Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. FIALA, Martin, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel ROTSCHEIN a Dominika MATYSKOVÁ. CLRO - centrum pro léčbu rozštěpů obličeje ve FN Brno. In XXII. Hanákovy dny. 2021.
  2. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Václav BASLÍK a Pavel HORNÍK. Diagnostika a léčba poruch velofaryngeálního uzávěru aneb není VFI jako VFI. In Rozštěpy Brno 2021. 2021.
  3. BASLÍK, Václav, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel ROTSCHEIN a Dominika MATYSKOVÁ. Intervence klinického logopeda u pacientů s rozštěpem obličeje od narození do dospělosti –. In 7. kongres Pediatrie pro praxi v Brně. 2021.
  4. KOŠKOVÁ, Olga, Martin FIALA, Václav BASLÍK, Pavel ROTSCHEIN, Dominika MATYSKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Komplexní pohled na poruchy vývoje řeči a submukózní rozštěp patra. In 7. kongres Pediatrie pro praxi v Brně. 2021.
  5. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, Pavel ROTSCHEIN a Dominika MATYSKOVÁ. Neonatální operace rozštěpu rtu - klady a zápory. In XXII. Hanákovy dny. 2021.
  6. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, Václav BASLÍK, Alena BRYŠOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Principy dispenzarizačního sledování a hodnocení léčby pacienta s orofaciálním rozštěpem. In Rozštěpy Brno 2021. 2021.
  7. KOŠKOVÁ, Olga, Martin FIALA, Pavel ROTSCHEIN, Dominika MATYSKOVÁ, Václav BASLÍK a Jitka VOKURKOVÁ. Předoperační příprava a následná péče po operaci rozštěpu obličeje. In 7. kongres Pediatrie pro praxi v Brně. 2021.
  8. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, Václav BASLÍK a Pavel HORNÍK. Submukózní rozštěp patra - klasifikace, diagnostika a léčba. In Rozštěpy Brno 2021. 2021.

  2019

  1. ROUSI, Margarita, Alena BRYŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Olga KOŠKOVÁ. Evaluation of dental arch relationships in 5-year-old children with unilateral cleft lip and palate after neonatal cleft lip repair. In European Cleft Palate Craniofacial Association Congress, Utrecht, The Netherlands. 2019.
  2. ŽAJDLÍKOVÁ, Barbora, Eva LOKAJOVÁ, Rudolf AUTRATA, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel MAZÁNEK. EXTRARENÁLNÍ MALIGNÍ RHABDOIDNÍ TUMOR OČNICE - KAZUISTIKA. 1. vyd. Ústí nad Labem: BOS org s.r.o., 2019. s. 93-94. ISBN 978-80-87562-95-6.
  3. DVOŘÁK, Zdeněk, Tomáš MRÁZEK, Jitka VOKURKOVÁ, Tomáš VÝŠKA a Jiří VESELÝ. Funkční výsledky pacientů s rozštěpem patra v letech 1993-2006 na Moravě: I Epidemiologie a chirurgické výsledky. Česko-slovenská pediatrie. Praha: Mladá fronta a.s., 2019, roč. 74, č. 6, s. 315-327. ISSN 0069-2328.
  4. ROUSI, Margarita, Alena BRYŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Olga KOŠKOVÁ. Hodnocení mezičelistních vztahů u pětiletých pacientů s jednostranným celkovým rozštěpem po neonatální operaci. In Konference sester 2019 - Česká Asociace Sester (ČAS), Brno, Česká republika. 2019.
  5. ROUSI, Margarita, Alena BRYŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Olga KOŠKOVÁ. Hodnocení pětiletého indexu u rozštěpových pacientů po operaci rtu neonatálně. In IV. Česko-Slovenský Ortodontický kongres, XX. Český Ortodontický kongres. 2019.
  6. ROTSCHEIN, Pavel, Jitka VOKURKOVÁ, Hana BUČKOVÁ a Yvonna GAILLYOVÁ. Isolated cleft palate in a family with epidermolysis bullosa congenita. In 11th European Cleft Palate Craniofacial Association Congress, Utrecht, Netherlands. 2019.
  7. ROTSCHEIN, Pavel, Jitka VOKURKOVÁ, Hana BUČKOVÁ, Yvona GAILLYOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Martin FIALA. Isolated cleft palate in a family with epidermolysis bullosa congenita. In 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands. 2019.
  8. FIALA, Martin, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Postoperative complications and nutrition management after neonatal cleft lip repair. In 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands. 2019.
  9. KOŠKOVÁ, Olga, Martin FIALA, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Prevalence of submucous cleft palate in children with initial diagnosis of isolated cleft lip. In 11th European Craniofacial Congress, Utrecht, Netherlands. 2019.
  10. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Alena BRYŠOVÁ, Martin FIALA a Margarita ROUSI. Sekundární alveolární rekonstrukce u rozštěpů rtu a čelisti a celkových rozštěpů po neonatální operaci rtu. In IV. Česko-slovenský ortodontický kongres, XX. Český ortodontický kongres, Bratislava. 2019.
  11. ROTSCHEIN, Pavel a Jitka VOKURKOVÁ. Spinocelulární karcinom u pacientů s EB. Kazuistiky v angiologii Suplementum 1. Semily: Nakladatelství GEUM, s.r.o., 2019, roč. 6, Suplementum 1, s. 15. ISSN 2336-2790.

