Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SVOBODOVÁ, Lenka, Jan CACEK, Martin SEBERA, Tomáš VODIČKA, Tereza KRÁLOVÁ, Tereza HAMMEROVÁ, Oldřich RACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Zuzana HLAVOŇOVÁ, Dita HLAVOŇOVÁ, Zdenko REGULI a Eduard HRAZDÍRA. Pohybová aktivita, zdraví a vybrané aspekty zdatnosti žen v Jihomoravském kraji. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 135 s. ISBN 978-80-210-9290-7.
 2. GRASGRUBER, Pavel, Nikola STRAČÁROVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jan CACEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Tomáš KALINA, Stipan PRCE, Stevo POPOVIČ, Predrag POTPARA a Ivan DAVIDOVIC. The coast of giants: an anthropometric survey of high schoolers on the Adriatic coast of Croatia. PeerJ — the Journal of Life and Environmental Sciences. 2019, roč. 7, e6598, s. 1-31. ISSN 2167-8359. doi:10.7717/peerj.6598.
 3. 2018

 4. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Global Correlates of Cardiovascular Risk: A Comparison of 158 Countries. Nutrients. Basel, Schwitzerland: MDPI AG, 2018, roč. 10, č. 4, s. 1-39. ISSN 2072-6643. doi:10.3390/nu10040411.
 5. 2017

 6. JILKA, Michal, Jiří NOVOTNÝ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Barriers Of Entry For Young Sport Athletes Into Organized Process In Selected Sports. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8th International Scientific Conference On Kinesiology. Opatija, Croatia: Damir Knjaz, 2017. s. 448-451. ISBN 978-953-317-049-7.
 7. ŽÁK, Michal, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Ivan STRUHÁR. How one-year of systematic training changes the shooting performance in a group of young biathletes? In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 994-1003. ISBN 978-80-210-8917-4.
 8. GRASGRUBER, Pavel, Stevo POPOVIČ, Dominik BOKŮVKA, Ivan DAVIDOVIC, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Pavlína INGROVÁ, Predrag POTPARA, Stipan PRCE a Nikola STRAČÁROVÁ. The mountains of giants: an anthropometric survey of male youths in Bosnia and Herzegovina. Royal Society Open Science. Velká Británie: Royal Society, 2017, roč. 2017, č. 2017, s. nestránkováno, 17 s. ISSN 2054-5703. doi:10.1098/rsos.161054.
 9. 2016

 10. GRASGRUBER, Pavel, Martin SEBERA, Eduard HRAZDÍRA, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan CACEK. FOOD CONSUMPTION AND THE ACTUAL STATISTICS OF CARDIOVASCULAR DISEASES: AN EPIDEMIOLOGICAL COMPARISON OF 42 EUROPEAN COUNTRIES. Food & Nutrition Research. Sweden: Co-Action Publishing, 2016, roč. 2016, č. 60, s. nestránkováno, 27 s. ISSN 1654-6628. doi:10.3402/fnr.v60.31694.
 11. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO a Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 12. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jiří VÁCLAVÍK, Jakub HNATIAK a Ondřej RYBÁŘ. Metodika střelby v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 13. 2015

 14. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7984-7.
 15. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7983-0.
 16. KORVAS, Pavel, Radek MUSIL, Jan ŠENKÝŘ, Jindřich PAVLÍK, Jan DOŠLA a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Walk characteristics of Czech women. Gazzetta Medica Italiana Archivio per le Scienze Mediche. Torino, Italy: Minerva Medica, 2015, roč. 174, č. 3, s. 123-128. ISSN 0393-3660.
 17. 2014

