Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

    2022

  1. HRUNKA, Matěj, Petr JABANDŽIEV, Lumír KUNOVSKÝ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ, Jitka VACULOVÁ a Karolina POREDSKÁ. IBD a onemocnění pankreatu u dětské populace. In XX. Pankreatologický den, Quality Hotel Exhibition Centre, 17. 6. 2022. 2022.
  2. 2021

  3. VEVERKOVÁ, Markéta, Jakub PECL, Tereza PINKASOVÁ, Zdeňka ČERMÁKOVÁ a Petr JABANDŽIEV. Makro-AST jako příčina izolovaného zvýšení aspartátaminotransferázy u asymptomatické pacientky. Pediatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2021, roč. 22, č. 1, s. 59-61. ISSN 1213-0494. doi:10.36290/ped.2021.010.
  4. 2020

  5. PECL, Jakub, Eva KARÁSKOVÁ, Lumír KUNOVSKÝ, František JIMRAMOVSKÝ, Helena SCHNEIDEROVÁ, Tereza PINKASOVÁ, Markéta VEVERKOVÁ, Martin JOUZA, Eliška HLOUŠKOVÁ, Kateřina BAJEROVÁ, Vendula LÁTALOVÁ, Mária VÉGHOVÁ-VELGÁŇOVÁ, Miloš GERYK, Astrid ŠULÁKOVÁ, Lenka ŤOUKÁLKOVÁ, Damjan JAKŠIČ, Martin ZIMEN, Marta JEŽOVÁ, Milan URÍK, Markéta WIESNEROVÁ a Petr JABANDŽIEV. Eosinophilic esophagitis – 10 years of experience in five Czech pediatric endoscopy centers. Gastroenterologie a hepatologie. Praha: Care Comm s.r.o., 2020, roč. 74, č. 6, s. 469-480. ISSN 1804-7874. doi:10.48095/ccgh2020469.
  6. 2019

  7. JABANDŽIEV, Petr, Jan PAPEŽ, Tereza PINKASOVÁ, Jakub PECL, Markéta VEVERKOVÁ a Lumír KUNOVSKÝ. Postbiotika a jejich využití v pediatrii. Pediatrie pro praxi. Solen s.r.o., 2019, roč. 20, č. 3, s. 142-147. ISSN 1213-0494.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 27. 3. 2023 12:42