  2018

  1. ROTSCHEIN, Pavel, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Martin FIALA. Epidermolysis Bullosa a nové trendy v léčbě chronických defektů. In XXXVIII. kongres České společnosti plastické chirurgie, Olomouc. 2018.
  2. VOKURKOVÁ, Jitka, Martin FIALA, Olga KOŠKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Epidermolysis bullosa congenita – role plastického chirurga v léčbě. In 6. ročník odborné multioborové konference ON IN UNDER SKIN 2018, Velké Bílovice. 2018.
  3. VOKURKOVÁ, Jitka, Martin FIALA, Olga KOŠKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Chirurgická léčba rozštěpových vad. In V. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava. 2018.
  4. VOKURKOVÁ, Jitka, Martin FIALA, Olga KOŠKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Léčba rozštěpů obličeje - přehled minulosti a otázky budoucnosti. In XXIV. Vzdělávací sympozium plastické, rekonstrukční a estetické chirurgie s mezinárodní účastí, Praha. 2018.
  5. VOKURKOVÁ, Jitka, Martin FIALA, Olga KOŠKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Management péče o děti s rozštěpovými vadami. In V. Moravskoslezský logopedický den, Ostrava. 2018.
  6. KOŠKOVÁ, Olga, Martin FIALA, Pavla HORŇÁČKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Surgical Correction of Cicatricial Ectropion in Ichthyosis patient: A case report and literature review. In World Ophthalmology Congress 2018, Barcelona, Spain. 2018.

  2017

  1. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Léčba spinocelulárního karcinomu u pacientů s peidermolysis bullosa congenita. In XV. celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2017.
  2. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Martin FIALA, Jana BARTOŠKOVÁ, Julie ČEFELÍNOVÁ, Alena BRYŠOVÁ, Darina ČURDOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ a Petra DOROCIAKOVÁ. Multidisciplinary approach to evaluating treatment outcomes in children with orofacial malformations. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017.
  3. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. OCCULT SUBMUCOUS CLEFT PALATE –SURGERY OR CONSERVATIVE TREATMENT?: RETROSPECTIVE MONOCENTRIC 10 –YEAR STUDY. In 74th Annual Meeting of American Cleft Palate-Craniofacial Association, Colorado Springs, USA. 2017.
  4. SCHOFFER, Renáta, Eva LOKAJOVÁ, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Rudolf AUTRATA. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. In XIII. Sympozium dětské oftalmologie. 2017. ISSN 1213-1032.
  5. RICHTROVÁ, Michaela, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Petr KOŠUT, Petra DOROCIAKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperative complications of anesthesia in newborns with cleft lip. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017.
  6. FIALA, Martin, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSTNEROVÁ, Michaela RICHTROVÁ, Petr KOŠUT, Tomáš JIMRAMOVSKÝ a Jana BARTOŠKOVÁ. Postoperative complications and nutrition management after neonatal cleft lip repair. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017.
  7. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Prevalence of submucous cleft palate in children with initial diagnosis of isolated cleft lip. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017.
  8. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. PREVALENCE OF SUBMUCOUS CLEFT PALATE IN CHILDREN WITH ISOLATED CLEFT LIP. In 74th Annual Meeting of American Cleft Palate-Craniofacial Association, Colorado Springs, USA. 2017.
  9. BARTOŠKOVÁ, Jana, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Michaela WILKOVÁ a Martin FIALA. Reconstruction of oral commissure in children. In XI. Mezinárodní kongres plastické chirurgie, Brno. 2017.
  10. FIALA, Martin, Olga KOŠKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Rozštěpy rtu a patra – principy primární a následné péče. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2017, roč. 18, č. 5, s. 297-299. ISSN 1213-0494.
  11. VOKURKOVÁ, Jitka, Hana BUČKOVÁ, Lenka FAJKUSOVÁ, Olga KOŠKOVÁ, J. BARTOŠKOVÁ a Martin FIALA. Schimmelpenning syndrom - kazuistika. In Brněnský genetický den, Brno. 2017.

