Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2019

 1. POKOROVÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Maximum likelihood method for bandwidth selection in kernel conditional density estimate. Computational Statistics, Heidelberg: Springer Heidelberg, 2019, roč. 34, č. 4, s. 1871-1887. ISSN 0943-4062. doi:10.1007/s00180-019-00884-0.
 2. 2017

 3. BENADA, Luděk a Kateřina KONEČNÁ. Application of Hedging on Natural Gas Prices. In Dagmar Szarková, Peter Letavaj, Daniela Richtáriková, Monika Prašílová. Proceedings, 16th Conference on Applied Mathematics Aplimat 2017. Bratislava: Spektrum STU, 2017. s. 115-125, 11 s. ISBN 978-80-227-4650-2.
 4. BENADA, Luděk a Kateřina KONEČNÁ. Application of Hedging on Natural Gas Prices. In APLIMAT 2017 (16th Conference on Applied Mathematics). 2017. ISBN 978-80-227-4649-6.
 5. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Methods for bandwidth detection in kernel conditional density estimations. 2017. s. 137--142, 6 s.
 6. KONEČNÁ, Kateřina. Methods for bandwidth detection in kernel conditional density estimations. In EYSM 2017. 2017.
 7. KONEČNÁ, Kateřina. Priestley-Chao Estimator of Conditional Density. In Jaromír Baštinec, Miroslav Hrubý. Mathematics, Information Technologies and Applied Sciences 2017, post-conference proceedings of extended versions of selected papers. Brno: University of Defence, Brno, 2017, 2017. s. 151-163, 13 s. ISBN 978-80-7582-026-6.
 8. 2016

 9. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Maximum likelihood method for bandwidth detection of kernel conditional density estimation. In 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016). 2016. ISBN 978-9963-2227-1-1.
 10. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Maximum likelihood method for bandwidth detection of kernel conditional density estimation. In 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016). 2016.
 11. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Metoda maximální věrohodnosti pro volbu vyhlazovacích parametrů jádrových odhadů podmíněné hustoty. In ROBUST 2016. 2016.
 12. BUDÍKOVÁ, Marie, Ivanka HOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Petra ŠIRŮČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. Informační bulletin České statistické společnosti, Praha: Česká statistická společnost, 2016, roč. 27, č. 1, s. 24 - 34. ISSN 1210-8022. doi:10.5300/IB.
 13. 2015

 14. KONEČNÁ, Kateřina a Ivanka HOROVÁ. Methods for Estimating of Smoothing Parameters in Local-Linear Estimations of Conditional Density. In Analytical Methods in Statistics, AMISTAT 2015. 2015.
 15. KONEČNÁ, Kateřina a Jan KOLÁČEK. Výpočetní matematické systémy. In HOLČÍK Jiří, KOMENDA Martin. Matematická biologie: e-learningová učebnice. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 187 s. ISBN 978-80-210-8095-9.
 16. BUDÍKOVÁ, Marie, Ivanka HOROVÁ, Kateřina KONEČNÁ, Petra ŠIRŮČKOVÁ a Eva BÁRTOVÁ. Zkušenosti s výukou předmětu Zpracování reálných dat. In Konference STAtističtí KANtoři, STAKAN 2015. 2015.
 17. 2014

 18. KONEČNÁ, Kateřina, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Conditional Density Estimations. In C H Skiadas. Theoretical and Applied Issues in Statistics and Demography. Athens: International Society for the Advancement of Science and Technology (ISAST), 2014. s. 15-31, 17 s. ISBN 978-618-81257-7-3.
 19. KONEČNÁ, Kateřina. Iterative Method for Conditional Density Estimations. In ISCAMI 2014. 2014.
 20. DOVRTĚLOVÁ, Gabriela, Michaela SABOVÁ, Jan JUŘICA, Kateřina KONEČNÁ a Ondřej ZENDULKA. Oleamid, jeho vliv na metabolickou aktivitu cytochromu P450 a lokomoci u potkana. In 56. česko-slovenská psychofarmakologická konference. 2014. ISSN 1212-6845.
 21. 2013

 22. KONEČNÁ, Kateřina, Ivanka HOROVÁ a Jan KOLÁČEK. Nonparametric Conditional Density Estimation. In ISCAMI 2013. 2013.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 18. 9. 2020 20:06