Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

 1. ZBÍRAL, Robert. Člen Odborného panelu (Social Sciences, zástupce pro Ford 5.5 Law) pro hodnocení vědeckých výsledků v rámci Metodiky 2017+. 2022 - 2023.
 2. LYSEK, Jakub a Robert ZBÍRAL. In the cradle of laws: resolving coalition controversies in the executive phase of law-making. JOURNAL OF PUBLIC POLICY. ENGLAND: CAMBRIDGE UNIV PRESS, 2022, roč. 42, č. 3, s. 489-508. ISSN 0143-814X. doi:10.1017/S0143814X21000258.
 3. WHELANOVÁ, Markéta, Robert ZBÍRAL a Grinc JAN. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu. Komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 258 s. ISBN 978-80-280-0065-3.
 4. WHELANOVÁ, Markéta, Robert ZBÍRAL a Grinc JAN. Praktická příručka pro implementaci práva Evropské unie do českého právního řádu. Komentář s příklady k vybraným článkům Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. 258 s. ISBN 978-80-280-0066-0.
 5. 2021

 6. ZBÍRAL, Robert. Do Coalition Governments with Populist Parties Attempt to Rationalise Law-Making in Parliaments? Evidence from the Czech Chamber of Deputies. Parliamentary Affairs. Oxford University Press, 2021, roč. 74, č. 4, s. 835-852. ISSN 0031-2290. doi:10.1093/pa/gsab011.
 7. ZBÍRAL, Robert a Jan GRINC. National Strategies of EU Law Transposition: Does the Distinction between Legislative and Executive Measures Matter in Practice? In Diane Fromage, Anna Herranz-Surrallés. Executive-legislative (Im)balance in the European Union. 1. vyd. London: Hart Publishing, 2021. s. 103-120. ISBN 978-1-5099-3000-5. doi:10.5040/9781509930036.ch-006.
 8. ZBÍRAL, Robert. Návrhy zákonů v meziresortním připomínkovém řízení: zásadní fáze legislativního procesu, nebo přehlídka malicherných podnětů? Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2021, roč. 29, č. 2, s. 261-289. ISSN 1210-9126. doi:10.5817/CPVP2021-2-3.
 9. ZBÍRAL, Robert. Slovakia: (Seemingly) No Legal Obstacles to Deepening EMU Integration. In Griller, Stephan, Lentsch, Elisabeth. EMU Integration and Member States’ Constitutions. Oxford: Hart Publishing, 2021. s. 607-629. ISBN 978-1-5099-3578-9. doi:10.5040/9781509935819.
 10. ZBÍRAL, Robert, Jaroslav BÍLEK a Jakub LYSEK. Věrni svému jménu? Jak politické strany mezery působí v legislativním procesu. Sociologický časopis. AV ČR, Sociologický ústav, 2021, roč. 57, č. 4, s. 433-454. ISSN 0038-0288. doi:10.13060/csr.2021.010.
 11. 2020

 12. ZBÍRAL, Robert. Epilogue: Steppingstones for further research. In Robert Zbíral (ed). The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Oxford, Baden-Baden: Hart Publishing / Nomos, 2020. s. 137-141.
 13. ZBÍRAL, Robert. Introduction: The role of governments in drafting and negotiating bills. In Robert Zbíral (ed). The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Oxford, Baden-Baden: Hart Publishing / Nomos, 2020. s. 7-16.
 14. ZBÍRAL, Robert. Legislation in the Czech Republic. In Xanthaki, Helen, Karpen, Ulrich (eds). Legislation in Europe: A Country by Country Guide. Oxford: Hart Publishing, 2020. s. 119-136. ISBN 978-1-5099-2471-4.
 15. PRINCEN, Sebastiaan, Hubert SMEKAL a Robert ZBÍRAL. Mapping the scope for flexible implementation in EU legislative acts. In Integrating Diversity in the European Union Online Mid-term Conference. 2020.
 16. PRINCEN, Sebastiaan, Hubert SMEKAL a Robert ZBÍRAL. Patterns of Differentiated Implementation in EU Legislation. In UACES Virtual Conference. 2020.
 17. ZBÍRAL, Robert. The Cradle of Laws: Drafting and Negotiating Bills within the Executives in Central Europe. Oxford, Baden-Baden: Hart Publishing / Nomos, 2020.
 18. ZBÍRAL, Robert. The Future of Europe: Political and Legal Integration Beyond Brexit, edited by A. Bakardjieva Engelbrekt and X. Groussot. Journal of Common Market Studies. 2020, roč. 58, č. 6, s. 1354-1355, 3 s. ISSN 1468-5965. doi:10.1111/jcms.13087.
 19. 2019

 20. ZBÍRAL, Robert. From ‚Blather house' to Rubber-Stamping Body? The Influence of Populist Parties in the Government on the Functioning of the Czech Chamber of Deputies. In ECPR General Conference, Wroclaw. 2019.
 21. ZBÍRAL, Robert. Gun Control, Security, National Identity: The Story of Fighting EU Law by Introducing "Right to Bear Arms" into Czech Constitutional Order. In The International Society of Public Law Conference (ICON-s, German Chapter), Berlin. 2019.
 22. ZBÍRAL, Robert a Jaroslav BENÁK. Independence of the Judiciary in Visegrad Countries at the Crossroads. 2019.
 23. ZBÍRAL, Robert. Lobbying in the Czech Legislative Process: (Slow) Emergence from the Shadows? In IVR Congress Lucerne. 2019.
 24. ZBÍRAL, Robert. Public Consultations: The Right Tool to Increase Citizens’ Participation in the EU Legislative Process? In Workshop: The Changing Role of Citizens in Reforming EU Democracy, Queen Mary University London. 2019.
 25. ZBÍRAL, Robert. The Influence of Populist Parties in the Government on the Functioning of the Czech Chamber of Deputies. In DAAD Workshop: Representative Democracy in Danger?, Wroclaw. 2019.
 26. 2018

