Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Radovan JIŘÍK a Marie NOVÁKOVÁ. Analýza T1 relaxačního času jako nástroj pro detekci myokardiální fibrózy u potkana. In 97. Fyziologické dny. 2022.
 2. 2021

 3. RAFČÍKOVÁ, Julie, Jaroslav NÁDENÍČEK, Marie NOVÁKOVÁ a Tibor STRAČINA. Dobutaminový test u sociálně izolovaných a skupinově ustájených potkanů. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 4. STRAČINA, Tibor, Jiří VITOUŠ, Michal HENDRYCH, Jaroslav NÁDENÍČEK, Roman PANOVSKÝ, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Radovan JIŘÍK. T1 relaxační čas v detekci myokardiální fibrózy v potkaním modelu. In 48. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2021.
 5. 2018

 6. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, David DUFEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Experimentální měření EKG u laboratorních potkanů. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018.
 7. STRAČINA, Tibor, Jaroslav NÁDENÍČEK, David DUFEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Experimentální měření EKG u laboratorních potkanů. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018.
 8. 2017

 9. PISTOVČÁKOVÁ, Jana, Eva DRAŽANOVÁ, Tomáš KAŠPÁREK, Jaroslav NÁDENÍČEK a Regina DEMLOVÁ. Behaviorální účinky aripiprazolu ve vývojovém modelu schizofrenie. In 59.česko-slovenská psychofarmakologická konference v Jeseníku, Psychiatrie, Praha, Tigis spol. s r.o., 2017(21): Suppl.1, s.52. 2017. ISSN 1211-7579.
 10. STRAČINA, Tibor, David DUFEK, Jaroslav NÁDENÍČEK, Jan Alexander MOHR a Marie NOVÁKOVÁ. Non-invasive and telemetric methods for measurement of blood pressure and ECG in rodents. In 20. konference Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech. 2017.
 11. STRAČINA, Tibor, David DUFEK, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Vliv aplikace sunitinibu v mladém věku na EKG u laboratorního potkana. In 45. konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 12. NÁDENÍČEK, Jaroslav, Tibor STRAČINA, Jana RUDÁ, Zuzana BABINSKÁ, Matej ĽUPTÁK a Marie NOVÁKOVÁ. Vliv dlouhodobé aplikace diazepamu a jeho odnětí na srdeční frekvenci u laboratorního potkana. In 20. konference Společnosti pro vědu o laboratorních zvířatech. 2017.
 13. DUFEK, David, Tibor STRAČINA, Jaroslav NÁDENÍČEK, Petr BABULA, Marie NOVÁKOVÁ a Jaroslav ŠTĚRBA. Změny růstu potkanů po aplikaci sunitinibu v mladém věku. In 45. konference Komise experimentální kardiologie. 2017.
 14. 2016

 15. BABINSKÁ, Zuzana, Jana RUDÁ, Jaroslav NÁDENÍČEK, Tibor ŠTARK a Vincenzo MICALE. Alkoholová závislosť v metylazoxymetanolovom modeli schizofrénie u samcov a samíc potkana. In 19.konference o laboratorních zvířetech. 2016.
 16. RUDÁ, Jana, Petra AMCHOVÁ, Zuzana BABINSKÁ, Amit Suresh KHAIRNAR, Vincenzo MICALE, Jaroslav NÁDENÍČEK, Alexandra ŠULCOVÁ a Tibor ŠTARK. Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii. [online]: Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů, 2016. 125 s. Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. ISSN 1801-6103.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 9. 2022 00:01