Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

 1. HORÁK, Ondřej. člen Česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnské komise historiků, 2021 - 2022.
 2. HORÁK, Ondřej. Hledání reprezentativního viníka. Lichtenštejnové, pozemkové reformy a odčiňování Bílé hory. Dějiny a současnost : kulturně historická revue. Občanské sdružení pro podporu historické literatury a časopisu Dějiny a současnost, 2021, roč. 43, č. 3, s. 15-19. ISSN 0418-5129.
 3. HORÁK, Ondřej. Michal Šimůnek − Antonín Kostlán (eds.): Biografický slovník obětí nacistické perzekuce z řad vědecké obce v českých zemích 1939–1945. Svazek I. (A-K). Praha, Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019, 353 s. Bulletin Evropské společnosti pro právní dějiny. Brno: Evropská společnost pro právní dějiny, 2021, roč. 7, č. 3, s. 7–8. ISSN 2464-4889.
 4. 2020

 5. GEIGER, Peter, Tomáš KNOZ, Eliška FUČÍKOVÁ, Ondřej HORÁK, Catherine HOREL, Johann KRÄFTNER, Thomas WINKELBAUER a Jan ŽUPANIČ. Czech-Liechtenstein Relations Past and Present. A Summary Report by the Czech-Liechtenstein Commission of Historians. Vaduz: HVFL, 2020. 252 s. ISBN 978-3-906393-90-2.
 6. HORÁK, Ondřej a Radek ČERNOCH. K problematice nabytí odkazu (s důrazem na odkaz jednotlivé věci nezapsané ve veřejném seznamu). Ad notam : notářský časopis. Notářská komora ČR, 2020, roč. 26, č. 3, s. 3-8. ISSN 1211-0558.
 7. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Karel Jaromír Erben – sto let od úmrtí spoluzakladatele Právníka. Právník. AV ČR, Ústav státu a práva, 2020, roč. 159, č. 11, s. 817-832. ISSN 0231-6625.
 8. 2019

 9. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9474-1.
 10. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Spisy Právnické fakulty Masarykova univerzity. Edice Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
 11. SALÁK, Pavel, Radek ČERNOCH a Ondřej HORÁK. Autonomie vůle zůstavitele podle občanského zákoníku z historické perspektivy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 185 s. Scientia, sv. č. 670. ISBN 978-80-210-9475-8.
 12. HORÁK, Ondřej. člen Česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnská komise historiků, 2019 - 2020.
 13. HORÁK, Ondřej. člen Česko-lichtenštejnské komise historiků (2020). 2019 - 2020.
 14. HORÁK, Ondřej. Komise pro státní rigorózní zkoušky na Masarykově univerzitě v Brně pro obor Dějiny státu a práva. 2019 - 2019.
 15. 2017

 16. HORÁK, Ondřej. člen Česko-lichtenštejnské komise historiků. Česko-lichtenštejnské komise historiků, 2017 - 2018.
 17. GÁBRIŠ, Tomáš, Ondřej HORÁK a Jaromír TAUCHEN. Školy, osobnosti, polemiky. Pocta Ladislavu Vojáčkovi k 65. narozeninám. Brno: The European Society for History of Law, 2017. 610 s. ISBN 978-80-87475-51-5.
 18. 2012

 19. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Prof. JUDr. Dr.h.c. Hynek Bulín, CSc. Právněhistorické studie. Praha: Academia, 2012, Neuveden, č. 41, s. 434-437. ISSN 0079-4929.
 20. 2010

 21. MACHALOVÁ, Tatiana a Ondřej HORÁK. Die Rezeption der Reinen Rechtslehre in der tschechischen Rechtswissenschaft. In Hans Kelsen anderswo. Hans Kelsen abroad. Wien: Manzsche Verlag und Universitätsbuchhandlung, 2010. s. 187-202. Schriftenreihe des Hans Kelsen-Instituts, Band 33. ISBN 978-3-214-14754-9.
 22. 2009

 23. VOJÁČEK, Ladislav, Eduard VLČEK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Ondřej HORÁK a Naďa ŠTACHOVÁ. Evropské právní dějiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. 253 s. Právo. ISBN 978-80-210-5087-7.
 24. SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum českých právních dějin. Karel Schelle a kolektiv: Praktikum českých právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 278 s. Právo. ISBN 978-80-7380-201-1.
 25. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Jaromír TAUCHEN, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum právních dějin. Ladislav Vojáček a kolektiv: Praktikum právních dějin. 3. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. 251 s. Právo.
 26. ŠTACHOVÁ, Naďa a Ondřej HORÁK. Věc v právním smyslu: historicko-srovnávací úvaha. In Interakce českého a evropského práva. Brno: Masarykova univerzita, 2009. s. 405-435. ISBN 978-80-210-4881-2.
 27. 2008

