Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

  1. DZIAKOVA, M., Martin HUSER, Atanas Ivan BELKOV, Ivan HORVÁTH a Pavel VENTRUBA. Střednědobé výsledky chirurgické léčby recidivující cystokély po hysterektomii s využitím transvaginálního implantátu. CESKA GYNEKOLOGIE-CZECH GYNAECOLOGY. PRAGUE: NAKLADATELSKE STREDISKO C L S J E PURKYNE, 2019, roč. 84, č. 2, s. 99-104. ISSN 1210-7832.

  2017

  1. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Zuzana ZBOŽÍNKOVÁ, M. BURŠA a Pavel VENTRUBA. Funkce pánevního dna u prvorodiček minimálně šest let po porodu vaginálně nebo císařským řezem. In XXVI. česká urogynekologie. 2017. ISSN 1210-1133.
  2. JURÁKOVÁ, Michaela, Martin HUSER, O. SZABOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV, Pavel VENTRUBA a P. VAŠEK. Chirurgická léčba stresové inkontinence moči u žen – od jehel až k (mini)pásce. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2017, roč. 82, č. 1, s. 65-71. ISSN 1210-7832.

  2016

  1. DZIAKOVÁ, Martina, Martin HUSER, P. BARTOŠ, Atanas-Ivan BELKOV a Pavel VENTRUBA. Prolaps přední poševní stěny po předchozí hysterektomii řešený kotveným implantátem. In 15. česko-slovenská konference reprodukční gynekologie a 26. sympoziumasistované reprodukce. 2016.
  2. JURÁKOVÁ, Michaela, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Robert HUDEČEK, Petr ŠTOURAČ, Jiří JARKOVSKÝ a Pavel VENTRUBA. Prospective randomized comparison of the transobturator mid-urethral sling with the single-incision sling among women with stress urinary incontinence: 1-year follow-up study. International urogynecology journal. London: Springer London, 2016, roč. 27, č. 5, s. 791-796. ISSN 0937-3462. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00192-015-2895-2.
  3. HUSER, Martin, M. JURÁKOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV, M. DZIAKOVÁ a Pavel VENTRUBA. Randomizovaná studie pro porovnání transobturatorní suburetrální pásky a krátké nastavitelné pásky léčbě stresové inkontinence moči. Praktická gynekologie. Facta Medica s.r.o., 2016, 20/2016, s. 24. ISSN 1211-6645.

  2015

  1. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Michal FELSINGER. Inkontinence moči u žen – palčivý, ale řešitelný problém. Medicína pro praxi. Olomouc: Solen, 2015, roč. 12, č. 1, s. 30-33. ISSN 1214-8687.
  2. BELKOV, Atanas-Ivan a Martin HUSER. Inkontinence moči u žen a možnosti jejího léčení. Angis revue. Vyškov: Angis plus, 2015, roč. 8, č. 1, s. 57-59.
  3. HUSER, Martin, Martina SZYPULOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV, Robert HUDEČEK a Pavel VENTRUBA. Nová neinvazivní technika hodnocení funkce pánevního dna – zobrazovač tlakových vzorců pochvy a pánevního dna (Vaginal Tactile Imager). Sborník abstrakt - Celostátní konference s mezinárodní účastí XXIV. česká urogynekologie,, 2015, s. 13. ISSN 1211-6645.
  4. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ, Jakub TEXL, Jiří JARKOVSKÝ a Pavel VENTRUBA. Prospective randomized comparison of the trans-obturator mid-uretrhr al sling and the single-incision sling in women with stress urinary incontinence: One-year follow-up study. In 40th Annual Meeting, International Urogynecological Association, Nice. 2015. ISSN 0937-3462. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1007/s00192-015-2713-x.
  5. TEXL, Jakub, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV, Michaela JURÁKOVÁ, Robert HUDEČEK, Petr JANKŮ, I. REJDOVÁ a Pavel VENTRUBA. Výsledky operační léčby stresové inkontinence moči mini-invazivní transobturatorní páskou z jedné incize. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2015, roč. 80, č. 5, s. 345-350. ISSN 1210-7832.

