyd. Brno: Tribun EU, s. r. o., 2019. s. 71-84. Tribun EU. ISBN 978-80-263-1446-2.
  7. SCHWEIGL, Johan. European Monetary Fund – A Further Step towards Completing the Economic and Monetary Union? In Gábor Hulkó and Roman Vybíral. European Financial Law in Times of Crisis of the European Union. 1. vyd. Budapest: Dialóg Campus, 2019. s. 515-524. ISBN 978-615-6020-42-0.
  8. BLAŽEK, Jiří a Johan SCHWEIGL. Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí. 2018. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 88 s. řada teoretická, Edice Scientia. ISBN 978-80-210-9156-6.
  9. SCHWEIGL, Johan. The Current Challenges of the Euro Area - Is the "Euro Crisis" Over? ВестниК МоКовсКого университета, Vestnik Moskovskogo universiteta. Moskva: Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, 2019, roč. 1, č. 1, s. 95-104. ISSN 0201-7385.
  10. SCHWEIGL, Johan. Towards Completion of the Economic and Monetary Union. In College of Visegrad, Institute for Strategic Studies, National University of Public Service, Budapest, November 28-29, 2019. 2019.
  11. SCHWEIGL, Johan, Jiří BLAŽEK, Nikol NEVEČEŘALOVÁ a Jan HRUBÝ. workshop Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí. 2019.

  2018

  1. SCHWEIGL, Johan. Central Bank Digital Currency - the Latest Challenge for the Theory of Monetary Law. In Ewa Lotko, Urszula k. Zawadzka-Pak, Michal Radvan. Optimizations of Organization and Legal Solutions Concerning Public Revenues and Expenditures in Public Interest. Bialystok: Temida 2, 2018. s. 385-390. ISBN 978-83-65696-08-3. doi:10.15290/oolscprepi.2018.28.
  2. RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. Corporate Tax Residence in the Czech Republic. In Edoardo Traversa (ed.). Corporate Tax Residence and Mobility. 1. vyd. Amsterdam: IBFD, 2018. s. 213-234. EATLP International Tax Series, vol. 16. ISBN 978-90-8722-451-6.
  3. SCHWEIGL, Johan. Fundamentální aspekty Beständigeigentumrechtstheorie v kontrastu k Absprungstheorie a Aufsprungstheorie s vyústěním v Beständigeigentumrechtstheoretische Formel. In Tereza Kyselovská, Nelly Springinsfeldová, Alica Křápková, Vojtěch Kadlubiec, Michal Chorvát, Klára Drličková. COFOLA 2017, sborník z konference. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 1040-1048. ISBN 978-80-210-8928-0.
  4. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA a Johan SCHWEIGL. Challenges of the Implementation of the European Charter of Local Self-Government in Czech Legislation. Lex Localis – Journal of Local Self-Government. Maribor: Institute for Local Self-Government and Public Procurement Maribor, 2018, roč. 16, č. 4, s. 895-906. ISSN 1581-5374. doi:10.4335/16.4.895-906.
  5. SCHWEIGL, Johan. Monetary Financing Ban in the EU Law. In Petr Mrkývka, Jolanta Gliniecka, Eva Tomášková, Edward Juchniewicz, Tomasz Sowiński, Michal Radvan. The Challenges of Local Government Financing in the Light of the European Union Regional Policy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 593-601. ISBN 978-80-210-9087-3.
  6. SCHWEIGL, Johan. Na cestě k evropskému měnovému fondu. In Ľubomír Čunderlík, Maroš Katkovčin, Peter Rakovský (eds.). Inovatívne formy tvorby peňažných fondov a ich prevodov. 2018. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Bratislava, 2018. s. 104-115. ISBN 978-80-7160-473-0.
  7. BLAŽEK, Jiří a Johan SCHWEIGL. Právní a ekonomické aspekty devizových intervencí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. 84 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická, Edice Scientia) sv. č. 640. ISBN 978-80-210-9156-6.
  8. SCHWEIGL, Johan. Will Central Banks Start Issuing Cryptocurrencies? In A. A. Vasiliev, N. N. Bashkirova, O. A. Shilkina, A. S. Zueva. Carpe Scientam - Proceedings of the Conference. 2018. vyd. Moskva: Lomonosov Moscow State University, 2018. s. 4-14. ISBN 978-5-00077-792-3.

