Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. POLÁČEK, Jiří a Jaroslav NEKUDA. Příležitosti a bariéry online výuky na ESF MU v době „koronaviru“. Aula: časopis pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství v.v.i., 2021, roč. 28, 1–2, s. 75-93. ISSN 2533-4433.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Martin GUZI. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2017–2018 v praxi. Brno: Masarykova univerzita, 2021, 75 s.

  2018

  1. GUZI, Martin a Jaroslav NEKUDA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2015–2016 v praxi. Masarykova univerzita, 2018, 75 s.

  2016

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Dolování dat jako nástroj řízení vysokoškolské knihovny: příklady dobré praxe. Praha: Ikaros, 2016. ISSN 1212-5075.
  2. NEKUDA, Jaroslav, Martin GUZI a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2013 – 2014 v praxi. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016, 90 s.

  2014

  1. CHUM, Jiří a Jaroslav NEKUDA. Knihovna řízená uživateli? : nahlédnutí do světa vědeckých informací. Veřejná správa. Praha: Ministerstvo vnitra České republiky, 2014, XXV/2014, č. 16, s. 14-15. ISSN 1213-6581.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2011-2012 v praxi. Masarykova univerzita, 2014, 98 s.

  2013

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Akademické psaní jako trojský kůň informačního vzdělávání. Praha: Ikaros, o. s., 2013.

  2012

  1. NEKUDA, Jaroslav. Představujeme vysokoškolské knihovny: Středisko vědeckých informací Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Brno, 2012. ISSN 1804-4255.

  2011

  1. BLAŽEK, Ladislav a Jaroslav NEKUDA. Analýza uplatnění absolventů Masarykovy univerzity. In Malach Josef. Vzdělávání jako významný faktor konkurenceschopnosti. 1. vyd. Ostrava: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2011, s. 57-70, 13 s. ISBN 978-80-7368-986-5.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Masarykova univerzita. Ekonomicko-správní fakulta. 20 let od založení 1991-2011. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011, 24 s. ISBN 978-80-210-5496-7.

  2009

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Obsahy českých ekonomických časopisů na Ekonomicko-správní fakultě MU. Ikaros [online]. Praha, 2009, Roč. 13, č. 6. ISSN 1212-5075.

  2008

  1. NEKUDA, Jaroslav. Absolventi MU stále méně často míří do zahraničí. @muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2008, Roč. 4, č. 12. ISSN 1801-0814.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Elektronická skripta na ESF MU. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, Roč. 18, č. 3, s. 1-3. ISSN 1212-0901.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Jak si vedou absolveni Masarykovy univerzity z let 2005 a 2006 v praxi? Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2008, Roč. 16, č. 2, s. 11-21. ISSN 1210-6658.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Jak si vedou absolventi MU v praxi? @muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2008, Roč. 4, č. 4. ISSN 1801-0814.
  5. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Ohlášené knihy Ekonomicko-správní fakulty MU – malý trik na zefektivnění nákupu knih. Ikaros [online]. Praha, 2008, Roč. 12, č. 10. ISSN 1212-5075.
  6. NEKUDA, Jaroslav, Lucie KUŽELÍKOVÁ a Jiří POLÁČEK. Sociálně-ekonomické informace a práce s nimi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 88 s. ISBN 978-80-210-4577-4.
  7. NEKUDA, Jaroslav. Ukončení studia na Masarykově univerzitě : ohlédnutí a perspektiva 2008. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 115 s.
  8. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2005-2006 v praxi : závěrečná zpráva rozvojového projektu 2007 "Rozvoj systému sledování kvality na Masarykově univerzitě". 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008, 73 s.

