Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. LASOTOVÁ, Naděžda, Marcela DUBOVÁ, Miloš DUBA, Nikola MIŠUROVÁ a Martin SMRČKA. Bulbární symptomy po operaci vestibulárního schwannomu - kazuistika. Listy klinické logopedie. Praha: Asociace klinických logopedů ČR, z.s., 2020, roč. 4, č. 2, s. 37-43. ISSN 2570-6179.
 2. 2019

 3. DUBOVÁ, Marcela, Miloš ŠTEFFL, Naděžda LASOTOVÁ a Miloš DUBA. Dysfagie u pacientů s nádory hlavy a krku. Onkologie. 2019, roč. 13, č. 2, s. 83-86. ISSN 1802-4475.
 4. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Marek SOVA a Ivana ROŠKOVÁ. Ependymom Th9-S2. In VIII. Žilinské neurochirurgické dni, Terchová, 13. – 15. 3. 2019. 2019.
 5. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Marek SOVA, I ROŠKOVÁ, Eduard NEUMAN a Martin SMRČKA. Ependymom Th9-S2. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 6. DUBA, Miloš. Chirurgická léčba meningeomů mozku. In Terapie mozkových nádorů, Brno, Hotel Avanti, 18. 4. 2019. 2019.
 7. DUBA, Miloš, Ivana ROŠKOVÁ, Martin SMRČKA, Andrej MRLIAN a Josef MUSIL. Meningeomy v oblasti confluens sinuum. In Brněnské neurochirurgické dny, Sborník abstrakt. 2019.
 8. ROŠKOVÁ, Ivana, Miloš DUBA, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Meningeomy 2005-2018 NCH FN Brno, léčba, management, recidivy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, Sborník abstraktů. 2019.
 9. 2018

 10. DUBA, Miloš. Intradurální extramedulární tumory ve FN Brno. In Spinální problematika, Brno, Hotel Avanti, 19. 4. 2018. 2018.
 11. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Ivana ROŠKOVÁ, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Miloš DUBA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In Brněnské neurochirurgické dny, 29. 11. – 30. 11. 2018, Velké Bílovice, Sborník abstrakt, s. 8. 2018.
 12. 2017

 13. DUBA, Miloš. Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2017.
 14. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Ivana ROŠKOVÁ, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In VII. Žilinské neurochirurgické dni. 2017.
 15. 2016

 16. MUSIL, J., Andrej MRLIAN, Miloš DUBA a Martin SMRČKA. Možnosti terapie pacientů s meningeomem grade III. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 1, s. 82-85. ISSN 1210-7859.
 17. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, George HANOUN, Pavel FADRUS, Martin SMRČKA, Radek LAKOMÝ, Miloš KEŘKOVSKÝ, Leoš KŘEN a Jiří ŠÁNA. Nádorová duplicita u pacienta s maligním melanomem - intraventrikulární papílární meningeom - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 18. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Náhle vzniklá kvadruplegie se zástavou dechu po kotoulu vpřed u mladého pacienta. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 19. SOVA, Marek, Eduard NEUMAN, Tomáš SVOBODA, Miloš DUBA, Marián SANDECKÝ, A DOLEŽALOVÁ, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Martin SMRČKA. Resekce difuzního low grade gliomu mozku v awake kraniotomii s ohledem na funkční hranici danou průběhem fasciculus fronto-occipitalis inferior. Anatomicko funkční korelace poruch řeči. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. 2016.
 20. 2015

 21. NEUMAN, Eduard, Miloš DUBA, Marek SOVA, George HANOUN, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Awake resekce low grade gliomu v těsné blízkosti optické dráhy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 46-46. ISBN 978-80-87562-39-0.
 22. SOVA, Marek, Miloš DUBA, K SVOBODA, Eduard NEUMAN, P SMEJKAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Foudroyantní klinický průběh maligního melanomu u pacienta s diseminací do mozku při vrozené koagulopatii s deficitem koagulačního faktoru VII. In XXXIX. brněnské onkologické dny a XXIX. konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Brno: Masarykův onkologický ústav, 2015.
 23. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Chirurgicky obtížně řešitelné meningeomy. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2015, roč. 78, č. 1, s. 88-92. ISSN 1210-7859.
 24. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Komplexní léčba meningeomu mozku. Onkologie. Olomouc: Solen, 2015, roč. 9, č. 5, s. 221-225. ISSN 1802-4475.
 25. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Meningeomy baze přední jámy lební operované z pterionálního přístupu. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti. Olomouc, 2015. s. 86-86. ISBN 978-80-87562-39-0.
 26. NEUMAN, Eduard, Marek SOVA, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Pavel FADRUS a Martin SMRČKA. Volumometrie v pooperačním sledování nízkostupňových gliomů. In Brněnské neurochirurgické dny. 2015.
 27. 2014

