Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. PAVLÍK, Marek a Zuzana KOTHEROVÁ. Czech Healthcare: Its Past, Present and Future Challenges. In Kieke Okma, Tim Tenbensel. Health Reforms Across the World. Singapore: World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2020. s. 187-203, 17 s. The Experience of Twelve Small and Medium-sized Nations with Changing Their Healthcare Systems. ISBN 981-12-0891-3. doi:10.1142/9789811208928_0008.
 2. ROCABOY, Yvon a Marek PAVLÍK. Performance Expectations of Professional Sport Teams and In-Season Head Coach Dismissals—Evidence from the English and French Men’s Football First Divisions. Economies, 2020, roč. 8, October, s. 82-101. ISSN 2227-7099.
 3. 2019

 4. PAVLÍK, Marek, František KALOUDA a Filip HRŮZA. Oponentura ekonomického modelu provozních nákladů na připravovaný projekt výstavby velodromu v lokalitě Hněvkovského, Brno-jih. Brno: Magistrát města Brna, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, 2019. 14 s.
 5. 2018

 6. HRŮZA, Filip, Marek PAVLÍK, Vilém PAŘIL, Veronika TUPÁ a Jan FIBIKAR. Municipalita 2018 (worskhop AMOB 2018/2019). 2018.
 7. 2017

 8. PAVLÍK, Marek. Competition among Czech Health Insurance Companies from patients’ point of view. In Proceedings of the 21st International Conference Current Trends in Public Sector Research. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 333-339, 7 s. ISBN 978-80-210-8448-3.
 9. SVOBODA, František, Dagmar ŠPALKOVÁ, David ŠPAČEK, Eduard BAKOŠ, Jan ŠELEŠOVSKÝ, Zuzana ŠPAČKOVÁ, Iveta ŠTARHOVÁ, Jana SOUKOPOVÁ, Simona ŠKARABELOVÁ a Marek PAVLÍK. Ekonomika veřejného sektoru. 1. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., 2017. 279 s. ISBN 978-80-87865-35-4.
 10. PAVLÍK, Marek. Management of Public Grants and Subsidies to Sport in the Context of Czech Republic. In 2017 Winter London Business Research Conference. 2017.
 11. 2016

 12. PAVLÍK, Marek. Comparison of Health Care Policy among Czech Regions during 2000-2015. In Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 201. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 344-351, 8 s. ISBN 978-80-210-8082-9.
 13. NEMEC, Juraj, Ivan MALÝ a Marek PAVLÍK. Financing and Provisioning Health Care Services in new EU member states from Central and South-East Europe. 2016.
 14. 2015

 15. PAVLÍK, Marek a Filip HRŮZA. Alternative lottery systems in Europe and key variables for using lottery as a financial resource for sport. Studia sportiva, 2015, roč. 2015, č. 1, s. 216-224. ISSN 1802-7679.
 16. PAVLÍK, Marek. Financial Management of Sports Clubs in the Czech Republic. Ekonomika a management, Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2015, roč. 3/2014, č. 3, s. 30-39. ISSN 1802-8934.
 17. GODAROVÁ, Jana a Marek PAVLÍK. Fundraising of Major Czech Political Parties. In Špalková D., Matějová L.. Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. s. 385-393, 9 s. ISBN 978-80-210-7532-0.
 18. NEMEC, Juraj, Marek PAVLÍK, Ivan MALÝ a Zuzana KOTHEROVÁ. Health Policy in the Czech Republic: General character and selected interesting aspects. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK, 2015, vol.9, č. 1, s. 102-125. ISSN 1802-4866.
 19. PAVLÍK, Marek a David ŠPAČEK. Sport grants and their transparency - the case of information available on web pages of Czech regions. In Špalková D., Matějová L.. Proceedings of the 19th international Conference Current Trends in public Sector Research. Brno: Masaryk University, 2015. s. 282-290, 9 s. ISBN 978-80-210-7532-0.
 20. 2014