  2017

  1. GOROSH, Yulia a Johan SCHWEIGL. Развитие и правовое регулирование системы страхования вкладов на примере России и Чехии. Современное право. Ruská federace: ООО Издательство Новый Индекс, 2017, roč. 2017, č. 8, s. 121-133. ISSN 1991-6027.
  2. RADVAN, Michal, Markéta SELUCKÁ, Johan SCHWEIGL a Hana CEJPEK MUSILOVÁ. Czech Republic (Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries). In Wang, G., Lee, A., Leung, P. Essentials of the Laws of the Belt and Road Countries: Austria, Belgium, Czech Republic. 1. vyd. Hong Kong: Zhejiang university press, 2017. s. 211-322. ISBN 978-7-308-17230-1.
  3. SCHWEIGL, Johan. Judicial Review of ECB monetary policy decisions. In přednáška na Vratislavské univerzitě, Fakultě práva, správy a národního hospodářství, "Judicial Review". 2017.
  4. BLAŽEK, Jiří, Miloš VEČEŘA, Tatiana MACHALOVÁ, Martin HAPLA, Johan SCHWEIGL a Jiří VALDHANS. Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. 161 s. ISBN 978-80-210-8554-1.
  5. SCHWEIGL, Johan. Limity LTV/LTI jako nástroje makroobezřetnostní politiky ČNB. In Blažek Jiří, Večera Miloš, Hapla Martin, Machalová Tatiana, Schweigl Johan, Valdhans Jiří. Karel Engliš - zdroj inspirace pro rozvoj práva i národního hospodářství. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 120-129. ISBN 978-80-210-8554-1.
  6. SCHWEIGL, Johan a Jiří BLAŽEK. Monetary Policy in the Twenty-First Century. In Michal Radvan, Jolanta Gliniecka, Tomasz Sowiński, Petr Mrkývka. The Financial Law Towards Challenges of the XXI Century. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 86-96. ISBN 978-80-210-8516-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.P210-8516-2017.
  7. BLAŽEK, Jiří a Johan SCHWEIGL. Money and Currency Institutes from Legal and Economic Perspective. In Ivana Pařízková, Eva Tomášková. Interaction of Law and Economics 2017. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2017. s. 39-52. ISBN 978-80-210-8840-5.
  8. CZUDEK, Damian a Johan SCHWEIGL. Servicing and Postal Market in the Czech republic. In Powalowski, Vrabko, Mrkývka. Selected Issues of Public Economic Law in Theory, Judicature and Practice in the Czech republic, Poland and Slovakia. Warszawa: C.H.Beck, 2017. s. 327-339. Selected Issues. ISBN 978-83-255-8966-0.
  9. SCHWEIGL, Johan. Teorie měnového práva a „elektronická hotovost“. Daně a finance. Praha: Comenius Print, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 4-10. ISSN 1801-6006.
  10. RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. The Interconnectedness of Economy and Financial Law. In J. V. Ledneva, E. V. Chernikova. правовое регулирование зкономики и финансов в россии и за рубежом. Moskva: The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, 2017. s. 19-26. ISBN 978-5-7749-1242-1.
  11. SCHWEIGL, Johan. Towards New Challenges of Monetary Policy. In A. A. Vasyljev, O. A. Šilkina, A. C. Zueva. Государственный аудит: экономика, управление и право. Moskva: Moskevská státní univerzita M. V. Lomonosova, 2017. s. 245-253. ISBN 978-5-00077-646-9.