  2007

  1. NEKUDA, Jaroslav. Elektronická skripta na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ikaros [online]. Praha, 2007, roč. 11, č. 12. ISSN 1212-5075.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Jsou ještě potřeba tištěná skripta? Zkušenosti z ESF. muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 12, s. 5-6. ISSN 1801-0806.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Jsou ještě potřeba tištěná skripta? Zkušenosti z ESF. @muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2007, roč. 2007, č. 12. ISSN 1801-0814.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Nástupní plat absolventa? I 29000 korun. Mladá Fronta Dnes. Praha: MaFra, 2007, roč. 18, č. 266, s. 14. ISSN 1210-1168.
  5. NEKUDA, Jaroslav. Ukončení studia na Masarykově univerzitě : ohlédnutí a perspektiva 2007. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2007, 121 s.

  2006

  1. NEKUDA, Jaroslav. Čerství absolventi MU hodnotili studium a své perspektivy. @muni.cz. Brno: Masarykova univerzita, 2006, Roč. 2, č. 10. ISSN 1801-0814.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Jiří POLÁČEK. Elektronické diplomky a bakalářky na ESF MU: dokončená mise. Zpravodaj ÚVT MU. Brno: Masarykova univerzita, 2006, roč. 16, č. 3, s. 1-3. ISSN 1212-0901.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Když se studenti stávají zákazníky. Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha: Economia, 2006, 13.4.2006, s. 6-8. ISSN 0862-9587.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Mladí ekonomové se na trhu práce neztratí. HRM - Human Resources Management. Praha: Economia, 2006, Sv. 2, č. 3, s. 30-32. ISSN 1801-4690.
  5. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Uplatnění absolventů Masarykovy univerzity 2003-2004 v praxi : závěrečná zpráva grantu FRVŠ čj. 2605/2005/C/c. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, 55 s.

  2005

  1. NEKUDA, Jaroslav. Diplomky na webu. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2005, roč. 49, č. 49, s. 56. ISSN 1210-0714.

  2004

  1. NEKUDA, Jaroslav. Hodně absolventů míří do zahraničí. Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha, 2004, 7.10., s. 8. ISSN 0862-9587.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Ladislav BLAŽEK. Každému podle zásluh? Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2004, roč. 48, č. 47, s. 58-59. ISSN 1210-0714.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Kdo nachází práci snadno. MF dnes. Praha: MaFra, 2004, roč. 2004, 5.10.2004, s. G4. ISSN 1210-1168.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Mladí ekonomové se uplatňují v praxi. Mladá Fronta Dnes. Praha, 2004, 27.4.2004, s. F 10, 1 s. ISSN 1210-1168.
  5. NEKUDA, Jaroslav. Retrodigitalizace diplomových a bakalářských prací v SVI ESF MU aneb od papíru k elektronickým obrazům. Ikaros [online]. Praha, 2004, roč. 2004, č. 10, s. [cit. 2004-10-01]. ISSN 1212-5075.
  6. NEKUDA, Jaroslav. Rozdíly v úrovni pracovních podmínek. In SLANÝ, Antonín. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 124-145. ISBN 80-210-3325-8.
  7. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Stabilně dobré uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v praxi. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2004, roč. 12, č. 1, s. 35-37. ISSN 1210-6658.
  8. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Stabilně dobré uplatnění absolventů Masarykovy univerzity v praxi. Noviny Konkurz a Konjunktura. 2004, roč. 6, č. 3, s. 36. ISSN 1214-5300.
  9. NEKUDA, Jaroslav. Uplatnění mladých ekonomů. Econom [online]. Praha: Economia, 2004, 12.2.2004. ISSN 1213-7693.
  10. SLANÝ, Antonín a kol. Vývoj institucionálního rámce fungování české ekonomiky a vstup do EU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, 360 s. 1/ESF. ISBN 80-210-3325-8.
  11. NEKUDA, Jaroslav a Ladislav BLAŽEK. Zaměstnanecké výhody v ČR v současné praxi akciových společností ve zpracovatelském průmyslu ČR. Práce a mzda. 2004, roč. 52, 6/7, s. 96-105. ISSN 0032-6208.

