Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2023

  1. ŠEDOVÁ, Petra, Julia Anna KENT, Tomáš BRYNDZIAR, Jiří JARKOVSKÝ, Ales TOMEK, Martin SRAMEK, Ondrej SKODA, Tereza SRAMKOVA, Kateřina POKOROVÁ, Simona LITTNEROVÁ, Robert D Jr BROWN a Robert MIKULÍK. The decline in stroke hospitalization due to COVID-19 is unrelated to COVID-19 intensity. European Journal of Neurology. HOBOKEN: WILEY, 2023, roč. 30, č. 4, s. 943-950. ISSN 1351-5101. doi:10.1111/ene.15664.

  2019

  1. POKOROVÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Maximum likelihood method for bandwidth selection in kernel conditional density estimate. Computational Statistics. Heidelberg: Springer Heidelberg, 2019, roč. 34, č. 4, s. 1871-1887. ISSN 0943-4062. doi:10.1007/s00180-019-00884-0.

  2017

  1. BENADA, Luděk a Kateřina KONEČNÁ. Application of Hedging on Natural Gas Prices. In Dagmar Szarková, Peter Letavaj, Daniela Richtáriková, Monika Prašílová. Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017. Bratislava: Spektrum STU, 2017. s. 115-125. ISBN 978-80-227-4650-2.
  2. BENADA, Luděk a Kateřina KONEČNÁ. Application of Hedging on Natural Gas Prices. In APLIMAT 2017 (16th Conference on Applied Mathematics). 2017. ISBN 978-80-227-4649-6.
  3. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Methods for bandwidth detection in kernel conditional density estimations. 2017. s. 137--142.
  4. KONEČNÁ, Kateřina. Methods for bandwidth detection in kernel conditional density estimations. In EYSM 2017. 2017.
  5. KONEČNÁ, Kateřina. Priestley-Chao Estimator of Conditional Density. In Jaromír Baštinec, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: University of Defence, Brno, 2017, 2017. s. 151-163. ISBN 978-80-7582-026-6.

  2016

  1. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Maximum likelihood method for bandwidth detection of kernel conditional density estimation. In 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016). 2016. ISBN 978-9963-2227-1-1.
  2. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Maximum likelihood method for bandwidth detection of kernel conditional density estimation. In 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016). 2016.
  3. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Metoda maximální věrohodnosti pro volbu vyhlazovacích parametrů jádrových odhadů podmíněné hustoty. In ROBUST 2016. 2016.
  4. BUDÍKOVÁ, Marie, Ivanka HOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Petra ŠIRŮČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. Informační bulletin České statistické společnosti. Praha: Česká statistická společnost, 2016, roč. 27, č. 1, s. 24 - 34. ISSN 1210-8022. doi:10.5300/IB.

  2015

  1. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Methods for Estimating of Smoothing Parameters in Local-Linear Estimations of Conditional Density. In Analytical Methods in Statistics, AMISTAT 2015. 2015.
  2. KONEČNÁ, Kateřina a Jan KOLÁČEK. Výpočetní matematické systémy. In HOLČÍK Jiří, KOMENDA Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 187 s. ISBN 978-80-210-8095-9.
  3. BUDÍKOVÁ, Marie, Ivanka HOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Petra ŠIRŮČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. In Konference STAtističtí KANtoři, STAKAN 2015. 2015.

  2014

  1. KONEČNÁ, Kateřina, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Conditional Density Estimations. In C H Skiadas. Theoretical and Applied Issues in Statistics and Demography. Athens: International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST), 2014. s. 15-31. ISBN 978-618-81257-7-3.
  2. KONEČNÁ, Kateřina. Iterative Method for Conditional Density Estimations. In ISCAMI 2014. 2014.
  3. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Kateřina KONEČNÁ a Ondřej ZENDULKA. Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1212-6845.

  2013

  1. KONEČNÁ, Kateřina, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Nonparametric Conditional Density Estimation. In ISCAMI 2013. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 3. 12. 2023 22:44