Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. VOJTOVÁ, Jarmila. Jedinečná procházka labyrintem nářečních slov. Linguistica Brunensia. Brno: Masarykova univerzita, 2019, roč. 2019, č. 2, s. 75-77. ISSN 1803-7410.
 2. VOJTOVÁ, Jarmila. Neuralgické body češtiny. In Týden humanitních věd. 2019.
 3. VOJTOVÁ, Jarmila. Proměny češtiny po roce 1989. In Host Dne na Moravě. Brno: Český rozhlas Brno, 2019.
 4. 2018

 5. VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny, zejména pravopisu – očima studentů. Daruvar: Novinsko izdavačka ustanova Jednota Daruvar, 2018.
 6. PLESKALOVÁ, Jana a Jarmila VOJTOVÁ. Bohuslav Balbín a jeho výklady vlastních jmen. In Jezuitská kultura v českých zemích / Jesuitische Kultur in den böhmischen Ländern. Brno: Host, vydavatelství , s. r. o., 2018. s. 119-134, 449, 18 s. ISBN 978-80-7577-698-3.
 7. VOJTOVÁ, Jarmila. Kam se ubírá český pravopis? In Přednáška na LŠSS (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince) 3. 8. 2018. 2018.
 8. VOJTOVÁ, Jarmila. Kam se ubírá český pravopis? In Přednášky a besedy z LI. běhu Letní školy slovanských studií. Brno: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Kabinet češtiny pro cizince, 2018. s. 310-318. ISBN 978-80-210-8962-4.
 9. 2017

 10. VOJTOVÁ, Jarmila. Aktuální problémy současné češtiny. In 5. sympozium o českém jazyce, Daruvar. 2017.
 11. MRÁZEK, Ondřej a Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 4, s. 258-264. ISSN 0027-8203.
 12. MRÁZEK, Ondřej a Jarmila VOJTOVÁ. Betlemářství a jeho odraz v jazyce. In Konference 100 let Naší řeči, 9.–11. 1. 2017, Praha. 2017.
 13. VOJTOVÁ, Jarmila. (rec.) Obsáhlá publikace o psaní velkých písmen. Naše řeč. AV ČR, Ústav pro jazyk český, 2017, roč. 100, č. 1, s. 37-40. ISSN 0027-8203.
 14. 2016

 15. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLIX. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2016. s. 238-244, 6 s. ISBN 978-80-210-8207-6.
 16. 2015

 17. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVIII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2015. s. 203-209. ISBN 978-80-210-7846-8.
 18. 2014

 19. VOJTOVÁ, Jarmila. E-learningový kurz "Ruský jazyk pro bohemisty". FFMU, 2014.
 20. VOJTOVÁ, Jarmila. E-learningový kurz "Syntax pro překladatele". FFMU, 2014.
 21. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVII. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 204-210. ISBN 978-80-210-6800-1.
 22. 2013

 23. VOJTOVÁ, Jarmila. E-learningový kurz "Fonetika, fonologie, teorie pravopisu". FFMU, 2013.
 24. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLVI. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 231-237. ISBN 978-80-210-6243-6.
 25. VOJTOVÁ, Jarmila. Vzpomínka na profesora Jana Chloupka. Universitas, 4, s. 53-55, 2013.
 26. 2012

 27. VOJTOVÁ, Jarmila. L 566 Valik zemli otkladyvajemyj plugom. In Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 4. Sel´skoje chozjajstvo. První. Bratislava: Jazykovedný ústav Ĺudovíta Štúra, SAV, 2012. s. 100-101. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 4. ISBN 978-80-224-1236-0.
 28. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Rusinová, Eva. Přednášky a besedy z XLV. běhu LŠSS. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 254-260. ISBN 978-80-210-5871-2.
 29. VOJTOVÁ, Jarmila. (rec.) Český jazykový atlas. Bohemystika, č. 3, s. 237-244, 2012.
 30. 2011