 27. ZBÍRAL, Robert a Jakub LYSEK. At the Beginning, at the End or Never? Mutual Control of Law-Making in Coalition Governments. In ECPR General Conference, Hamburg. 2018.
 28. ZBÍRAL, Robert a Jan GRINC. De-parlamentarisation thesis and national strategies of EU law implementation: Does the executive/legislative divide matter? In Workshop: Recalibrating executive-legislative relations in the European Union, Brussels. 2018.
 29. ZBÍRAL, Robert. Introducing "Right to Bear Arms" into Czech Constitutional Order. In The International Society of Public Law Conference (ICON-s), Hongkong. 2018.
 30. VIKARSKÁ, Zuzana, Robert ZBÍRAL, Jan KOMÁREK a Jan EXNER. Konference ČSESP & MZV 2018: Česká otázka v Evropě. 2018.
 31. ZBÍRAL, Robert. Návrhy na změny ústavních předpisů v legislativním procesu: Empirické poznatky z české praxe. In Bratislavské právnické forum. 2018.
 32. ZBÍRAL, Robert. Odvolávání politiků občany: záchrana, či zhouba demokracie? Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2018, roč. 26, č. 18, s. 629-635. ISSN 1210-6410.
 33. ZBÍRAL, Robert. The Better Regulation Agenda and the Deactivation of EU Competences: Limits and Opportunities. In Sacha Garben a Inge Govaere. The EU Better Agenda Regulation: A Critical Assessment. Oxford: Hart Publishing, 2018. s. 63-75. Modern Studies in European Law. ISBN 978-1-5099-1733-4.
 34. ZBÍRAL, Robert. The Craddle of Statutes: Drafting and Negotiating Bills in Central Europe. 2018.
 35. ZBÍRAL, Robert. The End of the Eurocrats' Dream. Adjusting to European Diversity. Common market law review. ALPHEN AAN DEN RIJN: Sijthoff, 2018, roč. 55, č. 1, s. 295-297. ISSN 0165-0750.
 36. 2017

 37. ZBÍRAL, Robert. Colossus on clay legs? Changes in the state and its roles. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review. Praha: Sociologický ústav, 2017, roč. 53, č. 4, s. 638-640. ISSN 0038-0288.
 38. ZBÍRAL, Robert. Comparing the intensity of scrutiny for ‘domestic’ and implementing bills: does transposition of EU law reduce political contestation in national parliaments? Journal of European Public Policy. Abingdon, Oxfordshire: Taylor & Francis, 2017, roč. 24, č. 7, s. 969-988. ISSN 1350-1763. doi:10.1080/13501763.2016.1170873.
 39. ZBÍRAL, Robert. Slovakia: (seemingly) no legal obstacles to deepening EMU integration. In Workshop: EMU Choices – The Choice for Europe since Maastricht Member States’ Preferences for Economic and Financial Integration, Lisbon. 2017.
 40. 2016

 41. ZBÍRAL, Robert. člen. Pracovní skupina (evropské právo) Legislativní rady vlády, 2016 - 2020.
 42. ZBÍRAL, Robert. Člen panelu P408 (právo-politologie). Grantová agentura ČR, 2016 - 2019.
 43. ZBÍRAL, Robert. Člen redakční rady. Jurisprudence, 2016 - 2019. ISSN 1802-3843.
 44. ZBÍRAL, Robert. Deactivation of EU Competences and Better Regulation Agenda: (Un)easy Bedfellows? In Workshop: The EU Better Regulation Agenda: Critical Reflections, Brugges. 2016.
 45. ZBÍRAL, Robert. Podávání projektů v oboru právo v rámci Grantové agentury České republiky: Analýza aktuální situace a doporučení pro navrhovatele. Jurisprudence. Wolters Kluwer a.s., 2016, roč. 25, č. 6, s. 54-63. ISSN 1802-3843.
 46. 2015

 47. ZBÍRAL, Robert. Changing Investiture Rules in the Czech Republic. IN: Parliaments & Government Formation: Unpacking Investiture Rules. Oxford: Oxford University Press, 2015. s. 182-196. ISBN 978-0-19-874701-7.
 48. ZBÍRAL, Robert. 'Restoring Tasks from the European Union to Member States: A Bumpy Road to an Unclear Destination? Common Market Law Review. 2015, roč. 52, č. 1, s. 51-84. ISSN 0165-0750.
 49. 2013

 50. ZBÍRAL, Robert. Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? Praha: Leges, 2013. 224 s.
 51. 2012

 52. ZBÍRAL, Robert. Czech Constitutional Court, judgment of 31 January 2012, Pl.US 5/12. A Legal revolution or negligible episode? Court of Justice decision proclaimed ultra vires. Common Market Law Review. 2012, roč. 49, č. 4, s. 1475-1491. ISSN 0165-0750.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 30. 1. 2023 05:57