Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2016

  1. JANYŠKOVÁ, Ilona. Etymologický slovník jazyka staroslověnského. první. Praha: Slovanský ústav AV ČR, 2016, s. 139-155. Edice Studiorum slavicorum memoria 2. ISBN 978-80-86420-56-1.
  2. JANYŠKOVÁ, Ilona. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 18. první. Brno: TRIBUN EU, 2016, 64 s. 18. ISBN 978-80-263-1107-2.
  3. KARLÍK, Petr, Marek NEKULA, Jana PLESKALOVÁ, Jarmila BACHMANNOVÁ, Jan BALHAR, Aleš BIČAN, Lenka BIČANOVÁ, Jana BÍLKOVÁ, Petr BISKUP, Ondřej BLÁHA, Izabela BLASZCZYK, Václav BLAŽEK, Michaela BOHÁČOVÁ, Ondřej BOJAR, Tomáš BOŘIL, Máša BOŘKOVCOVÁ, Ivana BOZDĚCHOVÁ, Pavel CAHA, Václav CVRČEK, Radek ČECH, Marie ČECHOVÁ, František ČERMÁK, David S DANAHER, František DANEŠ, Jaroslav DAVID, Mojmír DOČEKAL, Jakub DOTLAČIL, Vít DOVALIL, Věra DVOŘÁK, Eva ECKERTOVÁ, Viktor ELŠÍK, Joseph Embley EMONDS, Adolf ERHART, Francois ESVAN, Dan FALTÝNEK, Masako FIDLER, Fidlerová Alena ANDRLOVÁ, Zbyněk FIŠER, Eva FLANDERKOVÁ, Mirjam FRIED, Markus GIGER, Miroslav GREPL, Jan HAJIČ, Eva HAJIČOVÁ, Ernst HANSACK, Björn HANSEN, Radoslav HARMAN, Milan HARVALÍK, Martin HAVLÍK, Eva HAVLOVÁ, Milada HIRSCHOVÁ, Zdeňka HLADKÁ, Jana HOFFMANNOVÁ, Jiří HOMOLÁČ, Milada HOMOLKOVÁ, Jan HRIC, Jaroslav HUBÁČEK, Jan CHLOUPEK, Leonid IOMDIN, Pavel IRCING, Laura A JANDA, Ilona JANYŠKOVÁ, Tomáš JELÍNEK, Milan JELÍNEK, Lucie JÍLKOVÁ, Filip JURČÍČEK, Michal JURKA, Petr KADERKA, ml Petr KARLÍK, Helena KARLÍKOVÁ, Stanislava KLOFEROVÁ, Martina KLOUDOVÁ, Miloslava KNAPPOVÁ, Robert KOLÁR, Ivana KOLÁŘOVÁ, Marie KOPŘIVOVÁ, Jan KOŘENSKÝ, Pavel KOSEK, Peter KOSTA, Michaela KOŠČOVÁ, Jiří KOTEN, Ondřej KOUPIL, Michal KOVÁŘ, Michala KRÁLÍKOVÁ, Marie KRAPPMANN, Jiří KRAUS, Marie KRČMOVÁ, Susan KRESIN, Michal KŘEN, Michal KŘÍSTEK, Pavel KUBANÍK, Miroslav KUBÁT, Tomáš KUBÍK, Vladislav KUBOŇ, Ivona KUČEROVÁ, Natalia LEVSHINA, Alena MACUROVÁ, Ján MAČUTEK, Jaroslaw Artur MALICKI, Petr MAREŠ, Olga MARTINCOVÁ, Jindřich MATOUŠEK, Medová Lucie TARALDSEN, Barbara MERTINS, Roland MEYER, Krzysztof Marek MIGDALSKI, Eva MINÁŘOVÁ, Kamila MRÁZKOVÁ, Iveta MRÁZOVÁ, Richard MÜLLER, Mira NÁBĚLKOVÁ, Olga NAVRÁTILOVÁ, Iva NEBESKÁ, Anna NEDOLUZHKO, Jiří NEKVAPIL, Zuzana NEVĚŘILOVÁ, Stefan Michael NEWERKLA, Mark NEWSON, Pavel NOVÁK, Renata NOVOTNÁ, Norbert Georg NÜBLER, Radek OCELÁK, Karel OLIVA, Ivo OSOLSOBĚ, Klára OSOLSOBĚ, Ludmila PACNEROVÁ, Karel PALA, Zdena PALKOVÁ, Jarmila PANEVOVÁ, Pavel PECINA, Jaroslav PEREGRIN, Anna Maria PERISSUTTI, Ondřej PEŠEK, Vladimír PETKEVIČ, Petr PLECHÁČ, Jan RADIMSKÝ, Paul Richard RASTALL, Alexandr ROSEN, Zdenka RUSÍNOVÁ, Římalová Lucie SAICOVÁ, Tamah SHERMAN, Tobias SCHEER, Boris SKALKA, Radek SKARNITZL, Marián SLOBODA, Olga STEHLÍKOVÁ, Hana STRACHOŇOVÁ, Jana STRAKOVÁ, Roman SUKAČ, Zbyněk SVITÁK, Aleš SVOBODA, Ondřej ŠEFČÍK, Radek ŠIMÍK, Milena ŠIPKOVÁ, Škrabalová Hana GRUET, Dušan ŠLOSAR, Rudolf ŠRÁMEK, Jan ŠTĚPÁN, František ŠTÍCHA, Michaela TABAKOVIČOVÁ, Knut Tarald TARALDSEN, Jiří TRÁVNÍČEK, Vladimír TRPKA, Jana Marie TUŠKOVÁ, Ludmila UHLÍŘOVÁ, Lenka ULIČNÁ, Oldřich ULIČNÝ, Jana VALDROVÁ, Irena VAŇKOVÁ, Ivo VASILJEV, Radoslav VEČERKA, Jarmil VEPŘEK, Ljuba VESELINOVA, Ludmila VESELOVSKÁ, Kateřina VESELOVSKÁ, Jan VOLÍN, Taťána VYKYPĚLOVÁ, Roland Anton WAGNER, James WILSON, Uliana YAZHINOVA, Daniel ZEMAN, Jiří ZEMAN, Šárka ZIKÁNOVÁ, Markéta ZIKOVÁ, Petr ZIMA, Ilse ZIMMERMANN, Zdeněk ŽABOKRTSKÝ, Stanislav ŽAŽA, Gabriel ALTMANN, Jan ANDRES a van der Johan AUWERA. Nový encyklopedický slovník češtiny. První vydání. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2016, 2150 s. ISBN 978-80-7422-480-5.

