Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2013

  1. HEJTMÁNEK, Lukáš, David ANTOŠ a Luboš KOPECKÝ. Choice of Data Transfer Protocols in Remote Storage Applications. CESNET, z.s.p.o., 2013. 21 s. CESNET Technical Report 1/2013.

  2012

  1. KREMSER, Jiří, Božena KOVÁČOVÁ, Marta PAVLOVSKÁ, Lukáš HEJTMÁNEK a David ANTOŠ. Long Term Preservation of Digital Data—Background Research. 2012.
  2. KOTÁSEK, Zdeněk, Jan BOUDA, Ivana ČERNÁ, Lukáš SEKANINA, Tomáš VOJNAR a David ANTOŠ. Mathematical and Engineering Methods in Computer Science MEMICS 2011, Seventh International Doctoral Workshop, Revised Selected Papers. Springer-Verlag, 2012. 215 s. ISBN 978-3-642-25928-9. doi:10.1007/978-3-642-25929-6.
  3. KUČERA, Antonín, Thomas A. HENZINGER, Jaroslav NEŠETŘIL, Tomáš VOJNAR a David ANTOŠ. 8th Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: NOVPRESS, 2012. ISBN 978-80-87342-15-2.

  2011

  1. MATYSKA, Luděk a David ANTOŠ. Centrum CERIT-SC po roce příprav. ÚVT MU, 2011. 3 s. Zpravodaj ÚVT MU, roč. XXI, č. 3. ISSN 1212-0901.
  2. ANTOŠ, David, Petr HOLUB a Ivana KŘENKOVÁ. Kterak posluchárny spojovati a ještě záznam poříditi aneb audiovizuální technika na MU. ÚVT MU, 2011. 5 s. Zpravodaj ÚVT MU, roč. XXI, č. 3. ISSN 1212-0901.
  3. KOTÁSEK, Zdeněk, Jan BOUDA, Ivana ČERNÁ, Lukáš SEKANINA, Tomáš VOJNAR a David ANTOŠ. MEMICS 2011, Seventh Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno University of Technology, Antonínská 548/1, Brno 601 90, 2011. 146 s. ISBN 978-80-214-4305-1.
  4. MATYSKA, Luděk, Michal KOZUBEK, Tomáš VOJNAR, Pavel ZEMČÍK a David ANTOŠ. Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS'10) -- Selected Papers. Dagstuhl, Germany: Schloss Dagstuhl--Leibniz-Zentrum fuer Informatik, 2011. ISBN 978-3-939897-22-4.

  2010

  1. MATYSKA, Luděk, Michal KOZUBEK, Tomáš VOJNAR, Pavel ZEMČÍK a David ANTOŠ. MEMICS 2010: Sixth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. Brno: NOVPRESS s.r.o., 2010. 213 s. ISBN 978-80-87342-10-7.
  2. KŘENKOVÁ, Ivana, David ANTOŠ a Luděk MATYSKA. MetaCentrum Yearbook 2009. first. Prague: CESNET, z. s. p. o., 2010. 172 s. ISBN 978-80-904173-7-3.
  3. KMUNÍČEK, Jan, Martin KUBA, Ivana KŘENKOVÁ a David ANTOŠ. MetaCentrum—e-Infrastructure for Computational and Data Challenges. Nové Hrady, 2010.
  4. ANTOŠ, David, Martin OSOVSKÝ, Marek SAITL a Václav LORENC. Ráno Eduroamisto, večer takisto. 2010. 6 s. Zpravodaj ÚVT MU, roč. XXI, č. 2. ISSN 1212-0901.
  5. RUDA, Miroslav, Zdeněk ŠUSTR, Jiří SITERA, David ANTOŠ, Lukáš HEJTMÁNEK a Petr HOLUB. Virtual Clusters as a New Service of MetaCentrum, the Czech NGI. In Cracow Grid Workshop '09. Krakow: Academic Computer Centre CYFRONET AGH, 2010. s. 64-71. ISBN 978-83-61433-01-9.

