Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. MIKULOVÁ, Iva. Genderově nahlíženo, aneb, Antické drama perspektivou D. D. Pařízka skrze Elfriede Jelinek. In Divadelní noviny. 2019. s. 12. ISSN 1210-471X.
 2. MIKULOVÁ, Iva a Dušan, David PAŘÍZEK. Jelinek může být jenom jedna. In Tvar. 2019. s. 4-6, 3 s. ISSN 0862-657X.
 3. MIKULOVÁ, Iva. Kill your darlings. In Divadelní noviny. : Divadelní noviny, 2019.
 4. MIKULOVÁ, Iva. (Ne)pamatování, aneb, Jak Dušan D. Pařízek relativizuje výklady historie. In Divadelní noviny. 2019. s. 12. ISSN 1210-471X.
 5. MIKULOVÁ, Iva. (Ne)pamatování, aneb, Jak Dušan D. Pařízek vstupuje na pole historického dramatu. In Divadelní noviny. 2019. s. 12. ISSN 1210-471X.
 6. MIKULOVÁ, Iva. Poznámka k sekundárnímu dramatu. In Tvar. 2019. s. 6. ISSN 0862-657X.
 7. MIKULOVÁ, Iva. Vyběhnutí z (dramatické) krize. In Divadelní noviny. : Divadelní noviny, 2019.
 8. 2018

 9. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní festival Setkání Stretnutie ve Zlíně. Historie. Tradice. Současné trendy. In Domeová, Andrea. Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle po roku 1993 : zborník príspevkov z teatrologického kolokvia. Bratislava: Divadelný ústav, 2018. s. 145-151, 7 s. ISBN 978-80-8190-028-0.
 10. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916-1968). In Přednáška v rámci Teatrologické společnosti, 25. 01. 2018, Praha. 2018.
 11. MIKULOVÁ, Iva. III. soutěžní divadelní přehlídka Holešov 2018. 2018.
 12. MIKULOVÁ, Iva. Inscenované zinscenování vlastního života. In Divadelní noviny. Praha: Společnost pro Divadelní noviny, 2018. s. 13. ISSN 1210-471X.
 13. MIKULOVÁ, Iva. Pitínského zpodobnění antických mýtů ve Zlíně. Kritické Theatrum, Brno: Masarykova univerzita, 2018. ISSN 2533-8153.
 14. MIKULOVÁ, Iva. Poválečný režisérismus aneb Špatný poměr k autorovi. 2018.
 15. MIKULOVÁ, Iva. Slovenští tvůrci v Městském divadle Zlín. In Česká a slovenská vzájomnosť v profesionálnom divadle a tanci po roku 1993. 2018.
 16. MIKULOVÁ, Iva. Vysíleni hladem (po umění). Divadelní noviny, Praha, 2018, Neuveden. ISSN 1210-471X.
 17. 2017

 18. MIKULOVÁ, Iva. Členka redakční rady časopisu Theatralia. : Theatralia, 2017. ISSN 1803-845X.
 19. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní provoz v 50. letech na příkladu režiséra Karla Nováka. In Přednášky Teatrologické společnosti, 1.3.2017, Praha. 2017.
 20. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). Vydání první. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ; 471. ISBN 978-80-210-8777-4. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017.
 21. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 314 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8778-1. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-8778-2017.
 22. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní režisér Karel Novák (1916–1968). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, sv. 471. ISBN 978-80-210-8777-4.
 23. MIKULOVÁ, Iva. Dvojjediný Dodo Gombár. Režisér jako autor – autor jako režisér. In Program Městského divadla Brno. neuveden: neuveden, 2017. s. 59-78, 20 s.
 24. MIKULOVÁ, Iva a Libor VODIČKA. Editorial. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 7-8, 2 s. ISSN 1803-845X.
 25. MIKULOVÁ, Iva. K umělecké situaci v oblastních divadlech v 50. letech 20. století. In Horizonty teatrologie (cyklus přednášek), 21.2.2017, Brno. 2017.
 26. MIKULOVÁ, Iva. Lámání chleba (divadelní program). In Lámání chleba (divadelní program). Praha: Švandovo divadlo, 2017. 15 s.
 27. MIKULOVÁ, Iva. Pavel Klein (1975–2007). In Theatralia - Supplementum. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 112 s. ISSN 1803-845X.
 28. MIKULOVÁ, Iva. Představení Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 161-162, 2 s. ISSN 1803-845X.
 29. MIKULOVÁ, Iva. Příběhy obyčejných šílenství. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2017, roč. 20, č. 1, s. 159-161. ISSN 1803-845X.
 30. MIKULOVÁ, Iva. Revize minulosti ve vztahu k současnosti. In Kod : konkrétne o divadle. Bratislava: Divadelný ústav, 2017. s. 36-40, 5 s.
 31. MIKULOVÁ, Iva. Setkání Stretnutie. In Setkání Stretnutie (brožura). Zlín: Městské divadlo Zlín, 2017. s. nestránkováno, 31 s.
 32. MIKULOVÁ, Iva. Subjektivní versus objektivní : Konference o kritice. In Theatralia. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 184-187, 4 s. ISSN 1803-845X.
 33. 2016

 34. MIKULOVÁ, Iva. Divadelní festival Setkání-Stretnutie ve Zlíně. Historie. Tradice. Současné trendy. 2016.
 35. 2015

 36. MIKULOVÁ, Iva a Marcel SLADKOWSKI. Městské divadlo Zlín : 70 sezon. Vydání první. Zlín: Městské divadlo, 2015. 245 s. ISBN 978-80-260-8778-6.
 37. MIKULOVÁ, Iva. Režijní profil Aloise Hajdy I. - Inscenační tvorba z let 1953-1971. In Theatralia. 2015. s. 165-167, 3 s. č. 1. ISSN 1803-845X.
 38. 2014

 39. PINKASOVÁ, Pavla a Tomáš KUBART. Dotyky a spojenia 2014 - Den čtvrtý. Brno: Větrné mlýny, 2014. ISSN 1802-3991.
 40. PINKASOVÁ, Pavla a Tomáš KUBART. Dotyky a spojenia 2014 - Den pátý. Brno: Větrné mlýny, 2014. ISSN 1802-3991.
 41. PINKASOVÁ, Pavla a Tomáš KUBART. Dotyky a spojenia 2014 - Den šestý. Brno: Větrné mlýny, 2014. ISSN 1802-3991.
 42. 2013

 43. MIKULOVÁ, Iva. Jana Patočková (ed.). Eva Uhlířová: Vůle k tvorbě. 2013.
 44. MIKULOVÁ, Iva. Klára Hanáková. Na Pohádku máje. 2013.
 45. 2012

 46. 2011

 47. 2010

 48. POLÁČKOVÁ, Eliška a Iva MIKULOVÁ. Hrdina kresleného světa reality. : Větrné mlýny, 2010.
 49. MIKULOVÁ, Iva. Smíření, slitování, odpuštění. 2010.
 50. 2009

 51. MIKULOVÁ, Iva. Ztroskotání bláznů ve večer tříkrálový. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 6. 2020 03:23