 18. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETITIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5.
 19. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Damjan SIRIŠKI. ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF SUBJECTIVE MENTAL STATES DURING COMPETIVE ACTIVITY OF CZECH ELITE TRACK CYCLISTS. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. Opatija: University of Zagreb, FAculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 525-528. ISBN 978-953-317-027-5.
 20. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Biomechanická analýza bikrosového startu. In doc. RNDr. Jiří Zháněl, Dr. Aplikace výzkumných metod v kinantropologii. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 21-48. ISBN 978-80-210-6792-9. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6793-2014.
 21. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Damjan SIRIŠKI, Viktor PACHOLÍK a Jan MACH. Critical moments in freestyle BMX/MTB and their impact on prestart conditions. Journal of Human Sport and Exercise. Universidad de Alicante, 2014, roč. 10, 1proc, s. 205-211. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2015.10.Proc1.07.
 22. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH a Romana LABOUNKOVÁ. CRITICAL MOMENTS IN THE BMX RACE AND THEIR IMPACT ON PRESTART CONDITIONS. In 11th International Scientific Conference on Transformation Processes in sport - MSA Podgorica 2014. 2014. ISBN 978-9940-569-09-9.
 23. HLAVOŇOVÁ, Zuzana, Jan CACEK, Tomáš KALINA, Dita HLAVOŇOVÁ, Eva PAJEROVÁ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Komparace výsledků dominantní a nedominantní ruky v testu PLATE TAPPING u populace ČR. In Jan Cacek, Pavel Grasgruber, Dita Hlavoňová a kol. Vybrané aspekty zdatnosti dospělé populace České republiky. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 121-127. ISBN 978-80-210-6852-0.
 24. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Viktor PACHOLÍK, Jan MACH a Romana LABOUNKOVÁ. Personality characteristics and its effect on performance in the race BMX. In Special Issue; Supplementary Issue: 8th INSHS International Christmas Sport Scientific Conference, 5-7 December 2013. Alicante: University of Alicante, 2014. s. 245-248. ISSN 1988-5202. doi:10.14198/jhse.2014.9.Proc1.05.
 25. ZVONAŘ, Martin, Pavel KORVAS, Jan DOŠLA, Martin SEBERA, Vladimír HELLEBRANDT, Jindřich PAVLÍK, Jan ŠENKÝŘ, Dušan HUPKA, Radek MUSIL, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Lukáš OLEJNÍČEK. Průřezová studie dynamických a časových charakteristik chůze české dospělé populace. In Analýza vybraných kinematických a dynamických parametrů vzpřímeného postoje a chůze u dospělé populace České republiky - průřezová studie. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 7-67. ISBN 978-80-210-6851-3.
 26. KOLÁŘOVÁ, Kateřina, Radek MUSIL, Martin ZVONAŘ a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Rozdíly ve vybraných parametrech chůze u žen věku 30 - 40 let a nad 50 let. Studia Sportiva. Brno: Masarykova univerzita, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 191-199. ISSN 1802-7679.
 27. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. Turistika a sporty v přírodě. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 95 s. ISBN 978-80-210-7331-9.
 28. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Vladimír HANSGUT a Jaroslav VOLDŘICH. Vodní turistika. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 23 s. ISBN 978-80-210-7465-1.
 29. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. Základy cyklistiky MTB. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 92 s. ISBN 978-80-210-7468-2.
 30. 2013

 31. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Romana LABOUNKOVÁ, Petr HEDBÁVNÝ a Gustav BAGO. Biomechanics Analysis of Bicross Start. World Academy of Science, Engineering and Technology - International Journal of Medical Science and Engineering. 2013, roč. 7, č. 10, s. 113-122. ISSN 2010-376X.
 32. PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. OD VÝSKUMU K PRAXI VE ŠPORTE - 2013. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 175-183. ISBN 978-80-227-4113-2.
 33. PACHOLÍK, Viktor, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Michaela JURÁNKOVÁ a Jan MACH. KOMPARACE OSOBNOSTNÍCH CHARAKTERISTIK MEZI VYBRANÝMI JEZDCI DRÁHOVÉ CYKLISTIKY A BMX (BIKROSAŘI). In vědecká konference Od výskumu k praxi. 2013. ISBN 978-80-210-6439-3.
 34. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Petr KLIMEŠ. Osobnostní charakteristika u vybraných dráhových cyklistů. In Veronika Baláková, Jaroslav Pustina. PSYCHOLOGIE SPORTU V PRAXI 2013 aneb KAM SMĚŘUJEME - sborník příspěvků z odborné mezinárodní konference. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2013. s. 43-48. ISBN 978-80-7308-494-3.
 35. MACH, Jan, Viktor PACHOLÍK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Martin SEBERA. Podíl hodnotových orientací na aktuálním výkonu v dráhové cyklistice. In Mgr. Alena Cepková, Ph. D., Ing. Miroslav Horvát. Zborník vedeckých prác Katedry športových hier FTVŠ UK č. 21. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislavě, 2013. s. 161-166. ISBN 978-80-227-4113-2.
 36. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Lukáš ZELENÝ. SOUČASNÝ STAV ROZVOJE A POTENCIÁL VYUŽITÍ RESORTŮ EXTRÉMNÍCH CYKLISTICKÝCH DISCIPLÍN NA ÚZEMÍ ČR. In Mgr. David Zahradník, Ph.D. Výzkum ve sportovním tréninku III. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 8 - 27. ISBN 978-80-210-6209-2. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6210-2013.
 37. GRASGRUBER, Pavel, Jan CACEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. The Amino-acid Score and Physical Growth: Implications for the Assessment of Protein Quality. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013. s. 2156-2160. ISSN 2010-376X.
 38. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Jan CACEK a Tomáš KALINA. Variations in % Body Fat, the Amount of Skeletal Muscle and the Index of Physical Fitness in Relation to Sports Activity/Inactivity in Different Age Groups of the Adult Population in the Czech Republic. In World Academy of Science, Engineering and Technology - INTERNATIONAL SCIENCE INDEX ISSUE 84 DECEMBER 2013 PARIS. Paříž: WORLD ACADEMY OF SCIENCE, ENGINEERING AND TECHNOLOGY, 2013. s. 2113-2117. ISSN 2010-376X.
 39. 2012