  2009

  1. HOLUB, Petr a David ANTOŠ. e-Infrastruktury - komplexní nástroje pro podporu vědy, výzkumu i výuky. Masarykova univerzita, 2009. 7 s. Zpravodaj ÚVT MU, 19, 4, 1-6. ISSN 1212-0901.
  2. VOJNAR, Tomáš, Petr HLINĚNÝ, Václav MATYÁŠ a David ANTOŠ. MEMICS 2009, Fifth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. first. Brno: NOVPRESS s.r.o., nám. Republiky 725/15, 614 00 Brno, 2009. 258 s. ISBN 978-80-87342-04-6.
  3. ANTOŠ, David, Jiří SITERA, Luděk MATYSKA a Petr HOLUB. MetaCenter Virtual Networks. In Cracow Grid Workshop 2008. Cracow, Poland: Cyfronet AGH, Kraków, Poland, 2009. s. 86-93. ISBN 978-83-61433-00-2.
  4. ŠUSTR, Zdeněk, Jiří SITERA, Miloš MULAČ, Miroslav RUDA, David ANTOŠ, Lukáš HEJTMÁNEK, Petr HOLUB, Zdeněk SALVET a Luděk MATYSKA. MetaCentrum, the Czech Virtualized NGI. 2009.
  5. ANTOŠ, David, Lukáš HEJTMÁNEK, Jiří CHUDOBA, Daniel KOUŘIL, Luděk MATYSKA a Michal PROCHÁZKA. Správa dat v gridových systémech. In Proceedings of the Annual Database Conference DATAKON 2009. 1. vyd. Praha: Oeconomica, Praha, 2009. s. 251-265. ISBN 978-80-245-1568-7.
  6. ANTOŠ, David, Luděk MATYSKA, Petr HOLUB a Jiří SITERA. VirtCloud: Virtual Network for User-controlled Virtual Clusters. 2009.
  7. ANTOŠ, David, Luděk MATYSKA, Petr HOLUB a Jiří SITERA. VirtCloud: Virtualising Network for Grid Environments--First Experiences. In The 23rd IEEE International Conference on Advanced Information Networking and Applications AINA 2009. Bradford, UK: IEEE Comp. Soc., 2009. s. 876-883. ISBN 978-1-4244-4000-9.
  8. RUDA, Miroslav, Zdeněk ŠUSTR, Jiří SITERA, David ANTOŠ, Lukáš HEJTMÁNEK, Petr HOLUB a Miloš MULAČ. Virtual Clusters as a New Service of MetaCentrum, the Czech NGI; CESNET technical report 17/2009. 2009.
  9. ANTOŠ, David. Virtualizace v gridových infrastrukturách. 2009.
  10. SITERA, Jiří a David ANTOŠ. Virtuální grid: virtualizace krátí cestu do MetaCentra. Brno: CPress Media, a. s., 2009. 2 s. Connect! 7-8/2009, roč. XIV. ISSN 1211-3085.

  2008

  1. ANTOŠ, David, Jiří DENEMARK a Jan FOUSEK. Effects of Virtualisation on Behaviour and Performance Characteristics of Network Processing. 2008.
  2. ANTOŠ, David, Jiří SITERA a Daniel KOUŘIL. IPv6 in METACenter. 2008.
  3. ČEŠKA, Milan, Zdeněk KOTÁSEK, Mojmír KŘETÍNSKÝ, Luděk MATYSKA, Tomáš VOJNAR a David ANTOŠ. MEMICS 2008, Fourth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 2008.
  4. ČEŠKA, Milan, Zdeněk KOTÁSEK, Mojmír KŘETÍNSKÝ, Luděk MATYSKA, Tomáš VOJNAR a David ANTOŠ. MEMICS 2008, Fourth Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 1. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, 628 00 Brno, 2008. s. 1-286. ISBN 978-80-7355-082-0.
  5. ANTOŠ, David, Jiří SITERA, Luděk MATYSKA a Petr HOLUB. MetaCenter Virtual Networks. In Cracow Grid Workshop 2008. 2008.
  6. ANTOŠ, David. Služby ÚVT pro vědu a výzkum. Brno: Masarykova univerzita, 2008. ISSN 1212-0901.
  7. ANTOŠ, David. Úvod do IPv6. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 4 s. Zpravodaj ÚVT MU, XIX, 2, 2-5.

  2007

  1. MATYSKA, Luděk, David ANTOŠ, Milan ČEŠKA, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Petr HLINĚNÝ. MEMICS 2007: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 2007.
  2. MATYSKA, Luděk, David ANTOŠ, Milan ČEŠKA, Mojmír KŘETÍNSKÝ a Petr HLINĚNÝ. MEMICS 2007: Third Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science. 1. vyd. Brno: Ing. Zdeněk Novotný CSc., Ondráčkova 105, 62800 Brno, 2007. 290 s. ISBN 978-80-7355-077-6.
  3. DENEMARK, Jiří a David ANTOŠ. Network Overhead in Virtual Machines. Lyngby, Denmark: TERENA Networking Conference TNC2007, 2007.
  4. ANTOŠ, David, Igor PETERLÍK, Jiří DENEMARK a Luděk MATYSKA. Virtualizace rozsáhlé výpočetní infrastruktury. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z. s. p. o. a Univerzita Palackého Olomouc, 2007. s. 51-54. ISBN 978-80-244-1687-8.

