Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. LÁTROVÁ, Klara, Tereza DOLEJŠOVÁ, Lucia MOTLOVÁ, Gabriela MIKUŠOVÁ, Juraj BOSÁK, Kateřina SNOPKOVÁ, David ŠMAJS, Ivo KONOPÁSEK a Radovan FIŠER. R-Type Fonticins Produced by Pragia fontium Form Large Pores with High Conductance. JOURNAL OF BACTERIOLOGY. WASHINGTON: AMER SOC MICROBIOLOGY, 2023, roč. 205, č. 1, s. 1-15. ISSN 0021-9193. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/jb.00315-22.
  2. ROSINOVÁ, Nikoleta, Kateřina SNOPKOVÁ a Veronika HOLÁ. Three-dimensional bioprinting technology for modelling of polymicrobial community in non-healing wounds. In ECCMID. 2023.

  2022

  1. ROSINOVÁ, Nikoleta, Kateřina SNOPKOVÁ a Veronika HOLÁ. Optimalizace hydrogelů pro 3D model chronických polymikrobiálnych infekcií ran. In 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2022.
  2. SNOPKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Potential of Antarctic Pseudomonas spp. to inhibit clinical P. aeruginosa isolates. In 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2022.
  3. KUČOVÁ, Vendula a Kateřina SNOPKOVÁ. Produkce pyocinů u kmenů P. aeruginosa izolovaných o pacientů s cystickou fibrózou. In 29. Kongres Československé společnosti mikrobiologické. 2022.
  4. SNOPKOVÁ, Kateřina, Kristýna DUFKOVÁ, Ivo CHAMRÁD, René LENOBEL, Darina ČEJKOVÁ, Marcel KOSINA, Matěj HRALA, Veronika HOLÁ, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. Pyocin-mediated antagonistic interactions in Pseudomonas spp. isolated in James Ross Island, Antarctica. ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY. HOBOKEN: WILEY, 2022, roč. 24, č. 3, s. 1294-1307. ISSN 1462-2912. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/1462-2920.15809.

  2021

  1. SNOPKOVÁ, Kateřina, Kristýna DUFKOVÁ a David ŠMAJS. Pseudomonas prosekii isolated in Antarctica inhibits plantpathogenic strains of Pseudomonas viridiflava and Pseudomonas fluorescens. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, Department of Experimental Biology, 2021, roč. 11, č. 2, s. 270-278. ISSN 1805-0689. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/CPR2021-2-18.
  2. SNOPKOVÁ, Kateřina, Kristýna DUFKOVÁ, Petra KLIMEŠOVÁ a Veronika HOLÁ. Pyocin production by urinary catheter-related Pseudomonas aeruginosa. In 30. Tomáškovy dny. 2021. ISBN 978-80-210-9882-4.

  2020

  1. SNOPKOVÁ, Kateřina, Darina ČEJKOVÁ, Kristýna DUFKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. Genome sequences of two Antarctic strains of Pseudomonas prosekii: insights into adaptation to extreme conditions. Archives of Microbiology. New York: Springer, 2020, roč. 202, č. 3, s. 447-454. ISSN 0302-8933. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00203-019-01755-4.
  2. SNOPKOVÁ, Kateřina, Kristýna DUFKOVÁ, Petra KLIMEŠOVÁ, Martina VANĚRKOVÁ, Filip RŮŽIČKA a Veronika HOLÁ. Prevalence of bacteriocins and their co-association with virulence factors within Pseudomonas aeruginosa catheter isolates. International Journal of Medical Microbiology. Munich: Elsevier, 2020, roč. 310, č. 8, s. 1-7. ISSN 1438-4221. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijmm.2020.151454.

  2018

  1. SNOPKOVÁ, Kateřina, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. First evidence of high-molecular-weight bacteriocin (tailocin) produced by Antarctic Pseudomonas spp. Czech Polar Reports. 2018, roč. 8/2, s. 178-185. ISSN 1805-0697.
  2. SNOPKOVÁ, Kateřina, Kristýna DUFKOVÁ, Darina ČEJKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. The genome sequence of Pseudomonas prosekii, a novel Antarctic bacterium. In Proceedings: Students in Polar and Alpine Research Conference 2018. 2018. ISBN 978-80-210-8957-0.

  2017

  1. SNOPKOVÁ, Kateřina, Karel SEDLÁŘ, Juraj BOSÁK, Eva CHALOUPKOVÁ, Ivo SEDLÁČEK, Ivo PROVAZNÍK a David ŠMAJS. Free-Living Enterobacterium Pragia fontium 24613: Complete Genome Sequence and Metabolic Profiling. Evolutionary Bioinformatics. London: Sage Publications LTD, 2017, roč. 13, č. 1176934317700863, s. 1-7. ISSN 1176-9343. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1177/1176934317700863.

  2016

  1. KOSINA, Marcel, Pavel ŠVEC, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Miloš BARTÁK, Kateřina SNOPKOVÁ, Paul DE VOS a Ivo SEDLÁČEK. Description of Pseudomonas gregormendelii sp. nov., a novel psychrotrophic bacterium from James Ross Island, Antarctica. Current Microbiology. 2016, roč. 73, č. 1, s. 84-90. ISSN 0343-8651. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00284-016-1029-5.
  2. BARTÁK, Miloš, Pavel PROŠEK, Kamil LÁSKA, Daniel NÝVLT, Filip HRBÁČEK, Peter VÁCZI, Ivo SEDLÁČEK, Josef HÁJEK, Barbora CHATTOVÁ a Kateřina SNOPKOVÁ. Ecological research of James Ross Island. Ecosystem components-based approach to study structure and function of Antarctic vegetation oases. In Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia. Book of Abstracts. Kuala Lumpur: Ministry of Science, Technology and Innovation, Malaysia, 2016, s. 750-751. ISBN 978-0-948277-32-0.

