Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2022

  1. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Gendering prosody in communication : The case of Standard Chinese. JOURNAL OF ASIAN PACIFIC COMMUNICATION. NETHERLANDS: JOHN BENJAMINS PUBLISHING CO, 2022, roč. 32, č. 1, s. 133-153. ISSN 0957-6851. doi:10.1075/japc.00087.pos.

  2018

  1. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Nepoužíváni erizace: Vliv genderu a věku mluvčího? In 12. česko-slovenská sinologická konference. 2018.
  2. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Prosodic Units in the Chinese Language. In 26th Annual Conference of International Association of Chinese Linguistics (IACL-26). 2018.

  2017

  1. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Prozodické jednotky v moderní čínštině: Suprasegment/supersegment? In 11. konference českých a slovenských sinologů, Univerzita Komenského Bratislava. 2017.

  2016

  1. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Prosodic Transcription of Standard Chinese and its Use in Teaching. Acta Linguistica Asiatica. 2016, roč. 2016, s. 35-45. ISSN 2232-3317.
  2. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Tónové změny v moderní čínštině ze sociolingvistické perspektivy. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016. 262 s. ISBN 978-80-244-5072-8.
  3. VACULÍKOVÁ, Petra a Zuzana POSPĚCHOVÁ. Vybrané aspekty tématu a rématu v čínštině. In Tematicko-rematický nexus z rozmanitých perspektiv v různých jazycích. 2016. ISBN 978-80-244-5121-3.

  2015

  1. POSPĚCHOVÁ, Zuzana. Prosodic Transcription of Standard Chinese in Sociolinguistics research. In Proceedings from the 8 th Annual Czech and Slovak Sinological Conference 2014. 2015.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 9. 12. 2023 18:19