Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. GREGOR, Miloš a Petra MLEJNKOVÁ. Explaining the Challenge: From Persuation to Relativisation. In GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. s. 3-41. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 2. GREGOR, Miloš a Petra MLEJNKOVÁ. Facing Disinformation : Narratives and Manipulative Techniques Deployed in the Czech Republic. Politics in Central Europe. Praha: Metropolitan University Prague, 2021, roč. 17, č. 3, s. 541-564. ISSN 1801-3422. doi:10.2478/pce-2021-0023.
 3. GREGOR, Miloš, Petra MLEJNKOVÁ, Miroslava PAVLÍKOVÁ, Barbora ŠENKÝŘOVÁ, Jakub DRMOLA, Miroslav MAREŠ, František KASL, Aleš HORÁK, Vít BAISA, Radim POLČÁK, Jan HANZELKA, Jonáš SYROVÁTKA a Ondřej HERMAN. Challenging Online Propaganda and Disinformation in the 21st Century. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. 273 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-58623-2. doi:10.1007/978-3-030-58624-9.
 4. GREGOR, Miloš. Infodemic: Comparison Of National And Supranational Responses To The False Information Related To Covid-19. In ECREA Political Communication Interim Conference. 2021.
 5. COMAN, Ioana A., Dalia ELSHEIKH, Miloš GREGOR, Darren LILLEKER a Edoardo NOVELLI. Introduction : Political communication, governance and rhetoric in times of crisis. In Darren Lilleker, Ioana A. Coman, Miloš Gregor and Edoardo Novelli. Political Communication and COVID-19 : Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021. s. 1-16. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1.
 6. LILLEKER, Darren, Ioana A. COMAN, Miloš GREGOR a Edoardo NOVELLI. Political communication and COVID-19 : Governance and rhetoric in global comparative perspective. In Darren Lilleker, Ioana A. Coman, Miloš Gregor and Edoardo Novelli. Political Communication and COVID-19 : Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021. s. 333-350. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1.
 7. LILLEKER, Darren, Ioana A. COMAN, Miloš GREGOR a Edoardo NOVELLI. Political Communication and COVID-19: Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021. 372 s. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1.
 8. EIBL, Otto a Miloš GREGOR. The Czech Republic : Self-proclaimed Role Models. In Darren Lilleker, Ioana A. Coman, Miloš Gregor and Edoardo Novelli. Political Communication and COVID-19 : Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021. s. 259-268. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1.
 9. LILLEKER, Darren a Miloš GREGOR. World Health Organisation : The challenges of providing global leadership. In Darren Lilleker, Ioana A. Coman, Miloš Gregor and Edoardo Novelli. Political Communication and COVID-19 : Governance and Rhetoric in Times of Crisis. London and New York: Routledge, 2021. s. 19-33. Politics, Media and Political Communication. ISBN 978-0-367-63679-1.
 10. 2019

 11. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018. Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-210-9167-2.
 12. GREGOR, Miloš. Political consultants' ethics of conviction. In Jennifer Lees-Marshment, Brian Conley, Edward Elder, Robin Pettitt, Vincent Raynauld, André Turcotte. Political marketing : Principles and applications. 3rd edition. London: Routledge, 2019. s. 176-178. ISBN 978-0-8153-5322-5.
 13. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Vít HLOUŠEK, Marju LAURISTIN, Sten HANSSON, Ieva BĒRZIŅA, Ingrida UNIKAITĖ-JAKUNTAVIČIENĖ, Lubomír KOPEČEK, Balazs KISS, Gabriella SZABO, Wojciech CWALINA, Milena DRZEWIECKA, Jozef ZAGRAPAN, Věra STOJAROVÁ, Afrim KRASNIQI, Adnan HUSKIĆ, Ivanka MAVRODIEVA, Marijana GRBEŠA, Berto ŠALAJ, Mirjana MALESKA, Adriana ȘTEFĂNEL, Silvia BRANEA, Ruxandra BOICU, Alenka KRAŠOVEC, Tomaž DEŽELAN, Siniša ATLAGIĆ, Dušan VUČIĆEVIĆ, Jan HOLZER, Igor MUNTEANU, Larisa DOROSHENKO a John ISHIYAMA. Thirty Years of Political Campaigning in Central and Eastern Europe. Cham: Palgrave Macmillan, 2019. 426 s. Political Campaigning and Communication. ISBN 978-3-030-27692-8. doi:10.1007/978-3-030-27693-5.
 14. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK); Masarykova univerzita (MU), 2019. 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-7325-476-6.
 15. EIBL, Otto, Miloš GREGOR, Petr DVOŘÁK, Veronika DOSTÁLOVÁ, Peter SPÁČ, Petr VODA, Jakub ŠEDO a Vlastimil HAVLÍK. Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2017. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita; Centrum pro studium demokracie a kultury, 2019. 287 s. Politologická řada, svazek č. 74. ISBN 978-80-210-9288-4.
 16. 2018