  2015

  1. JANYŠKOVÁ, Ilona. История этимологического исследования старославянского языка. první. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 171-182. ISBN 978-80-7422-381-5.
  2. BLAŽEK, Václav a Ilona JANYŠKOVÁ. Slavic *tis7 - an evergreen problem of Slavic etymology? In Janyšková, Ilona; Karlíková, Helena. Etymological Research into Old Church Slavonic. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2015, s. 69-98. ISBN 978-80-7422-381-5.
  3. DOROVSKÝ, Ivan, Ivo POSPÍŠIL, Paskal STOJ̌ČESKI, Tomasz DERLATKA, Marcel ČERNÝ, Dimitar PANDEV, Barbora MACHOVÁ, Helena BOČKOVÁ, J̌asminka DELOVA-SILJ̌ANOVA, Kristýna DUFKOVÁ, Emilija CRVENKOVSKÁ, Sonja STOJ̌MENSKA-ELZESER, Zvonko TANESKI, Liljana МАKАRIЈОSKА, Vesna MOJ̌SOVA-ČEPIŠEVSKA, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Lidiǰa KAPUŠEVSKA-DRAKULEVSKA, Mariǰa ǴORǴIEVA DIMOVA, Vladimir MARTINOVSKI, Gordana ALEKSOVA, Maksim KARANFILOVSKI, Biljana MIRČEVSKA-BOŠEVA a Roza TASEVSKA. Studia macedonica II. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015, 229 s. Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae. ISBN 978-80-210-7959-5.

  2014

  1. JANYŠKOVÁ, Ilona. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 17. první. Brno: TRIBUN EU, 2014, 64 s. 17. ISBN 978-80-263-0843-0.
  2. JANYŠKOVÁ, Ilona. Původ staroslověnských názvů nemocí, jejich příznaků a projevů. Slavia. Praha: EUROSLAVICA, 2014, roč. 83, č. 3, s. 323-332. ISSN 0037-6736.

  2008

  1. KARLÍK, Petr. Několik dat k morfosyntaxi nominálních posesiv ve staré češtině. In JANYŠKOVÁ, Ilona a Helena KARLÍKOVÁ. Varia Slavica. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008, s. 111-120, 276 s. ISBN 978-80-7106-943-0.
  2. ŠEFČÍK, Ondřej a Ilona JANYŠKOVÁ. sik´era. In Ilona Janyšková. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 14. Praha: Academia, 2008, s. 816. ISBN 80-200-1766-6.

  2004

  1. PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Helena KARLÍKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 12; popъ₁ - rasti; Doplňky k bibliografickému aparátu III. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2004, s. 695-751, XI-XVII, 64 s. ISBN 80-200-1237-0.

  2002

  1. PEŇÁZ, Petr, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ a Helena KARLÍKOVÁ. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 11; patrachъ - -poditi. Edited by Adolf Erhart. 1. vyd. Praha: Academia, 2002, s. 631-694. ISBN 80-200-1002-5.

  1999

  1. PEŇÁZ, Petr, Václav BLAŽEK, Adolf ERHART, Eva HAVLOVÁ, Ilona JANYŠKOVÁ, Boris SKALKA, Žofie ŠARAPATKOVÁ, Pavla VALČÁKOVÁ a Bohumil VYKYPĚL. Etymologický slovník jazyka staroslověnského 9, mrьkati-obrěsti. Edited by Adolf Erhart. In Etymologický slovník jazyka staroslověnského. 1. vyd. Praha: Academia, 1999, s. 507-508. ISBN 80-200-0767-9.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 12. 6. 2024 19:36