Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2021

  1. MARADA, Radim. Co je nového v sociologii. 1. vyd. Praha: Nová beseda, 2021, 125 s. CJN; 16. ISBN 978-80-88383-32-1.

  2020

  1. MARADA, Radim. Odkaz Inocence Arnošta Bláhy v kontextu meziválečného modernismu. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2020, roč. 17, 2020 SPEC, s. 15-33. ISSN 1803-6104. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.5817/SOC2020-S-15.

  2015

  1. SIDIROPULU JANKŮ, Kateřina, Alica SIGMUND HERÁKOVÁ, Kateřina NEDBÁLKOVÁ a Radim MARADA. Paměť romských dělníků jako žitá přítomnost. 2015.

  2014

  1. MARADA, Radim. Civil Society Representing and Represented. In Robert Luft, Miloš Havelka, Stefan Zwicker. Zivilgesellschaft und Menschenrechte im ostlichen Mitteleuropa. Tschechische Konzepte der Burgergesellschaft im historischen und nationalen Vergleich. 1. vyd. Gottingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2014, s. 117-140. Veroffentlichungen des Collegium Carolinum. ISBN 978-3-525-37306-4.
  2. MARADA, Radim. Modern Nostalgias and Post-Communist Architectural Memory. In 2014 Popular Culture Association / American Culture Association Conference. 2014.
  3. MARADA, Radim. Nostalgic reconstruction and historical preservation: two regimes of post-communist urban memory. In CULTHIST14. 2014.
  4. MARADA, Radim. Peripheral Nationalism in Post-Communist Urban Memory. In ASN 19th Annual World Convention. 2014.

  2012

  1. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Twelfth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2012.

  2011

  1. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. The Eleventh Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2011.

  2010

  1. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Tenth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2010.
  2. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Vzpomínání a paměť. 1/2010. Brno: Sociální studia, 2010.

  2009

  1. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Ninth Annual Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2009.
  2. MARADA, Radim. Rodáci, odrodilci a adoptovaní: sport v transnacionálních souvislostech. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU Brno, 2009, roč. 2009, č. 1, s. 127-154. ISSN 1214-813X.
  3. KLVAŇOVÁ, Radka, Kateřina SIDIROPULU JANKŮ a Radim MARADA. Sociální studia 1/2009 - Transnacionalismus. Brno: Fakulta sociálních studií MU, 2009. ISSN 1214-813X.
  4. VIDO, Roman, Bohuslav BINKA a Radim MARADA. Sociální studia 6/3. Individualizace. Brno: Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, 2009, 120 s.

  2008

  1. MARADA, Radim. Civic Sector and Organizational Identity. Formation of Civic Identities after 1989. Polish Sociological Review. Warszawa: Polish Sociological Association, 2008, roč. 2/2008, č. 162, s. 193-202. ISSN 1231-1413.
  2. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Eighth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2008.

  2007

  1. MARADA, Radim. Generace. 2007. ISSN 1214-813X.
  2. MARADA, Radim. Karl Mannheim: Sociologie generací. In Šubrt, Jiří (ed.). Historická sociologie. Teorie dlouhodobých vývojových procesů. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2007, s. 118-139. Sociologie. ISBN 978-80-7380-061-1.
  3. MARADA, Radim. Paměť, trauma, generace. Sociální studia. Brno: Fakulta sociálních studií MU v Brně, 2007, roč. 2007, 1-2, s. 79-96, 17 s. ISSN 1214-813X.
  4. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Seventh International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2007.

  2006

  1. FERENČUHOVÁ, Slavomíra. Centrá a predmestia : Hranice solidarity v mestskom priestore. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006, s. 193-220. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
  2. MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006, 297 s. ISBN 80-7325-111-6.
  3. MARADA, Radim. Od Marxe k Alexanderovi: občanská inkluze jako problém moderní společnosti. In Etnická různost a občanská jednota. první. Brno: CDK, 2006, s. 72-114, 44 s. Sociologická řada, svazek č. 3. ISBN 80-7325-111-6.
  4. KLÍČOVÁ, Kateřina. Sčítání lidu: Romští Češi nebo čeští Romové. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2006, s. 221-255, 34 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6.
  5. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Sixth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2006.
  6. SZALÓ, Csaba a Eleonóra HAMAR. Váš Trianon, náš holocaust: segregace a inkluze kultur vzpomínání. In MARADA, Radim. Etnická různost a občanská jednota. Brno: CDK, 2006, s. 117-142, 25 s. Sociologická řada 3. ISBN 80-7325-111-6.