 17. ŠEDO, Jakub, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Ondřej SAX, Martin VÉRTEŠI a Miroslav NÁVRAT. České prezidentské volby v roce 2018 : Jiný souboj, stejný vítěz. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2018. 234 s. Politologická řada, sv. č. 72. ISBN 978-80-7325-470-4.
 18. GREGOR, Miloš. Kampaň k prezidentským volbám 2018. In První rok činnosti ÚDHPSH. 2018.
 19. GREGOR, Miloš. Mediální gramotnost a strašák konfirmačního zkreslení. In XV. ročník konference primární prevence rizikového chování. 2018.
 20. GREGOR, Miloš. Moral and Ethical Dilemmas Among Political Consultants: Comparing the Campaigns of Brexit, Donald Trump and the Czech Party ANO. In 68th PSA Annual International Conference. 2018.
 21. GREGOR, Miloš. New Generation of Ideas - Past and Current Paradigm Shifts in East-Central Europe. In Antall József Summer School. 2018.
 22. BAISA, Vít a Miloš GREGOR. Original or Copy Paste? An Analysis of Czech Disinformation Media Outlets Content. In Cyberspace 2018. 2018.
 23. GREGOR, Miloš a Petra VEJVODOVÁ. Propaganda's Not Dead! In The IPSA's 25th World Congress of Political Science in Brisbane. 2018.
 24. GREGOR, Miloš. Where Have All the Pledges Gone? An Analysis of ČSSD and ODS Manifesto Promises since 2002 to 2013. Politologický časopis. Brno: Masarykova univerzita, 2018, roč. 25, č. 2, s. 152-170. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2017-2-152.
 25. 2017

 26. GREGOR, Miloš, Anna MATUŠKOVÁ a Štěpán SOUKENÍK. Czech Republic. In Bitonti, Alberto; Harris, Phil. Lobbying in Europe : Public Affairs and the Lobbying Industry in 28 EU Countries. 1st edition. London: Palgrave Macmillan, 2017. s. 103-111. European Union Politics. ISBN 978-1-137-55255-6. doi:10.1057/978-1-137-55256-3_9.
 27. 2016

 28. GREGOR, Miloš. Rise of Donald Trump: media as a voter-decision accelerator. In Lilleker, Darren; Jackson, Daniel; Thorsen, Eeinar; Veneti, Anastasia. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. 1. vydání. Poole, UK: Bournemouth University, 2016. s. 18-19. US Election Analysis 2016: Media, Voters and the Campaign. ISBN 978-1-910042-10-6.
 29. 2015

 30. GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. Euroscepticism the Czech way: An analysis of Václav Klaus’ speeches. European Journal of Communication. Sage, 2015, roč. 30, č. 4, s. 404-417. ISSN 0267-3231. doi:10.1177/0267323115582148.
 31. MOTAL, Jan, Katarína KOMENSKÁ, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Katarína MOTALOVÁ, Hana SEDLÁKOVÁ a Martin ŠKOP. 1. Česko-slovenská letní škola etiky a médií. 2015.
 32. 2014

 33. GREGOR, Miloš a Anna MATUŠKOVÁ. Electoral campaigns and marketing strategy – the case study of Karel Schwarzenberg’s campaign. Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics. 2014, vol. 3, č. 4, s. 24-30. ISSN 1805-6830.
 34. GREGOR, Miloš a Anna MATUŠKOVÁ. The presidential election in the Czech Republic: a case study of Karel Schwarzenberg's campaign strategy. In Jennifer Lees-Marshment. Political Marketing. Principles and Applications. 2nd Edition. London, New York: Routledge, 2014. s. 191-193. Monografie. ISBN 978-0-415-63208-9.
 35. HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6.
 36. 2013

 37. ŠEDO, Jakub, Markéta MUSILOVÁ, Tomáš FRANKO, Eva NOVÁČKOVÁ, Pavlína ŠEDOVÁ, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Alena MACKOVÁ, Lenka HRBKOVÁ, Kamil GREGOR, Michal PINK, Petr VODA, Michal NOVÝ a Vlastimil HAVLÍK. České prezidentské volby v roce 2013. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 253 s. Politologická řada, svazek č. 42. ISBN 978-80-7325-325-7.
 38. EIBL, Otto, Alena MACKOVÁ a Miloš GREGOR. First Direct Presidential Elections in the Czech Republic: Analysis of Electoral Campaigns. 2013.
 39. BALÍK, Stanislav, Michal PINK, Petr VODA, Otto EIBL, Monika DVOŘÁKOVÁ, Petr GONGALA, Kamil GREGOR, Miloš GREGOR, Vlastimil HAVLÍK, Lenka HRBKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Andrea SMOLKOVÁ a Vít ŠIMRAL. Krajské volby 2012. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 261 s. Monografie, č. 55. ISBN 978-80-210-6641-0.
 40. EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. O čem a jak hovořil Václav Klaus ve svých projevech. Politologický časopis. 2013, roč. 20, č. 4, s. 392-418. ISSN 1211-3247.
 41. 2012

 42. EIBL, Otto, Miloš GREGOR a Alena MACKOVÁ. Analýza projevů Václava Klause. In V. Kongres českých politologů. 2012.
 43. GREGOR, Miloš a Alena MACKOVÁ. How to Communicate Politics: Analysis of Václav Klaus' Speeches. In Political Communication Sessions. 2012.
 44. MACKOVÁ, Alena a Miloš GREGOR. Krajské volby a volební kampaně. In Krajské volby 2012. 2012.
 45. EIBL, Otto, Roman CHYTILEK, Anna MATUŠKOVÁ, Barbora PETROVÁ, Radovan BRTNÍK, Miloš GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Silvia HUDÁČKOVÁ, Oto KÓŇA, Marcela KRÁLIKOVÁ, Alena MACKOVÁ, Eva PAVLOVÁ, Tomáš ŠKRHA a Michal ŽIŽLAVSKÝ. Teorie a metody politického marketingu. 1. vyd. Brno: CDK, 2012. 341 s. mimo edici. ISBN 978-80-7325-281-6.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 24. 1. 2022 19:08