  2016

  1. RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Jiří KAPPEL, Johan SCHWEIGL, Michal LIŠKA, Jan NECKÁŘ, Petra SNOPKOVÁ, Michael ŠEFČÍK, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Stanislav KOUBA. Důchodové daně. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 247 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Scientia 567. ISBN 978-80-210-8395-0.
  2. RADVAN, Michal a Johan SCHWEIGL. Penalties in Tax Law in Light of the Principle Ne Bis in Idem. In Etel, L., Poplawski, M. Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe. 1. vyd. Bialystok: Temida2, 2016. s. 399-410. N/A. ISBN 978-83-62813-88-9.
  3. SCHWEIGL, Johan. Právní a ekonomické aspekty bankovní unie. 2016. vyd. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2016. 108 s. Edice Monografie. ISBN 978-80-7418-257-0.
  4. SCHWEIGL, Johan. Proticyklická kapitálová rezerva jako nástroj makroobezřetnostní politiky v České republice. Přehled daňového a finančního práva. Brno: Taxpress Česko, s.r.o., 2016, roč. 1, č. 1, s. 41-45. ISSN 2464-5915.
  5. SCHWEIGL, Johan. Regulace společenských vztahů dle vybraných představitelů rakouské ekonomické školy. 2016. vyd. Ostrava: KEY Publishing s. r. o., 2016. 80 s. Edice Monografie. ISBN 978-80-7418-256-3.
  6. SCHWEIGL, Johan. The Fundamental Events within the Development of Central Banking in the Czech Lands. Journal on European History od Law. London: STS Science Centre LTD, 2016, roč. 7, č. 1, s. 135-139. ISSN 2042-6402.
  7. SCHWEIGL, Johan. Vývoj komerčního bankovnictví v českých zemích. In Mrkývka Petr, Czudek Damian, Valdhans Jiří. Dohled, dozor, kontrola ve veřejné činnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 386-396. ISBN 978-80-210-8196-3.
  8. RADVAN, Michal, Johan SCHWEIGL a Yulia V. LEDNEVA. Vzaimnosvjaz ekonomiki i finansovogo prava na primere makroprudencialnogo regulirovanija v bankovskoj sfere Češskoj Respubliky i Rossijskok Federacii. Sovreměnnoje pravo. Moskva: Novyj inděks, 2016, roč. 2016, č. 8, s. 128-134. ISSN 1991-6027.

  2015

  1. SCHWEIGL, Johan. EU Financial Services Legislation Terminology Chaoss. In Jiří Blažek (ed.). System of Financial Law. Financial Markets. 1st. Brno: Masaryk university, Faculty of Law, 2015. s. 98-113. ISBN 978-80-210-7828-4.
  2. SCHWEIGL, Johan. The Legal and Economic Aspects of "Tax Farming". In Vladimír Babčák, Anna Románová, Ivana Vojníková (ed.). Tax Law vs Tax Frauds and Tax Evasion. 1st. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Kočiciach, Právnická fakulta, 2015. s. 229-236, 17 s. ISBN 978-80-8152-304-5.

  2014

  1. SCHWEIGL, Johan. Pojednání o teoreticko-etických aspektech zneužití práva s přesahem do práva finančního. In Jan Neckář (ed.). Zneužití práva a svévole z pohledu finančního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-30.
  2. SCHWEIGL, Johan. Standardization of Terminology Used in the EU Financial Services Legislation. In Petr Mrkývka, Dana Šramková, Jiří Valdhans. Dny práva 2013 - Days of Law 2013 Část IX. Interakce soukromého a finančního práva. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 413-420. ISBN 978-80-210-6816-2.
  3. KEBRLOVÁ, Eva a Johan SCHWEIGL. The National and International Aspects of Protection of Cultural Heritage in the Czech Republic. Journal on Legal and Economic Issues of Central Europe. STS Science Centre, 2014, V, č. 2, s. 112-116. ISSN 2043-085X.

  2012

  1. SCHWEIGL, Johan. "Change of control clause" v emisních podmínkách státních dluhopisů. In J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. Finance veřejného sektoru (právní a ekonomické aspekty jeho fungování). Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 357-362. ISBN 978-80-210-5910-8.