  2003

  1. NEKUDA, Jaroslav. Uplatnění studentů Masarykovy univerzity. Mladá Fronta Dnes. Praha, 2003, 30.9.2003, s. B 4. ISSN 1210-1168.

  2002

  1. NEKUDA, Jaroslav. Absolventi brněnské univerzity nacházejí dobré uplatnění v praxi. MF dnes. Praha: MaFra, 2002, roč. 8, č. 248, s. E1, E1. ISSN 1210-1168.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Bakalářské, diplomové a disertační práce v elektronické podobě na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Ikaros. Praha: IKAROS, o.s., 2002, č. 12. ISSN 1212-5075.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Brněnské výstavnictví 2001 v "měkkých datech". Strategie : měsíčník pro média, marketing a reklamu. Praha: Strategie, 2002, roč. 10, č. 19, s. 38-76. ISSN 1210-3756.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Citační ohlas českých vědců a Masarykova univerzita. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 2002, roč. 9, č. 11, s. 42-85. ISSN 1211-6866.
  5. ŘEPIŠOVÁ, Zuzana, Jaroslav NEKUDA, Petr SOJKA a Hana VOCHOZKOVÁ. Disertace Masarykovy univerzity on-line. Brno: Masarykova univerzita, Ústav výpočetní techniky, 2002, 10 s. výzkumné zprávy ÚVT.
  6. NEKUDA, Jaroslav. Dobré zprávy z výzkumu "Ukončení studia na MU 2002 - ohlédnutí a perspektiva". Univerzitní noviny. Brno: NAUMA a Nadace Universitas Masarykiana, 2002, roč. 9, č. 11, s. 3-6. ISSN 1211-6866.

  2001

  1. NEKUDA, Jaroslav a Jana VAŠINOVÁ. Činnost poradenského centra na MU v Brně. Aula : revue pro vysokoškolskou a vědní politiku. Praha: Centrum pro studium vysokého školství, 2001, roč. 9, č. 2, s. 19-23. ISSN 1210-6658.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Jak se uplatňují absolventi Masarykovy univerzity v praxi? MF dnes. Praha: MaFra, 2001, 7/265, s. E/11, 1 s. ISSN 1210-1168.
  3. SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Moderní informační zdroje diplomových a doktorských prací v oblasti sociálně-ekonomických věd. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001, 117 s. ISBN 80-210-2646-4.
  4. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Studium skončilo, ale jaká je praxe? Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha, 2001, roč. 45, č. 178, s. 6. ISSN 0862-9587.

  2000

  1. NEKUDA, Jaroslav. Absolventi brněnské univerzity se budoucnosti příliš neobávají. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita Brno, 2000, roč. 7, č. 9, s. 1-3. ISSN 1211-6866.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Absolventi brněnské univerzity se budoucnosti příliš neobávají. Hospodářské noviny, příloha Kariéra. Praha, 2000, roč. 44, č. 184, s. 6. ISSN 0862-9587.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Doplňková činnost našich vysokých škol - zajímavá nebo zatím opomíjená příležitost? Univerzitní noviny. Brno: MU Brno, 2000, roč. 7, č. 11, s. 45-47. ISSN 1211-6866.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Univerzitní výdělky. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 2000, roč. 44, č. 47, s. 48-49. ISSN 1210-0714.

  1999

  1. NEKUDA, Jaroslav. Narůstající pesimismus ve stavebnictví. Stavitel. Praha: Economia, 1999, roč. 7, č. 7, s. 24-25. ISSN 1210-4825.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Ohlédnutí za studiem na Masarykově univerzitě. Univerzitní noviny. Brno: Masarykova univerzita, 1999, roč. 6, č. 10, s. 6-7. ISSN 1211-6866.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Stanou se studenti sponzory? Hospodářské noviny : deník pro ekonomiku a politiku, příloha Kariéra. Praha: Economia, 1999, roč. 43, č. 237, s. 10.
  4. NEKUDA, Jaroslav. Také vysokoškolákům přibývají vrásky. Hospodářské noviny : deník pro ekonomiku a politiku, příloha Kariéra. Praha: Economia, 1999, roč. 43, č. 90, s. 1.

