Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

  1. MAŇOUSEK, Jan, Marián FELŠŐCI, Roman MIKLÍK, Jiří PAŘENICA, Jan KREJČÍ, Geir BJORKLUND, Jana KLÁNOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Marie MIKLÍKOVÁ, Petr LOKAJ, Salvatore CHIRUMBOLO a Jindřich ŠPINAR. Delayed-type Hypersensitivity to Metals in Newly Diagnosed Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy. Cardiovascular Toxicology. Totowa: Humana Press, 2020, roč. 20, č. 6, s. 571-580. ISSN 1530-7905. doi:10.1007/s12012-020-09582-6.

  2018

  1. NOVÁK, Jan, Táňa MACHÁČKOVÁ, Tereza NOVÁKOVÁ, Dalibor MLEJNEK, Július GODAVA, Petr HUDE, Víta ŽAMPACHOVÁ, Jan OPPELT, Petr NĚMEC, Helena BEDÁŇOVÁ, Ondřej SLABÝ, Julie DOBROVOLNÁ, Jan KREJČÍ a Lenka ŠPINAROVÁ. Hladiny vybraných plazmatických mikroRNA u pacientů po srdeční transplantaci odrážejí probíhající celulární rejekci štěpu - primární výsledky sekvenací. In 46. pracovní konference Komise experimentální kardiologie. 2018. ISSN 1801-6103.
  2. MLEJNEK, Dalibor, Jan KREJČÍ, Petr HUDE, Eva OZÁBALOVÁ, Víta ŽAMPACHOVÁ, Radka STEPANOVA, Iva SVOBODOVÁ, Tomáš FREIBERGER, Eva NEMCOVA a Lenka ŠPINAROVÁ. Viral genome changes and the impact of viral genome persistence in myocardium of patients with inflammatory cardiomyopathy. Archives of Medical Science. Poland: Termedia Publishing House, 2018, roč. 14, č. 6, s. 1245-1253. ISSN 1734-1922. doi:10.5114/aoms.2018.79002.

  2017

  1. MLEJNEK, Dalibor a Jan KREJČÍ. Myokarditidy a zánětlivé kardiomyopatie. Vnitřní lékařství. Praha: Česká internistická spol. J.E. Purkyně, 2017, roč. 63, 7-8, s. 507-512. ISSN 0042-773X.

  2016

  1. KREJČÍ, Jan, Petr HUDE, Eva OZABALOVA, Dalibor MLEJNEK, Víta ŽAMPACHOVÁ, Iva SVOBODOVÁ, Radka STEPANOVA a Lenka ŠPINAROVÁ. Improvement of left ventricular systolic function in inflammatory cardiomyopathy: What plays a role? Biomedical Papers of the Faculty of Medicine of Palacký University. Olomouc: Palacký University, 2016, roč. 160, č. 4, s. 524-532. ISSN 1213-8118. doi:10.5507/bp.2016.033.
  2. KREJČÍ, Jan, Dalibor MLEJNEK, Dana SOCHOROVÁ a Petr NĚMEC. Inflammatory Cardiomyopathy: A Current View on the Pathophysiology, Diagnosis, and Treatment. Biomed Research International. New York: Hindawi Publishing Corporation, 2016, roč. 2016, č. 4087632, s. 1-11. ISSN 2314-6133. doi:10.1155/2016/4087632.
  3. CHALOUPKA, Anna, Jan KREJČÍ, Jan MÁCHAL, Dalibor MLEJNEK, Dana SOCHOROVÁ, Eva OZÁBALOVÁ, Petr HUDE a Lenka ŠPINAROVÁ. Predikuje rodinná anamnéza průběh onemocnění u dilatační či zánětlivé kardiomyopatie? In XXIV. výroční sjezd České kardiologické společnosti. 2016.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 7. 12. 2023 16:51