 21. PAVLÍK, Marek a Jana GODAROVÁ. Economy and Transparency of Czech Political Parties. In Prof. Dr. Jiri Strouhal. ICEHM Int´1 Conference Proceedings of International Conference on Economics, Social Sciences and Languages (ICESL´ 14). 1st edition. Singapore: ICEHM, 2014. s. 16-20, 5 s. ISBN 978-93-82242-93-2.
 22. PAVLÍK, Marek a Filip HRŮZA. Lottery as Tool for Financing of Sport – Comparison of European Countries. In Roger Zheng. Advances in Intelligent Systems Research. Paris: Atlantis Press, 2014. s. 89-92, 4 s. ISBN 978-94-6252-024-0.
 23. NEMEC, Juraj, Miroslav NEMEC a Marek PAVLÍK. Public financing of sports in the Czech Republic and the Slovak Republic: processes and their evaluation. Life Science Journal, 2014, roč. 11/2014, č. 12, s. 537-541. ISSN 1097-8135.
 24. PAVLÍK, Marek a Michiel S. DE VRIES. The Voucher System as an Alternative for Allocating Sports Grants. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK, 2014, roč. 8/2014, č. 2, s. 4-27. ISSN 1802-4866.
 25. PAVLÍK, Marek. Vouchers as an alternative of how to support sport at municipality level. In Špalková, D. and Matějová, L. Proceedings of the 18th International Conference: Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. s. 300-309, 10 s. ISBN 978-80-210-6611-3.
 26. 2013

 27. PAVLÍK, Marek a Gabriela VACEKOVÁ. Financial Management of Sports Clubs in the Czech Republic. In 2013 International Conference on Sports Medicine and Sports Management (SMSM 2013). Lecture Notes in Management Science. Auckland, New Zealand: Singapore Management and Sports Science Institute, 2013. s. 83-88, 6 s. ISBN 978-981-07-5035-0.
 28. NEMEC, Juraj, Miroslav NEMEC a Marek PAVLÍK. Financing of sports from public resources in the Czech Republic and Slovakia. In Mokryš, M., Baďura, Š., Lieskovský, A.. In HASSACC 2013 : virtual conference Human and social sciences at the common conference : the 1st Human and social sciences at the common conference, 18. - 22. November 2013. 1. vyd. Žilina: EDIS - Publishing Institution of the University of Žilina, 2013. s. 57-61, 5 s. ISBN 978-80-554-0808-8.
 29. MALÝ, Ivan, Marek PAVLÍK a Zuzana DARMOPILOVÁ. Health Reforms in the Czech Republic. In Björkman, James Warner; Nemec, Juraj. Health Reforms in Central and Eastern Europe. Options, Obstacles, Limited Outcomes. Netherland: Eleven Publishing, 2013. s. 69-94, 26 s. ISBN 978-94-6236-063-1.
 30. PAVLÍK, Marek. Kolik peněz z veřejných rozpočtů jde vlastně na sport? Studia Sportiva, Brno: FSpS, Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 63-73. ISSN 1802-7679.
 31. PAVLÍK, Marek a Michiel S. DE VRIES. Municipal Grants for Sports and the Merits of a Voucher System in the Czech Republic. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Bratislava: NISPAcee, 2013, VI, č. 1, s. 9-29. ISSN 1337-9038.
 32. NEMEC, Juraj, Miroslav NEMEC a Marek PAVLÍK. Public financing of sports in the Czech Republic and Slovakia. In Chang Wei; Zhang Tianbiao. Lecture notes in Management Science; volume 12; 2013 Fourth International Conference on Education and Sports Education. Hong Kong: Singapore Management and Sports Science Institute, 2013. s. 31-35, 5 s. ISBN 978-981-07-3900-3.
 33. PAVLÍK, Marek. Sport clubs and economic aspects of their relations with municipalities and sport federations. In Furová, L., Špalková, D.. Proceedings of the 17th International Conference. Current Trends in Public Sector Research. 2013. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2013. s. 83-91, 9 s. ISBN 978-80-210-6159-0.
 34. PAVLÍK, Marek. Transparency in the allocation of municipal grants for sports and voucher systems in the Czech Republic. Národohospodárský obzor, Brno: ESF MU Brno, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 43-57. ISSN 1213-2446. doi:10.2478/v10135-012-0015-5.
 35. PAVLÍK, Marek, Juraj NEMEC a Miroslav NEMEC. Transparency of municipal grants for sports: Czech Republic and Slovakia. In Lecture notes in Management Science; volume 12; 2013 International Conference on Economic, Business Management and Education Innovation. 2013. vyd. Beijing: Singapore Management and Sports Science Institute, 2013. s. 32-37, 6 s. ISBN 978-981-07-5036-7.
 36. PAVLÍK, Marek. Tvorba a implementace zdravotní politiky a její vliv na rozvoj regionů v ČR. In Cibáková, M., Malý, I. a kol.. Verejná politika a regionálny rozvoj. První. Bratislava: IURA Edition, 2013. s. 164-173, 10 s. První. ISBN 978-80-8078-657-1.
 37. VACEKOVÁ, Gabriela a Marek PAVLÍK. Utilization of financial controlling in the conditions of non-profit organizations in the Slovak Republic and Czech Republic. In Lecture notes in Management Science; volume 12; 2013 International Conference on Economic, Business Management and Education Innovation. Beijing: Singapore Management and Sports Science Institute, 2013. s. 72-76, 5 s. ISBN 978-981-07-5036-7.
 38. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Marek PAVLÍK. Veřejné politiky krajské samosprávy a jejich vliv na rozvoj regionů v ČR. In Cibáková, M., Malý, I. a kol.. Verejná politika a regionálny rozvoj. První. Bratislava: IURA Edition, 2013. s. 67-81, 15 s. První. ISBN 978-80-8078-657-1.
 39. PAVLÍK, Marek. Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů v ČR. Tělesná kultura, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, roč. 2013, Vol 36, s. 67-92. ISSN 1211-6521.
 40. 2012