  2006

  1. ANTOŠ, David. Hardware-constrained Packet Classification. Faculty of Informatics, Masaryk University, 2006. 148 s.
  2. ANTOŠ, David, Vojtěch ŘEHÁK a Petr HOLUB. Packet Filtering for FPGA-Based Routing Accelerator. In CESNET Conference 2006 Proceedings. Prague: CESNET, z. s. p. o., 2006. s. 161--173. ISBN 80-239-6533-6.
  3. MATYSKA, Luděk, Antonín KUČERA, Tomáš VOJNAR, Zdeněk KOTÁSEK, David ANTOŠ a Ondřej KRAJÍČEK. Proceedings of the Second Doctoral Workshop on Mathematical and Engineering Methods in Computer Science (MEMICS 2006). Mikulov: FIT BUT, 2006. 281 s. Proceedings. ISBN 80-214-3287-X.
  4. ANTOŠ, David a Vojtěch ŘEHÁK. Routing and Level 2 Addressing in a Hardware Accelerator for Network Applications. In ICT 2006, 13th International Conference on Telecommunications. Funchal, Madeira: University of Aveiro, Portugal, 2006. s. 1-4. ISBN 972-98368-4-1.
  5. ANTOŠ, David a Vojtěch ŘEHÁK. Routing, L2 Addressing, and Packet Filtering in a Hardware Engine. In Proceedings of MEMICS 2006. Mikulov: FIT BUT, 2006. s. 1-8. ISBN 80-214-3287-X.

  2005

  1. ANTOŠ, David. Combining Routing and ARP to a Single Lookup Operation. 2005. 4/2005.
  2. ANTOŠ, David, Kateřina MINAŘÍKOVÁ a Marek POSPÍŠIL. Programovatelné vyhledávání v síťovém hardwarovém akcelerátoru na principech hardware/software co-designu. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: CESNET, z.s.p.o. a UP Olomouc, 2005. s. 186-195. ISBN 80-244-1035-4.
  3. ANTOŠ, David. Routing and Filtering Decision in a Single Operation. Poznan, Poland, 2005.
  4. ANTOŠ, David a Vojtěch ŘEHÁK. Routing and Filtering in a Single Operation. Znojmo: FI MU a FIT VUT Brno, 2005.

  2004

  1. ANTOŠ, David, Vojtěch ŘEHÁK a Jan KOŘENEK. Hardware Router's Lookup Machine and its Formal Verification. In ICN'2004 Conference Proceedings. Gosier, Guadeloupe, French Caribbean: University of Haute Alsace, Colmar, France, 2004. s. 1002-1007. ISBN 0-86341-325-0.
  2. ANTOŠ, David a Jan KOŘENEK. String Matching for IPv6 Routers. In SOFSEM 2004. Měřín: MATFYZPRESS, Prague, 2004. s. 205-210. ISBN 80-86732-19-3.

  2003

  1. ANTOŠ, David. Associative Memories for IP Packet Routing. Brno: Faculty of Informatics, MU Brno, 2003.
  2. SOJKA, Petr a David ANTOŠ. Context Sensitive Pattern Based Segmentation: A Thai Challenge. In Proceedings of EACL 2003 workshop Computational Linguistics for South Asian Languages -- Expanding Synergies with Europe. Budapest: Association for Computational Linguistics, 2003. s. 65-72. ISBN 1-932432-02-7.
  3. ANTOŠ, David a Jiří NOVOTNÝ. Liberouter, IPv6 router. In Širokopásmové sítě a jejich aplikace. Olomouc: Universita Palackého Olomouc, 2003. s. 75-81. ISBN 80-244-0642-X.
  4. NOVOTNÝ, Jiří, Otto FUČÍK a David ANTOŠ. Liberouter---New Way in IPv6 Routers. In ICETA 2003 2nd International Conference Proceedings. Kosice: elfa, Kosice, 2003. s. 153-158. ISBN 80-89066-67-4.
  5. ANTOŠ, David, Jan KOŘENEK, Kateřina MINAŘÍKOVÁ a Vojtěch ŘEHÁK. Packet header matching in Combo6 IPv6 router. CESNET, z.s.p.o., 2003.
  6. NOVOTNÝ, Jiří, Otto FUČÍK a David ANTOŠ. Project of IPv6 Router with FPGA Hardware Accelerator. In Field-Programmable Logic and Applications, 13th International Conference FPL 2003, Proceedings. Lisbon, Portugal: Springer Verlag, 2003. s. 964-967. ISBN 3-540-40822-3.
  7. ANTOŠ, David, Jan KOŘENEK a Vojtěch ŘEHÁK. Vyhledávání v IPv6 směrovači implementovaném v hradlovém poli. In EurOpen, Sborník příspěvků XXIII. konference. Strážnice: EurOpen, 2003. s. 91-102, 11 s. ISBN 80-86583-04-X.

  2002

  1. ANTOŠ, David. Overview of Data Structures in IP Lookups. Praha: CESNET, z.s.p.o., 2002.

  2001

  1. ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Generování vzorů dělení slov v UNICODE. In Sborník druhého semináře o Linuxu a TeXu, SLT 2001. Brno: Konvoj, 2001. s. 23-32. ISBN 80-7302-009-2.
  2. ANTOŠ, David a Petr SOJKA. Pattern Generation Revisited. In Proceedings of the Twelfth European TeX Conference. Kerkrade, The Netherlands: NTG, 2001. s. 7-17.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 12. 2023 19:54