  2014

  1. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, P. BARTOS a Marcela PASTORČÁKOVÁ. Cystocele repair with single incision mesh system – three years outcomes. In American Urogynecology Society and International Urogynecology society Scientific Meeting. 2014. ISSN 2151-8378.
  2. BELKOV, Atanas-Ivan a Michal TUREK. První zkušenosti s operační léčbou močové inkontinence. Praktická gynekologie. 2014, roč. 18/2014, 4, Suppl.1, s. 153 - 155, 2 s. ISSN 1211-6645.
  3. PASTORČÁKOVÁ, Marcela, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV a Pavel VENTRUBA. Využití syntetických síťových implantátů v operační léčbě sestupu pánevních orgánů. Česká gynekologie. Praha: Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, 2014, roč. 79, č. 2, s. 140-146. ISSN 1210-7832.

  2013

  1. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Mid-term efficacy of cystocele repair with polypropylene mesh. In 38th Annual Meeting of the International Urogynecological Association, Dublin, Ireland. 2013.
  2. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Těhotenství a porod po inzerci volné vaginální pásky. In XI. celostátní konference gynekologické urologie, Nové Zámky, Slovensko. 2013.

  2012

  1. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Zdeněk ADAMÍK. Operační korekce prolapsu pochvy implantátem Nuvia. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2012. gynekologie.
  2. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Operační léčba prolapsu pánevních orgánů. In XX. Bárdošov memoriál, Bratislava, SK. 2012.
  3. HUSER, Martin, Atanas-Ivan BELKOV, Petr JANKŮ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Pregnancy and delivery following midurethral sling surgery for stress urinary incontinence. International Journal of Gynecology and Obstetrics. 2012, roč. 119, č. 2, s. 117–120. ISSN 0020-7292. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.2012.05.038.

  2011

  1. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER, Marcela PASTORČÁKOVÁ a Kateřina SEDLÁKOVÁ. Poporodní inkontinence, těhotenství a porod a jejich vztah k ženské močové inkontinenci. Urologie pro praxi. 2011, roč. 12, č. 5, s. 307-311. ISSN 1213-1768.
  2. SEDLÁKOVÁ, Kateřina, Martin HUSER, Atanas-Ivan BELKOV a Petr JANKŮ. Vedení porodu po inzerci volné vaginální pásky - kazuistika a literární přehled. Praktická gynekologie. Praha: Ambit Media, 2011, roč. 15, č. 1, s. 42-46, 4 s. ISSN 1211-6645.

  2010

  1. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER a Marcela PASTORČÁKOVÁ. "NAZCA" - inovovaný systém síťky pro operační korekci cystocele spojené se stresovou inkontinencí moče. In Výjezdní seminář GPK FN Brno. 2010.
  2. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER, Kateřina SEDLÁKOVÁ a Marcela PASTORČÁKOVÁ. Sponntánní porod po inserci volné vaginální pásky pro stesovou inkontinenci moči. In 9. česko-slovenská konference reprodukční medicíny. 2010.

  2009

  1. HUSER, Martin a Atanas-Ivan BELKOV. Fesoteriden v léčbě hyperaktivního močového měchýře - klinické zkušenosti. In Sborník abstrakt 55. Celostátní konference České urologické společností ČLS JEP. praha: Česka urologická společnost ČLS JEP, 2009, 60 s.
  2. BELKOV, Atanas-Ivan a Martin HUSER. Inkontinence moči u žen - možnosti její korekce. Interní medicína pro praxi. Olomouc: Solen,s.r.o., Lazecká 297/51, 2009, roč. 11, 7a8, s. 351-354. ISSN 1212-7299.
  3. BELKOV, Atanas-Ivan. Miniinvazivní chirurgie v léčbě stresové inkontinence. výukové video. Brno: MU Brno, 2009.
  4. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER a Marcela PASTORČÁKOVÁ. Miniinvazivní techniky v léčbě stresové inkontinence moči. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2009, roč. 13, S1, 2 s. ISSN 1211-6645.
  5. BELKOV, Atanas-Ivan a Martin HUSER. Raritní nález močového konkrementu - kazuistika. In 43. Celostátní konfererence Slovenské Gynekologicko porodnické společnosti. 2009.
  6. BELKOV, Atanas-Ivan. Rehabilitace v těhotenství a po gynekologických operacích. 1. vyd. Brno: MU Brno, 2009. Animovaná prezentace.

  2008

  1. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER, Ivana ŘEHŮLKOVÁ a Viera TÓTHOVÁ. Aktuální možnosti farmakoterapie hyperaktivního měchýře. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld a.s., 2008, roč. 12, S4, s. 270. ISSN 1211-6645.