 41. MALÝ, Ivan, Marek PAVLÍK a Veronika KRŮTILOVÁ. Aktuální problémy tvorby a implementace zdravotní politiky z pohledu regionů. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 177-188, 12 s. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-177.
 42. PAVLÍK, Marek. Transparency of allocation of Public Grants for Czech sport organizations. In Proceedings of the 16th international conference - Modern and current trends in the public sector research. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 2012. s. 252-259, 8 s. ISBN 978-80-210-5822-4.
 43. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Marek PAVLÍK. Vliv krajských samospráv na rozvoj regionů. In Jan Šelešovský, Petr Valouch. Dopady vybraných veřejných politik na regionální rozvoj v České a Slovenské republice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 139-149, 11 s. ISBN 978-80-210-5805-7. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5805-2012-139.
 44. 2011

 45. PAVLÍK, Marek, Ivan MALÝ a Zuzana DARMOPILOVÁ. Health reforms in CEE - Czech Republic. In Public Administration of the Future. Bratislava: NISPAcee, 2011. s. 1-20, 20 s. ISBN 978-80-89013-55-5.
 46. ŠELEŠOVSKÝ, Jan a Marek PAVLÍK. Vliv krajské samosprávy na rozvoj regionů. In Cibáková Vera, Malý Ivan. Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a Českej republike. První. Bratislava: crr.sk s.r.o, Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, www.crr.sk, 2011. s. 13-20, 8 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 47. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika a její vliv na regionální rozvoj. In Cibáková Vera, Malý Ivan. Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v Slovenskej a Českej republike. První. Bratislava: crr.sk s.r.o, Staré Grunty 332, 841 04 Bratislava, www.crr.sk, 2011. s. 53-59, 7 s. ISBN 978-80-970495-6-0.
 48. 2010

 49. PAVLÍK, Marek. Ekonomické aspekty realizace veřejné politiky - komparace teorií. In Řízení veřejných výdajů na regionální úrovni. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. s. 157-168, 12 s. ISBN 978-80-210-5174-4.
 50. PAVLÍK, Marek. Health reforms in the Czech republic. In Nispa 18th Anual Conference - Public Administration in Times of Crisis. 2010.
 51. PAVLÍK, Marek. The Analysis of Voters' Real and Perceived Support to the Cabinet Policy: The case of Czech Health-Care. The NISPAcee Journal of Public Administration and Policy, Bratislava: NISPAcee, 2010, roč. 3/2010, č. 1, s. 125-145. ISSN 1337-9038.
 52. PAVLÍK, Marek a Zuzana DARMOPILOVÁ. Voucher Schemes in a Public Insurance Health System: A Profitable Initiative? Hospital Financing. Official Jurnal of the European Association of Hospital Managers, Belgie: Veszpremi Nyomda Zrt., 2010, volume 11, 5/2009. ISSN 1374-321X.
 53. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika na úrovni krajů mezi léty 2003-2010. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2010, Neuveden, 4/2010. ISSN 1213-6050.
 54. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika z pohledu vlády - analýza implementačního deficitu. Brno: Masarykova Univerzita, 2010. 158 s. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5408-0.
 55. 2009

