Masarykova univerzita

Výpis publikací

česky | in English

Filtrování publikací

  2020

 1. VACEK, Jan a Michal POHANKA. Možnosti využití efektu kolagenních peptidů a boswellových kyselin u pacientů s diskopatií. 2020.
 2. 2019

 3. MEZIAN, K, S MACHAC, A ZAVAREH, L MAJERNIKOVA, Jan VACEK, L NAVRATIL a M SCHMITZ. Positioning Techniques to Improve the Ultrasound Evaluation of the Elbow. ULTRASOUND QUARTERLY. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2019, roč. 35, č. 2, s. 136-141. ISSN 0894-8771. doi:10.1097/RUQ.0000000000000377.
 4. VACEK, Jan. Rehabilitace u nemocí páteře a míchy. In Štětkářová, I. a kol. Spinální neurologie. 2019. s. 203-214. ISBN 978-80-7345-626-9.
 5. 2018

 6. MEZIAN, K, Jan VACEK, L NAVRATIL a L OZCAKAR. Bilateral Patellar Tendon Tears After a Fall From Standing Position: Do You Mind Systemic Diseases and Medications? AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2018, roč. 97, č. 7, s. "E65", 1 s. ISSN 0894-9115. doi:10.1097/PHM.0000000000000795.
 7. 2017

 8. MEZIAN, K, Jan VACEK, L NAVRATIL a L OZCAKAR. Bilateral Rectus Femoris Muscle Rupture Following Statin Medication. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2017, roč. 96, č. 7, s. "E138", 1 s. ISSN 0894-9115. doi:10.1097/PHM.0000000000000656.
 9. HOSKOVCOVÁ, Martina, Vítězslav HRADIL, Dobroslava JANDOVÁ, Petr MICHALÍČEK a Jan VACEK. Léčebná rehabilitace bolestivých stavů hybné soustavy. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-304-9.
 10. ANGEROVÁ, Yvona, Martina HOSKOVCOVÁ, Alena KOBESOVÁ, Jiří KŘÍŽ, Jan VACEK a Ivana WURSTOVÁ. Léčebná rehabilitace u neurologických diagnóz - 1. díl. Praha: Raabe, 2017. ISBN 978-80-7496-309-4.
 11. MEZIAN, K, R ZAHORA, Jan VACEK, J KOZAK a L NAVRATIL. Sciatic Nerve Schwannoma in the Gluteal Region Mimicking Sciatica. AMERICAN JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE & REHABILITATION. PHILADELPHIA: LIPPINCOTT WILLIAMS & WILKINS, 2017, roč. 96, č. 7, s. "E139"-"E140", 2 s. ISSN 0894-9115. doi:10.1097/PHM.0000000000000673.
 12. VACEK, Jan a Alois KROBOT. Vojtova reflexní lokomoce. Neurologie pro praxi. 2017, roč. 18, č. 4, s. 283-284.
 13. 2016

 14. MEZIAN, K, P STEYEROVA, Jan VACEK a L NAVRATIL. Úvod do neuromuskulární ultrasonografie. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2016, roč. 79, č. 6, s. 656-661. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016656.
 15. 2015

 16. MICHALÍČEK, P. a Jan VACEK. Rameno v kostce - III. část. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2015, roč. 22, č. 3, s. 154-166.
 17. 2014

 18. MICHALÍČEK, P. a Jan VACEK. Rameno v kostce - I. část. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014, roč. 21, č. 3, s. 151-162.
 19. MICHALÍČEK, P. a Jan VACEK. Rameno v kostce - II. část. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2014, roč. 21, č. 4, s. 205-223.
 20. 2013

 21. VACEK, Jan. Dobroslava Jandová, Doctor honoris causa a nositelka medaile J. E. Purkyně, se v tomto roce dožila významného životního jubilea. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013, roč. 20, č. 4, s. 228.
 22. VACEK, Jan a Dobroslava JANDOVÁ. Vladimír Janda, DrSc. - 85. výročí narození. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2013, roč. 20, č. 2, s. 109-110.
 23. 2012

 24. VOJTOVÁ, M. a Jan VACEK. Změny hybnosti nohy v dospělosti a ve stáří při porovnání stoje a chůze. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2012, roč. 19, č. 3, s. 103-111.
 25. 2011