 40. ONDRÁČEK, Jan, Viktor PACHOLÍK, Božena PAUGSCHOVÁ, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Zdeněk VÍTEK. Concentration of Attention and Creating a Psychological Characteristics of Czech National Men Team in Biathlon. Acta Universitatis Matthiae Belii, Physical Education and Sport. Banská Bystrica: Matej Bel University Banská Bystrica, 2012, Vol. IV, No. 2/2012, s. 88-100. ISSN 1338-0974.
 41. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva, Jaromír SEDLÁČEK, Jan CACEK, Pavel GRASGRUBER, Jan ONDRÁČEK, Eduard HRAZDÍRA a Martin VILÍM. Changes of Selected Somatic Parameters of Czech Senior Population. In Book of Abstracts of the 17th Annual Congress of the European College of Sport Science – 4-7th July ECSS Bruges 2012 – Belgium. 2012. ISBN 978-90-90-26868-2.
 42. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. 3D kinematická analýza bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií, 2012, roč. 6, č. 1, s. 35-44. ISSN 1802-7679.
 43. 2011

 44. KALICHOVÁ, Miriam, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ a Romana LABOUNKOVÁ. Biomechanické a kineziologické aspekty techniky bikrosového startu. Studia sportiva. Brno: FSpS MU, 2011, roč. 2011/5, č. 2, s. 63 - 72. ISSN 1802-7679.
 45. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika ve školním prostředí. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5638-1.
 46. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 47. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 48. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO, Táňa WASSERBAUEROVÁ, Barbora KRŠKOVÁ a Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 49. PACHOLÍK, Viktor, Jan ONDRÁČEK, Zdeněk VÍTEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Psychologická charakteristika reprezentačního družstva mužů ČR v biatlonu. In Baláková, V., Kirchner, J. Psychologie sportu v praxi 2011 aneb Nedilná součást přípravy sportovce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011. s. 70-80. ISBN 978-80-7308-375-5.
 50. 2007

 51. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 52. KORVAS, Pavel, Jan DOŠLA, Milena STRACHOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Miloš LUKÁŠEK, Svatava NOVÁKOVÁ, Radek LIENERTH a Petr BABIČ. Aktivní formy cestovního ruchu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 149 s. nemá. ISBN 978-80-210-4361-9.
 53. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Ladislav BEDŘICH a Radek VOBR. Cyklistika a cykloturistika v osnovách škol. Studia Kinanthropologica. České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2007, roč. 8, č. 2, s. 105-109, 120 s. ISSN 1213-2101.
 54. ONDRÁČEK, Jan. Cykloturistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 s. Cykloturistika. ISBN 978-80-210-4443-2.
 55. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Cykloturistika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 123 s. ISBN 978-80-210-4443-2.
 56. ONDRÁČEK, Jan a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. Turistika I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2007. ISSN 1802-128X.
 57. 2006

 58. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Inovace výuky předmětu Turistika I na FSpS MU v Brně. In Súčasnosť a budúcnosť Športu pre všetkých v Slovenskej republike. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave FTVŠ, 2006. s. 83-89, 131 s. ISBN 80-89197-62-0.
 59. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva. MTB Cykloturistika. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISSN 1802-128X.
 60. 2005

 61. HEDBÁVNÝ, Petr, Sylva HŘEBÍČKOVÁ a Alena SKOTÁKOVÁ. Nácvik freestylových dovedností ve snowboardingu. Brno: MU v Brně, 2005. ISBN 80-210-3863-2.
 62. 2004

 63. KORVAS, Pavel, Jan ONDRÁČEK a Sylva HŘEBÍČKOVÁ. OUTDOOR 2004 - Nové poznatky a zkušenosti z pobytu a sportů v přírodě. 2004.
 64. HŘEBÍČKOVÁ, Sylva a Jan ONDRÁČEK. Vliv některých geografických faktorů, které limitují možnosti rozvoje cykloturistiky ve vybraných lokalitách ČR. In Outdoor, 2004. 2004. vyd. Brno: MU, 2004. s. 16-17, 78 s. ISBN 80-7315-086-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 19. 9. 2021 23:12