  2015

  1. SNOPKOVÁ, Kateřina, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. Cold-active antimicrobial agents produced by Antarctic pseudomonads. In 6th International Conference on Polar and Alpine Microbiology. 2015.
  2. SNOPKOVÁ, Kateřina, Karel SEDLÁŘ, Juraj BOSÁK, Eva CHALOUPKOVÁ, Ivo PROVAZNÍK a David ŠMAJS. Complete Genome Sequence of Pragia fontium 24613, an Environmental Bacterium from the Family Enterobacteriaceae. Genome Announcements. Washington: American Society for Microbiology, 2015, roč. 3, č. 4, s. "e00740-15", 1 s. ISSN 2169-8287. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1128/genomeA.00740-15.
  3. KOSINA, Marcel, Pavel ŠVEC, Jitka ČERNOHLÁVKOVÁ, Miloš BARTÁK, Kateřina SNOPKOVÁ a Ivo SEDLÁČEK. Description of Pseudomonas gregormendelii sp. nov., a Novel Psychrotrophic Bacterium from James Ross Island, Antarctica. In Students in Polar Research Conference 2015. 2015.

  2014

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. Antarctic pseudomonads as a source of new antimicrobials. In XVI. Setkání biochemiků a molekulárních biologů. 2014.
  2. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Ivo SEDLÁČEK a David ŠMAJS. Antarktické bakterie jako zdroj nových antimikrobiálních látek. In Čo nového v mikrobiológii, Konferencia Mladých mikrobiológov. Štrbské pleso, 2014.
  3. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Eva CHALOUPKOVÁ a David ŠMAJS. Antibakteriální látky produkováné bakterií Pragia fontium 24613. In Tomáškovy dny. 2014.
  4. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Veronika HOLÁ a Filip RŮŽIČKA. Catheter-related infections caused by Pseudomonas aeruginosa: Virulence factors involved and their relationships. Pathogens and Disease. Hoboken: Wiley-Blackwell, 2014, roč. 72, č. 2, s. 87-94. ISSN 2049-632X. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1111/2049-632X.12188.
  5. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Eva CHALOUPKOVÁ a David ŠMAJS. Identification of gene cluster responsible for production of antimicrobial agents in Pragia fontium. In 24th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Barcelona. 2014.
  6. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Eva CHALOUPKOVÁ a David ŠMAJS. Identifikace genů zodpovědných za produkci antibakteriálních látek u Pragia fontium pomocí náhodné mutageneze. In Studentská vědecká konference. 2014.

  2013

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Eva CHALOUPKOVÁ a David ŠMAJS. Celogenomová sekvence bakterie Pragia fontium 26413. In Čo nového v mikrobiológii, Konferencia Mladých mikrobiológov, Jasná. 2013. ISBN 978-80-971422-0-9.
  2. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Eva CHALOUPKOVÁ, Juraj BOSÁK a David ŠMAJS. Identification of genes encoding phage tail-like bacteriocins in Pragia fontium. In 5th Congress of European Microbiologists (FEMS), book of abstracts. 2013.

  2012

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Veronika HOLÁ a Filip RŮŽIČKA. Evaluation of relationships among virulence factors of Pseudomonas aeruginosa strains isolated from catheterrelated infections. In 22nd European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Londýn. 2012.
  2. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Porovnání produkce vybraných faktorů virulence Pseudomonas aeruginosa izolovaných z katétrů. Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie. 2012, roč. 61, 1-2, s. 21-28. ISSN 1210-7913.
  3. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Pseudomonas aeruginosa –detekce vybraných faktorů virulence. In 19. Konference mladýchlékařů, Brno, sborník abstraktů. 2012.
  4. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Vztahy mezi faktory virulence Pseudomonas aeruginosa izolovaných z katétrů. In 21. Tomáškovy dny, Brno, sborník abstraktů. Brno, 2012.

  2011

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Veronika HOLÁ a Filip RŮŽIČKA. Detekce β-laktamáz (ESBL, AmpC a MBL) u klinických izolátu Pseudomonas aeruginosa. In 18. Konference mladých lékařů, Brno. 2011.
  2. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Veronika HOLÁ a Filip RŮŽIČKA. Tvorba biofilmu a účinnost antibiotických zátek u klinických izolátu Pseudomonas aeruginosa. In 20. Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2011.

  2010

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina, Veronika HOLÁ a Filip RŮŽIČKA. Detekce vybraných faktorů virulence Pseudomonas aeruginosa. In Konference mladých lékařů. 2010.
  2. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Faktory virulence Pseudomonas aeruginosa izolovaných z katétrů. In Tomáškovy dny. 2010.
  3. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Virulence factors of Pseudomonas aeruginosa isolated from cathetrised patients. In ECCMID. 2010. ISSN 1198-743X.

  2009

  1. OLEJNÍČKOVÁ, Kateřina a Veronika HOLÁ. Faktory virulence u Pseudomonas aeruginosa. In Tomáškovy dny mladých mikrobiologů. 2009.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 5. 2024 09:37