 56. PAVLÍK, Marek. Conditions of managed competition in the health care system and theirs reflections in the case of the Czech health reform proposal. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2009, roč. 2008, č. 2. ISSN 1336-8818.
 57. PAVLÍK, Marek a Ivan MALÝ. Odložená péče jako předmět empirických studií. Zdravotnictví v ČR, 2009, roč. 2009, č. 2, s. 48-52. ISSN 1213-6050.
 58. REKTOŘÍK, Jaroslav a Marek PAVLÍK. Systém vzdělávání ve veřejné správě jako jedna z černých děr její reformy? In Bílá místa teorie a černé díry reforem ve veřejném sektoru. první. Brno: Tribun EU, s.r.o., 2009. s. 140-154, 15 s. ISBN 978-80-7399-657-4.
 59. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Marek PAVLÍK. Voucher schemes - threat or opportunity for the Czech Healthcare sector. In New Economic Challanges. 1st international PhD students conference. Brno: Ekonomicko-správní fakulta MU, 2009. s. 247-256, 9 s. ISBN 978-80-210-4815-7.
 60. PAVLÍK, Marek. Why none of health reform attempts succeeded? The case of the Czech Republic. In State and Administration in a Changing World. Bratislava: NISPAcee, 2009. 12 s. ISBN 978-80-89013-44-9.
 61. 2008

 62. ŠPALEK, Jiří, Zuzana DARMOPILOVÁ, Marek PAVLÍK a Dagmar ŠPALKOVÁ. Černé pasažérství při dobrovolném přispívání na veřejný statek: Model a realita. In Veřejné politiky a jejich účinnost - determinanty racionálnosti řízení ve veřejném sektoru. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 15-16, 13 s. ISBN 978-80-7399-345-0.
 63. PAVLÍK, Marek. Key conditions of pro-market health reform in the case of the Czech Republic. In 24th PSCI 2008 Working conference Casemix beyond funding. Contribution for Health policy. 2008.
 64. PAVLÍK, Marek. Public support as a factor affecting Health care policy implementation. In Presented papers form the 16th NISPAcee Annual Conference. Bratislava: NISPA, 2008. s. 230-242, 13 s. ISBN 978-80-89013-38-8.
 65. 2007

 66. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Marek PAVLÍK. Investiční výdaje nemocnic a kontrola zadávání veřejných zakázek. ACTA AERARII PUBLICI, Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2007, roč. 3, č. 2, s. 1-10. ISSN 1336-5797.
 67. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a realizace programů veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 108 s. ISBN 978-80-210-4507-1.
 68. PAVLÍK, Marek. Voting preferences as a factor affecting health care policy implementation. In 2007 Labsi International Conference. 2007.
 69. 2006

 70. PAVLÍK, Marek a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004. 2006. vyd. Brno: Centrum výzkumu neziskového sektoru, 2006. 24 s. Projekt ekonomika politických stran a hnutí. ISBN 80-239-6975-7.
 71. PAVLÍK, Marek a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2004. 1. vyd. Brno: CVNS, 2006. 24 s. ISBN 80-239-6975-7.
 72. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003 a 2004 - meziroční srovnání. In Mezinárodní Baťova doktorandská konference. Recenzovaný sborník. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2006. s. 184-185, 10 s. ISBN 80-7318-384-6.
 73. PAVLÍK, Marek. Gender Budgeting as a part of Gender Mainstreaming - Situation in the Czech Republic. In IVth Seminar of Doctoral Students in Economic and Social Integration. 2006.
 74. PAVLÍK, Marek. Hospodaření politických stran v roce 2004. In Sborník příspěvků z 6.doktorandské konference. IMEA 2006. Hradec Králové: Gaudeamus při Univerzitě Hradec Králové, 2006. s. 66-74. ISBN 80-7041-164-3.
 75. PAVLÍK, Marek a Zuzana DARMOPILOVÁ. Investiční výdaje nemocnic a kontrola zadávání veřejných zakázek. In Európske financie - teória, politika, prax. Banská Bystrice: Univerzita Mateja Bela, 2006. s. 52-59, 8 s. ISBN 80-8083-335-4.
 76. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika na úrovni krajů ČR. In Mladá věda. Brno: Masarykova Univerzita, 2006. s. 236-245, 9 s. ISBN 80-210-4148-X.
 77. PAVLÍK, Marek. Zdravotní politika z pohledu koncepce politického cyklu. In Česká ekonomika v procesu globalizace. 2006. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 102-107, 5 s. ISBN 80-210-4086-6.
 78. 2005