  2016

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Facial transplant as an option for treating severely malformed children. European Surgery. 2016, roč. 48, č. 3, s. S186-S187. doi:10.1007/s10353-016-0442-0.
  2. TRESNEROVÁ, Iva, Alica HOKYNKOVÁ, Nora ŠTĚPÁNOVÁ, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ a Michaela HROMANÍKOVÁ. Jizvy po popáleninovém traumatu. In 7th CENTRAL EUROPEAN CONGRESS OF BURNS. 2016.
  3. VOKURKOVÁ, Jitka, Martin FIALA, Olga KOŠKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Neonatální operace rozštěpu rtu z pohledu plastického chirurga. In 11. Slovensko-český kongres detskej anestézie a intenzívnej medicíny, Vysoké Tatry, Slovensko. 2016.
  4. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Pavel ROTSCHEIN a Jan VOKURKA. Reconstruction of the face - The relation between cleft palate reconstruction and the eating disorders. In XX. International Congress of ICS, Kyoto, Japan. 2016.
  5. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Václav BASLÍK a Pavel HORNÍK. Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience. Pediatrie pro praxi, 2016. Solen s.r.o., 2016, roč. 17, č. 5, s. 296-298. ISSN 1213-0494.
  6. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Václav BASLÍK a Pavel HORNÍK. Skryté vady patra jako příčina velofaryngeální insuficience. Pediatrie pro praxi. 2016, roč. 17, č. 5, s. 296-298. ISSN 1213-0494.
  7. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, Jana BARTOŠKOVÁ a Pavel ROTSCHEIN. Současný pohled plastického chirurga na léčbu pacientů s EB. In Konference dětské dermatologie, Praha. 2016.
  8. VOKURKOVÁ, Jitka, Pavel ROTSCHEIN a Olga KOŠKOVÁ. Surgical treatment of squamous cell carcinoma in patients with epidermolysis bullosa dystrophica. European Surgery. 2016, roč. 48, č. 3, s. S184-S186. doi:10.1007/s10353-016-0442-0.
  9. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Jan VOKURKA, Alena BRYŠOVÁ, Pavel ŠENOVSKÝ, Julie ČEFELÍNOVÁ, Darina LUKÁŠOVÁ, Petra DOROCIAKOVÁ a Juraj ABELOVSKÝ. Treatment outcome after neonatal cleft lip repair in 5-year-old children with unilateral cleft lip and palate. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. Clare: Elsevier Ireland Ltd., 2016, roč. 87, AUG, s. 71-77. ISSN 0165-5876. doi:10.1016/j.ijporl.2016.05.024.
  10. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Juraj ABELOVSKÝ, Jan VOKURKA, Petra DOROCIAKOVÁ a Ivana HALAČKOVÁ. Změna šíře rozštěpové štěrbiny u dětí s jednostranným celkovým rozštěpem v období mezi rekonstrukcí rtu a patra – pilotní studie. LKS : Časopis České stomatologické komory. Praha: Česká stomatologická komora, 2016, roč. 26, č. 11, s. 236-240. ISSN 1210-3381.

