Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. HURYCH, Emanuel a Petr SCHOLZ. Czech football fans and some aspects of their declared and applied approaches. Journal of Physical Education and Sport. 2020, roč. 20, č. 6, s. 3377-3383. ISSN 2247-8051. doi:10.7752/jpes.2020.06457.
 2. 2019

 3. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců. 1., elektronické vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 183 s. ISBN 978-80-210-9159-7.
 4. HURYCH, Emanuel. Duchovní rozměr pohybu v sekularizující se společnosti. Celkový rámec a vybrané pohledy poutníků a běžců. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. 183 s. ISBN 978-80-210-9158-0.
 5. JIRÁSEK, Ivo a Emanuel HURYCH. Experience of long-term transoceanic sailing: Cape Horn example. Journal of Outdoor Recreation and Tourism. 2019, roč. 28, č. 28, s. 1-9. ISSN 2213-0780. doi:10.1016/j.jort.2019.04.003.
 6. 2018

 7. HURYCH, Emanuel a Milena STRACHOVÁ. Authenticity in tourism: A practical issue coming from the ontological frame. In Ivica Linderová & Stanislava Pachrová. Topical Issues Of Tourism: “AUTHENTICITY IN THE CONTEXT OF TOURISM“. 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2018. s. 125-133. ISBN 978-80-88064-36-7.
 8. JIRÁSEK, Ivo, Emanuel HURYCH a Josef OBORNÝ. Hermenuticals of Human Movement and Sport: Holism and Harmony. Physical Culture and Sport: Studies and Research. WARSAW: Versita, 2018, roč. 79, č. 1, s. 5-15. ISSN 2081-2221. doi:10.2478/pcssr-2018-0015.
 9. HURYCH, Emanuel. Sakralita pohybu v díle Jaroslava Foglara. In Pavel Hošek. Duchovní rozměr fenoménu Foglar. 1. vyd. Praha: Dingir, s. r. o., 2018. s. 89-142. ISBN 978-80-86779-48-5.
 10. JIRÁSEK, Ivo, Josef OBORNÝ a Emanuel HURYCH. The Authentic and Inauthentic Sport in the Hermeneutic and Phenomenological Perspectives. Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018, roč. 58, č. 1, s. 1-11. ISSN 0520-7371. doi:10.2478/afepuc-2018-0001.
 11. SCHOLZ, Petr a Emanuel HURYCH. The ethical issue in the case of selected football supporters: Deontology or consequentialism? Journal of Physical Education and Sport. 2018, roč. 18, č. 3, s. 1678-1684. ISSN 2247-8051. doi:10.7752/jpes.2018.03245.
 12. JIRÁSEK, Ivo a Emanuel HURYCH. The perception of spiritual health differences between citizens and physicians in the Czech Republic. Health promotion international. Oxford: Oxford University Press, 2018, roč. 33, č. 5, s. 858-866. ISSN 0957-4824. doi:10.1093/heapro/dax024.
 13. 2017

 14. HURYCH, Emanuel. Authenticity in the Perspective of Sport Tourism: Some Selected Examples. Physical Culture and Sport. Studies and Research. Warsaw, Poland, 2017, neuveden, 2017 • VOLUME LXXIII, s. 44-53. ISSN 1899-4849. doi:10.1515/pcssr-2017-0001.
 15. HURYCH, Emanuel a Petr SCHOLZ. Behavior of Slavia Prague football fans: some selected ethical aspects. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. Proceedings of the 11th International Conference on Kinanthropology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 567-577. ISBN 978-80-210-8917-4.
 16. HURYCH, Emanuel. Reimagining topical challenges within the kinanthropological frame. In Martin Zvonař, Zuzana Sajdlová. 11th International Conference on Kinanthropology - Sport and Quality of Life. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 404-412. ISBN 978-80-210-8917-4.
 17. HURYCH, Emanuel. Running as an Authentic Possibility of Being. In Heather L. Reid; Eric Moore. Reflecting on Modern Sport in Ancient Olympia. USA: International Association for the Philosophy of Sport at the International Olympic Academy, 2017. s. 67-79. ISBN 978-1-942495-21-5.
 18. HURYCH, Emanuel. Zážitek a jeho reflexe ve světle přirozeného aktivního pohybu. Gymnasion, časopis pro zážitkovou pedagogiku. Prázdninová škola Lipnice-Outward Bound ČR, 2017, roč. 11, č. 2, s. 18-23. ISSN 0049-9099.
 19. 2014

 20. HURYCH, Emanuel. Filosofie sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 136 s. ISBN 978-80-210-7431-6.
 21. HURYCH, Emanuel. Některé vybrané filosofické aspekty sportovního výkonu. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 27-34. 1. ISBN 978-80-210-6695-3.
 22. HURYCH, Emanuel. Některé vybrané filosofické aspekty sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. In doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Ladislav Bedřich, CSc. Struktura sportovního výkonu - skripta v PDF ke stažení. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, 2014. s. 27-34. 1. ISBN 978-80-210-6856-8.
 23. HURYCH, Emanuel. Philosophy of Sport. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 153 s. ISBN 978-80-210-7432-3.
 24. BEDŘICH, Ladislav, Marie BLAHUTKOVÁ, Emanuel HURYCH a Pavel KORVAS. Teorie sportovního tréninku II. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 38 s. ISBN 978-80-210-7462-0.
 25. 2013

 26. HURYCH, Emanuel, Zdenko REGULI a Ivo JIRÁSEK. Popis výzkumného souboru a charakteristika prostředí. In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 146-168. Pohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8.
 27. HURYCH, Emanuel. Spiritualita pohybových aktivit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 251 s. ISBN 978-80-210-6207-8.
 28. HURYCH, Emanuel. Spiritualita pohybových aktivit. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 251 s. ISBN 978-80-210-6207-8.
 29. SEKOT, Aleš a Emanuel HURYCH. Sport jako spirituální hodnota: Fenomén sportovních hvězd. In Emanuel Hurych. Spiritualita pohybových aktivit. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 47-55. Ppohybové aktivity a sport. ISBN 978-80-210-6207-8.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 15. 10. 2021 23:51