 26. VACEK, Jan. Bolesti cervicocraniální oblasti. In Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. s. s. A2, 1-2.
 27. VACEK, Jan. Bolesti v kříži. In Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. s. s. A1, 1-6.
 28. VACEK, Jan. Bolestivá kostrč - kokcygodynie. In Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. s. s. A1.2, 1-4.
 29. VACEK, Jan. Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. ISSN 1805-0417.
 30. JANÍK, Václav, Libor SVOBODA, David DOLEŽIL, Jan VACEK a Jana VRÁNOVÁ. Ozónoterapie - léčba bolestivých výhřezů bederní páteře. Bolest. 2011, roč. 14, č. 4, s. 210-219.
 31. VACEK, Jan. Piriformis syndrom. In Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. s. A1.3, 1-6.
 32. VACEK, Jan. Roztroušená skleróza. In Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. s. s. B2, 1-16.
 33. VACEK, Jan, Michal POHANKA a Jarmila SIEGELOVÁ. Statistické hodnocení efektivity léčby bolestivých stavů lumbosakrální oblasti. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2011, roč. 18, č. 3, s. 111-119. ISSN 1211-2658.
 34. VACEK, Jan. Temporomandibulární dysfunkce. In Manuál rehabilitační a fyzikální terapie. Praha: Raabe, 2011. s. s. A2.2, 1-8.
 35. 2010

 36. VACEK, Jan. Současný pohled na manipulaci krční páteře. Sanquis, 2010, roč. 2010, č. 74, s. 93-95.
 37. 2009

 38. POHANKA, Michal a Jan VACEK. První zkušenosti s přístrojem PAIN GONE. Rehabilitace a fyzikální lékařství. Praha: ČLS J.E.Purkyně, 2009, roč. 2009, č. 4, 2 s. ISSN 1211-2658.
 39. POHANKA, Michal a Jan VACEK. Vertebrobazilární komplikace při manipulační léčbě krční páteře. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2009, roč. 16, č. 1, s. 16-20.
 40. 2008

 41. POHANKA, Michal a Jan VACEK. Možnosti přípravku Geladrink Fast u pacientů s diskopatií. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2008, roč. 15, č. 2, s. 90-94. ISSN 1211-2658.
 42. 2005

 43. PATIJN, J. a Jan VACEK. Brachialgie jako součást poruch vyvolaných Whiplash úrazem - úloha akromioklavikulárního skloubení. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005, roč. 12, č. 4, s. 147-151.
 44. VACEK, Jan a Martina ZEMANOVÁ. Cervikokraniální syndrom. Causa Subita. 2005, roč. 8, č. 5, s. 189-191.
 45. VACEK, Jan, D. JANDOVÁ a Z. MACHÁLEK. Informace o postavení segmentu lázní v následné lůžkové péči. Praktický lékař. 2005, roč. 85, č. 12, s. 713-715.
 46. VACEK, Jan. Léčebná rehabilitace u svalových dystrofií. Neurologie pro praxi. 6, 2005, roč. 6, 302-305.
 47. VACEK, Jan a M. ZEMANOVÁ. Naše zkušenosti s přípravkem Geladrink forte. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2005, roč. 12, č. 3, s. 119-121.
 48. ZEMANOVÁ, Martina, Roman ZACHOVAL, Jana VLKOVÁ a Jan VACEK. Neurogenní dysfunkce dolních močových cest. In Hana Adamčová ... et al. Neurologie 2005. Praha: Triton, 2005. s. 187-211.
 49. VACEK, Jan. Vertebrogenní algický syndrom. Practicus. 2005, roč. 4, č. 6, s. 244-247.
 50. GROSS, Jeffrey M., Joseph FETTO, Elaine Rosen SUPNICK, Martina ZEMANOVÁ a Jan VACEK. Vyšetření pohybového aparátu: překlad druhého anglického vydání. Praha: Triton, 2005.
 51. 2004

 52. VACEK, Jan. Bolesti v kříži z pohledu myoskeletální medicíny. Causa Subita. 2004, roč. 7, č. 10, s. 377-378.
 53. VACEK, Jan. Myoskeletální medicína - její současné místo. Sanquis. 2004, roč. 2004, č. 25, s. 26-27.
 54. TRÁVNÍČKOVÁ-KITTLEROVÁ, Olga, Vítězslav HRADIL a Jan VACEK. Rehabilitace pacientů s onkologickou diagnózou. Praha: Triton, 2004. ISBN 978-80-7254-485-1.
 55. 2003