  2015

  1. BARTOŠKOVÁ, Jana, Radomír MAGER, Michaela HROMANÍKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK a Martin FIALA. Dvířkový lalůček jako efektivní rekonstrukce při léčbě hluboké elektrické popáleniny části ruky u 2,5 letého chlapce – kazuistika. In XX. výroční konference Společnosti popáleninové medicíny. 2015. ISBN 978-80-210-7875-8.
  2. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Epidermolysis bullosa z pohledu plastického chirurga. Dermatologie pro praxi. 2015, roč. 9, č. 4, s. 162-164.
  3. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. FACIAL TRANSPLANT AS AN OPTION FOR TREATING SEVERELY MALFORMED CHILDREN. In 29th European Federation Congress of Interantional College of Surgeons, Prague, Pilsen. 2015.
  4. VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSTNEROVÁ, Olga KOŠKOVÁ, Dan WECHSLER, Martin FIALA, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jana BARTOŠKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ a Linda SKUTKOVÁ. Neonatální rekonstrukce rtu při rozštěpové vadě obličeje – 10 let zkušeností FN Brno. Neonatologické listy. 2015, roč. 21, č. 1, s. 28-30. ISSN 1211-1600.
  5. ELSTNEROVÁ, Lia, Linda SKUTKOVÁ, Magdalena ROHANOVÁ, Dan WECHSLER, Tomáš JIMRAMOVSKÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Olga KOŠKOVÁ a Jana BARTOŠKOVÁ. Perioperační péče po neonatální rekonstrukci rozštěpu rtu. In XXIII. neonatologické setkání, XVII. Hanákovy dny. 2015. ISBN 978-80-7177-964-3.
  6. HROMANÍKOVÁ, Michaela, Jana BARTOŠKOVÁ, Ivan SUCHÁNEK, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, N. ŠTĚPÁNKOVÁ, Michaela FIAMOLI, Pavel BRYCHTA a Ladislav PLÁNKA. Popálení úst a dutiny ústní elektrickým proudem u dítěte. In XX. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny, Velké Bílovice 2015, Česká republika. 2015.
  7. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA a Jana BARTOŠKOVÁ. Principy korekčních operací rukou u dětí a vrozenými vadami v rámci syndromů. In XIII. Kongres České společnosti chirurgie ruky, Harrachov. 2015.
  8. ROTSCHEIN, Pavel, Olga KOŠKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Surgical treatment of squamous cell carcinoma in patients with epidermolysis bullosa dystrophica. In 29th European Federation Congress of Interantional College of Surgeons, Prague, Pilsen. 2015.
  9. VOKURKOVÁ, Jitka a Olga KOŠKOVÁ. 10 let zkušeností s neonatální operativou rozštěpu rtu ve FN Brno. In XXI. Vzdělávací sympozium s mezinárodní účastí - estetická chirurgie, nové a osvědčené postupy, komplikace, odborný seminář, Praha. 2015.

  2014

  1. PRÍVAROVÁ, Eva, M. LOKAJ, L. GRIŠČÍKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Rudolf AUTRATA. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. In IV. Trendy v dětské oftalmologii a strabologii. 2014. ISSN 1213-1032.
  2. PRÍVAROVÁ, Eva, Lenka GRIŠČÍKOVÁ, Martin LOKAJ, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel MAZÁNEK a Rudolf AUTRATA. Oční manifestace extrarenálního maligního rhabdoidního tumoru. Česká a slovenská oftalmologie. Praha: Česká lékařská společnost J. E. Purkyně, 2014, roč. 70, č. 2, s. 62-65. ISSN 1211-9059.
  3. KOŠKOVÁ, Olga a Jitka VOKURKOVÁ. Skryté vrozené vady patra jako příčina opožděného vývoje řeči. In Celostátní foniatrický seminář, Brno 2014. 2014.

