Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. HADRABOVÁ, Markéta, Andrea JANÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Alexandra MALÁ. Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 2. POKORNÁ, Alena, Renáta VYCHODILOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Marek DUBČÁK. The analysis of students and lectures´ attitudes towards online streamed sports courses within the compulsory physical education at Masaryk University during the COVID-19 pandemic. In 13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON KINANTHROPOLOGY, Brno 2022. 2022.
 3. 2021

 4. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Marie CRHOVÁ, Ivan STRUHÁR, Alexandra MALÁ, Martina ŠPERKOVÁ, Jana HALÁMKOVÁ, Iva BUREŠOVÁ, Markéta HADRABOVÁ a Andrea JANÍKOVÁ. Pohybová aktivita jako účinný prostředek nefarmakologické péče v onkologii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. 108 s. ISBN 978-80-210-9787-2.
 5. 2020

 6. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Analysis of Masaryk University students' interest in sports courses in mandatory physical education. In Jan Cacek, Zuzana Sajdlová, Katarína Šimková. Proceedings of the 12th International Conference on Kinanthropology. 1st ed. Brno: Masaryk University Press, 2020. s. 270-277. ISBN 978-80-210-9631-8.
 7. CRHOVÁ, Marie, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Physical intervention as a means of increasing the condition of haemato-oncological survivors in subsequent care. In Sport, Physical Activity and Health: Contemporary Perspectives. 2020. ISSN 1800-8755. doi:10.26773/mjssm.200401.
 8. 2019

 9. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Komparace postojů ke sportovně pohybovým aktivitám studentů MU Brno v letech 2005 a 2014. In Vojtaško Ľuboš, Hlaváčová Jana, Timkovič Matej. Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019. první. Košice: Technická univerzita v Košiciach, 2019. s. 112 - 117, 250 s. ISBN 978-80-553-2720-4.
 10. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Zora SVOBODOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Markéta HADRABOVÁ a Martina ŠPERKOVÁ. Pohybový a respirační intervenční program pro hematoonkologické pacienty. Onkologie. Olomouc: Solen, s.r.o., 2019, roč. 13, č. 3, s. 111-114. ISSN 1802-4475.
 11. 2018

 12. KAPOUNKOVÁ, Kateřina, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Andrea JANÍKOVÁ a Markéta HADRABOVÁ. Pohybový intervenční program pro hematoonkologické pacienty. In Svoboda M. Klinická onkologie. Brno: neuveden pro RIV, 2018. s. 57-57. ISSN 0862-495X.
 13. JANÍKOVÁ, Andrea, Markéta HADRABOVÁ, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Pavel STEJSKAL, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ a Jiří MAYER. Výsledky pilotního projektu rekondičního tréninku u pacientů s hematologickými malignitami. Transfúze a hematologie dnes. 2018, roč. 24/2018, č. 1, s. 37-45. ISSN 1213-5763.
 14. 2017

 15. SVOBODOVÁ, Zora a Hana VÁLKOVÁ. A life of a former athlete after their elite career – a pilot study . Studia Sportiva. Česká republika: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2017, roč. 11, č. 1, s. 250-257. ISSN 1802-7679.
 16. BOKŮVKA, Dominik, Karel VEČEŘA, Hana VÁLKOVÁ a Zora SVOBODOVÁ. A LIFE STORY OF A PROFESSIONAL FOOTBALL PLAYER AT THE END OF HIS CAREER. In Dragan Milanović, Goran Sporiš, Sanja Šalaj, Dario Škegro. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: Faculty of Kinesiology, University of Zagreb, Croatia, 2017. s. 495-498. ISBN 978-953-317-049-7.
 17. CHOCHOLOVÁ, Lucie, Renáta VYCHODILOVÁ, Alena POKORNÁ a Zora SVOBODOVÁ. EFFECT OF HORMONE YOGA THERAPY ON SYMPTOMATIC MANIFESTATIONS OF DYSFUNCTIONS IN THE ENDOCRINE AND REPRODUCTIVE SYSTEMS. 2017. ISBN 978-80-210-8917-4.
 18. CHOCHOLOVÁ, Lucie, Renáta VYCHODILOVÁ, Alena POKORNÁ a Zora SVOBODOVÁ. Effect of Hormone Yoga Therapy on Symptomatic Manifestations of Dysfunctions in the Endocrine and Reproductive Systems. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 182-190. ISBN 978-80-210-8917-4.
 19. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinantropology. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 667-673. ISBN 978-80-210-8917-4.
 20. HRNČIŘÍKOVÁ, Iva, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Ivan STRUHÁR, Andrea JANÍKOVÁ, Alexandra MALÁ, Zora SVOBODOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Pavel STEJSKAL a Adam RAŠOVSKÝ. Examination of Autonomic Nervous System Activity in Hematooncological Patients. 2017. ISBN 978-80-210-8816-0.
 21. SVOBODOVÁ, Zora, Jiří NYKODÝM, Alena STARÁ, Hana VÁLKOVÁ a Karel VEČEŘA. Leaving Competitive Sport in the Czech Republic. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. Česká republika: Masarykova univerzita, 2018, 2017. s. 601-610. ISBN 978-80-210-8917-4.
 22. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Alena POKORNÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Miloslava URBANOVSKÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. The Possibilities of Movement Therapy with Oncological Patients. In Milanovic, D Sporis, G Salaj, S Skegro, D. 8TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ON KINESIOLOGY. ZAGREB: UNIV ZAGREB, FAC KINESIOLOGY, 2017. s. 59-62. ISBN 978-953-317-049-7.
 23. 2016