  2007

  1. HUSER, Martin, Jan ŠULA a Atanas-Ivan BELKOV. Tolterodin ve farmakoterapii hyperaktivního močového měchýře. Praktická gynekologie. Brno: Medica Healthworld, a.s., 2007, roč. 11, č. 6, s. 262. ISSN 1211-6645.

  2006

  1. BELKOV, Atanas-Ivan. Aktuální pohled na urgentní inkontinenci. Praktická gynekologie. Brno: Medica publishing, 2006, roč. 2006, č. 6, s. 215-216. ISSN 1211-6645.
  2. CHOVANEC, Josef, Zuzana DOSTÁLOVÁ, Julie BIENERTOVÁ VAŠKŮ, Anna VAŠKŮ a Atanas-Ivan BELKOV. Association of leptin and adiponectin polymorphisms with endometrial cancer. In International Journal of Gynecological Cancer. Supp 3. London, UK: Blackwell Publishing, 2006, s. 780-780.

  2005

  1. HABÁNOVÁ, Jana a Atanas-Ivan BELKOV. Infekce dolních močových cest v šestinedělí. In Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2005, s. 17-19. ISBN 1211-6645.
  2. ČERMÁK, Aleš, Dalibor PACÍK, Kamila KARMAŠOVÁ, Atanas-Ivan BELKOV a Martin HUSER. Komplikace TVT při léčbě stresové inkontinence. Česká urologie. 2005, roč. 2005, č. 2, s. 39. ISSN 1211-8729.
  3. HUSER, Martin a Atanas-Ivan BELKOV. Má stresová inkontinence moči genetický základ. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 1, s. 34. ISSN 1211-6645.
  4. BELKOV, Atanas-Ivan a Martin HUSER. Využití polenových síťěk a beznapěťových pásek v rekonstrukční operativě poruch dna pánevního. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2005, roč. 9, č. 6, s. 15. ISSN 1211-6645.
  5. BELKOV, Atanas-Ivan. Využití prolenových sítěk a beznapěťových pásek v rekonstrukční operativě poruch dna pánevního. 2005.
  6. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER a Jan ŠTELCL. Využítí prolenových sítěk a beznapěťových pásek v rekonstrukční operativě poruch dna pánevního. Praktická gynekologie. Brno: Medica publishing and consulting., 2005, roč. 2005, č. 06, s. 15-15. ISSN 1211-6645.

  2004

  1. BELKOV, Atanas-Ivan, Martin HUSER a Jana HABÁNOVÁ. Eroze TVT do pochvy a močového měchýře - ojedinělá pozdní komplikace. In Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, s.r.o., 2004, s. 17-18.
  2. HUSER, Martin a Atanas-Ivan BELKOV. Registr TVT v elektronické podobě- naše zkušenosti. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing and Consulting, 2004, roč. 8, č. 1, s. 46-47, 1 s. ISSN 1211-6645.

  2001

  1. BELKOV, Atanas-Ivan a Richard FERANEC. Krvácivé stavy v gynekologii a porodnictví. In Akutní stavy v terénní praxi. Brno: Neuveden, 2001.

  1998

  1. BELKOV, Atanas-Ivan, Pavel VENTRUBA a Vít UNZEITIG. Frekvence, indikace a výsledky císařských řezů na I. GPK v Brně v letech 1930 - 1996. Praktická gynekologie. Brno: Medica Publishing, 1998, roč. 1998, č. 3, s. 42-45. ISSN 1211-6645.

  1997

  1. BELKOV, Atanas-Ivan. Modifikace závěsu poševního pahýlu u abdominální hysterektomie. Praktická gynekológia. Bratislava, 1997, roč. 1997, č. 4, s. 197-199.

  1990

  1. ROZTOČIL, Aleš, Atanas-Ivan BELKOV, JANKŮ K, BREINEK V, PÁRAL V. a Tomáš BURNOG. Lipidy a gestóza. Česká gynekologie. Česká republika, 1990, roč. 55, s. 702. ISSN 1210-7832.

  1988

  1. MALÝ, Z., A. BELKOV a Z. ČUPR. Některé možnosti využití intervenční sonografie v těhotenství. Československá gynekologie. Praha, 1988, roč. 53, č. 7, s. 511-513. ISSN 0374-6852.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 23. 6. 2024 13:54