  2013

  1. KOŠKOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Martin FIALA, Darina LUKÁŠOVÁ a Iva HUFOVÁ. Congenital short soft palate in non cleft palate patients. In EurocleftNet Research Conference, Plovdiv, Bulgaria. 2013.
  2. LUKÁŠOVÁ, Olga, Břetislav LIPOVÝ, Hana ŘÍHOVÁ, Yvona KALOUDOVÁ, Iva HUFOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. High-voltage electrotrauma in children in southern Moravia: Retrospective monocentric 12-year study. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.
  3. BIBROVÁ, Štěpánka, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva BRICHTOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA a Jiří TŮMA. Hojení ran způsobených psím kousnutím v dětském věku. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
  4. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2013, roč. 14, 6/14, s. 384-385. ISSN 1213-0494.
  5. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Nora GREGOROVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Kombinované popáleninové a mechanické trauma u tříletého dítěte - kazuistika. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013.
  6. LUKÁŠOVÁ, Olga, Štěpánka BIBROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Iva HUFOVÁ, Bronislav HNILIČKA a Radomír MÁGER. Naše zkušenosti s léčbou VAC systémem u dětských pacientů po komplikovaných poraněních dolních končetin. In XI. Celostátní kongres mezioborové spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2013. 2013.
  7. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA, Radomír MAGER a Iva HUFOVÁ. Negative pressure wound therapy in children. In 4th World Congress of Pediatric Surgery, Berlin, Germany. 2013.
  8. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Iva HUFOVÁ a Martin FIALA. Neonatální operace v plastické chirurgii. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov. 2013. ISBN 978-80-85825-73-2.
  9. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ a Iva HUFOVÁ. Treatment of Complicated Dilacerations of Lower Limbs Using Low Pressure Healing Therapy. In 21. japonsko-české sympozium, Tokio, Japonsko. 2013.
  10. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga KOŠKOVÁ, Martin FIALA a Iva HUFOVÁ. Treatment of Complicated Dilacerations of Lower Limbs Using Low Pressure Wound Healing (LPWH) Therapy. In Komplikationen und Fallstricke in der Chirurgie - Vermeidung und Problemlösung, Jahrestagung der Deutschen Sektion des International College of Surgeons, Mülheim an der Ruhr. 2013.
  11. VOKURKOVÁ, Jitka a Olga KOŠKOVÁ. Úloha plastického chirurga u EB. In Kongres českých a slovenských dermatovenerologů, Praha, II. odborný seminář: Význam komplexní péče o pacienty s epidermolysis bullosa congenita ve specializovaném EB centru ČR. 2013.
  12. HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ a Eva VANÍČKOVÁ. Use of anthropometric measurement after complete bilateral cleft lip and palate surgery. In 23rd Conference of the European Wound Management Association. 2013.
  13. VOKURKOVÁ, Jitka. Výplně u sklerodermie. In Odborný seminář dětské dermatologie, Brno. 2013.
  14. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Štěpánka BIBROVÁ, Ladislav PLÁNKA a Marie RYŠAVÁ. Využití Vivano systému u dětských pacientů po závažných poraněních dolních končetin. In 59. Kongres českých a slovenských dětských chirurgů, Kurdějov. 2013. ISBN 978-80-85825-73-2.

  2012

  1. SLADKÁ, Kateřina, Jitka VOKURKOVÁ a Michal FEDORA. Anestezie novorozenců s rozštěpovými orofaciálními vadami. Pediatria. Bratislava: SAMEDI, 2012, roč. 7/2012, s. 9. ISSN 1336-863X.
  2. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Nora GREGOROVÁ. Case report: burn and mechanical injury of hand in case of three year old girl. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012, 2012. 2012.
  3. HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSNEROVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva VANÍČKOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Healing after cleft lip surgery at the University Hospital Brno. In 4th Congress of the World Union of Wound Healing Societies 2. -6.9.2012, 2012. 2012.
  4. HUFOVÁ, Iva, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Michaela FIAMOLI, Břetislav LIPOVÝ a Jitka VOKURKOVÁ. Jizvy a jejich hodnocení. In X.celostátní kongres s mezinárodní účastí: Mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2012. ISSN 1802-6400.
  5. HUFOVÁ, Iva, Ivan SUCHÁNEK, Alica HOKYNKOVÁ, Břetislav LIPOVÝ, Michaela FIAMOLI, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel BRYCHTA. Kombinované termické a mechanické poranění ruky tříletého dítěte. In 17.výroční konference popáleninové medicíny, Hradec Králové. 2012.