 79. PAVLÍK, Marek a Tomáš ROSENMAYER. Ekonomické výsledky politických stran a hnutí v roce 2003. Projekt Ekonomika politických stran a hnutí. Brno, 2005. 20 s. ISBN 80-239-4520-3.
 80. PAVLÍK, Marek. Ekonomika politických stran a hnutí v roce 2003. In Mekon 2005. Sborník příspěvků ze VII. ročníku mezinárodní konference. 2005. vyd. Ostrava: VŠB - Technická Univerzita Ostrava, 2005. ISBN 80-248-0846-3.
 81. PAVLÍK, Marek. Implementační deficit ve zdravotnictví - výzkum formálních náležitostí vybraných koncepcí. In Mendelnet - sborník příspěvků z konference studentů doktorského studia. Brno: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2005. ISBN 80-7302-10.
 82. PAVLÍK, Marek, Michaela FOLTYSOVÁ a Lenka SIMERSKÁ. Information Methodology - Gender Budgeting. : Ministry of Labour and Social Affairs, 2005. 84 s. ISBN 80-86878-22-8.
 83. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. K předpokladům úspěchu reformy. Zdravotnictví v České republice, Praha: Asoc. pro rozv. soc. lék. a řízení péče, 2005, roč. 2005, č. 4, s. 174-177. ISSN 1213-6050.
 84. PAVLÍK, Marek a Zuzana DARMOPILOVÁ. Reforma zdravotnictví v koncepcích politických stran. In Sborník mezinárodní Baťovy doktorandské konference. Zlín: Ústav managementu, FaME, UTB ve Zlíně, 2005. ISBN 80-7318-257-2.
 85. DARMOPILOVÁ, Zuzana a Marek PAVLÍK. Veřejně soukromá partnerství: možná cesta ke zefektivnění zdravotního systému. In Sborník příspěvků z teoretického semináře KVE ESF MU. Brno: MU, 2005. 10 s. ISBN 80-210-3764-4.
 86. 2004

 87. PAVLÍK, Marek. Implementace ve veřejné politice - přehled přístupů. In MendelNET 2004. 2004. vyd. MZLU Brno: MZLU, 2004. 6 s. ISBN 80-7157-719-7.
 88. PAVLÍK, Marek, Michaela FOLTYSOVÁ a Lenka SIMERSKÁ. Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. Veřejná správa, Praha: Ministerstvo vnitra, 2004, roč. 2004, 32,33. ISSN 1213-6581.
 89. PAVLÍK, Marek, Michaela FOLTYSOVÁ a Lenka SIMERSKÁ. Informativní metodika rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. 2004. vyd. Praha: Ministerstvo financí, 2004. 80 s. ISBN 80-85045-14-1.
 90. KLÍMOVÁ, Viktorie a Marek PAVLÍK. Obecně prospěšné společnosti jako významný faktor sociálního rozvoje. In Determinanty sociálneho rozvoje - Sociálne podnikanie II. Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela, 2004. ISBN 80-8055-966-X.
 91. PAVLÍK, Marek a Viktorie KLÍMOVÁ. Rozpočtování z hlediska rovnosti žen a mužů. In Ekonomické a finanční aspekty transformace veřejných financí. Sborník materiálů ze semináře. 2004. vyd. Vyškov: Vysoká vojenská škola pozemního vojska ve Vyškově, 2004. s. 83-92, 130 s. ISBN 80-85960-88-5.
 92. MALÝ, Ivan a Marek PAVLÍK. Tvorba a implementace veřejné politiky. Brno: Masarykova Univerzita, 2004. 64 s. Stručný průvodce studiem, 1. ISBN 80-210-3562-5.
 93. PAVLÍK, Marek, Michaela FOLTYSOVÁ a Kateřina NIKLOVÁ. Ženy, muži a rozpočty. Ekonom, Praha: Economia, a.s., 2004, roč. 2004, č. 26, s. 53. ISSN 1210-0714.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 26. 11. 2020 19:26