Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POKORNÝ, Ladislav. K vybraným otázkám důkazního použití odposlechu pořízeného zpravodajskými službami. In Záhora, J. Informačno-technické prostriedky v trestnom konaní - možnosti a perspektívy. první. Praha: Leges, 2019. s. 139-148, 267 s. ISBN 978-80-7502-363-6.
 2. 2018

 3. POKORNÝ, Ladislav. Jest zvažovati důkazní použití odposlechu pořízeného zpravodajskou službou? In KALVODOVÁ, Věra, Marek FRYŠTÁK a Jan PROVAZNÍK (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 281-294. ISBN 978-80-210-8921-1.
 4. POKORNÝ, Ladislav. Transformace československých (a českých) zpravodajských služeb. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha: Policejní akademie České republiky v Praze, 2018, roč. 2018, č. 2, s. 57-76, 19 s. ISSN 1801-8211.
 5. 2014

 6. POKORNÝ, Ladislav. Důkazní (ne)použitelnost zpravodajských informací. první. Brno: Masarykova univderzita, Právnická fakulta, 2014. s. 157-174. ISBN 978-80-210-7515-3.
 7. POKORNÝ, Ladislav. K otázce vymezení oprávnění zpravodajských služeb. Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2014, roč. 2014, č. 2, s. 174-186. ISSN 1335-1370.
 8. POKORNÝ, Ladislav. K rozlišení zpravodajství a kriminálního zpravodajství. Kriminalistika. Praha, 2014, roč. 47, č. 1, s. 41-50. ISSN 1210-9150.
 9. POKORNÝ, Ladislav. Oprávnění zpravodajských služeb České republiky. Policajná teória a prax. Bratislava: Akadémia PZ v Bratislave, 2014, roč. 2014, č. 3, s. 114-127. ISSN 1335-1370.
 10. 2013

 11. POKORNÝ, Ladislav. K otázce právní regulace existence a činnosti zpravodajských služeb. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2013, roč. 2013, č. 3, s. 380-387. ISSN 1210-9126.
 12. POKORNÝ, Ladislav. K rozlišení zpravodajství a kriminálního zpravodajství. Kriminalistika. Praha, 2013, roč. 2014, č. 1, s. 41-50. ISSN 1210-9150.
 13. POKORNÝ, Ladislav. (Odlišné) role zpravodajských služeb a policie ve vztahu ke zkoumání a odhalování specifických oblastí trestné činnosti. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha, 2013, roč. 2013, zvláštní číslo, díl I., s. 121-139. ISSN 1801-8211.
 14. MICHÁLEK, Luděk, Ladislav POKORNÝ, Jozef STIERANKA a Michal MARKO. Zpravodajství a zpravodajské služby. první. Plzeň: Aleš Čeněk, s.r.o., 2013. 303 s. ISBN 978-80-7380-428-2.
 15. 2012

 16. POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby. 1. vyd. Praha: Auditorium, 2012. 150 s. ISBN 978-80-87284-21-6.
 17. POKORNÝ, Ladislav. Zpravodajské služby, jejich působnost a oprávnění. Bezpečnostní teorie a praxe. Praha, 2012, roč. 2012, č. 2, s. 95-108. ISSN 1801-8211.
 18. 2010

 19. POKORNÝ, Ladislav. Úvod do trestněprávní komparatistiky. první. Praha: Auditorium, 2010. 120 s. Auditorium. ISBN 978-80-87284-06-3.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 22. 1. 2022 23:04