  2005

  1. MARADA, Radim, editor. Dilemata občanské společnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2005, 214 s. Sociální studia, 1/2005. ISSN 1214-813X.
  2. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fifth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2005.
  3. MARADA, Radim. Občanská společnost: mezi inkluzí a exkluzí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 7-11. ISSN 1214-813X.
  4. MARADA, Radim. Protest a občanská společnost. In Demokracie, veřejnost a občanská společnost. Praha: Filosofia: Filosofický ústav AV ČR, 2005, s. 98-111. ISBN 80-7007-211-3.
  5. MARADA, Radim. Růstová dilemata občanského sektoru. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2005, roč. 2005, č. 1, s. 147-168. ISSN 1214-813X.

  2004

  1. MARADA, Radim a Csaba SZALÓ. Fourth International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2004.
  2. MARADA, Radim. Kritický intelekt a buržoazní věda: Pojednání o Bergerově Pozvání do sociologie. Biograf - časopis nejen pro biografickou a reflexivní sociologii. Praha: Virtuální institut, o.p.s, 2004, roč. 1/2004, č. 33, s. 83-96. ISSN 1211-5770.
  3. MARADA, Radim. Social Construction of Youth and Formation of Generational Awareness after Socialism. In Society, Reproduction and Contemporary Challenges. Brno: Barrister & Principal, 2004, s. 149-168. mimo edice. ISBN 80-86598-67-5.

  2003

  1. MARADA, Radim. Kultura protestu a politizace každodennosti. první. Brno: CDK, 2003, 217 s. sociologická řada. ISBN 80-7325-027-6.
  2. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Third International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2003.

  2002

  1. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. Second International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2002.

  2001

  1. SZALÓ, Csaba a Radim MARADA. International Conference on Conflict in Identities, Identities in Conflict. 2001.

  2000

  1. MARADA, Radim. Étos, zájmy dispozice: o sociálních zdrojích občanství. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, Praha, 2000, roč. 36 (2000), č. 4, s. 387-414. ISSN 0038-0288.
  2. MARADA, Radim. Nové třídy, nová hnutí. In Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 2000, s. 187-206. ISBN 80-210-2426-7.
  3. MARADA, Radim. Sociální exkluze - v průsečíku myšlenkových tradic. Brno: Masarykova universita, 2000, 10 s. Sociální exkluze a nové třídy. ISBN 80-210-2426-7.

  1999

  1. MARADA, Radim. Existenciání humanismus Bergera a Luckmanna. In v: Berger, P.L. a Luckmann, T.: Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1999.

  1998

  1. MARADA, Radim. Can Inactive Society Be Civil? Sociální studia. Brno: Masarykova universita, 1998, roč. 3, č. 1, s. 34-43.

  1996

  1. MARADA, Radim. Kulturstandarts und postkommunistische Transformation. Das Beispiel Tschechien. In Sprache, Wirtschaft und Kultur. Deutsche und Tschechen in Interaktion. Mnichov: Indicum Verlag, 1996, s. 45-60. ISBN 3-89129-630-4.
  2. MARADA, Radim. Power, Money, and the Good: Civil Society between the State and Market. In Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1996, s. 43-54. ISBN 80-210-1418-0.

  1995

  1. MARADA, Radim. Frankfurtská škola. In Sociologické školy, směry, paradigmata. Praha: SLON, 1995. ISBN 80-85850-04-4.
  2. MARADA, Radim. Intelektuálové a ideologie. Sociologický časopis. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 1995, roč. 30, č. 4, s. 285-305. ISSN 0038-0288.
  3. MARADA, Radim. Liberální demokaracie a etika diskursu. In Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1995. ISBN 80-0231-512-2.

  1993

  1. MARADA, Radim. Mannheim, Schmitt and Decision-Making in the Sphere of Politics. In Sborník prací FF MU Brno, řada G37. Brno: Masarykova univerzita Brno, 1993. ISBN 80-0231-512-2.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 13. 6. 2024 02:24