 24. SVOBODOVÁ, Zora. Budova tělocvičny Pod Hradem. In Studia Sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2016. s. 174 - 178. ISSN 1802-7679.
 25. SVOBODOVÁ, Zora a Věra VEČEŘOVÁ. Historie výuky tělesné výchovy na Masarykově univerzitě 1919–1989. In Studia sportiva. Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2016. s. 172 - 173. ISSN 1802-7679.
 26. SVOBODOVÁ, Zora, Věra VEČEŘOVÁ a Renáta VYCHODILOVÁ. History of physical education instruction at Masaryk University 1919 -1989, PE historical development as reflection of socio-historical development of society. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 10th International konference on Kinanthropology, Brno, Czech Republic. First Edition. Brno, Czech Republic, Masaryk University: Masaryk University, 2016. s. 61 -70. ISBN 978-80-210-8129-1.
 27. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA, Kalová JANA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - Deutsch. první vydání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. 234 s. ISBN 978-80-210-8421-6.
 28. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK, Dita HLAVOŇOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Jitka CHVÁTALOVÁ, Pavel MUDRA, Aleš ONDRÁK, Taťána STRAKOVÁ, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ, Karel VEČEŘA a Jan DOŠLA. Sportovní terminologie - English. první vydání/ Brno. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2016. ISBN 978-80-210-8420-9.
 29. 2014

 30. JANÍKOVÁ, Andrea, Iva HRNČIŘÍKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Martin ZVONAŘ, Michal HROUZEK, Tomáš VODIČKA, Pavol SEMAN, Zora SVOBODOVÁ, Alexandra MALÁ, Zdeněk RÁČIL, Daniela ŽÁČKOVÁ, Martina PRÁŠKOVÁ a Jiří MAYER. AUTONOMIC DYSFUNCTION IS AUGMENTED DURING THERAPY, BUT CAN BE IMPROVED BY PHYSICAL EXERCISE IN PATIENTS WITH HEMATOLOGICAL MALIGNANCY. RESULTS OF A PILOT TRIAL. In HAEMATOLOGICA. 2014. ISSN 0390-6078.
 31. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL a Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 107-110. ISBN 978-953-317-027-5.
 32. SVOBODOVÁ, Zora, Alexandra MALÁ, Radka ADÁMKOVÁ, Lenka DOVRTĚLOVÁ, Michal HROUZEK, Andrea JANÍKOVÁ, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan KOHOUT, Pavol SEMAN, Pavel STEJSKAL a Tomáš VODIČKA. PHYSICAL ACTIVITIES PROGRAM SUITABLE FOR HEMATO-ONCOLOGICAL PATIENTS - A PILOT STUDY. In Dragan Milanović, Goran Sporiš. 7th International Scientific Conference on Kinesiology, 2014, Opatija, Croatia. Opatija: University of Zagreb, Faculty of Kinesiology, Croatia, 2014. s. 107-110. ISBN 978-953-317-014-5.
 33. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Srovnání motivace vysokoškolských studentek a žen ve věku 30 – 45 let k pohybovým aktivitám. In Libor Flemr, Jiří Němec, Ondřej Novotný. Pohybové aktivity ve vědě a v praxi. Praha: Karolinum, 2014. s. 129 - 135. ISBN 978-80-246-2654-3.
 34. 2013