 31. VOJTOVÁ, Jarmila. K problematice nářeční terminologie. In Holub, Zbyněk; Sukač, Roman. Dialektologie a geolingvistika v současné střední Evropě. První. Frýdek-Místek: Kleinwächter spolu se Slezskou univerzitou v Opavě, 2011. s. 209-215. ISBN 978-80-7248-773-8.
 32. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLIV. běhu LŠSS. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2011. s. 228-234. ISBN 978-80-210-5511-7.
 33. KOSEK, Pavel, Michal KŘÍSTEK, Klára OSOLSOBĚ, Markéta ZIKOVÁ a Jarmila VOJTOVÁ. Mluvnice současné češtiny (recenze). Bohemistyka, č. 1, s. 56-63., 2011.
 34. VOJTOVÁ, Jarmila. Stotřicáté výročí narození Emanuela Šrámka. Universitas. 2, s. 55-56, 2011.
 35. 2010

 36. VOJTOVÁ, Jarmila. K nářeční terminologii pěstování vína. In Bičan, A. – Klaška, J. – Macurová, P. – Zmrzlíková, J. Karlík a továrna na lingvistiku. Prof. Petru Karlíkovi k šedesátým narozeninám. neuvedeno. Brno: Host – Masarykova univerzita, 2010. s. 441–449, 496 s. ISBN 978-80-7294-412-5.
 37. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLIII. běhu LŠSS. První. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2010. s. 182-188. ISBN 978-80-210-5194-2.
 38. 2009

 39. VOJTOVÁ, Jarmila a Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK. L 1414 Slovo. In Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 9. Čelověk. První. Kraków: Instytut Jezyka Polskiego PAN, 2009. s. 196-197. ISBN 978-83-88866-68-5.
 40. VOJTOVÁ, Jarmila a Helena GROCHOLA-SZCZEPANEK. L1420 Skazka. In Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas. Serija leksiko-slovoobrazovatělnaja. Vypusk 9. Čelověk. První. Kraków: Instytut Jezyka Polskiego PAN, 2009. s. 198-199. ISBN 978-83-88866-68-5.
 41. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XLII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2009. s. 197-203. ISBN 978-80-210-4874-4.
 42. VOJTOVÁ, Jarmila. Podkožnyj sloj žira v svinine. In Vendina, T.I. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas, serija leksikoslovoobrazovatel´naja, vypusk VI., Domašneje chozjajstvo i podgotovlenije pišči. 1. vyd. Moskva, 2009. s. 84-85. VI.
 43. 2008

 44. VOJTOVÁ, Jarmila. K problematice vinařské nářeční terminologie. In Kosek, Pavel - Čornejová, Michaela. Jazyk a jeho proměny. 1. vyd. Brno: Host, 2008. s. 246-252. ISBN 978-80-7294-301-2.
 45. VOJTOVÁ, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 280 s. Spisy Filozofické fakulty MU, č.372. ISBN 978-80-210-4674-0.
 46. 2006

 47. VOJTOVÁ, Jarmila. Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence. Sborník prací Filosofické fakulty brněnské university. A, Řada jazykovědná [č. 41-]. Brno: Filosofická fakulta brněnské university, 2006, roč. 54, č. 54, s. 201-207. ISSN 0231-7567.
 48. 2005

 49. VOJTOVÁ, Jarmila. Členka Mezinárodní komise pro Slovanský jazykový atlas (od 2005 pověřena vedením české národní komise). 2005.
 50. VOJTOVÁ, Jarmila. koordinátorka výměnného studijního programu Team Vídeň-Brno, určeného pro studenty bohemistiky na obou univerzitách. 2005.
 51. VOJTOVÁ, Jarmila. Lexikografický přínos J.V. Zlobického. Předneseno ve Vídni dne 5.10. 2005 na slavnostním shromáždění k 230 letům bohemistiky na Vídeňské univerzitě. 2005.
 52. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. Předneseno dne 4.8. 2005 v rámci XXXVIII. běhu LŠSS. 2005.
 53. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině 2. In Přednášky a besedy z XXXVIII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 142-148. ISBN 80-210-3738-5.
 54. VOJTOVÁ, Jarmila. od 2006 Klíč k učebnici češtiny Tschechisch - Faszination der Vielfalt - projekt Aktion Oesterreich - Tschechische Republik (44p3) - partner projektu. 2005.
 55. VOJTOVÁ, Jarmila. 2003-2005: Současná soukromá korespondence - GAČR 405/03/0248 - spoluřešitelka. 2005.
 56. 2004