  1998

  1. NEKUDA, Jaroslav, A. MOROZEVICH, V. LEVASHENKO a S. SHANDORA. Computer System of University Library Functions Control. In Proc. of the 3-th Int.Conference. Bělorusko. Minsk: State Economic University, 1998, s. 20-22. ISBN 985-426-136-0.
  2. NEKUDA, Jaroslav. Je možné, aby byl vývoj vysokoškolské knihovny ukončen? Univerzitni noviny. Brno: MU, 1998, roč. 5, č. 11, s. 8-10. ISSN 1211-6866.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Mzdy nezávisí na prospěchu. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1998, roč. 42, č. 2, s. 52. ISSN 1210-0714.
  4. BLAŽEK, Ladislav a Jaroslav NEKUDA. Někdy je méně více. Praha: Economia, 1998. Ekonom.
  5. NEKUDA, Jaroslav. Převaha optimistických očekávání. Stavitel. Praha: Economia, 1998, roč. 6, č. 6, s. 58. ISSN 1210-4825.
  6. NEKUDA, Jaroslav. Rozdíly v uplatnění absolventů Masarykovy univerzity se prohlubují. Univerzitni noviny. Brno: MU, 1998, roč. 5, č. 1, s. 8-10. ISSN 1211-6866.
  7. NEKUDA, Jaroslav. Středisko vědeckých informací ESF MU: rok 1998, rok splněných přání? DUHA. 1998, roč 12, č. 2, s. 7-8. ISSN 0862-0985.
  8. NEKUDA, Jaroslav. Ukončení studia na MU 98, ohlédnutí a perspektiva - popáté. Univerzitni noviny. Brno, 1998, roč. 5, č. 12, s. 2-3. ISSN 1211-6866.

  1997

  1. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Kdo hledá, najde. Ekonom : Týdeník Hospodářských novin. Praha: Economia, 1997, roč. 41, č. 1, s. 43. ISSN 1210-0714.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Tomáš SIROVÁTKA. Reflexe uplatnění absolventů vysoké školy. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1997, roč. 33, č. 4, s. 503-506. ISSN 0038-0288.

  1993

  1. SLANÝ, Antonín a Jaroslav NEKUDA. Jak /ne/napsat závěrečnou práci. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993, 86 s. ISBN 80-210-0727-3.
  2. NEKUDA, Jaroslav a Aleš BURJANEK. Obsahová analýza dopisů Fedoru Gálovi na pozadí roztržky ve Veřejnosti proti násilí. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993, roč. 29, č. 1, s. 131-142. ISSN 0038-0288.
  3. NEKUDA, Jaroslav. Posuzování rozvinutosti regionů s využitím dat z výzkumu veřejného mínění. Národní hospodářství : měsíčník pro hospodářskou politiku. Praha: Federální ministerstvo hospodářství, 1993, roč. 45, č. 3, s. 24-27. ISSN 0862-7037.
  4. BURJANEK, Aleš a J. NEKUDA. Roztržka ve veřejnosti proti násilí očima obsahové analýzy dopisů Fedoru Gálovi. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1993, roč. 29, č. 1, s. 131-142. ISSN 0038-0288.

  1991

  1. BURJANEK, Aleš a Jaroslav NEKUDA. Některé otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. TOP - Týdeník obchodu a podnikání : Ekonomický časopis. Praha: TOP Agency, 1991, roč. 39, č. 7, s. 512-523.
  2. BURJANEK, Aleš a Jaroslav NEKUDA. Některé teoreticko-metodologické otázky mezinárodních sociálně ekonomických komparací. Sociológia. Bratislava: Sociologický ústav SAV, 1991, roč. 23, č. 4, s. 327-338. ISSN 0049-1225.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 21. 5. 2024 18:56