 28. HORÁK, Ondřej a Naďa ŠTACHOVÁ. Dědičné lóže a dělené spoluvlastnictví. (K římskoprávním východiskům moderní civilistiky). In Res - věci v římském právu. Olomouc: Univerzita Palackého, 2008. s. 99-112, 13 s. ISBN 978-80-244-2151-3.
 29. HORÁK, Ondřej a Naďa ŠTACHOVÁ. "ein schöne iunckfraw ... pey czwelff iaren alte". Problematika zletilosti a římskoprávní vlivy. In Acta historico-iuridica Pilsnensia 2007. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 81-99. ISBN 978-80-7380-107-6.
 30. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Ondřej HORÁK, Monika HORÁKOVÁ a Jaromír TAUCHEN. Meziválečné Československo a Evropa. Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Ostrava: KEY Publishing, 2008. 100 s. Právo. ISBN 978-80-87071-98-4.
 31. 2007

 32. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Bulín, Hynek, ml. In Biografický slovník českých zemí. Brun-By. Praha: Historický ústav AV ČR; Libri, 2007. s. 311 – 312. 3. ISBN 80-7277-287-2.
 33. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Marta KADLECOVÁ, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK a Renata VESELÁ. Praktikum z českých právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 271 s. Právo. ISBN 978-80-86391-03-8.
 34. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Pavel SALÁK, Ondřej HORÁK, Renata VESELÁ a Jaromír TAUCHEN. Praktikum z právních dějin. 2. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2007. 236 s. Právo. ISBN 978-80-86391-00-7.
 35. HORÁK, Ondřej. Proměny koncepce vlastnictví v období rakouské ústavnosti. In Stát a právo v letech 1848–1918 ve středoevropském kontextu. Bratislava: BVŠP, 2007. s. 95-102.
 36. HORÁK, Ondřej. První československá republika a ochrana vlastnictví. Právník : Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu a práva AV ČR,, 2007, roč. 2007, 146, č. 2, s. 121-134. ISSN 0231-6625.
 37. VOJÁČEK, Ladislav a Ondřej HORÁK. Za právníkem a historikem Hynkem Bulínem. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: MU, 2007, roč. 15/2007, č. 1, s. 91 - 93. ISSN 1210-9126.
 38. 2006

 39. HORÁK, Ondřej. Konfiskace a vyvlastnění od válek napoleonských do válek světových. (K vlastnictví a zásahům do vlastnického práva v českých zemích.). In Evropa 1805. Sborník prací V. mezinárodního napoleonského kongresu. Brno: Československá napoleonská společnost se sídlem v Brně, 2006. s. 561-576.
 40. HORÁK, Ondřej. Mezi svobodou a rovností. K paradigmatu vlastnického práva z historické perspektivy. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 2006, 14, č. 1, s. 48-52, 15 s. ISSN 1210-9126.
 41. SCHELLE, Karel, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Renata VESELÁ a Ladislav VOJÁČEK. Praktikum z českých právních dějin. / Karel Schelle a kolektiv. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 223 s. 1.sv. ISBN 80-86391-18-3.
 42. VOJÁČEK, Ladislav, Ondřej HORÁK, Pavel SALÁK, Karel SCHELLE, Renata VESELÁ a Eduard VLČEK. Praktikum z právních dějin. / Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Pelhřimov: Jaroslav Samek, 2006. 236 s. 1.sv. ISBN 80-86391-19-1.
 43. HORÁK, Ondřej a Petr DOSTALÍK. Vandalismus podle zákona? Ke kontinuitám, diskontinuitám a ničení symbolů za První republiky. In Symbol a symbolika v právu. Praha: Eurolex Bohemia, 2006. s. 98-110.
 44. HORÁK, Ondřej. Výklad právních předpisů z prvorepublikové perspektivy. Poznámky k interpretačním ustanovením návrhu nového občanského zákoníku. In Sborník příspěvků z konference Monseho olomoucké právnické dny. Olomouc: Univerzita Palackého, 2006. s. 219-231.
 45. 2005

 46. SCHELLE, Karel, Ladislav VOJÁČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. České a československé právní dějiny (Pracovní sešit). Karel Schelle a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 99 s. Skripta. ISBN 80-210-3834-9.
 47. HORÁK, Ondřej. Domostroj a doba Ivana IV. Hrozného. (K absolutismu, státu a rodině.). In Stát a právo v období absolutismu. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 227-236.
 48. HORÁK, Ondřej a Petr DOSTALÍK. Historická meditace nad interpretací práva. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, 13, č. 2, s. 197-203. ISSN 1210-9126.
 49. VOJÁČEK, Ladislav, Karel SCHELLE, Eduard VLČEK, Renata VESELÁ, Ondřej HORÁK a Pavel SALÁK. Právní dějiny (Pracovní sešit). Ladislav Vojáček a kolektiv. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 91 s. Skripta. ISBN 80-210-3835-7.
 50. 2004

 51. HORÁK, Ondřej. Konfiskace a vyvlastnění. Několik poznámek k době prvorepublikové a k pozemkové reformě. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2004, roč. 2004, 12, č. 4, s. 342-346. ISSN 1210-9126.
 52. HORÁK, Ondřej. Problematika recepce a občanské zákoníky. In Vývoj právních kodifikací. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 150-164.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 17. 5. 2022 02:52