  2011

  1. HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Eva VANÍČKOVÁ a Ivana HALAČKOVÁ. Complete bilateral cleft lip and palate: comparison of two case reports. In 9. European Craniofacial Congress, Salzburg 14-17 September 2011. 2011.
  2. VOKURKOVÁ, Jitka, Petr ŠÍN a H. BUČKOVÁ. Giant névy a možnosti radikálního řešení. 2011.
  3. VOKURKOVÁ, Jitka, H. BUČKOVÁ a Petr ŠÍN. Léčba obrovských pigmentových névů expandovanými laloky a měření kvality kůže přístrojem Cutometr MPA 580. 2011.
  4. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Alica HOKYNKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Jitka VOKURKOVÁ a Iveta ZIMOVÁ. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse. Interní medicina pro praxi. Olomouc: SOLEN, 2011, roč. 13, 7-8, s. 310-311. ISSN 1212-7299.
  5. HUFOVÁ, Iva, Jan MALÁSKA, Břetislav LIPOVÝ, Jitka VOKURKOVÁ, Nora GREGOROVÁ, Alica HOKYNKOVÁ a Pavel KOBZÍK. Moderní přístup k léčbě meningokokové sepse: kazuistika. In IX.celostátní kongres s mezinárodní účastí na téma: mezioborová spolupráce při léčbě ran a kožních defektů. 2011. ISSN 1802-6400.
  6. LUKÁŠOVÁ, Olga, Jitka VOKURKOVÁ, Václav BASLÍK a Eva VANÍČKOVÁ. Our Experiences with Treatment of Velopharyngeal Insufficiency. In 9. European Craniofacial Congress, Salzburg 14-17 September 2011, 2011. 2011.
  7. VOKURKOVÁ, Jitka, Olga LUKÁŠOVÁ, Eva VANÍČKOVÁ a Václav BASLÍK. Primary cleft lip surgery - management of the early repair. In 9. European Craniofacial Congress, Salzburg 2011. 2011.
  8. VOKURKOVÁ, Jitka, Hana BUČKOVÁ a Petr ŠÍN. The Treatment of Giant Congenital Pigment Naevi and Cutometric measurement of the skin viscoelasticity after repeated expansion surgery. 2011.
  9. VOKURKOVÁ, Jitka, Hana BUČKOVÁ a Petr ŠÍN. Treatment of Giant Congenital Melanocytic Nevi and Cutometric measurement of the skin viscoelasticity after repeated expansions and surgery. In 17-th congress of EADV, Paris. 2011.
  10. RYŠAVÁ, Marie, Jitka VOKURKOVÁ a Olga LUKÁŠOVÁ. Velofaryngeální insuficience, její chirurgické řešení u dětí. In 4. Sympozium o léčbě bolesti, Brno, 29. – 30. 4. 2011, Abstrakt v Bolest 2011. 2011. ISSN 1212-0634.
  11. VOKURKOVÁ, Jitka a Petr ŠÍN. Vytvoření algoritmu pro chirurgickou léčbu obrovských vrozených pigmentových névu. 2011. Závěrečná zpráva IGA MZ ČR, 2006, r.č.8833-3.
  12. VOKURKOVÁ, Jitka, Lia ELSNEROVÁ, Olga LUKÁŠOVÁ a Iva HUFOVÁ. Vývoj neonatální péče a zhodnocení zkušeností prvních pěti let operací rozštěpu rtu v neonatálním období. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 2011, roč. 66, č. 6, s. 356-362. ISSN 0069-2328.