 56. VACEK, Jan a R. M. ELLIS. Dysfunktionen im Kiefergelenk. Manuelle Medizin. 2003, roč. 41, č. 6, s. 481-486. doi:10.1007/s00337-003-0250-z.
 57. VACEK, Jan. Meziobratlovy disk - zdroj bolesti. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003, roč. 10, č. 2, s. 77-80.
 58. VACEK, Jan a M. ZEMANOVÁ. Temporomandibulární dysfunkce. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003, roč. 10, č. 3, s. 103-108.
 59. ZEMANOVÁ, M., Jan VACEK a V. BEZVODOVÁ. Whiplash poranění. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003. 2003, roč. 10, č. 4, s. 139-142.
 60. VACEK, Jan. Změny stoje u svalových dystrofiků. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2003, roč. 10, č. 1, s. 34-35.
 61. 2002

 62. VACEK, Jan a R. ELLIS. Temporomandibular Dysfunction. Journal of Orthopaedic Medicine. 2002, roč. 24, č. 3, s. 104-108. doi:10.1080/1355297X.2002.11736175.
 63. 2001

 64. VACEK, Jan. Možnosti povrchové elektromyografie při diagnostice bolestí v kříži. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001, roč. 8, č. 4, s. 169-172.
 65. VACEK, Jan a V. JANDA. Prontoket - možnosti použití v denní praxi. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2001, roč. 8, č. 3, s. 126-128.
 66. VACEK, Jan. Temporomandibulaer dysfunktion - kaebeled og hovedpine. Manuel Medicin. 2001, roč. 21, č. 2, s. 15-20.
 67. 2000

 68. VACEK, Jan. Chronické bolesti v kříži - jeden z aspektů. Neurologie pro praxi. 2000, roč. 1, č. 1, s. 15-16.
 69. VACEK, Jan a M. VEVERKOVÁ. Low Back Pain and Rehabilitation. In Proceedings - Conference of Lithuanian Pain Society. 2000. s. 13-19.
 70. VACEK, Jan. Rehabilitace u roztroušené sklerózy. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2000, roč. 7, č. 3, s. 112-117.
 71. VACEK, Jan, M. VEVERKOVA, V. JANDA, V. BEZVODOVA a P. DVORAKOVA. The Painful Coccyx and Its Influence on the Movement Pattern for Hip Extension. Journal of Orthopaedic Medicine. 2000, roč. 22, č. 2, s. 42-44. doi:10.1080/1355297X.2000.11736101.
 72. VACEK, Jan, M. VEVERKOVÁ, V. BEZVODOVÁ, V. JANDA a P. DVOŘÁKOVÁ. Vliv bolestivé kostrče na aktivitu m. gluteus maximus a ischiokrurálních svalů. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2000, roč. 7, č. 1, s. 14-15.
 73. VACEK, Jan, M. VEVERKOVÁ, V. BEZVODOVÁ, V. JANDA a P. DVOŘÁKOVÁ. Vliv bolestivé kostrče na stereotyp extenze v kyčli. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 2000, roč. 7, č. 1, s. 11-13.
 74. 1999

 75. VACEK, Jan. Akutní lumbago a možnosti léčebné rehabilitace. Diagnóza. 1999, roč. 2, č. 39, s. 6.
 76. 1998

 77. KRAUS, J. a Jan VACEK. Prof. MUDr. Vladimír Janda, DrSc. - 70. let. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 1998, roč. 5, č. 4, s. 186.
 78. KRAUS, Jaroslav a Jan VACEK. Sedmdesát let prof. MUDr. Vladimíra Jandy, DrSc. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. 1998, roč. 61, č. 6.
 79. 1996

 80. VACEK, Jan. Lokalizované svalové spasmy. In Seminární kongres kontinuálního vzdělávání lékařů. Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví, 1996. s. 86-87.
 81. VACEK, Jan, M. VEVERKOVÁ a A. HERBENOVÁ. Možnosti komplexních reedukačních technik při léčbě svalových dystrofií. Rehabilitace a fyzikální lékařství. 1996, roč. 3, č. 2, s. 75-80.
 82. 1992

 83. VACEK, Jan. Současné možnosti léčby svalových dystrofií. Rehabilitácia. 1992, roč. 25, č. 4, s. 33-38.
Zobrazit podrobně
Zobrazeno: 5. 6. 2023 02:38