 28. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Meningeomy v oblasti confluens sinuum - kazuistiky. In VI. Žilinské neurochirurgické dni. 2014.
 29. DUBA, Miloš, Josef MUSIL a Martin SMRČKA. Problematika extramedulárních intradurálních lézí. In Spinální seminář. 2014.
 30. 2013

 31. DUBA, Miloš a Martin SMRČKA. Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. Cévní onemocnění mozku. 2013.
 32. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Martin SMRČKA a Josef MUSIL. Diagnostika, terapie a dispenzarizace meningeomů na NCHK FN Brno v letech 2005-2010. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 2, s. 211-216. ISSN 1210-7859.
 33. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Eduard NEUMAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek BRADÁVKA. Chirurgicky obtížně řešitelné meningeomy. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 34. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Josef MUSIL, Martin SMRČKA a Marek SOVA. Meningeom v oblasti confluens sinuum - 2 kazuistiky. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 35. VYBÍHAL, Václav, Miloš DUBA, Pavel FADRUS, Marek SOVA, V MUŽÍK a Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ. Poúrazový hydrocefalus u pacientky s polytraumatem - kazuistika. In Výroční kongres České neurochirurgické společnosti - Kniha abstrakt. 2013.
 36. 2012

 37. DUBA, Miloš a Martin SMRČKA. Bilance tekutin a výživa v neurointenzivní péči. In Teorie a praxe v neurointenzivní péči. 2012.
 38. 2011

 39. MUSIL, Josef, Andrej MRLIAN, Miloš DUBA, Leoš KŘEN a Martin SMRČKA. Probably the oldest patient with the diagnosis of medullar conus teratoma. Bratislavské Lekárske Listy. Bratislava: Slovak Academic Press, 2011, roč. 112, č. 6, s. 357-359. ISSN 0006-9248.
 40. 2010

 41. SMRČKA, Martin, Eduard NEUMAN, Kamil ĎURIŠ, Tomáš SVOBODA a Miloš DUBA. Monitoring ptiO2 a změny frakce kyslíku ve vdechované směsi u pacientů po těžkém subarachnoidálním krvácení. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 2010, roč. 73, č. 6, s. 694-700. ISSN 1210-7859.
 42. VYBÍHAL, Václav, Pavel FADRUS, Miloš DUBA, Milan VIDLÁK, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a Leoš KŘEN. Morbus Lhermitte-Duclos - kazuistika. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 563-567. ISSN 1210-7859.
 43. SMRČKA, Martin, Miloš DUBA, Josef MUSIL, Tomáš SVOBODA a Vladimír SMRČKA. Operative treatment of posterior fossa meningeomas. In 6th Central European Neurosurgical Society Meeting. 2010.
 44. SOVA, Marek, Miloš DUBA, Václav VYBÍHAL, Andrea ŠPRLÁKOVÁ-PUKOVÁ a L. JUŘÍČEK. Střelná poranění hlavy a mozku. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. Praha: Česká Lékařská společnost J.E.Purkyně, 2010, roč. 73, č. 5, s. 547-551. ISSN 1210-7859.
 45. 2009

 46. DUBA, Miloš, Marek BRADÁVKA, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL a Josef MUSIL. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice, kazuistika. Česká a Slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2009, roč. 72/105, Suppl 1, s. 55-55. ISSN 1210-7859.
 47. SVOBODA, Tomáš, Milena KOŠŤÁLOVÁ, Miloš DUBA, Petr BEDNAŘÍK a Eduard NEUMAN. Využití "Awake Surgery" v neuroonkologii. In VIII. afaziologické sympozium. Brno, 2009. ISBN 978-80-904020-0-3.
 48. 2008

 49. DUBA, Miloš, Andrej MRLIAN, Václav VYBÍHAL, Josef MUSIL a Katarína MÚČKOVÁ. Metastáza maligního melanomu v mozku - obtíže v diagnostice. Kazuistika. Rozhledy v chirurgii. Praha, 2008, roč. 87, č. 12, s. 624-627. ISSN 0035-9351.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 6. 5. 2021 09:27