  2010

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Iva HUFOVÁ a Alica HOKYNKOVÁ. Kompartment syndrom u dětí. In XVI. výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.
  2. LOSKOTOVÁ, Anna, Ivan SUCHÁNEK a Jitka VOKURKOVÁ. Moderní trendy v prevenci hypertrofie jizev u popáleninového traumatu. In XVI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. Brno. 2010. ISBN 978-80-210-5290-1.
  3. BIBROVÁ, Štěpánka, Jitka VOKURKOVÁ, Ladislav PLÁNKA, Bronislav HNILIČKA, David STARÝ, Otakar TEYSCHL, Dagmar ŠTĚPÁNKOVÁ, Robert MACHÁČEK, Jan BLATNÝ, Radek BRAUNER a Zdeněk ŠILHART. Multioborová spolupráce při devastujícím poranění dolních končetin - kazuistika. In 10. Ostravské traumatologické dny. 2010.
  4. VOKURKA, Jiří, Jitka VOKURKOVÁ, Lenka VEVERKOVÁ a Trelles MARIO A. OUR EXPERIENCE WITH ENDOVENOUS LASER THERAPY FOR VARICOSE VEINS. LASER THERAPY. Japan Medical Laser Laboratory: JOI JST.JSTAGE/islsm/19.239, 2010, roč. 2010,19 ,2, No. 4, s. pp.239-243, 5 s. ISSN 1884-7269.
  5. HUFOVÁ, Iva, Jitka VOKURKOVÁ, Lia ELSNEROVÁ a Dan WECHSLER. Pět let neonatální rekonstrukce rtu. In XVIII. Neonatologické setkání, XII. Hanákovy dny. 2010.
  6. BRYCHTA, Pavel, Ivan SUCHÁNEK, Jitka VOKURKOVÁ, Marie MELICHAROVÁ a Břetislav LIPOVÝ. XVI. Výroční konference České společnosti popáleninové medicíny ČLS JEP. 2010.

  2009

  1. ŠLAPÁK, ivo, Pavel HORNÍK, Jitka VOKURKOVÁ, Lukáš LAVIČKA, Dalibor JANEČEK a Josef MACHAČ. Stav středouší u pacientů s rozštěpem patra před a po primární operační plastice. choroby hlavy a krku. bratislava: Alpha a omega, 2009, roč. 2004, č. 1, s. 23-27. ISSN 1210-0447.

  2008

  1. VOKURKA, Jiří, Jitka VOKURKOVÁ, Michal KAŠPAR a Tomáš PASEKA. Endoscopic axillary surgery in breas cancer patients. In The 14th Czech-Japan Surgical Symposium. 2008.
  2. VOKURKA, Jiří, Jitka VOKURKOVÁ, M. KAŠPAR a T PASEKA. Endoscopic axillary surgery in brest cancor patients. 2008. vyd. Tokyo, JAPAN: The 14th Czech-Japan Surgical Symposium in cooperation with ICS Japan Section, 2008.
  3. PAVLÍKOVÁ, Jarmila, Jitka VOKURKOVÁ a Marie MACKŮ. Léčba chronické bolesti u dětí ve FN Brno. Bolest. Praha: Tigis, 2008, roč. 11, S2, s. 28. ISSN 1212-0634.
  4. VOKURKOVÁ, Jitka a Hana BUČKOVÁ. Naevus sebaceus - možnosti chirurgické léčby. In Celostátní odborný seminář sekce dětské dermatologie. Praha, 2008.
  5. VESELÝ, Jiří, Jitka VOKURKOVÁ a Tomáš MRÁZEK. Základy speciální chirurgie. Praha: Karolinum Galen, 2008. s. 301-325.

  2004

  1. VOKURKA, Jiří. Bleeding from an umbilical port can be prevented. Scripta Medica. 2004, roč. 77/2004, č. 1, s. 21-24. ISSN 1211-3395.
  2. DVOŘÁK, Zdeněk, Karel PELIKÁN, Jitka VOKURKOVÁ a Igor OTÁHAL. Management anesteziologické péče u pacientů s orofaciální rozštěpovou vadou. In Sborník abstrakt XI. kongresu ČSARIM. Liberec. 1. vydání. Praha: Galén, 2004. 150 s. ISBN 80-7262-282-X.
  3. ŠLAPÁK, Ivo, Lukáš LAVIČKA, Jitka VOKURKOVÁ, Pavel HORNÍK a Jiří VESELÝ. Tympanometry and ventilation tube insertion by cleft palate children. In International journal of pediatric otorhinolaryngology. USA: International journal of pediatric otorhinolaryngology, 2004. s. 728.

  2003

  1. ŠLAPÁK, Ivo, Lukáš LAVIČKA, Jitka VOKURKOVÁ a Pavel HORNÍK. tympanometry and Vt insertion in Cleft Palate Children. In Abstract book of 8Th international Symposium on Recent Advances in otitis media. Fort Lauderdale, USA: University of Pittsburgh, USA, 2003. s. 136.