 35. STRUHÁR, Ivan a Zora SVOBODOVÁ. Funkčné poruchy pohybového systému a ich vplyv na posturu človeka. In Optimální působení tělesné zátěže Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka. 2013. ISBN 978-80-7435-245-4.
 36. VYCHODILOVÁ, Renáta, Věra VEČEŘOVÁ, Zora SVOBODOVÁ a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Methodical Materials for Elimination of Language Barriers in Sports Environment: Sports Terimology. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 9th International Conference Sport and Quality of Life 2013. 2013. vyd. Brno: Faculty of Sports Studies, 2013. s. 146-154. ISBN 978-80-210-6640-3.
 37. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. SROVNÁNÍ MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTEK A ŽEN VE VĚKU 30–45 LET K POHYBOVÝM AKTIVITÁM A JEJICH POSTOJ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU. In Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Výzkum v sociologii sportu II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 79 - 102. ISBN 978-80-210-6540-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6541-2013.
 38. SVOBODOVÁ, Zora a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Vliv rodiny na postoj vysokoškolských studentů ke sportovně pohybovým aktivitám. In Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Pohybová aktivita, šport a zdravý žovtný štýl. 1. vyd. Trenčín: Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2013. s. 250 -255. ISBN 978-80-8075-580-5.
 39. SVOBODOVÁ, Zora a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. VLIV RODINY NA POSTOJE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ KE SPORTOVNĚ POHYBOVÝM AKTIVITÁM. In Mgr. Zora Svobodová, Ph.D. Výzkum v sociologii sportu II. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 103 - 129. ISBN 978-80-210-6540-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6541-2013.
 40. SVOBODOVÁ, Zora. Výzkum v sociologii sportu II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 150 s. ISBN 978-80-210-6540-6.
 41. 2012

 42. SVOBODOVÁ, Zora, Věra VEČEŘOVÁ, Jan CACEK a Radka STŘEŠTÍKOVÁ. Cvičení na balančních pomůckách - Nové trendy ve výuce tělesné výchovy a sportovním tréninku. In Hošek, V., Tilinger, P. Wellnes a bio-psycho-sociální kontext. první. Praha: VŠTVS Palestra, s.r.o., 2012. s. 90 - 94. ISBN 978-80-904815-6-5.
 43. STRUHÁR, Ivan, Zora SVOBODOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Kompenzačný program cvičenia zameraný na riešenie horného skríženého syndrómu u ľudí so sedavým typom zamestnania. In Sborník konferenčních abstraktů ze studentské vědecké konference Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. 2012. ISBN 978-80-210-6079-1.
 44. STRUHÁR, Ivan, Zora SVOBODOVÁ a Lenka DOVRTĚLOVÁ. Kompenzačný program cvičenia zameraný na riešenie horného skríženého syndrómu u ľudí so sedavým typom zamestnania. In ZVONAŘ, Martin et al. Sport ve vědě, věda ve sportu 2012. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2012. s. 193-202. ISBN 978-80-210-6080-7.
 45. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka a Zora SVOBODOVÁ. Srovnávací analýza pohybových aktivit žen. In Hošek, V., Tilinger, P. Wellnes a bio-psycho-sociální kontext. první. Praha: VŠTVS Palestra, s.r.o., 2012. s. 85-89. ISBN 978-80-904815-6-5.
 46. 2011

 47. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 48. BERNACIKOVÁ, Martina, Kateřina KAPOUNKOVÁ, Jan NOVOTNÝ, Eva SÝKOROVÁ, Jan NOVOTNÝ, Stanislav BERNACIK, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Eduard HRAZDÍRA, Pavel MUDRA, Jan ONDRÁČEK, Zora SVOBODOVÁ, Jaroslav ŠAMŠULA, Pavel VACENOVSKÝ a Jaroslava CHOVANCOVÁ. Fyziologie sportovních disciplín. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2011. ISSN 1802-128X.
 49. VEČEŘOVÁ, Věra, Hana BUBNÍKOVÁ, Jan CACEK a Zora SVOBODOVÁ. Prevence zranění v míčových hrách – využití moderního náčiní. Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5621-3.
 50. BERNACIKOVÁ, Martina a Zora SVOBODOVÁ. Raketové sporty (badminton, squash) ve školní TV. A proč ne? Textová opora ke kurzu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 20 s. ISBN 978-80-210-5634-3.
 51. 2008

 52. Rozvojový projekt -nový předmět SM systém. In VEČEŘOVÁ, Věra a Zora SVOBODOVÁ. Sport a kvalita života 2008. 1.vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 151. ISBN 978-80-210-4716-7.
 53. VEČEŘOVÁ, Věra a Zora SVOBODOVÁ. Rozvojový projekt-nový předmět SM systém. In In Sport a kvalita života 2008. Brno : MU. Brno: MU, 2008. 2 s. ISBN 978-80-210-4716-7.
 54. 2007

 55. SVOBODOVÁ, Zora. Attitudes to sports activities in life and their developement. In 4 th FIEP European Congress. 2007,Issue 1. Bratislava: END, spol.s.r.o., 2007. s. 132. ISBN 978-80-969343-9-3.
 56. POKORNÁ, Alena, Zora SVOBODOVÁ, Věra VEČEŘOVÁ, Hana VRTĚLOVÁ a Lenka SVOBODOVÁ. Wellness program - Bodyflex. In Sborník mezinárodní konference Sport a kvalita života. 1.vydání 2007. Brno: MU Fakulta sportovních studií, 2007. s. 108-266. ISBN 978-80-210-4435-7.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 2. 6. 2023 21:03