Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. SELUCKÁ, Markéta, Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel LOUTOCKÝ. Information Obligations and Disinformation of Consumers: Czech Law Report. In Gert Straetmans. Information Obligations and Disinformation of Consumers. Switzerland: Springer Nature Switzerland AG 2019, 2019. s. 339-364. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law book series (GSCL, volume 33). ISBN 978-3-030-18053-9. doi:10.1007/978-3-030-18054-6_9.
 2. 2018

 3. SELUCKÁ, Markéta, Iva ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ a Pavel LOUTOCKÝ. Specific Questions of Consumer Protection Connected with Information Duty In Czech Law. The Lawyer Quarterly International Journal for Legal Research. Praha: Ústav státu a práva AV ČR v.v.i., 2018, roč. 8, č. 4, s. 469-485. ISSN 1805-8396.
 4. 2016

 5. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Probudil případ Radlinger Šípkovou růženku? Právní rádce. Economia a.s., 2016, č. 3, s. 32 - 33, 3 s. ISSN 1210-4817.
 6. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Smluvní pokuta jako zneužívající klauzule a možnost její moderace. Rekodifikace a praxe. Wolters Kluwer, 2016, IV., 2/2016, s. 8-13, 5 s. ISSN 1805-6822.
 7. 2015

 8. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Civil law consequences of unfair terms in the Light of the Case law of the Court of Justice of the EU. In The Peculiarity of Jurisprudence. 2015.
 9. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. K otázce posouzení schopnosti spotřebitele splácet spotřebitelský úvěr. Jurisprudence. Wolters Kluwer, 2015, roč. 24, č. 3, s. 36-41. ISSN 1802-3843.
 10. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Nesprávná výše RPSN ve smlouvě o spotřebitelském úvěru. Právní rádce. Praha: Economia, a.s., 2015, XXIII, 7-8, s. 56-60. ISSN 1210-4817.
 11. 2014

 12. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva a Markéta SELUCKÁ. Incorrect APRC as an Unfair Commercial Practice and as an Unfair Term in Consumer Contracts. Journal of European Consumer and Market Law. Rakousko: Verlag Österreich, 2014, roč. 3, č. 2, s. 110-115. ISSN 2191-3412.
 13. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Jan Ondřej a kolektiv: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele. Ekonomické, právní a sociální aspekty. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2014, XXI, č. 4, s. 537-538. ISSN 1210-9126.
 14. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Spotřebitel jako slabší smluvní strana při sjednávání smlouvy o spotřebitelském úvěru. Brno: Masarykova Univerzita, 2014. ISBN 978-80-210-7211-4.
 15. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Unfair Contract Terms in the Czech Republic after Recodification of Private Law. Polsko: Scientia Nobilitat Reviewed Legal Studies, 2014. 8 s. ISBN 978-83-940589-0-6.
 16. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Vítová: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2014. ISSN 1210-9126.
 17. 2013

 18. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Co přinese nová směrnice o právech spotřebitelů? Právní rádce. Economia a.s., 2013, 3/2013, s. 28 - 31. ISSN 1210-4817.
 19. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2013, XXII, č. 6, s. 27-32. ISSN 1802-3843.
 20. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Prodloužení promlčecí lhůty ve spotřebitelských smlouvách. In Žatecká Eva. Cofola 2013. Brno: Právnická fakulta MU, 2013. s. 535-548. ISBN 978-80-210-6625-0.
 21. 2012

 22. ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Katarské právní fórum. Epravo.cz, Praha, Epravo.cz a.s. 2012, 1213-189X. 2012. ISSN 1213-189X.
 23. 2011

 24. ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Kdo hradí jaké náklady v souvislosti s odstoupení od smlouvy, která byla sjednaná přes internet? Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2011, roč. 2011, 7-8, s. 68-74. ISSN 1802-3843.
 25. ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Spory, které možná rozhodne rozhodce. Právní rádce. Economia a.s., 2011. ISSN 1210-4817.
 26. 2010

 27. ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Negativní daňová harmonizace. In Lyčka Martin, Bohumil Kunc, Klára Šléglová a kol.,. ŘEZNÍČKOVÁ, Iva. Komentovaná rozhodnutí soudního dvora Evropské unie. Praha: Linde Praha, 2010. s. 351 - 384, 23 s. ISBN 978-80-7201-812-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 3. 2023 13:47