  2002

  1. Komplexní péče o pacienty s rozštěpovou vadou obličeje. Zdravotnické noviny - Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, č. 24, s. 27-29. ISSN 0044-1996.
  2. Vrozené pigmentové névy. Zdravotnické noviny - Lékařské listy. Praha, 2002, roč. 51, č. 24, s. 31-32. ISSN 0044-1996.

  2000

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Tomáš MRÁZEK, Tomáš VÝŠKA, Marie PEŠLOVÁ a Jiří VESELÝ. Cleft Palate Repair by Furlow Doublee-Reversing Z-Plasty: First Speech Results at the Age of 6 Years. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Czech Medical Association JEP, 2000, roč. 42, č. 1, s. 23-26. ISSN 0001-5423.
  2. MRÁZEK, Tomáš, Eva KYJOVSKÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Tomáš VÝŠKA a Jiří VESELÝ. Maxillary osteotomy in cleft lip and palate patients. In Advances in surgery of facial skeleton and soft tissues. Praha: The 3.rd Faculty of medicine, Charles university, Praha, 2000. s. 9.
  3. VOKURKOVÁ, Jitka. Typické rozštěpy obličeje. Zdravotnické noviny-Lékařské listy. Praha: Strategie - zdraví, s.r.o., 2000, XLIX, č. 24, 1 s. ISSN 0044-1996.
  4. VOKURKOVÁ, Jitka, Tomáš MRÁZEK, Tomáš VÝŠKA, Marie PEŠLOVÁ, E. CHARVÁTOVÁ a Pavel HORNÍK. Velopharyngeal insufficiency - instrumental examination. In Advances in surgery of facial skeleton and soft tissues. Praha: The 3rd Faculty of medicine, Charles University, Praha, 2000. s. 11.

  1999

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ, Petr HORKÝ, Drahomíra BARTOŠOVÁ, Jitka VOKURKOVÁ, Milan BAJER a Lenka KOPEČNÁ. Použití interferonu v pediatrii. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS JEP, 1999, roč. 54, č. 9, s. IV, 1 s. ISSN 0069-2328.
  2. VOKURKOVÁ, Jitka, Pavel HORNÍK a Josef MACHAČ. Results After Surgery of Cleft Lip and Palate - A Retrospective 20 Years Study. In Abstracts of 12th Congress of the International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery. San Francisco, USA: The American Society of Plastic and Reconstructive Surgeons and IPRAS, 1999. s. 116.

  1998

  1. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Cévní malformace u dětí. Česko-slovenská pediatrie. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 1998, roč. 53, suppl. 1, s. S 77, 2 s. ISSN 0069-2328.
  2. HRSTKOVÁ, Hana, Eva KONVIČKOVÁ a Jitka VOKURKOVÁ. Terapeutické možnosti vrozených cévních malformací u dětí. In Abstrakta IV. vědecké konference dětské dermatologie. 1. vyd. Brno: Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně, 1998.

  1997

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Tomáš MRÁZEK a Tomáš VÝŠKA. Functional Results after Cleft Lip and Palate Surgery. In Head and Neck, Abstract booklet, International Symposium of. Brno: Klinika plastické a estetické chirurgie, 1997. s. 10.
  2. MRÁZEK, Tomáš, Oliver BULÍK a Jitka VOKURKOVÁ. The Treatment of Cleft Lip and Palate Jaw Deformities. In Head and Neck, Abstract booklet, International Symposium of. Brno: Klinika plastické a estetické chirurgie Brno, 1997. s. 16.
  3. VOKURKOVÁ, Jitka. Způsoby korekce vrozených vývojových vad obličeje. Zdravotnické noviny : týdeník odborných profesí ve zdravotnictví. Praha: Strategie, 1997, roč. 46, č. 17, s. 4. ISSN 0044-1996.

  1995

  1. VOKURKOVÁ, Jitka, Jaroslav PROCHÁZKA, Jiří SAMOHÝL a Eva KONVIČKOVÁ. New trends in the treatment of haemangiomas and vascular malformations. Acta chirurgiae plasticae. Praha: Czech Medical Association JEP, 1995, roč. 37, č. 4, s. 110-115. ISSN 0001-5423.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 2. 2024 05:13