 57. VOJTOVÁ, Jarmila. K přejímkám v nářečí. In KARLÍK, Petr a Jana PLESKALOVÁ. Život s morfémy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 179-184. ISBN 80-210-3373-8.
 58. VOJTOVÁ, Jarmila. Lexikografické zájmy Josefa Valentina Zlobického. Vintr, J.- Pleskalová, J. (eds.). In Vídeňský podíl na počátcích českého národního obrození. J.V. Zlobický (1743-1810) a současníci: život, dílo, korespondence. Praha: Praha, 2004. s. 70-79,171-182, 22 s. Vídeňský podíl na počátcích č. nár. obrození. ISBN 80-200-1183-8.
 59. VOJTOVÁ, Jarmila. Mluva Čechů v cizině. In Přednášky a besedy z XXXVII. běhu LŠSS. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. s. 134-140. ISBN 80-210-3461-0.
 60. PLESKALOVÁ, Jana a Jarmila VOJTOVÁ. Velehradský rodák Josef Valentin Zlobický a jeho význam pro národní obrození. In Studia Moravica I. Olomouc: Olomouc, 2004. s. 53-57. ISBN 80-244-0845-7.
 61. 2003

 62. MYKHAYLOVA, Kateryna. Mluva Čechů v Čechohradě na Ukrajině. Edited by Jarmila Vojtová. 2003. 46 s. + 1.
 63. 2002

 64. VOJTOVÁ, Jarmila. Lexikální zásoba středomoravského nářečí horského typu. Edited by Jan Balhar. 2002. 275 s.
 65. VOJTOVÁ, Jarmila. Perspektivy nářeční lexikografie. In Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002. s. 105-110. ISBN 80-210-2819-X.
 66. VOJTOVÁ, Jarmila. Problematika nářečního slovníku. In Čeština - univerzália a specifika 4. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2002. s. 367-369. ISBN 80-7106-611-7.
 67. VOJTOVÁ, Jarmila. Problematika nářečního slovníku. Hladká, Z. a Karlík, P., ed. In Čeština - univerzália a specifika 4. Praha, 2002. s. 367-369.
 68. 2001

 69. GAZDÍKOVÁ, Kateřina. Diferenční slovník nářečí města Strážnice. Edited by Zdeňka Hladká - Jarmila Vojtová. 2001. 152, [2] s.
 70. VOJTOVÁ, Jarmila. Vzpomínka na prof. Emanuela Šrámka. Universitas. Brno: MU, 2001, roč. 34, č. 2, s. 26. ISSN 1211-3384.
 71. VOJTOVÁ, Jarmila. Zachatujte si s námi. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 2001, roč. 84, č. 4, s. 221-222. ISSN 0027-8203.
 72. 2000

 73. VOJTOVÁ, Jarmila. Jazyk novin vídeňských Čechů. Čeština doma a ve světě. Praha: FF UK, 2000, roč. 8, č. 2, s. 91-95. ISSN 1210-9339.
 74. VOJTOVÁ, Jarmila. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas III. In PADLUŽNY, Alexandr I. Obščeslavjanskij lingvističeskij atlas III. 1. vyd. Minsk: AN BR, 2000. s. 42-44.
 75. VOJTOVÁ, Jarmila. Z lexikální zásoby hanáckých nářečí, tzv. horského typu. SPFFBU. Brno: MU, 2000, roč. 49, A 48, s. 131-137. ISSN 0231-7567.
 76. 1999

 77. VOJTOVÁ, Jarmila. O jazyce českých periodik vycházejících ve Vídni. Estetika. Kultura českých enkláv ve světě. Praha: Academia, 1999, roč. 36, 1-3, s. 161-167. ISSN 0014-1297.
 78. VOJTOVÁ, Jarmila. Vídeňští Češi vzpomínají. Vídeňské svobodné listy. 1999, roč. 54, 31/32, s. 1.
 79. 1997

 80. VOJTOVÁ, Jarmila. Jak dnes píší vídeňští Češi. Naše řeč. Praha: ÚJČ AV ČR, 1997, roč. 80, č. 3, s. 123-128. ISSN 0027-8203.
 81. 1995

 82. VOJTOVÁ, Jarmila. Výzkum mluvy vídeňských Čechů. Universitas. Brno: MU, 1995, č. 4, s. 24-27.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 28. 1. 2021 17:00