  2011

  1. SCHWEIGL, Johan. K základním východiskům teorie vědy hospodářské profesora Engliše. In Jiří Blažek, Ivana Pařízková (eds.). Prof. JUDr. Karel Engliš, státník, vědec, pedagog. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2011. s. 168-176. Acta Universitatis Brunensis. Iuridica. No 403. ISBN 978-80-210-5698-5.

  2010

  1. SCHWEIGL, Johan. Kterak úrokový strop zbavuje nebonitní klienty možnosti získat půjčku. In J. Kotásek (předseda), J. Bejček, V. Kratochvíl, N. Rozehnalová, P. Mrkývka, J. Hurdík, R. Polčák, J. Šabata. COFOLA 2010: the Conference Proceedings. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 669-676. ISBN 978-80-210-5151-5.
  2. SCHWEIGL, Johan. Některé negativní aspekty zásahů do pracovně právních vztahů. In Radovan Dávid, David Sehnálek, Jiří Valdhans. Dny práva - 2010 - Days of Law. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 542-548, 3198 s. ISBN 978-80-210-5305-2.

  2009

  1. SCHWEIGL, Johan. Financial Crisis or Healing Process? In COFOLA 2009: Key Points and Ideas. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. "nestránkováno", 2 s. ISBN 978-80-210-4855-3.
  2. SCHWEIGL, Johan. Právo držet a nosit zbraň v USA - rozhodnutí Nejvyššího soudu a teoretické základy. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 2680-2687. ISBN 978-80-210-4990-1.
  3. SELUCKÁ, Markéta, Carissa MEYER a Johan SCHWEIGL. TERMINATION OF A LEASE CONTRACT: GENERAL VIEW FROM CZECH AND ILLINOIS LAW. Touro International Law Review. Central Islip, New York: Touro Law Center, 2009, roč. 2009, č. 12, s. 64-87. ISSN 1085-2522.

  2008

  1. SCHWEIGL, Johan. District of Columbia v. Heller - Završení evoluce doktrinálních přístupů k interpretaci druhého dodatku americké Ústavy? In Europeanization of the National Law, the Lisbon Treaty and Some Other Legal Issues. Brno: Masarykova universita, 2008. s. 1139-1151, 12 s. ISBN 978-80-210-4630-6.
  2. SCHWEIGL, Johan. Koncepce svobody projevu v judikatuře amerického Nejvyššího soudu a v teoriích předních amerických akademiků. In Právní a ekonomické problémy VI. Ostrava: KEY Publishing, s.r.o, 2008. s. 115-121, 6 s. ISBN 978-80-86575-80-3.
  3. SCHWEIGL, Johan. Limits of Freedom of Expression - When It Comes to Flag Burning. In A Brief Introduction to Czech law. USA: AICELS, 2008. s. 76-89, 13 s. ISBN 978-0-692-00045-8.
  4. SCHWEIGL, Johan a Jaromír TAUCHEN. První dodatek americké Ústavy v praxi. In Mekon 2008 CD Příspěvků X. ročníku mezinárodní konference ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava. Ostrava: VŠB - Technická univerzita Ostrava, 2008. s. 1-10. ISBN 978-80-248-1704-0.
  5. HURDÍK, Jan, Josef FIALA, Markéta SELUCKÁ, Jiří HANDLAR a Johan SCHWEIGL. Sanctions in Civil Law. In Legal Sanctions: Theoretical and Practical Aspects in Poland and the Czech Republic. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 165-177. Spisy Právnické fakulty MU č.340 (řada teoretická). ISBN 978-80-210-4768-6.
  6. SCHWEIGL, Johan. Spotřebitelské úvěry v USA - de lege lata. In Současné aktuální otázky spotřebitelského práva. první. Brno: Masarykova Univezita, 2008. s. 97-110. ISBN 978-80-210-4568-2.
  7. SCHWEIGL, Johan. The Concept of Human Rights in Austrian Economics. In Dny práva - 2008 - Days of Law. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 332-338. ISBN 978-80-210-4733-4.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 4. 3. 2024 06:20